Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JOANNA LEŚNIOWSKA

Katedra Ekonomii

dr JOANNA LEŚNIOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2010
Adiunkt, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2010
adiunkt ds naukowo-technicznych, Centrum Zdrowia Publicznego, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
 • Polityka makroekonomiczna
 • zarządzanie w sektorze zdrowia
 • opieka zdrowotna
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2015
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2015
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
2014
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2013
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
2013
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LEŚNIOWSKA J. (2018), Obciążenie systemu ochrony zdrowia i gospodarki kosztami generowanymi przez przewlekłe choroby niezakaźne, STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 167, s.79-93
 • LEŚNIOWSKA J. (2016), Economic burden of diseases in Poland, VALUE IN HEALTH, 7, s.A627
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Costs of mental disorders in Poland and their complications, VALUE IN HEALTH, 7, s.A409
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Reply to commentary on costs of diabetes and its complications in Poland, THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, 2, s.227-227
 • KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component, Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s.159-167
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), Costs of diabetes and its complications in Poland, European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers, ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s.32-37
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), PDB32 Cost of Diabetes and its Complications in Poland: Preliminary Results, VALUE IN HEALTH, 7, s.A477
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Zdrowie i jego ochrona w UE – podstawy prawne, Zeszyt Naukowy UWiMSC, 31, s.119-136
 • LEŚNIOWSKA J., RUSZKOWSKI J. (2010), Rzeczywiste, ekonomiczne koszty choroby w Polsce, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 25, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Poland's Nurising Brain Drain To The West, HEALTH AFFAIRS, 2, s.593
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje, POLITYKA SPOŁECZNA, 2, s.19-21
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), Migration patterns of Polish doctors within the UE, EUROHEALTH, 4, s.7-8
 • LEŚNIOWSKA J. (2005), Problem migracji polskiej kadry medycznej, POLITYKA SPOŁECZNA, 4, s.18-22
Rozdziały w monografiach:
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Epidemia chorób przewlekłych wyzwaniem dla jednostek opieki zdrowotnej i gospodarki - na przykładzie cukrzycy w: Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Iga Rudawska Edward Urbańczyk, Warszawa, DIFIN, s.191-205
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Reformy systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i w Polsce. Główne wyzwania i problemy w: Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka), Ireneusz Michałków, Warszawa, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, s.149-161
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Realizacja projektów promocji zdrowia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w: Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Ireneusz Michałków, Warszawa, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.327-342
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla kibiców z krajów Unii Europejskiej uczestniczących w Euro 2012 w Polsce w: Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Michałków I., Kariagin J., Warszawa, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.222-235
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2014 Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów i innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Udział w konferencjach:
 • Skuteczna ochrona zdrowia. Jak uczynić ją opłacalną?, 2014
 • 89th Annual Conference of Western Economic Association International, 2014
 • II seminarium Recent Challenges of Health Care Management in Poland, 2014
 • Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • V Międzynarodowa Konferencja Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • IV Bałtyckie Forum Zdrowia. Uwarunkowania rozwoju jednostek ochrony zdrowia, 2012
 • Seminarium „Koszty społeczne niezdolności do pracy”, 2012
 • Raport o Zarządzaniu, 2010
 • I Bałtyckie Forum Zdrowia Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2014
, International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
2014
, Western Economic Association International
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego