Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JOANNA LEŚNIOWSKA

Katedra Ekonomii

dr JOANNA LEŚNIOWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • opieka zdrowotna
 • zarządzanie w sektorze zdrowia
 • Polityka makroekonomiczna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2015
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2015
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
2014
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2013
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
2013
Nagroda pieniężna (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LEŚNIOWSKA J. (2018), Economic Burden of Non–Communicable Diseases (NCDS) In Poland, VALUE IN HEALTH, S1, s.134
 • LEŚNIOWSKA J. (2018), Obciążenie systemu ochrony zdrowia i gospodarki kosztami generowanymi przez przewlekłe choroby niezakaźne, STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 167, s.79-93
 • LEŚNIOWSKA J. (2017), Regulatory alokacji środków finansowych na opiekę zdrowotną, PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. PRAGMATA TES OIKONOMIAS, 11, s.123-138
 • LEŚNIOWSKA J. (2016), Economic burden of diseases in Poland, VALUE IN HEALTH, 7, s.A627
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Costs of mental disorders in Poland and their complications, VALUE IN HEALTH, 7, s.A409
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Reply to commentary on costs of diabetes and its complications in Poland, THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, 2, s.227-227
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component, Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s.159-167
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), Costs of diabetes and its complications in Poland, European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
 • LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers, ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s.32-37
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), PDB32 Cost of Diabetes and its Complications in Poland: Preliminary Results, VALUE IN HEALTH, 7, s.A477
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Zdrowie i jego ochrona w UE – podstawy prawne, Zeszyt Naukowy UWiMSC, 31, s.119-136
 • LEŚNIOWSKA J., RUSZKOWSKI J. (2010), Rzeczywiste, ekonomiczne koszty choroby w Polsce, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 25, s.---
 • LEŚNIOWSKA J., Lis J., Małgorzata G., Gierczyński J., RUSZKOWSKI J. (2009), Direct and Indirect Costs of Rheumatiod Arthritis Management in Poland, VALUE IN HEALTH, 7, s.438
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Poland's Nurising Brain Drain To The West, HEALTH AFFAIRS, 2, s.593
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Specyfika rynku usług medycznych, Zeszyt Naukowy UWiMSC, 25, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje, POLITYKA SPOŁECZNA, 2, s.19-21
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), Skala migracji lekarzy anestezjologów do krajów UE, ANESTEZIOLOGIA I RATOWNICTWO, 2, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), Wyjechalo juz 2 tysiace pielegniarek, PULS MEDYCYNY, 18, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), Migration patterns of Polish doctors within the UE, EUROHEALTH, 4, s.7-8
 • LEŚNIOWSKA J. (2005), Problem migracji polskiej kadry medycznej, POLITYKA SPOŁECZNA, 4, s.18-22
 • LEŚNIOWSKA J. (2005), Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w ochronie zdrowia, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 1, s.---
Rozdziały w monografiach:
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Realizacja projektów promocji zdrowia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w: Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Ireneusz Michałków, Warszawa, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.327-342
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Reformy systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i w Polsce. Główne wyzwania i problemy w: Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka), Ireneusz Michałków, Warszawa, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, s.149-161
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Epidemia chorób przewlekłych wyzwaniem dla jednostek opieki zdrowotnej i gospodarki - na przykładzie cukrzycy w: Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Iga Rudawska Edward Urbańczyk, Warszawa, DIFIN, s.191-205
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla kibiców z krajów Unii Europejskiej uczestniczących w Euro 2012 w Polsce w: Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Michałków I., Kariagin J., Warszawa, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.222-235
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2014 Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów i innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Udział w konferencjach:
 • Skuteczna ochrona zdrowia. Jak uczynić ją opłacalną?, 2014
 • 89th Annual Conference of Western Economic Association International, 2014
 • II seminarium Recent Challenges of Health Care Management in Poland, 2014
 • Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • V Międzynarodowa Konferencja Społeczne Aspekty Gospodarki Rynkowej, 2013
 • IV Bałtyckie Forum Zdrowia. Uwarunkowania rozwoju jednostek ochrony zdrowia, 2012
 • Seminarium „Koszty społeczne niezdolności do pracy”, 2012
 • Raport o Zarządzaniu, 2010
 • I Bałtyckie Forum Zdrowia Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2014
, International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
2014
, Western Economic Association International