Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
BEATA RADZKA

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr BEATA RADZKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2015
Adiunkt, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2008
Asystent, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
2001–2008
Wykładowca, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
2000–2006
Doktorant, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
1997–2000
Wykładowca, Policealne Studium Ekonomiczne
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia ekonomiczna
 • przywództwo
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • etyka biznesu
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), The HRM Challenges in Age Management in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RADZKA B. (2010), Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (73)/10, s.49-69
 • RADZKA B. (2009), Stary i nowy instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(97), s.62-74
Rozdziały w monografiach:
 • RADZKA B. (2013), Postawy starszych pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wobec aktywności zawodowej w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zenon Wiśniewski, Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.90-99
 • RADZKA B. (2012), Kultura organizacyjna a mobbing w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Wyka T., Szmidt Cz., Warszawa, POLTEXT, s.31-56
 • RADZKA B. (2012), Praca w hierarchii wartości pracowników 50 + i wartości związane z pracą w: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.239-283
 • RADZKA B. (2012), Psychologiczne aspekty postaw i zachowań związanych z aktywnością zawodową w: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.287-328
 • RADZKA B., Kozek W., Hermann C. (2012), Privatisation and the Impact on Employment w: Privatization of Public ServicesImpacts for Employment, Working Conditions, and Service Quality in Europe, Ch. Hermann, J.Flecker, New York / Londyn, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.124-134
 • RADZKA B., Kozek W. (2011), Wpływ liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych na zatrudnienie w: Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Kozek W., Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.97-123
 • Hermann C., Kozek W., Kusa J., Flecker J., RADZKA B. (2011), Prywatyzacja usług publicznych i jej wpływ na jakość, zatrudnienie i wydajność - zalecenia pobadawcze w: Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Kozek W., Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.243-252
 • RADZKA B., Hermann C., Jefferys S., Kilicasian Y., Kozek W., Pond R., Tasiran A. (2009), Privatisation of Public Services and the Impact onEmployment and Productivity w: Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE), T. Brandt, J.Flecker, G. Van Gyes, Ch. Hermann, S.Jefferys, Y. Kilicasian,W. Kozek, R. Pond, B. Radzka, T. Schulten, A.C. Tasiran, T. Vael,S.Vandekerckhove, T. Vael, Wiedeń, RIEGELNIK, s.52-76
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2006–2009 Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE)
 • 2010–2012 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+
Udział w konferencjach:
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Dobre miejsca pracy w dobrych usługach? Konsekwnecje liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych. Szpitale i usługi pocztowe w Polsce w kontekście europejskim, 2009
 • Rola kultury ekonomicznej w procesie transformacji, 2006
Innowacje dydaktyczne:
 • 2012–2013 Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • 2010–2012 Współczesne kierunki w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • 2009–2012 Socjologia ekonomiczna
 • 2009–2013 Kierowanie ludźmi
 • 2009–2013 Konsulting personalny
 • 2009–2013 Kierowanie ludźmi
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MillwardBrown/ Akademia Leona Koźmińskiego
Edelman Trust Barometr
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2012
Zespół ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku Zarządzanie (studia realizowane w języku polskim), Akademia Leona Koźmińskiego, Członek