Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

prof.
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • globalizacja
 • media
 • socjologia
 • społeczeństwo informacyjne
Staże:
1991
BBC Summer School, Wielka Brytania
1990
University of Colorado Boulder, USA
2009
University of Minho, Portugal
1991
USIA (Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone
1990
Centrum Szkoleniowe Deutsche Welle, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów, ZARZĄDZANIE MEDIAMI, 7(1)2019, s.1-3
 • JĘDRZEJEWSKI S., Beliczyński J. (2018), Public service radio in Poland vs. technology challenges: a turning point, Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol. 16 nr 1, s.29-44(16)
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), News repertoires in Poland, Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s.379-398
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Public service media news consumption across Europe: Views from a Q-methodological repertoire study, Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s.504-521
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Od muzyki w radiu do muzyki w sieci, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(96), s.78-91
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Media publiczne w świecie konwergencji - regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna, STUDIA MEDIOZNAWCZE, 3 (58), s.135-144
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Radio formats and social media use in Europe - 28 case studies of public service practice, THE RADIO JOURNAL: INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST AND AUDIO MEDIA, ???, s.89-107
 • JĘDRZEJEWSKI S., Doliwa U. (2013), Local radio an endangered species? The Polish case, MEDIA TRANSFORMATIONS, vol.10, s.74-97
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Konferencja IAMCR Braga, Portugalia, 18-22 lipca 2010 roku, STUDIA MEDIOZNAWCZE, 4, s.174-176
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Badania konsumpcji mediów; wiedza o mediach-wiedza o odbiorcach, EDUKACJA HUMANISTYCZNA, 1, s.61-76
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media publiczne- dylematy rozwoju, Realia, 3, s.105-122
 • JĘDRZEJEWSKI S., Olszewska M. (2000), Radiometria-przełom w badaniach, BRIEF, 13, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Kultura w epoce cyfrowej (jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne), KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 1 (16), s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1990), Programy studia wyborczego Polskiego Radia (studium przypadku), PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Organizacyjny kontekst funkcjonowania Telewizji Polskiej, PRZEKAZY I OPINIE, 1, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Telewizja Polska jako instytucja, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 12, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Problemy społeczne w przekazie Telewizji Polskiej, PRZEKAZY I OPINIE, 1, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Poles Apart, Cable and Satellite Europe, October, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S., Jakubowicz K. (1988), Polish Broadcasting: The Choices Ahead, EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 3, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1988), Polskie Radio dzisiaj i w przyszłości, ZESZYTY PRASOZNAWCZE, 4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Struktura programu Polskiego Radia w latach 1976-1985, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Węgierski system komunikowania masowego w procesie przemian, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1985), Informacyjna rola Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
Redakcja Monografi:
 • JĘDRZEJEWSKI S., Sousa H., Pinto M., Fidalgo J., Costa e Silva E., Melo A., Santos L., Denicoli S., Lameiras M., Barbosa M., (red.), (2013), 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, -, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS)
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2013), Nowe media a praktyki komunikacyjne, -, Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Monografie:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2015), Radio publiczne w Europie. Program - finansowanie - technologia - audytorium, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S., Sousa H., Pinto M., Fidalgo J., Costa e Silva E., Melo A., Santos L., Denicoli S., Lameiras M., Barbosa M. (2013), 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS)
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • JĘDRZEJEWSKI S., Gazi A., Starkey G. (2011), Radio Content in Digital Age, Chicago, Intellect, The University of Chicago Press
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lubin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Kraków, Universitas Kraków
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Co Polaków łączy, co dzieli-społeczeństwo informacyjne w działaniu, Lublin, KUL
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Medium z obiecująca przyszłością. Radio w krajach środkowo- wschodnio europejskich, Lublin, KUL
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2003), Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Warszawa, ProfiPress
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2001), Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1997), Radio. Renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa, AKT
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1995), 70 lat polskiego Radia, Warszawa, Ten-Ten
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1988), Lengyel nevelesszociologial tanulmanyak, Budapeszt, Tankoyvkiodo
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Nauczycielka przedszkola, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Warszawska Spółdzielnia Księgarska 1937-1947, Warszawa, CZBM
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1981), Wybór tekstów z socjologii wychowania, Warszawa, Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne
Rozdziały w monografiach:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "We Want to Be More Like the West": Skiing for All in the 1950s-1970s Poland w: Leisure Cultures and the Making of Modern Ski Resorts, Strobl P, Podkalicka A., PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, s.161-183
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Cyfryzacja radia i telewizji w Polsce – przebieg i skutki społeczne w: Dynamika przemian w mediach, A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.169-189
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!? w: Klinika Dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja, K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.93-115
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Radio cyfrowe - przełom technologiczny?! w: Zagadnienia ogolne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, I. HOFMAN, D. FIGURA-KĘPA, UMCS, s.55-87
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2018), Radio i telewizja publiczna w indywidualnych repertuarach mediów w: Pulchrum et communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski, Lublin, KUL, s.251-263
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2018), O Leonie jako badaczu, mędrcu, podróżniku... w: Mistrz i przyjaciel. Ojciec profesor Leon Benigny Dyczewski OFMCoNV, pod redakacją M. Halickiej, A. Szafranek, L. Dakowicz, Białystok, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.243-250
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Media publiczne w Polsce: strategie rozwoju technologicznego w: Księga Jubileuszowa z okacji 25-lecia profesury i 75-lecia urodzin Profesora Tomasza Gobana-Klasa, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.309-322
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Niezależność mediów publicznych w czasach populizmu - przypadek Polski w: Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza, K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.87-105
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Media publiczne - dokąd zmierzają? w: Klinika dziennikarstwa - credo, Kazimierz Wolny - Zmorzyński, Katarzyna Konarska, Warszawa/Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.79-115
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Krzyzowa konsumpcja wiadomiści medialnych - zastosowanie metody Q sorting w: Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek, Kraków, WYDAWNICTWO LIBRON, s.103-129
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Radio jako wartość w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, s.449-463
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Siła i słabość mediów w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.273-292
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Radiofonia regionalna i lokalna - wprowadzenie w: Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 r., Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny - Zmorzyński, Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.7-20
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Nowe praktyki komunikacyjne odbiorców: media w świecie konwergencji w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.299-323
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Polskie Radio wobec wyzwań technologicznych w: Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Nierenberg Bogusław, Kania Jan, Kreft Jan, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.11-28
 • JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2015), Getting Listeners Involved: Radio As, A Community Web Project w: Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society, T.Bonini, B.Monclus, ROUTLEDGE, s.252-267
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Strategie zarządzania radiofonią publiczną w warunkach konwergencji w: Radio w dobie nowych mediów, Urszula Doliwa, Olsztyn, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, s.33-49
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Radio in the new media environment w: Radio. The Resilient Medium, G.Starkey, G. Stachyra, M.Oliveira, Sunderland, Centre for Research in Media and Cultural Studies, s.17-25
 • JĘDRZEJEWSKI S., Stachyra G. (2014), The image of the aged in the Polish Radio. Towards social inclusion w: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, T.Pavlickova, I.Reifová, Cambridge Scholars Publishing, s.27-33
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Historia mediów - kilka uwag metodologicznych w: Polskie Radio na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, A. Budzyński, K. Jasiewicz, Warszawa, ASPRA, s.27-34
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Poland w: Media Regulators in Europe: A Cross-Country Comparative Analysis, Helena Sousa, Wolfang Trutzschler, Joaquim Fidalgo,Mariana Lameiras, CECS, University of Minho, s.126-136
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Public Service Media Radio 2.0 ahead w: Radio. Community-Challenges-Aesthetics, G.Stachyra, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.39-53
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), The media regulation in age of convergence w: 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, H. Sousa, M. Pinto, J. Fidalgo, S. Jedrzejewski, E. Costa e Silva, A. Melo, L.A. Santos, S. Denicoli, M. Lameiras, M. Eusebio Barbosa, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS), s.97-110
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Wirtualizacja dźwięku: radio - Internet - telefon komórkowy - iPod - iPhone w: Wirtuzalizacja, problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.377-390
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Tożsamość odbiorców mediów w społeczeństwie wielokulturowym w: Tożsamość w wielokulturowym kontekście, L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.263-275
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2012), Media publiczne a nowe media w: Media relations w sektorze rolno-spożywczym, Jaska E., Szczykutowicz A., Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, s.48-60
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2012), Media w Portugalii - od Estado Novo do nowego społeczeństwa w: Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju, Adamowski J., Jaskiernia A., Warszawa, ASPRA, s.71-82
 • JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2011), Od air do Web: rzeźbienie radia w sieci w: Radio i społeczeństwo, Stachyra G., Pawlak-Hejno E., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.33-47
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2011), Radio landsape in Poland ant the development of European radio broadcasting sector: between the mission and the market w: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Dobek-Ostrowska B., Głowacki M., Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.213-235
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2011), Offentlich-rechtlicher Rundfunk in Polen:Wo stehen wir und wohin geht die Entwicklung? w: Media Governance in Europa: Regulierung - Partizipation - Mitbestimmung, H. J. Kleinsteuber, S.Nehls, Hamburg, VS VERLAG, s.111-124
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Strategie rozwoju radia 2.0 w: Nowe media i komunikowanie wizualne, S. Jędrzejewski, P. Francuz, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.155-166
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Media publiczne na rynku - szansa czy konieczność? w: Współczesne media. Wolne media? Tom 1, I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.143-155
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Newsy a narracyjna forma informacji? w: Jaka informacja?, L. Dyczewski, Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.33-38
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Wiedza o audytorium mediów a możliwości jego kontroli w: Teorie komunikacji i mediów, Jastrzębski J., Graszewicz M., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA ATUT - WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, s.143-150
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Radio w swiecie cyfrowym w: Nowe media a media tradycyjne, Jezinski M., Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek, s.44-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Radio cyfrowe: problemy i wątpliwości w rozwoju radia w: Transformaciones de la radio y la television en Europa, Penafiel Saiz C., Bilbao, Universidad del Pais Vasco, s.39-52
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), PSB radio in Central and Eastern European Countries- the state and prospects w: Comparing Media Systems in Central Europe.Between Commercialization and Politicization, Dobek-Ostrowska B., Glowacki M., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.71-84
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Polskie radio w dniach odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Oledzki J., Lewek A., Olędzki J., Warszawa, UKSW, s.373-382
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Korzystanie z mediów a problem wykluczenia społecznego w: Polska zdrowa żywność, wieś i rolnictwo w mediach, Jędrzejewski S., Warszawa, SGGW, s.97-108
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Radio: narodziny - ewolucja - perspektywy w: Dziennikarstwo i świat mediów, Chudzinski E., Bauer Z., Kraków, UNIVERSITAS, s.115-126
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Radio in Central and Eastern Europe in transition era w: The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, Jedrzejewski S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.23-34
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Hasła dotyczace problematyki radiowej w: Słownik terminologii medialnej, Pisarek W., Kraków, UNIVERSITAS, s.20 hasel
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Proces wprowadzania nowych mediów w perspektywie badawczej-koncepcja monitoringu w: Studia nad komunikacja popularną, międzykulturowa, sieciową i edukacyjną, Fras J., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.256-266
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością w: Media w Polsce. Pirewsza władza IV RP, Sokołowski M., Warszawa, Akademickie i Profesionalne, s.335-348
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Introduction w: The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, Jędrzejewski S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.9-12
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media a zmiana społeczna w: Kultura - Media - Społeczeństwo, D. Wadowski, KUL, s.263-274
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Europejscy radiowi nadawcy publiczni w: Uwarunkowania (powiązania) Radia. Społeczności, Estetyka, Dostępność, Follmer G., Thiermann S., Leipzig, Spector Books, s.63-70
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Technologia programu radiowego w: Słownik wiedzy o mediach, Siwiec M., Bielsko Biała, PARKEDUKACJA, s.348-360
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Bitwy i boje na rynku radiowym w: Wojna w mediach, Nierenberga B., Piątkowska-Stępniak W., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.425-441
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Radio publiczne a polityka w: Media masowe w praktyce społecznej, Waniek D., Adamowski J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.243-255
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Radio w: Słownik wiedzy o mediach, Siwiec M., Bielsko Biała, PARKEDUKACJA, s.154-171
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Radiofonia cyfrowa w: Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, M.Jachimowicz, Warszawa, Eutelsat i Informedia Polska, s.51-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Radiofonia cyfrowa w: Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, Jachmowicz M., Warszawa, INFORMEDIA POLSKA I EUTELSAT, s.51-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Mediamorfoza. Media jako podstawa społeczeństwa informacyjnego w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., Lublin, KUL, s.239-247
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Dylematy rozwoju radiofonii publicznej w: Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, Duczmal M., Nierenberg B., Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, s.117-130
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Wiarygodnosc metod badan nad odbiorem radia w: Globalne oddzialywanie radia publicznego, Jędrzejewski S., Palma de Mallorca, RNE, s.36-44
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Fiabilidad de los metodos w: Impacto global de la radio publica, Hernaiz E., Palma de Mallorca, Radio Nacional Espana, s.33-47
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2002), Radio: nowa tożsamość w erze cyfrowej w: Media publiczne a edukacja Polaków, E. Biedka, Warszawa, Vespadruk, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2001), Przetrwanie czy rozwój: zarządzanie i finansowanie nadawców publicznych w warunkach konkurencji rynkowej w: Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne, Jędrzejewski S., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Budowa radia publicznego w Polscena tle doświadczeń europejskich radiofonii publicznych w kontekście Ustawy o Radiofonii i Telewizji w: Medialne rozdroże, Dyczewski I., Warszawa, Interpress, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Horfunk in Polen. Poliisch-Rechtlische grunlagen fur den Wandel nach 1989 w: Mediontransformation und Jurnalismus in Polen 1989-1996, Rutkiewicz I., Schlieb K., Kopper K., Berlin, Vistas, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1997), Radio u progu XXI wieku w: Radio- szanse i wyzwania, S. Jędrzejewski, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1996), Sektor radiowy w Polsce w: Media i dziennikarstwo, Rutkiewicz I., Schliep K., Kopper K., Kraków, UJ, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1996), Radio w Polsce w pięć lat po zniesieniu monopolu państwa w: Transformacja radia w Polsce, Joachimowski M. i inni, Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1995), Strategia programowa Polskiego Radia u progu roku 2000 w: Pięć lat tranformacji w mediach, A. Słomkowska, Warszawa, ELIPSA, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010 “Media Regulation in Portugal: The ERC’s Case”
 • 2009 COST Action IS0906Transforming Audiences, Transforming Societies
Recenzje:
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2015), Radio's New Wave. Global Sound in the Digital Era, Jason Loviglio and Michele Hilmes (Eds.) (2013), RADIO JOURNAL:INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST & AUDIO MEDIA wydawca: ROUTLEDGE, strony: 151-153
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2015), Broadcasting in the 21st Century, Richard Rudin (2011), RADIO JOURNAL:INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST & AUDIO MEDIA wydawca: PALGRAVE MACMILLAN LTD, strony: 154-155
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2010), Television Audiences and Everyday Life, Communicacao e Sociedade wydawca: Universidade do Minho, strony: 125-127
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2010), Dziennikarstwo sportowe. Przewodnik praktyczny Phil Andrews, Poradnik wydawca: UJ, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2008), Radio. Hustoria i współczesność H. Kubaczewska, M. Hermanowski, Wydawnictwo wydawca: Ośrodek badania Rynku Sztuki Współczesnej, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2008), Media w Europie K. Williams, Wydawnictwo wydawca: WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFECJONALNE, strony: 20?
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2007), Wywiad dziennikarski S. Adams, W.Hicks, Wydawnictwo wydawca: UJ, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1990), W stronę telewizji: studia i szkice, EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION wydawca: EJ of Communication, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1987), Pedagogiczne aspektyteorii środków masowego przekazu M. McLuhana, PRZEKAZY I OPINIE wydawca: Przekazy i opinie, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1987), Komunikacja masowa. Pespektywy sociologiczne, PRZEKAZY I OPINIE wydawca: Przekazy i opinie, strony: -
Udział w konferencjach:
 • Comparative media systems: Implications for news media repertoires and democratic engagement across Europe (IUC-CMS 2016), 2016
 • The 20th Annual Conference of the Israel Communication Association, 2016
 • VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze: Publiczość mediów w epoce cyfrowej, 2016
 • Radio w cyfrowym świecie, 2015
 • IAMCR Conference: Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication, 2015
 • 5th ECREA Comunication Conference - Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovation, 2014
 • Changing media and democracy: 25 years of media freedom and public sphere in Central and East Europe, 2014
 • Kultura w mediach, media w kulturze, 2014
 • Wpływ internetu na ewolucję narodowych systemów medialnych, 2014
 • Transforming Audiences, Transforming Societies:The future of audience research: Agenda, theory and societal significance, 2014
 • Radio: the resilient medium, 2013
 • What is radio? A conference to explore the past, present and future of radio, 2013
 • What is Radio? Exploring the past, present and future of radio., 2013
 • Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?, 2013
 • Zarządzanie w mediach, 2013
 • Zarządzanie mediami: teoria i praktyka, 2013
 • Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, 2012
 • Tożsamość w wielokulturowym kontekście Natolin, 2011
 • Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, 2011
 • IAMCR Conference, 2011
 • New Challenges and Methodical Innovation in European Media Audience Research, 2011
 • Systemy mediów w perspektywie porównawczej, 2011
 • Transforming audiences, transforming societies, 2010
 • II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spolecznej, 2010
 • Polska wieś, bezpieczeństwo żywności a media, 2010
 • Radio i społeczeństwo, 2010
 • Radio Congress, 2010
 • Pogrzeb czy rozwój: media służby publicznej w Europie, 2010
 • Kreowanie komunikowania: zawartość, kontrola , krytyka, 2008
 • Jaka informacja?, 2008
 • Wieś i rolnictwo w mediach, 2008
 • Nowe media-stan obecny i możliwości rozwoju, 2008
 • Konsumcjonizm w przekazach komunikacji społecznej, 2007
 • Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, 2007
 • Jan Paweł II w służbie prawdy i wolności, 2007
 • Teorie mediów a komunikacja społeczna, 2007
 • Radiowe forum międzynarodowe, 2007
 • Nowe media-nowe możliwości, 2007
 • Media w Polsce-Pierwsza Władza IV RP, 2007
 • EBU i Radio Hiszpańskie Recontre 2005, 2005
 • Jedno radio - wiele głosów V Międzynarodowy Kongres Lokalnego Publicznego i Alternatywnego Radia i Telewizji, 2005
 • Międzynarodowa Letnia Szkoła Radia, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2010
, International Association for Media and Communication
2009–2016
, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
2008
, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
2005
, European Communication Research and Education Association
2005–2006
, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
1970
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Krajowa Rada Notarialna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury
Sekcja Badań nad Radiem
Konsorcjum Komisji Europejskiej IREN
Europejska Komisja Radiowa i TV
European Society for Opinion and Marketing Research
Europejska Komisja Radiowa
European Broadcasting Union
Rada Europy
Komisja d/s Reformy RTV - A.Drawicz
Polskie Radio i Telewizja