Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WOJCIECH GASPARSKI

prof.
WOJCIECH GASPARSKI

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

prof. WOJCIECH GASPARSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • etyka biznesu
 • metodologia dyscyplin praktycznych
 • naukoznawstwo
 • prakseologia
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • teoria organizacji i zarządzania
 • teoria systemów
Staże:
2006
Caux Round Table, Szwajcaria
2004
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
2003
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
2002
Georgetown University, USA
1999
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1998
Central European University, Węgry
1996
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
City University, Wielka Brytania
1992
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1990
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1988
City University, Wielka Brytania
1986
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1984
Universitaet Salzburg, Finland
1983
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1974
City University, Wielka Brytania
1972
Akademia Nauk, Rosja
1970
Open University, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2016
Medal Mikołaja Kopernika za szczególne zasługi w budowie i rozwoju sektora bankowego (Związek Banków Polskich).
2015
"Nagroda I stopnia za podręcznik pt. Biznes, Etyka, Odpowiedzialność".
2014
Nagroda Rektora ALK za redakcję 22 tomów "Praxiology" (Rektor ALK).
2014
2014 CEEMAN Champion Award in category Responsible Management Education.
2014
Laur 15-lecia Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
2013
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki (Prezydent RP).
2012
Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego).
2008
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego (Polska Akademia Nauk).
2000
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
1998
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej).
1997
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (Główny Inspektor Pracy).
1995
Złota Odznaka TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa).
1986
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
1972
Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP).
Cykle wykładów:
1998
Central European University, chodzieski (Chodzież)
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GASPARSKI W. (2017), Co/kto jest produktem organizacji?, PRAKSEOLOGIA, 159, s.5-12
 • GASPARSKI W. (2017), On practical disciplines and their methodology, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 2, s.129-134
 • GASPARSKI W. (2016), Wymiar etyczny e-biznesu, PRAKSEOLOGIA, 158, s.241-254
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Etyka biznesu - Inwencje i innowacje, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • GASPARSKI W. (2015), Zgodności i niezgodności tak zwanej zgodności, PRAKSEOLOGIA, 157, s.23-38
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2014), Appearances, Duties and Aspirations, Teorie vedy (Theory of Science), 36, s.209-215
 • GASPARSKI W. (2013), Human Action as an Ultimate Given: Ludwig von Mises' Praxeology as Seen from a Business Ethics Angle, STUDIA HUMANA, Voll. 2:1, s.3-14
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W. (2012), Przede wszystkim nie przeszkadzać, PRAKSEOLOGIA, 153, s.43-50
 • GASPARSKI W. (2012), Ile etyki w etyce biznesu?, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA SERIA, 2 (82), s.167-180
 • GASPARSKI W. (2011), Postawa dobrego gospodarza wymogiem współczesnego patriotyzmu, PRAKSEOLOGIA, 151, s.35-47
 • GASPARSKI W. (2011), Janusz Goćkowski - naukoznawca, prakseolog, erudyta, PRAKSEOLOGIA, 151, s.250-254
 • GASPARSKI W. (2011), Skuteczność i odpowedzialność w świetle etyki biznesu, BIULETYN INFORMACYJNY, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2 (68), s.2-5
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • GASPARSKI W. (2009), The Stakeholder Organization Theory and it's Systemic Foundation, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 38(6), s.659-665
 • GASPARSKI W. (2009), Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(96), s.20-26
 • GASPARSKI W. (2009), Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.19-25
 • GASPARSKI W. (2009), Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności, PRAKSEOLOGIA, 149, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2008), Religie a biznes, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 1, s.23-30
 • GASPARSKI W. (2008), Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.27-36
 • GASPARSKI W. (2007), Ile kosztuje etyczność, GAZETA BANKOWA, 6, s.46
 • GASPARSKI W. (2007), Konieczny wybór, DECYDENT, 70, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1, s.15-19
 • GASPARSKI W. (2007), Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 1, s.34-47
 • GASPARSKI W. (2007), Caux Round Table Polska, DECYDENT, 71, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), PR2, DECYDENT, 72, s.27
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), Corporate responsibility and competitiveness, CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • GASPARSKI W. (2006), Wspomnienie o Danucie Miller, PRAKSEOLOGIA, 146, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2006), Adres ku czci jubileuszu 65-lecia prof. dr hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.3-4
 • GASPARSKI W. (2006), Prakseologia na mapie nauk, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3(169), s.309-315
 • GASPARSKI W. (2006), Trud namysłu, DECYDENT, 68, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Wielkość małej filozofii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(83), s.5-7
 • GASPARSKI W. (2006), Instytucja, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1131, s.-
 • GASPARSKI W. (2006), Menadżerowie i ich koniki, FORBES, 2, s.86
 • GASPARSKI W. (2006), Źródła nieuczciwości, Cz. I, II, III, GAZETA BANKOWA, 44,46,48, s.46
 • GASPARSKI W. (2006), Od techniki do etyki, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4(170), s.443-452
 • GASPARSKI W. (2006), RP czy PR, DECYDENT, -, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Wiara, nadzieja, miłość, codzienność, DECYDENT, 67, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Klemensa Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie, PRAKSEOLOGIA, 146, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2005), Komentarz do kazusu z zakresu etyki biznesu, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, październik, s.41-42
 • GASPARSKI W. (2005), Wszyscy jesteśmy obywatelami..., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.8-10
 • GASPARSKI W. (2005), Słowa i czyny, DECYDENT, 4(63), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Między impulsem a namysłem, DECYDENT, 7-8(65), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), In medias res, DECYDENT, 6(64), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Pozor i pozór: mały apostrof a wielka różnica, DECYDENT, 9(66), s.27
 • GASPARSKI W. (2005), Stan... darty, DECYDENT, 2-3(62), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Prakseologia Jerzego Kurnala: Od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.5-8
 • GASPARSKI W. (2005), Obowiązki i aspiracje, DECYDENT, 1(61), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Na długie zimowe wieczory, DECYDENT, 12(60), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Czy etyka jest rodzaju żeńskiego?, DECYDENT, 3(53), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Artykuły pierwszej potrzeby, BUSINESSMAN MAGAZINE, 10(163), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Ekonomia i cała reszta, BUSINESSMAN MAGAZINE, 11(164), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Wakacje, DECYDENT, 7-8(57), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Efekt świeżości, DECYDENT, 10/11(59), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Cytaty i pisaty, DECYDENT, 4(54), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Jan Zieleniewski (1901-1973) - współtwórca prakseologicznej teorii organizacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Nie tylko słowotwórstwo, BUSINESSMAN MAGAZINE, 8(161), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Terra incognita, BUSINESSMAN MAGAZINE, 9(162), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za, ANNALES: ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1(7), s.39-50
 • GASPARSKI W. (2004), Biznes dixit!, DECYDENT, 6(56), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Daltonizm etyczny, DECYDENT, 2(52), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Etyka na szczycie, DECYDENT, 1(51), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Projekt Europa, DECYDENT, 5(55), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Lipa kwitnie nie tylko latem, DECYDENT, 9(58), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Między agorą a targowiskiem, BUSINESSMAN MAGAZINE, 12(165), s.128
 • GASPARSKI W. (2003), UEtyka, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Słowa, rzeczywistość i legenda, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice by generald Midgley, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, -, s.283-288
 • GASPARSKI W. (2003), Euro-maraton odpowiedzialności biznesu, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.315-326
 • GASPARSKI W. (2003), Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), PRAKSEOLOGIA, 143, s.9-28
 • GASPARSKI W. (2003), Letnia szkoła decydenta, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Lekcja angielskiego, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Z życzeniami dla J. W. Decydencji, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Grochem o ścianę, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Zwyczajne niezwyczajne, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Ostrożnie z modą, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Designer's responsibility: methodological and ethical dimensions, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 12, s.635-640
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), Design research: a praxiological systematic approach, POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
Redakcja Monografi:
 • GASPARSKI W., Airaksinen T., (red.), (2016), Desire: The Concept and Its Practical Context, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N., (red.), (2016), Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, -, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Tchoń K., (red.), (2014), A Treatise on Good Robots, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T., (red.), (2014), Designology: Studies on Planning for Action, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa, PWN
Monografie:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A. (2018), Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS
 • GASPARSKI W., Airaksinen T. (2016), Desire: The Concept and Its Practical Context, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N. (2016), Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, TRANSACTION PUBLISHERS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W., Tchoń K. (2014), A Treatise on Good Robots, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T. (2014), Designology: Studies on Planning for Action, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Loukola O. (2012), Environmental Political Philosophy (Praxiology), New Brunswick, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa, PWN
 • Arszułowicz M., GASPARSKI W. (2011), Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej, Warszawa, POLTEXT
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2010), Entrepreneurship: Values and Responsibility”, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2009), Entrepreneurship: Values and Responsibility, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Biznes, prawo, etyka, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W. (2008), Responsible Management Education, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W., Airaksinien T. (2007), Praxiology and the Philosophy of Technology, Granz, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2007), Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Warszawa, TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2006), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • GASPARSKI W., Aleksandre V. (2005), French and Other Perspectives in Praxiology, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2004), Uczciwość w świecie finansów, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2004), Wykłady z Etyki Biznesu. Nowa Edycja, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Prakseologia cz. 2, Dzieła wszystkie, Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych, Warszawa, DRUKARNIA NAUKOWA
 • GASPARSKI W. (2000), Wykłady z etyki biznesu, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • GASPARSKI W. (2018), Editorial w: Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Gasparski W.W., Lewicka-Strzałłecka A., Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.ix-xvii
 • GASPARSKI W. (2017), From a Study of Practice to a Philosophy of Practicality. Tadeusz Kotarbiński’s Contribution to the Lvov-Warsaw School of Philosophy w: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, Brożek, Anna, Stadler, Friedrich, Woleński, Jan, SPRINGER, s.135-154
 • GASPARSKI W. (2017), Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.252-262
 • GASPARSKI W. (2016), The University's 70th anniversary w: Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.13-16
 • GASPARSKI W. (2016), Krótka historia etyki biznesu tu i teraz w: Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, Aleksandra Kuzior, Zabrze, ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, s.21-34
 • GASPARSKI W. (2016), Editorial w: Desire: The Concept and Its Practical Context, T. Airaksinen, W. W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.ix-xii
 • GASPARSKI W. (2016), Editorial w: Praxiology and the Reason for Action: Broadening the Borders, Makowski Piotr, Bonecki Mateusz, Nowak- Posadzy Krzysztof, Wojciech W. Gasparski, TRANSACTION PUBLISHERS, s.7-9
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland w: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • GASPARSKI W. (2016), Prakseologia i zarządzanie: przypomnienia i uzupełnienia w: Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, P. Górny, Warszawa, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.13-33
 • GASPARSKI W. (2016), Praxiology, or the Study of the Prose of Human Action Revisited w: Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-23
 • GASPARSKI W. (2016), Sprawstwo w ujęciu prakseologicznym w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, Warszawa, POLTEXT, s.59-76
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2014), Przywództwo - przypomnienia i propozycje w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.42-48
 • GASPARSKI W. (2014), Designology: Toward a Unifi ed Science on Design Revisited w: Designology: Studies on Planning for Action, Wojciech W. Gasparski, Tufan Orel, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-10
 • GASPARSKI W. (2013), Tadeusz Kotarbiński and His Philosophical Transations w: Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-13
 • GASPARSKI W. (2013), Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? w: Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, R. Kamiński, J. Sójka, Poznań, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.97-108
 • GASPARSKI W. (2012), Etyka biznesu w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.79-88
 • GASPARSKI W. (2012), Infrastuktura etyczna biznesu w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.217-232
 • GASPARSKI W. (2012), Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.460-473
 • GASPARSKI W. (2012), Kodeksy i programy etyczne w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.233-248
 • GASPARSKI W. (2012), Menedżer - deontologia zawodu w: Biznes, etyka odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.307-318
 • GASPARSKI W. (2012), A Designing Human Society: A Chance or Utopia? w: Environmental Political Philosophy, Gasparski Wojciech, Laukola Olli, London, TRANSACTION PUBLISHERS, s.165-178
 • GASPARSKI W. (2011), Beyond the Prose of Business w: Spirituality and Ethics in Management, Zsolnai L., Heidelberg, SPRINGER, s.133-150
 • GASPARSKI W. (2011), Kotarbiński Tadeusz w: Encyklopedia filozofii polskiej, -, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.726-731
 • GASPARSKI W. (2011), European Integration ant its Effect on the Ethical Dimention of Polish Business w: European Business: Corporate and Social Values, Bonin H., Segreto L., Bruksela, PETER LANG GMBH, s.139-157
 • GASPARSKI W. (2011), Whistle-blowing: in the light of the Praxiological Theor of Struggle w: Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology), Arszułowicz M., Gasparski W., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2011), Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło w: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce w: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W. (2011), Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.149-160
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W. (2010), Elementy etyki komputerowej w: Informatyka gospodarcza, J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warszawa, CH BECK, s.83-104
 • GASPARSKI W. (2010), Economics and Ethics w: Proceedings, International Symposium on Corporate Cultures - Universality and Differences from Comparitive Aspects, -, Warszawa, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portret polskiej etyki biznesu w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis w: The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka w: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • GASPARSKI W. (2009), Fizyka i inżynieria ekonomii (przedruk) w: Jakość kształcenia ekonomicznego, Rocki M., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.55-59
 • GASPARSKI W. (2009), Economics and ethics w: International symposium on corporate cultures- universality and differences from comparative aspects, -, Warszawa, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2009), Ethical Infrastructure for Business with Special Emphasis on Poland: Designing for the Common Good w: Business, Globalization and the Common Good, de Bettignies H.C., Lépineux F., Lang P., Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, FRONTIERS OF BUSINESS ETHICS, s.227-250
 • GASPARSKI W. (2009), Organization and management knowledge and its cognitive foundation w: Veda, Filosofie, Metodologie, Filaček A., Praga, FILOZOFIA, s.145-169
 • GASPARSKI W. (2009), Analyse praxeologique et approche systemique w: Penser et Agir: Contextes Philosophique, Praxeologique et Langagier Tome I, V. Alexandre, Editions Le Manuscrit, s.223-252
 • GASPARSKI W. (2009), Entrepreneurship from a Praxiology Point of View w: Entrepreneurship: Values and Responsibility, Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.23-36
 • GASPARSKI W. (2008), Toward Responsible Management Education w: Responsible Management Education, Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.23-35
 • GASPARSKI W. (2007), The Praxiological Concept of Technology w: Praxiology and the Philosophy of Technology, Gaspraski W., Airaksinen T., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), Wielkość małej filozofii w: Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Gasparski W., Banajski R., Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), Fizyka i inżynieria ekonomii w: Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Sosenka K., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły w: Annales: Etyka w życiu gospodarczym, Domański Cz., Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s.15-20
 • GASPARSKI W. (2007), Infrastruktura etyczna działalności gospodarczej w: Etyka i ekonomia, Lewicka-Strzałecka A., Klimczak B., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.44-62
 • GASPARSKI W. (2006), Refleksyjny praktyk i jego kształcenie w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.77-84
 • GASPARSKI W. (2006), Interesariusz zwany konsumentem w: Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki, Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.15-24
 • GASPARSKI W. (2006), Instytucja w: Ekonomia, Borkowska B. Wrzeszcz-Kamińska G., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), Wielkość małej filozofii w: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej wspołczesna recepcja, R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.13-19
 • GASPARSKI W. (2006), Do Tadeusza Kotarbińskiego w: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.143-147
 • GASPARSKI W. (2006), The Ethical Issue of Corporate Governance and Management Science Theories w: Global Perspectives on the Ethics of Corporate Governance, Rossouw G.J., Sision A. J. G., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.91-104
 • GASPARSKI W. (2005), A System behind the Ancient Greek Design w: Preliminary Drawings: Essays on Systems Theory and Praxis, Kapelouzos I. B., Ateny, xxx, s.91-98
 • GASPARSKI W. (2005), Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu w: Etyka biznesu po Enronie, Sójka J., Poznań, HUMANIORA, s.207-232
 • GASPARSKI W., Ryan L. (2005), Foundations of Corporate Integrity: A Praxiological Approach w: French and Other Perspectives in Praxiology, Gasparski W., Alexandre V., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.175-190
 • GASPARSKI W. (2005), Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej w: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawno-ekonomiczne, Banasiński C., Warszawa, UOKIK, s.231-240
 • GASPARSKI W. (2005), Zagadnienie duchowości w etyce biznesu i zarządzania w: Religia a gospodarka, Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.50-55
 • GASPARSKI W. (2005), Etyczny wymiar działności gospodarczej w: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.89-102
 • GASPARSKI W. (2005), Inteligent czy robotnik wiedzy? w: Inteligencja: Między tradycją a wyzwaniami współczesności, Mikułowski-Pomorski J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.165-174
 • GASPARSKI W. (2005), Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji w: Administracja publiczna: Stan i kierunki zmian, Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E., Warszawa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, s.47-66
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia w: Uczciwość w świecie finansów, Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska-Bobińska L., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Business Expectation Beyond Profit w: CSR Across Europe, Habisch A., Berlin, SPRINGER - VERLAG, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Etyczność marketingu - marketingiem etyczności w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.205-216
 • GASPARSKI W. (2004), Beyond the Prose of Business w: Spirituality and Ethics in Management, Zsolnai L., Dordrecht, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, s.123-140
 • GASPARSKI W. (2004), Human Actions and Their Axiological Context: The Relevance of a Trustworthy Protector Ethics for Ethics in Business w: Ideas, Values and Conflicts in Social Life, Nikula P., Rovaniemi, University of Lapland, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu w: Profesjonalizm w administracji publicznej, Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B., Białystok, STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.211-223
 • GASPARSKI W. (2004), Kotarbiński Tadeusz w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Maryniarczyk A., Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Andrzej Pawłowski - rzeźbiarz projektowania w: Projektowanie i systemy, Gasparski W., Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Odpowiedzialność projektanta: zagadnienia metodologiczne i etyczne w: Projektowanie i systemy, Gasparski W. Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), Editorial w: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2003), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej w: Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-94
 • GASPARSKI W. (2003), On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity w: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • GASPARSKI W. (2003), Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu w: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Węgrzecki A., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.7-24
 • GASPARSKI W. (2003), Działania zbiorowe - ujęcie prakseologiczne w: Działania zbiorowe - teoria i praktyka, Matysiak A., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.09-21
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2004–2007 Understanding and Responding to Social Demands on Corporate Responsibility
 • 2010–2013 Impact Measurement and Performance Analysis of CSR
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2009 Doktryna podwójnego skutku w działalności gospodarczej Doktorant: Sokołowska Julita
 • 2005 Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach Doktorant: Arszułowicz Marek
Recenzje:
 • GASPARSKI W., (2009), Książka o zaufaniu w organizacjach wirtualnych recenzja: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych W. M.Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, ORGANIZACJA I KIEROWANIE wydawca: DIFIN, strony: nr 1(135), s. 147-154
 • GASPARSKI W., (2006), recenzja: Kultura inetektualna Jerzy Kubin, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA wydawca: KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN, strony: 289-291
Udział w konferencjach:
 • Przedsiębiorczość, etyka, odpowiedzialność. Ciągłe doskonalenie?, 2017
 • Krytyczna teoria Organizacji, 2017
 • Krytyczna teoria Organizacji, 2016
 • International Symposium The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, 2014
 • Etyka i polityka compliance w firmie, 2013
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Moralna i społeczna wartość pracy, 2013
 • Forum Debaty Publicznej: Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, 2013
 • European Conference on the Theory of Human Action (ECTA 2013) Reasons for Action and Praxiology - Broadening the Boarders, 2013
 • Reasons for Action and Proxiology - Broadening the Borders, 2013
 • Czego uczy nas obecny kryzys?, 2012
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012
 • The 5th ISBEE World Congress, Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, 2012
 • International Conference of Engineering Education ISEE 2010, 2010
 • Jubileuszowa Sesja z okazji 20-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, 2009
 • Kongres Kultury Polskiej, 2009
 • The EBEN (European Business Ethics Network) 22nd AC Conference “Pathos for Ethics, Leadership, Excellence and the Quest for a Sustainable Future, 2009
 • III Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, 2009
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Etyka w Życiu Gospodarczym, 2009
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 2008
 • XIV International Congress of Cybernetics and System of Cybernetics and System of WOSC, 2008
 • The Fourth ICBEE World Congress Global Fairness - Local Integrity, 2008
 • IV ISBEE World Congress 2008, 2008
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • XIV Vincentian International Conference of Business Ethics (DePaul University), 2007
 • The Role of Large Entreprises in Democracy and Society (UJ & Observatory of the Finance (Genewa), 2007
 • Edukacja ekonomiczna (FEP), 2007
 • Etyka życia gospodarczego, 2007
 • Nauki o zarządzaniu w Polsce, 2007
 • Wykład na temat prakseologii, 2007
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (KIG & UG), 2007
 • Brand and Image in the History of European Business, 2007
 • Etyka działalności gospodarczej, 2007
 • Etos urzędnika administracji publicznej, 2006
 • Filary Gospodarki Polskiej, 2006
 • EABIS Colloquium 2006, 2006
 • Sesja naukowa w 40-lecie prof. B. Wawrzyniaka, 2006
 • Etyka w życiu gospodarczym, 2006
 • The Role Of Business In Today's World – Is a Moral Capitalism Possible?, 2005
 • Corporate Social Responsibility, 2005
 • Caux Round Table Seminar, 2005
 • Etyka działalności gospodarczej, 2005
 • European Integration and Corporate Managerial, Social and Culture Values, 2005
 • Forum Etyczne Ak. Pedagogicznej, 2005
 • VI Zjazd Filozoficzny, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2015–2018
, Komitet Naukoznawstwa PAN
2014–2017
, Związek Banków Polskich
2011
, Caux Round Table Polska
2011
, Program Europejski na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
2006–2011
, Fundacja WSPiZ
2005
, Collegium Invisibile
2003
, Komitet Naukoznawstwa PAN
2000
, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu
1999–2002
, Senacka Komisja Etyki Zawodowej PW
1998–2011
, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki
1997
, Academy of Management
1996–2016
, International Society of Business, Economics and Ethics
1996
, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
1995–1997
, Fundacja "Wiedza i Działanie" im. T.Kotarbińskiego
1995–2001
, Kasa im. J. Mianowskiego
1994–2016
, Society for Business Ethics
1993–2003
, Komitet Naukoznawstwa przy Prezydium PAN
1991–1994
, Higher Education Support Program Fundacja S. Bator
1990
, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
1990–2010
, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
1990–1996
, Placówki Naukowe PAN
1990–1995
, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
1987–1990
, Komitet Nauk Filozoficznych PAN
1987–1996
, Komitet Ergonomii PAN
1986–2004
, Rada Naukowa, Biblioteka PAN
1982
, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
1982
, Society for Philosophy and Technology
1975–1996
, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
1974–1978
, Sekcja Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2016
Fundacja Koźmińskich,
2006
Praska Fundacja Nauki i Kultury,
2006–2016
Fundacja Koźmińskich,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Związek Banków Polskich
RWE Polska S.A
NBP
Efekt Sp. z o.o.
KNF
KRASP
Rada Etyki Auchan
Efect- doradztwo finansowe
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Global Compact Steering Committee Poland
Higher Education Support Program, Fundacja S.Batorego
Distinguished Consultancy Faculty Saybrook Gradute School and Research Insitute