Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAWEŁ WNUCZAK

Katedra Finansów

dr PAWEŁ WNUCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2013
Asystent, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • finanse przedsiębiorstw
 • analiza finansowa
 • controlling
 • rachunkowość zarządcza
 • wartość przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstw
Stypendia/ Nagrody:
2014
Nagroda za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Controlling w instytucjach kultury" (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12, s.223-236
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • WNUCZAK P. (2017), Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.455-465
 • WNUCZAK P. (2017), Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa, FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, s.273-298
 • WNUCZAK P. (2016), Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.149–157
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • WNUCZAK P. (2015), Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 412, s.333-342
 • WNUCZAK P. (2015), Zastosowanie strategicznej karty wyników oraz innych instrumentów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w polskich instytucjach kultury, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1 (166), s.129-144
 • WNUCZAK P. (2014), Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej, OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE, 4(70), s.192-211
 • WNUCZAK P. (2014), Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 79 (135), s.83-106
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2012), Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.401-412
 • WNUCZAK P. (2012), Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) jako jedna z podstawowych determinant kreacji wartości przedsiębiorstwa, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2, s.454-466
 • WNUCZAK P. (2011), Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 38, s.505-516
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • WNUCZAK P. (2011), Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 14, s.269-287
 • WNUCZAK P. (2011), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji, Dialog społeczny w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, 1, s.103-114
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), Zaawansowane technik planowania należności i zobowiązań handlowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • WNUCZAK P. (2010), Struktura kapitału przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 4/2010(16), s.147-159
 • WNUCZAK P. (2010), Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 635, s.219-234
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
Monografie:
 • WNUCZAK P. (2017), Controlling w instytucjach kultury, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry w: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2013), Sensitivity of companies in selected economic sectors to financial crisis w: Selected Economic and Technological Aspects of Management, Natalia Iwaszczuk, Kraków, AGH University of Science and Technology Press, s.17-29
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 6th Paris Financial Management Conference, 2018
 • XVIII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 2017
 • World Finance Conference, 2016
 • XVII Międzynarodowa Naukowa Konferecja Zarządzanie Finansami, 2016
 • XVI Konferencja: Zarządzanie Finansami Firm- Teoria i Praktyka, 2015
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
DCF Consulting sp. z. o.o.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2011
Członek Rady Nadzorczej,