Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAWEŁ WNUCZAK

Katedra Finansów

dr PAWEŁ WNUCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • analiza finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość zarządcza
 • wartość przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstw
 • controlling
Stypendia/ Nagrody:
2014
Nagroda za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Controlling w instytucjach kultury" (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020), Which local markets do banks desert first? Evidence from Poland, Finance Research Letters, online, s.online
 • WNUCZAK P., OSIICHUK D. (2019), The impact of management control systems and managers’ educational background on the effectiveness of public cultural institutions in a post-transition economy, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, online, s.1-19
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2019), Location, Location, … and Its Significance for Small Banks, EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol 58, issue 1, s.1-33
 • WNUCZAK P. (2018), Voluntary liquidation: When is it financially profitable?, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. XI, Issue 34, s.51–75
 • WNUCZAK P. (2018), Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1 (91), s.293–304
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s.223-236
 • WNUCZAK P. (2018), Social value added (SVA) as an adaptation of economic value added (EVA) to the specificity of cultural institutions, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 1, s.100-120
 • WNUCZAK P. (2017), Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa, FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, s.273-298
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • WNUCZAK P. (2017), Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.455-465
 • WNUCZAK P. (2016), Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.149–157
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • WNUCZAK P. (2015), Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 412, s.333-342
 • WNUCZAK P. (2015), Zastosowanie strategicznej karty wyników oraz innych instrumentów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w polskich instytucjach kultury, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1 (166), s.129-144
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2014), Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej, OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE, 4(70), s.192-211
 • WNUCZAK P. (2014), Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 79 (135), s.83-106
 • WNUCZAK P. (2012), Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) jako jedna z podstawowych determinant kreacji wartości przedsiębiorstwa, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2, s.454-466
 • WNUCZAK P. (2012), Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.401-412
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • WNUCZAK P. (2011), Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 14, s.269-287
 • WNUCZAK P. (2011), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji, Dialog społeczny w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, 1, s.103-114
 • WNUCZAK P. (2011), Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 38, s.505-516
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), Zaawansowane technik planowania należności i zobowiązań handlowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • WNUCZAK P. (2010), Struktura kapitału przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 4/2010(16), s.147-159
 • WNUCZAK P. (2010), Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 635, s.219-234
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
Monografie:
 • WNUCZAK P. (2017), Controlling w instytucjach kultury, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry w: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2013), Sensitivity of companies in selected economic sectors to financial crisis w: Selected Economic and Technological Aspects of Management, Natalia Iwaszczuk, Kraków, AGH University of Science and Technology Press, s.17-29
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 6th Paris Financial Management Conference, 2018
 • XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 2018
 • XVIII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 2017
 • World Finance Conference, 2016
 • XVII Międzynarodowa Naukowa Konferecja Zarządzanie Finansami, 2016
 • XVI Konferencja: Zarządzanie Finansami Firm- Teoria i Praktyka, 2015
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
DCF Consulting sp. z. o.o.