Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JERZY KRANZ

dr hab.
JERZY KRANZ

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. JERZY KRANZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • dyplomacja
 • prawa człowieka
 • prawo międzynarodowe
 • prawo UE
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Fundacji im. Prof. M. Lachsa za książkę "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym" (Fundacja im. Prof. M. Lachsa).
2014
Odznaka Honorowa "Bene Merito" przyznana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.
2010
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2001
"Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland".
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KRANZ J. (2018), Unia Europejska – kilka uwag o fundamentach prawnych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.98-135
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.23-40
 • KRANZ J. (2014), Imperialism, the Highest Stage of Sovereign Democracy: Some Remarks on the Annexation of Crimea by Russia, ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 2, s.205-221
 • KRANZ J. (2014), Sapere auso (To one who dared to be wise) On the fifth anniversary of the death of Krzysztof Skubiszewski, POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXXIV, s.15-34
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilności i Traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-47
 • KRANZ J. (2013), Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union?, ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 4, s.403-425
 • KRANZ J., Wyrozumska A. (2012), Powierzenie Unii Europejskiej niektórzych kompetencji a Traktakt fiskalny, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.20-36
 • KRANZ J. (2012), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s.5-12
 • KRANZ J. (2012), Kilka uwag o federalizmie i suwerenności w kontekście Unii Europejskiej, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.109-115
 • KRANZ J. (2010), Pamięci Krzysztofa Skubiszewskiego (1926–2010), SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.7-14
 • KRANZ J. (2010), Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.97-101
 • KRANZ J. (2010), Spomienka na Krzysztofa Skubiszewskeho (1926-2010), PRAVNY OBZOR, 3, s.257-261
 • KRANZ J. (2010), Standardy przypisania w kontekście miedzynarodowoprawnej odpowiedzialności za użycie siły zbrojnej, KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO, 3-4, s.7-71
 • KRANZ J. (2010), Die völkerrechtliche Verantwortlichkeitfür die Anwendung militärischer Gewalt, ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 3(48), s.281-338
 • KRANZ J., Wawrzyniak E. (2009), Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.37-49
 • KRANZ J. (2008), Gruzja pod specjalnym nadzorem, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-62
 • KRANZ J. (2008), Der Kampf um den Frieden und sein besonderer Facilitator. Anmerkungen zur Georgienkrise, Archiv des Völkerrechts, 4, s.481-501
 • KRANZ J. (2008), Closely watched Georgia, Polish Quarterly of International Affairs, 4, s.61-78
 • KRANZ J. (2007), Traktat reformujący UE – podejmowanie decyzji w Radzie większością kwalifikowaną, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.35-50
 • KRANZ J. (2007), Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-58
 • KRANZ J. (2006), Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.27-58
 • KRANZ J. (2006), The European Union - Understanding the Need and the Need to Understand, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.5-36
 • KRANZ J. (2006), The Use of Armed Force - New Facts and Trends, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 3, s.68-98
 • KRANZ J. (2006), Dostęp do sądu a świadczenie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.62-74
 • KRANZ J. (2006), Użycie siły zbrojnej - nowe fakty i tendencje, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s.68-100
 • KRANZ J. (2005), Spór o głosowanie w Radzie a projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, STUDIA Z DZIEDZINY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, 5, s.5-58
 • KRANZ J. (2005), Polsko-niemieckie cienie przyszłości, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.5-47
 • KRANZ J. (2003), Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej, RAPORTY I ANALIZY, 5/03, s.1-42
Monografie:
 • BARCZ J., KRANZ J. (2019), Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • KRANZ J. (2015), Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym, DOM WYDAWNICZY ELIPSA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), Die Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung: Rechtliche, politische und ethische Dilemmata, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • KRANZ J. (2013), Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej w świetle praktyki Polski, Niemiec i Francji, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • KRANZ J. (2013), Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?, Warszawa, ELIPSA
 • KRANZ J. (2013), Jak postrzegać Unię Europejską? Kilka podstawowych pojęć i problemów, Warszawa, ELIPSA
 • KRANZ J. (2009), War, Peace or Appeasement?, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • KRANZ J. (2009), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • KRANZ J. (2007), Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, Kilonia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
 • KRANZ J., BARCZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J. (2006), Wojna, pokój czy uspokajanie? Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, Warszawa, CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • KRANZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, Warszawa, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Rozdziały w monografiach:
 • KRANZ J. (2016), La frontiere polono-allemande apres 1945 – un contentieux historique dans une perspective contemporaine w: Droit des frontieres internationales, Pierre d'Argent, Paris, Editions A. Pedone, s.103-126
 • KRANZ J. (2015), Schuld und Verantwortung, Wunden und Narben: War die Vertreibung Unrecht? w: War die «Vertreibung» Unrecht? Die Umsiedlungsbeschlüsse des Potsdamer Abkommens und ihre Umsetzung in ihrem völkerrechtlichen und historischen Kontext, Christoph Koch, Frankfurt am Main, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.53-120
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), L'affaire Allemagne contre Italie ou les dilemmes du droit et de la justice w: Immunities in the Age of Global Constitutionalism, A. Peters, E. Lagrange, S. Oeter, Ch. Tomuschat, MARTINUS NIJHOFF, s.116-130
 • KRANZ J. (2011), Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego w: Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konflikt Rosyjsko-gruziński w roku 2008, praca zbiorowa, Akademia Marynarki Wojennnej, s.61-86
 • KRANZ J. (2011), Deutsch-polnische Rechtskontroversen. Versuch einer Synthese . w: Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft, Witold M. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.471-519
 • KRANZ J. (2011), Temu, który ośmielił się być mądrym w: Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu, Roman Kuźniar, Warszawa, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.83-104
 • KRANZ J. (2010), Świat niebezpieczny inaczej w: Krytyka prawa. Bezpieczeństwo, W. Sokolewicz, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2010), Notion d'egalite - quelques observations generales w: Krytyka prawa. Równość, W. Hoff, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.-
 • KRANZ J. (2010), Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu w: Suwerenność państwa i jej granice, S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.15-46
 • KRANZ J. (2009), Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej w: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Kranz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.81-242
 • KRANZ J. (2009), Świat niebezpieczny inaczej w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2008), Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w Radzie w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.155-176
 • KRANZ J. (2008), Aus der Geschichte lernen: Polen und Deutsche nach der historischen Wende in Europa w: Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas, Hrsg. von Ch. Joerges, M. Mahlmann. U. K. Preuß, Niemcy, Wiesbaden, s.321-334
 • KRANZ J. (2008), Deutsch-polnische Geschichtsdebatten und die deutschen Rechtspositionen w: Das Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Strobel T., Maier R., Niemcy, Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, s.85-106
 • KRANZ J. (2007), Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej w: Prezydencja niemiecka astan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, Barcz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.109-130
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • KRANZ J., (2008), recenzja: Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej. Traktat z Nicei, Traktat konstytucyjny, Traktat z Lizbony J. Barcz, SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. SERIA NOWA wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 105-108
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej
2009
, Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych
2009
, International Law Association
2009
, Deutsche Gesellschaft Für Völkerrecht
2009
, Polish Society of European Law
2008
, Kuratorium Fundacji „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość"
2008
, Fundacja Polsko- niemieckie pojednanie
1984–1986
, "Solidarność", poznański oddział PAN
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Fundacja im. Manfreda Lachsa,
2011
Centrum Stosunków Międzynarodowych,
2011
NIPMiE,