Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Profesor zwyczajny, Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
Profesor zwyczajny, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
1993–1996
Senior Research Fellow, Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne
1991–2007
Docent, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
1983–1993
Senior Research Fellow, Institute of Advanced Studies, The Australian National University
1979–1979
Wykładowca, Department of Sociology, Virginia Polytechnic and State University
1978–1983
Adiunkt, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny
1978–1983
Docent, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
1976–1978
Adiunkt, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny
1976–1978
Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
1971
Wykładowca, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
1968–1976
Kierownik, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny
1964–1968
Starszy asystent, Wydział Filozofii i Socjologii / Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Warszawski
1962–1964
Laborant, Zakład Badań Socjologicznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia ekonomiczna
 • metodologia badań społecznych
 • polityka społeczna
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
Donieckij Derzhavnij Universitet Upravlinnia, Ukraina
1979
Uniwersytet Jagielloński, Polska
1979
Virginia Polytechnic and State University, USA
2009
Collegium Civitas, Polska
Staże:
1993
University of Melbourne, Australia
1983
The Australian National University, Australia
Cykle wykładów:
2011
Donieckij Derzhavnij Universitet Upravlinnia, Ukraina
1980
Wiedeński Ośrodek Informacji i Koordynacji Badań Społecznych, Niemcy
1979
Virginia Polytechnic and State University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K. (2012), Living Conditions and Satisfactions, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 4, s.17-32
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Income and Happines in Time of Post- Communist Modernization, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 104, s.331-349
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland, ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • ZAGÓRSKI K., Kelly J., Evans M. (2010), Economic Development and Happiness: Evidence from 32 Nations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1(169), s.3-19
 • ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K. (2010), Strategies of Family Adaptation to Material Conditions in Polish Local Communities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1, s.19-60
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Introduction- The Social Context of Living Conditions in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.3-9
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), Living Conditions and Optimistic Orientation of Poles, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.10-44
 • ZAGÓRSKI K. (2004), New Ways to Measure Wealth and Life Satisfaction - The Social Importance of Products and Benefits, RESEARCH WORLD, 7/8(12), s.22-23
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2004), Economic Change and Legitimation of Inequality: The Transformation from Socialism to the Free Market in Central-East Europe, RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 22, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K. (1996), Bargaining on Voter Opinion, THE AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW, 1, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Privatisation and Crime: Danger of Oversimplification, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.5-13
 • ZAGÓRSKI K., McDonell J. (1995), Consumer Confidence Indexes as Social Indicators, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 3, s.227-246
 • ZAGÓRSKI K. (1994), Hope Factor, Inequality and Legitimacy of Systemic Transformation, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.357-76
 • ZAGÓRSKI K. (1993), Polish Public Opinion on Privatisation and State Interventionism, EUROPE-ASIA STUDIES, 4, s.705-728
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Occupational and Industrial Contextual Indicators in Income Determination Models for Australia, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.61-91
 • ZAGÓRSKI K. (1992), The Devil of Politics in the Cradle of Civilization, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1-2, s.173-200
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Prywatyzacja i interwencjonalizm państwowy w polskiej opinii publicznej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Immigration and Economic Structure in Australia, INTERNATIONAL MIGRATION, 3, s.347-68
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Economic Segmentation and Socioeconomic Achievement in Australia, RESEACH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 9, s.217-249
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Inequalities and Disadventages in Social Consciousness, EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, s.309-310
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Industrial Setting of Socio-economic Achievement and Class Mobility, INTERNATIONAL SOCIOLOGY, 2, s.187-215
 • ZAGÓRSKI K., Frentzel-Zagorska J. (1989), East European Intellectuals on the Road to Dissent: The Old Prophecy of a New Class Reexaminded, POLITICS & SOCIETY, 1, s.89-113
 • ZAGÓRSKI K. (1988), Work Rewards and Labour Segmentation - The Australian Case, WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY, 2, s.229-249
 • ZAGÓRSKI K. (1987), Public Opinion on Taxes and Government Spending, AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES, 4, s.300-308
 • ZAGÓRSKI K., Furdyna A. (1977), Transformations of Social Structure and Social Mobility in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 3-4, s.61-80
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Psychospołeczne determinanty zachowań ekonomicznych, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1, s.163-178
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Maslowa teoria potrzeb, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 1/20, s.103-124
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Pscyhologiczne aspekty potrzeb ludzkich, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Katony psychologiczna teoria konsumenta, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Polskaja literatura po socjologii, VOPROSY PSIKHOLOGII, 4, s.178-182
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Operacjonalizacja pojęć rozwoju ekonomicznego i integracji społecznej w Indii, STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE, 23, s.219-229
 • ZAGÓRSKI K. (1965), Wskaźnikowy charakter odpowiedzi na ankietę, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 18, s.159-166
Monografie:
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009), Zróżnicowania warunków życia - Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa, CBOS-EUROREG-SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Warszawa, CBOS - WYD. SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2000), Nowa rzeczywistość - Oceny i opinie 1989-1999, Warszawa, CBOS
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Australian Public Opinion on Superannuation, Melbourne, IASER
 • ZAGÓRSKI K., Andorka R. (1980), Socio-occupational Mobility in Hungary and Poland: Comparative Analysis of Surveys, -, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • Adamski W., ZAGÓRSKI K. (1979), Szanse zdobywacia wykształcenia w Polsce: Polityka społeczna a derminanty społeczne i kulturowe, -, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • ZAGÓRSKI K. (1978), Rozwój, struktura i ruchliwośc społeczna, Warszawa, PWN
 • ZAGÓRSKI K. (1976), Zmiany struktury i ruchliwośc społeczno-zawodowa w Polsce, -, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Kordos J., Kulczycka B., Pączkowska M. (1973), Nowe kadry pracownicze, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Tarkowski J., Wiatr J. (1972), Radni i członkowie prezydiów rad narodowych, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Beskid L. (1969), Robotnicy na tle przemian struktury społecznej w Polsce, -, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bobiński J. (1969), Syntetyczne miary poziomu rozwoju miast, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bielecki W. (1966), Robotnicy wczoraj i dziś, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
Rozdziały w monografiach:
 • ZAGÓRSKI K. (2016), Dobre życie a rozwój społeczno ekonomiczny w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, -, WOLTERS KLUWER, s.569-580
 • ZAGÓRSKI K. (2015), Stosunek do demokracji i gospodarki rynkowej w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.243-263
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.21-76
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), Polska kultura ekonomicznego sukcesu w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P.Sztompka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland w: Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija, ---, Donieck, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Political Affiliation, Civic Society and Suport for Democracy – Poland 2009 in Context of Post-Socialist Transformation w: A 50 anos de la cultura civica – Pensamiento y reflexiones en honor of professor Sidney Verba, Sidney Verba, Mexico City, UNAM, s.123-157
 • ZAGÓRSKI K. (2010), Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.684-606
 • STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K. (2009), Strategie adaptacji rodzin w polskich gminach w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.111-142
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Polacy na rynku OFE - Oczekiwania, oceny i zachowania w: Raport Rynku OFE, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B., Dąbrowska-Nowacka A., Warszawa, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, AXA, s.66-75
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Społeczne i terytorialne zróżnicowanie warunków życia w Polsce - Uwagi wstępne w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.7-11
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), O warunkach życia i optymistycznej orientacji Polaków w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.13-43
 • ZAGÓRSKI K. (2008), Subiektywny i obiektywny poziom bytu i zadowolenia z życia - Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów w: Zmiany startyfikacji spółecznej w Polsce, Domański H., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.247-270
 • ZAGÓRSKI K. (2006), O rozumieniu opinii publicznych i pożytkach z jej badania w: Publicystyczny komentarz socjologów - Analizy, polemiki, wywiady, Domański H., Ostrowska A., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.113-119
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2005), Economic Change and the Legitimation of Inequality: The Transition from Socialism to the Free Market in Central-East Europe w: The Shape of Social Ineuality: Stratification and Ethicity in Comparative Perspective - Research in Social Stratification and Mobility, Bills David B., Amsterdam-Boston, ELSEVIER, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem społecznnym - Wybory Polaków w: Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych, Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Kaczyński P. M., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Opinia publiczna w kontakście polskim i międzynarodowym w: Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Zagórski K., Strzeszewski M., Warszawa, CBOS - WYD. SCHOLAR, s.9-15
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Life cycle, Objective and Subjective Living Standards and Life Satisfaction w: Excellence in International Research - 2005, Fellows D.S., Amsterdam, ESOMAR, s.197-220
 • ZAGÓRSKI K., Wenzel M. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem wpołecznym - Wybory Polaków w: Bridges across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks towards the United States, Kolarska-Bobinska L., Kucharczyk J., Kaczynski P. M., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2004), Ważne i mniej ważne pytania o ruchliwość społeczną w: O ruchliwości społecznej w Polsce, Domański H., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.7-12
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania
 • 2012–2012 Władza, interesy i konflikty w kształtowaniu instytucji życia publicznego
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Redaktor naczelny, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
 • 2009, "Redaktor numeru 9: "Jak się nam żyje?", Część I i II", OPINIE I DIAGNOZY
 • 2009, "Redaktor gościnny specjalnego numeru tematycznego: "Living Conditions in Poland and their Social Context (1)"", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY
 • 2007, "Redaktor numeru 5: "Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej, 1993-2006"", OPINIE I DIAGNOZY
 • 2006, Członek Rady Redakcyjnej, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
 • 2005, Członek rady redakcyjnej, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
 • 1997, Członek komitetu redakcyjnego, "Studia Socjologiczne"
 • 1997, Członek komitetu redakcyjnego, "Studia Polityczne"
 • 1979, Członek rady redakcyjnej, "Social Indicators Research"
 • 1979, Członek rady redakcyjnej, "Deviant Behaviour"
 • 1968, Członek komitetu redakcyjnego, "Wiadomości statystyczne"
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2001 Depression and fatalism in Poland and Ukraine: Structural and cultural approach Doktorant: Pohorila N.
 • 1999 Neoclasical economies and the Australian community Doktorant: Malcolm Anderson
Udział w konferencjach:
 • Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, XIX International Sociological Association World Congress of Sociology, 2018
 • WAPOR 70th Annual Conference, 2017
 • 69th Annual Conference of WAPOR Public Opinion in Transition, 2016
 • The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), 2015
 • Mid-term Conference of European Sociological Association RN 36: 25 Years After the Communism: East and West Europe in Search of Solidarity, 2014
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Revolutions in the Measurement of World Public Opinion, 2013
 • WAPOR 65th Annual Conference, 2012
 • Opinions and attitudes in time of economic turbulence, 2012
 • GINI WP5 Workshop Amsterdam, 2011
 • Transnational connections: challenges and opportunities for public opinion, 2011
 • GINI Year One Conference, 2011
 • 17th International Sociological Association World Congress, 2010
 • 50th Anniversary of Civic Culture, 2009
 • Kongres Kultury Polskiej, 2009
 • WAPOR Public Opinion and Survey Research in Changing Word, 2009
 • European Survey Research Association conference, 2009
 • ISA RC 33 - Logic and Methodology in Sociology, 2008
 • Sociology Looks at the Twenty-first Century: From Local Universalism to Global Contextualism, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2009–2015
, European Survey Research Association
1999
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
1996
, World Association for Public Opinion Research
1996
, International Sociological Association
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2011
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2015
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2015
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008
-, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2011–2013
Członek Rady, Fundacja CBOS