Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • metodologia badań społecznych
 • polityka społeczna
 • socjologia ekonomiczna
Staże:
1993
University of Melbourne, Australia
1983
The Australian National University, Australia
Cykle wykładów:
2011
Donieckij Derzhavnij Universitet Upravlinnia, brzozowski (Brzozów)
1980
Wiedeński Ośrodek Informacji i Koordynacji Badań Społecznych
1979
Virginia Polytechnic and State University, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
 • ZAGÓRSKI K. (2012), Living Conditions and Satisfactions, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 4, s.17-32
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Income and Happines in Time of Post- Communist Modernization, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 104, s.331-349
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland, ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • ZAGÓRSKI K., Kelly J., Evans M. (2010), Economic Development and Happiness: Evidence from 32 Nations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1(169), s.3-19
 • ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K. (2010), Strategies of Family Adaptation to Material Conditions in Polish Local Communities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1, s.19-60
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Introduction- The Social Context of Living Conditions in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.3-9
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), Living Conditions and Optimistic Orientation of Poles, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.10-44
 • ZAGÓRSKI K. (2004), New Ways to Measure Wealth and Life Satisfaction - The Social Importance of Products and Benefits, RESEARCH WORLD, 7/8(12), s.22-23
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2004), Economic Change and Legitimation of Inequality: The Transformation from Socialism to the Free Market in Central-East Europe, RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 22, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K. (1996), Bargaining on Voter Opinion, THE AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW, 1, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Privatisation and Crime: Danger of Oversimplification, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.5-13
 • ZAGÓRSKI K., McDonell J. (1995), Consumer Confidence Indexes as Social Indicators, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 3, s.227-246
 • ZAGÓRSKI K. (1994), Hope Factor, Inequality and Legitimacy of Systemic Transformation, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.357-76
 • ZAGÓRSKI K. (1993), Polish Public Opinion on Privatisation and State Interventionism, EUROPE-ASIA STUDIES, 4, s.705-728
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Prywatyzacja i interwencjonalizm państwowy w polskiej opinii publicznej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1992), The Devil of Politics in the Cradle of Civilization, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1-2, s.173-200
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Occupational and Industrial Contextual Indicators in Income Determination Models for Australia, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.61-91
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Immigration and Economic Structure in Australia, INTERNATIONAL MIGRATION, 3, s.347-68
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Economic Segmentation and Socioeconomic Achievement in Australia, RESEACH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 9, s.217-249
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Inequalities and Disadventages in Social Consciousness, EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, s.309-310
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Industrial Setting of Socio-economic Achievement and Class Mobility, INTERNATIONAL SOCIOLOGY, 2, s.187-215
 • ZAGÓRSKI K., Frentzel-Zagorska J. (1989), East European Intellectuals on the Road to Dissent: The Old Prophecy of a New Class Reexaminded, POLITICS & SOCIETY, 1, s.89-113
 • ZAGÓRSKI K. (1988), Work Rewards and Labour Segmentation - The Australian Case, WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY, 2, s.229-249
 • ZAGÓRSKI K. (1987), Public Opinion on Taxes and Government Spending, AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES, 4, s.300-308
 • ZAGÓRSKI K., Furdyna A. (1977), Transformations of Social Structure and Social Mobility in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 3-4, s.61-80
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Maslowa teoria potrzeb, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 1/20, s.103-124
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Pscyhologiczne aspekty potrzeb ludzkich, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Katony psychologiczna teoria konsumenta, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Psychospołeczne determinanty zachowań ekonomicznych, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1, s.163-178
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Operacjonalizacja pojęć rozwoju ekonomicznego i integracji społecznej w Indii, STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE, 23, s.219-229
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Polskaja literatura po socjologii, VOPROSY PSIKHOLOGII, 4, s.178-182
 • ZAGÓRSKI K. (1965), Wskaźnikowy charakter odpowiedzi na ankietę, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 18, s.159-166
Monografie:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017, Cham, SPRINGER
 • STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K., Rau Z., Chmieliński M. (2018), Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009), Zróżnicowania warunków życia - Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa, CBOS-EUROREG-SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Warszawa, CBOS - WYD. SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2000), Nowa rzeczywistość - Oceny i opinie 1989-1999, Warszawa, CBOS
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Australian Public Opinion on Superannuation, Melbourne, IASER
 • ZAGÓRSKI K., Andorka R. (1980), Socio-occupational Mobility in Hungary and Poland: Comparative Analysis of Surveys, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • Adamski W., ZAGÓRSKI K. (1979), Szanse zdobywacia wykształcenia w Polsce: Polityka społeczna a derminanty społeczne i kulturowe, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • ZAGÓRSKI K. (1978), Rozwój, struktura i ruchliwośc społeczna, Warszawa, PWN
 • ZAGÓRSKI K. (1976), Zmiany struktury i ruchliwośc społeczno-zawodowa w Polsce, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Kordos J., Kulczycka B., Pączkowska M. (1973), Nowe kadry pracownicze, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Tarkowski J., Wiatr J. (1972), Radni i członkowie prezydiów rad narodowych, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bobiński J. (1969), Syntetyczne miary poziomu rozwoju miast, Warszawa, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Beskid L. (1969), Robotnicy na tle przemian struktury społecznej w Polsce, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bielecki W. (1966), Robotnicy wczoraj i dziś, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.240-274
 • ZAGÓRSKI K. (2016), Dobre życie a rozwój społeczno ekonomiczny w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.569-580
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.21-76
 • ZAGÓRSKI K. (2015), Stosunek do demokracji i gospodarki rynkowej w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.243-263
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), Polska kultura ekonomicznego sukcesu w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P.Sztompka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland w: Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija, ---, Donieck, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Political Affiliation, Civic Society and Suport for Democracy – Poland 2009 in Context of Post-Socialist Transformation w: A 50 anos de la cultura civica – Pensamiento y reflexiones en honor of professor Sidney Verba, Sidney Verba, Mexico City, UNAM, s.123-157
 • ZAGÓRSKI K. (2010), Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.684-606
 • STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K. (2009), Strategie adaptacji rodzin w polskich gminach w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.111-142
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Polacy na rynku OFE - Oczekiwania, oceny i zachowania w: Raport Rynku OFE, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B., Dąbrowska-Nowacka A., Warszawa, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, AXA, s.66-75
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Społeczne i terytorialne zróżnicowanie warunków życia w Polsce - Uwagi wstępne w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.7-11
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), O warunkach życia i optymistycznej orientacji Polaków w: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.13-43
 • ZAGÓRSKI K. (2008), Subiektywny i obiektywny poziom bytu i zadowolenia z życia - Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów w: Zmiany startyfikacji spółecznej w Polsce, Domański H., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.247-270
 • ZAGÓRSKI K. (2006), O rozumieniu opinii publicznych i pożytkach z jej badania w: Publicystyczny komentarz socjologów - Analizy, polemiki, wywiady, Domański H., Ostrowska A., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.113-119
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Life cycle, Objective and Subjective Living Standards and Life Satisfaction w: Excellence in International Research - 2005, Fellows D.S., Amsterdam, ESOMAR, s.197-220
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2005), Economic Change and the Legitimation of Inequality: The Transition from Socialism to the Free Market in Central-East Europe w: The Shape of Social Ineuality: Stratification and Ethicity in Comparative Perspective - Research in Social Stratification and Mobility, Bills David B., Amsterdam-Boston, ELSEVIER, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K., Wenzel M. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem wpołecznym - Wybory Polaków w: Bridges across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks towards the United States, Kolarska-Bobinska L., Kucharczyk J., Kaczynski P. M., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem społecznnym - Wybory Polaków w: Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych, Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Kaczyński P. M., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Opinia publiczna w kontakście polskim i międzynarodowym w: Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Zagórski K., Strzeszewski M., Warszawa, CBOS - WYD. SCHOLAR, s.9-15
 • ZAGÓRSKI K. (2004), Ważne i mniej ważne pytania o ruchliwość społeczną w: O ruchliwości społecznej w Polsce, Domański H., Warszawa, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.7-12
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania
 • 2012–2012 Władza, interesy i konflikty w kształtowaniu instytucji życia publicznego
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2001 Depression and fatalism in Poland and Ukraine: Structural and cultural approach Doktorant: Pohorila N.
 • 1999 Neoclasical economies and the Australian community Doktorant: Malcolm Anderson
Udział w konferencjach:
 • Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, XIX International Sociological Association World Congress of Sociology, 2018
 • WAPOR 70th Annual Conference, 2017
 • 69th Annual Conference of WAPOR Public Opinion in Transition, 2016
 • The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), 2015
 • Mid-term Conference of European Sociological Association RN 36: 25 Years After the Communism: East and West Europe in Search of Solidarity, 2014
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Revolutions in the Measurement of World Public Opinion, 2013
 • WAPOR 65th Annual Conference, 2012
 • Opinions and attitudes in time of economic turbulence, 2012
 • GINI WP5 Workshop Amsterdam, 2011
 • Transnational connections: challenges and opportunities for public opinion, 2011
 • GINI Year One Conference, 2011
 • 17th International Sociological Association World Congress, 2010
 • 50th Anniversary of Civic Culture, 2009
 • Kongres Kultury Polskiej, 2009
 • WAPOR Public Opinion and Survey Research in Changing Word, 2009
 • European Survey Research Association conference, 2009
 • ISA RC 33 - Logic and Methodology in Sociology, 2008
 • Sociology Looks at the Twenty-first Century: From Local Universalism to Global Contextualism, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2009–2015
, European Survey Research Association
1999
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
1996
, World Association for Public Opinion Research
1996
, International Sociological Association