Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
GAVIN RAE

Katedra Nauk Społecznych

dr hab. GAVIN RAE

CV
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia
 • zarządzanie międzynarodowe
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RAE G., PIOTROWSKA K. (2018), Divergence Not Convergence.The Strengthening of the post-Communist Welfare State Modelin Central and Eastern Europe After European Union Expansion, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, s.303-319
 • RAE G. (2017), The Relationship between Attitudes in Poland Towards the Decommodified Welfare State With Those On the Communist Economy and Transition to a Market Economy, International Journal of Social Economics, 12, s.2128-2140
 • RAE G. (2016), Public Capital and the Post-Communist Welfare State: The Case of Poland, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2, s.155-169
 • RAE G. (2016), Public Debt and Its Impact on the Polish Economy and Society, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 1, s.89-112
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RAE G. (2013), Poland-The Green Island Sinking into a Sea of Red, CESIFO FORUM, 1, s.17-21
 • RAE G. (2011), The Limitation of Euroscepticism in Post-Lisbon Central-East Europe:The example of the Czech Republic and Poland, TRANSFORMACJE, 3-4, s.282-292
 • RAE G. (2010), A conservative convergence? The differences and similarities of the conservative right in the Czech Republic and Poland, CONTEMPORARY POLITICS, 2, s.189-207
 • RAE G. (2009), No freedom without solidarity, SOCIAL EUROPE, 3, s.-
 • RAE G. (2009), Dwie dekady kapitalizmu... i wystarczy?, LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), 5, s.-
 • RAE G. (2008), Państwo musi wrócić do podmiotowej roli w gospodarce Unii Europejskiej, LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), 8, s.-
 • RAE G. (2008), The birth of a new intellectual left in Poland, JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 3, s.-
 • RAE G. (2008), Zadanie dla państwa w dobie neoliberalney globalizacji, LE MONDE DIPLOMATIQUE (POLISH EDITION), -, s.-
 • RAE G. (2008), Two rights make a wrong? The remaking of Polish Politics after the 2007 Parliamentary Elections, JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 1, s.-
 • RAE G. (2007), Back to the Future. The Resurgence of Poland's Conservative Right, JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, ---, s.---
 • RAE G. (2007), A Game of Two Halves: The 2007 Polish elections, SOCIAL EUROPE, 2, s.---
 • RAE G. (2007), Are the Poles Dancing as Kaczyńskis are Eclipsed?, TRIBUNE, ---, s.---
 • RAE G. (2006), The Polish Third Way, LABOUR FOCUS ON EASTERN EUROPE, ---, s.---
 • RAE G. (2006), Poland's Twin Difficulties, TRIBUNE, ---, s.---
 • RAE G. (2005), Trzecia Droga Czy…., PRZEGLĄD, ---, s.---
 • RAE G. (2005), The Social Democratic Convictions of the SLD Active Membership, PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, 1, s.---
Monografie:
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • RAE G. (2015), Privatising Capital . The Commodification of Poland's Welfare State, Frankfurt, PETER LANG PUBLISHING GROUP
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RAE G. (2012), Austerity Policies in Europe: The Case of Poland, Warszawa, Friedrich Erbert Stiftung
 • RAE G. (2008), Poland's return to capitalism : from the socialist block to the European Union, London, New York, TAURIS ACADEMIC STUDIES
Rozdziały w monografiach:
 • RAE G. (2015), Stosunek Polaków do sektora publicznego i interwencjonizmu państwowego w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.77-106
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • RAE G. (2012), Austerity policies in Central-Eastern Europe: the case of Poland w: Progressive Ideas for Central Europe, The Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought, Wrocław, The Ferdinand Lassalle Centre for Social Thought, s.12-24
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 2016 European Sociological Association RN 36 Midterm Conference 'Social transformations: new challenges, practices, and critique, 2016
 • 2016 Annual Conference of the British Sociological Association, 2016
 • ESA Conference 2013: Crisis, Critique and Change, 2013
 • Opinions and attitudes in time of economic turbulence, 2012
 • 9th Annual ESPAnet ConferenceSustainability and transformationin European Social Policy, 2011
 • The New Politics of EU Integration: The View from CEE National School of Political Studies and Public Administration, 2010
 • 1989-2009: The East European Revolutions in Perspective, 2009
 • Europe and the World before and after 1989 Trans-national and comparative perspectives on Eastern and Western Europe, 2009
 • New Utopias in the 21st Century, 2007