Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
ANETA HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych

dr hab. ANETA HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2015–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2015
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2009
Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2007
Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2006
Wykładowca, Goethe Business School
2005–2009
Asystent, Goethe University Frankfurt
Zainteresowania badawcze:
 • systemy finansowe
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstw
 • ład korporacyjny
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2008
Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Staże:
2007
CFA Institute, Charlottesville, USA
Stypendia/ Nagrody:
2013
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOZŁOWSKI Ł., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2018), A horserace or boost in market power? Banking sector competition after foreign bank exits, International Review of Economics & Finance, Vol. 58, s.371-389
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2018), The consequences of liquidity imbalance: when net lenders leave interbank markets, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 36, s.82-97
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2016), Bank activities and their risk. Does an optimal model exist in banking?, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.125-164
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2016), Banking business models and the nature of financial crisis, JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 71, s.1-24
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., WIERUSZ- WRÓBEL J. (2015), The Effect of Recent Changes in Foreign Banks' Behavior on Banking Sector Concentration - First Evidence from 53 Countries, BEZPIECZNY BANK, 2 (59), s.47-76
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Pawłowska M. (2014), Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.85-101
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Pawłowska M. (2014), Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, EKONOMISTA, 4, s.517-544
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2014), What do we know about the impact of government interventions in the banking sector? An assessment of various bailout programs on bank behavior, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 46, s.246-265
 • Allen F., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Tümer-Alkan G., KOWALEWSKI O. (2014), Transmission of financial shocks in loan and deposit markets: Role of interbank borrowing and market monitoring, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 15, s.112-126
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2013), Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność systemu finansowego, EKONOMISTA, 1, s.31-70
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2012), Government Interventions - Restoring or Destroying Financial Stability in the Long-Run?, Wharton Financial Center Working Paper Series, 12-02, s.1-48
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2011), Why do Foreign Banks Withdraw from Other Countries?, INTERNATIONAL FINANCE, 1, s.67-102
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Allen F., KOWALEWSKI O., Tumer-Alkan G. (2010), Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: the Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 10-28, s.1-53
 • KOWALEWSKI O., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Allen F., Tümer-Alkan G. (2010), Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: The Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 10-28, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), Economic Determinants and Entry Modes of Foreign Banks into Central Europe, EMERGING MARKETS REVIEW, 8, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The economic determinants and entry modes of foregin banks into emerging markets, EMERGING MARKETS REVIEW, 3, s.205-228
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The determinants of the exit decisions of foreign banks, BANKING & FINANCE REVIEW, 2, s.53-72
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), Economic determinates, financial crisis and entry modes of foreign banks into emerging markets, EMERGING MARKETS REVIEW, 3, s.205-228
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2009), Pension Reform, Institutional Investors' Growth and StockMarket Development in the Developing Countries: Does itfunction?, NBP, 67, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Schmidt R. (2006), Financial Systems - Importance, Differences and Convergence, PAPELES DE ECONOMIA ESPANIOLA, 110, s.2-19
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Schmidt R. (2006), Financial Systems-Importance, Differences and Convergence, WORKING PAPER OF INSTITUTE FOR MONETARY AND FINANCIAL STABILITY, -, s.-
Monografie:
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2014), Anatomia kryzysów bankowych, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2013), The Role of Government Interventions in Restoring the Banking Sector Stability w: States, Banks, and the Financing of the Economy: Fiscal Policy and Sovereign Risk Perspectives, Morten Balling, Peter Egger, Ernest Gnan, Wiedeń, SUERF - The European Money and Finance Forum, s.249-285
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The Economic Determinants and Behavior of Foreign Banks in Emerging Countries During a Period of Global Economic Downturn w: International Banking in the New Era: Post-Crisis Challenges and Opportunities, Suk-Joong Kim., Mckenzie M. D., Bingley, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, s.395-431
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2017–2019 Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE
 • 2015–2016 Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu finansowego 2007-2010
 • 2014–2017 Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek Rady Programowej, Management and Business Administration.Central Europe
Udział w konferencjach:
 • 6th CInSt Banking Workshop 'Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunites, 2016
 • Systemic Risk and Stability, 2013
 • Corporate Governance in the European Banks, 2012
 • Multinational Finance Association, 2012
 • States, Banks and Financing of the Economy, European Money and Finance Forum, 2012
 • FMA Annual Meeting, 2011
 • European Winter Finance Summit 2011, 2011
 • American Financial Management Association, 2010
 • Financial Intermediation Research Society, 2010
 • 20 Years of Transition in Central and Eastern Europe: Money, Banking and Financial Markets, 2009
 • Journal of Corporate Finance conference on Corporate Finance and Governance in Emerging Markets, 2009
 • INFINITI Conference on International Finance, 2009
 • Liquidity and Voliatility in Today's Markets, 2009
 • European Financial Management Association Meeting, 2008
 • Warsaw International Economic Week, 2008
 • Midwest Finance Association Meeting, 2008
 • XVI International Tor Vergata Conference on Banking and Finance, 2007
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Moellendorf & Company
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2015
Czlonek Rady Nadzorczej,