Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
ANETA HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych

dr hab. ANETA HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse przedsiębiorstw
 • ład korporacyjny
 • systemy finansowe
 • ubezpieczenia
Staże:
2007
CFA Institute, Charlottesville, USA
Stypendia/ Nagrody:
2013
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2018), The consequences of liquidity imbalance: when net lenders leave interbank markets, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 36, s.82-97
 • KOZŁOWSKI Ł., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2018), A horserace or boost in market power? Banking sector competition after foreign bank exits, International Review of Economics & Finance, Vol. 58, s.371-389
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2016), Bank activities and their risk. Does an optimal model exist in banking?, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.125-164
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOZŁOWSKI Ł. (2016), Banking business models and the nature of financial crisis, JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 71, s.1-24
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., WIERUSZ- WRÓBEL J. (2015), The Effect of Recent Changes in Foreign Banks' Behavior on Banking Sector Concentration - First Evidence from 53 Countries, BEZPIECZNY BANK, 2 (59), s.47-76
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Pawłowska M. (2014), Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.85-101
 • Allen F., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Tümer-Alkan G., KOWALEWSKI O. (2014), Transmission of financial shocks in loan and deposit markets: Role of interbank borrowing and market monitoring, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 15, s.112-126
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Pawłowska M. (2014), Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, EKONOMISTA, 4, s.517-544
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2014), What do we know about the impact of government interventions in the banking sector? An assessment of various bailout programs on bank behavior, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 46, s.246-265
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2013), Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność systemu finansowego, EKONOMISTA, 1, s.31-70
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2012), Government Interventions - Restoring or Destroying Financial Stability in the Long-Run?, Wharton Financial Center Working Paper Series, 12-02, s.1-48
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2011), Why do Foreign Banks Withdraw from Other Countries?, INTERNATIONAL FINANCE, 1, s.67-102
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), Economic determinates, financial crisis and entry modes of foreign banks into emerging markets, EMERGING MARKETS REVIEW, 3, s.205-228
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Allen F., KOWALEWSKI O., Tumer-Alkan G. (2010), Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: the Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 10-28, s.1-53
 • KOWALEWSKI O., HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Allen F., Tümer-Alkan G. (2010), Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: The Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 10-28, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The economic determinants and entry modes of foregin banks into emerging markets, EMERGING MARKETS REVIEW, 3, s.205-228
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The determinants of the exit decisions of foreign banks, BANKING & FINANCE REVIEW, 2, s.53-72
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), Economic Determinants and Entry Modes of Foreign Banks into Central Europe, EMERGING MARKETS REVIEW, 8, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2009), Pension Reform, Institutional Investors' Growth and StockMarket Development in the Developing Countries: Does itfunction?, NBP, 67, s.-
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Schmidt R. (2006), Financial Systems - Importance, Differences and Convergence, PAPELES DE ECONOMIA ESPANIOLA, 110, s.2-19
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., Schmidt R. (2006), Financial Systems-Importance, Differences and Convergence, WORKING PAPER OF INSTITUTE FOR MONETARY AND FINANCIAL STABILITY, -, s.-
Monografie:
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2014), Anatomia kryzysów bankowych, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A. (2013), The Role of Government Interventions in Restoring the Banking Sector Stability w: States, Banks, and the Financing of the Economy: Fiscal Policy and Sovereign Risk Perspectives, Morten Balling, Peter Egger, Ernest Gnan, Wiedeń, SUERF - The European Money and Finance Forum, s.249-285
 • HRYCKIEWICZ-GONTARCZYK A., KOWALEWSKI O. (2010), The Economic Determinants and Behavior of Foreign Banks in Emerging Countries During a Period of Global Economic Downturn w: International Banking in the New Era: Post-Crisis Challenges and Opportunities, Suk-Joong Kim., Mckenzie M. D., Bingley, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, s.395-431
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2017–2019 Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE
 • 2015–2016 Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu finansowego 2007-2010
 • 2014–2017 Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego
Udział w konferencjach:
 • 6th CInSt Banking Workshop 'Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunites, 2016
 • Systemic Risk and Stability, 2013
 • Corporate Governance in the European Banks, 2012
 • Multinational Finance Association, 2012
 • States, Banks and Financing of the Economy, European Money and Finance Forum, 2012
 • FMA Annual Meeting, 2011
 • European Winter Finance Summit 2011, 2011
 • American Financial Management Association, 2010
 • Financial Intermediation Research Society, 2010
 • 20 Years of Transition in Central and Eastern Europe: Money, Banking and Financial Markets, 2009
 • Journal of Corporate Finance conference on Corporate Finance and Governance in Emerging Markets, 2009
 • INFINITI Conference on International Finance, 2009
 • Liquidity and Voliatility in Today's Markets, 2009
 • European Financial Management Association Meeting, 2008
 • Warsaw International Economic Week, 2008
 • Midwest Finance Association Meeting, 2008
 • XVI International Tor Vergata Conference on Banking and Finance, 2007
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Moellendorf & Company