Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ARTUR DOMURAT

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr ARTUR DOMURAT

CV
Zainteresowania badawcze:
 • psychologia ekonomiczna
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BIAŁEK M., DOMURAT A. (2017), COGNITIVE ABILITIES, ANALYTIC COGNITIVE STYLE AND OVERCONFIDENCE: A COMMENTARY ON DUTTLE (2016), BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, 70, s.1-10
 • DOMURAT A., BIAŁEK M. (2016), Dowodzenie hipotez za pomocą czynnika bayesowskiego (Bayes Factor): przykłady użycia w badaniach empirycznych, DECYZJE, 26, s.109-141
 • BIAŁEK M., DOMURAT A. (2015), Complaining Decreases the Efficiency of Dialogue as a Method of Social Influence, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.32-48
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOMURAT A., ZIELIŃSKI T. (2013), Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych, DECYZJE, 20, s.21-47
 • TYSZKA T., DOMURAT A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, DECYZJE, 2, s.85-104
Monografie:
 • DOMURAT A. (2009), Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i wyborów, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • DOMURAT A. (2006), O motywacji przedsiębiorczości i jej percepcji wśród przedsiębiorców w: Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Arnatowska E., Goszczyńska M., SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, s.133-155
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., DOMURAT A. (2002), When are people willing to buy insurance? w: Stability and Dynamics of Power: IAREP/SABE Conference Proceedings, -, University of Turku
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
Udział w konferencjach:
 • XXXIII Zjazd Naukowy PTP, 2008
 • Psychologia ekonomiczna, 2008
 • Subjective Probability, Utility and Decision Making, SPUDM 21, 2007
 • Psychologia ekonomiczna, 2007
 • EGPROC Meeting Leeds 2006, 2006
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005
 • When are people willing to buy insurance?, 2002