Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
FRANJO MLINARIČ

Katedra Finansów

dr FRANJO MLINARIČ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
xxx, Kozminski International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego
2003
Wykładowca, Slovene Auditing Institute
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
  • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2001
, Slovene Auditing Institute
Informacje Dodatkowe
Udział w radach nadzorczych:
2002
Członek rady nadzorczej, Slovenian Corporate Treasures Association