Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Katedra Prawa Cywilnego

dr ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo bankowe
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo rodzinne
 • prawo porównawcze
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2018), Treści cyfrowe – ujęcie definicyjne w unijnych i krajowych regulacjach prawnych, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6/7, s.132-140
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), New Limited Liability for Succession Debts under Polish Law, Osteuropa Recht, 2/2017, s.154-164
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), Porządek zaspokajania długów spadkowych, REJENT, 9 (317), s.102-123
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2016), Architect Design Contract under Polish Law, OSTEUROPA-RECHT, 2, s.226-238
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Umowy o świadczenie usług w prawie szwajcarskim, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.103-120
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Ryzyka kredytobiorcy - beneficjenta odwróconego kredytu hipotecznego i instrumenty jego ochrony prawnej, POLITYKA SPOŁECZNA, numer specjalny, s.36-38
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r., TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s.47-63
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2008), Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w świetle Siódmego Programu Ramowego, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.61-70
Monografie:
 • ZOLL F., Jagielska M., Żmij G., MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2018), Limits of Harmonisation and Convergence Dissimilarities and Similarities of Polish and German Contract Law, Wolters Kluwer
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., ZOLL F. (2017), Eine ausländische Partei vor inländischen Gerichten. Ausgewählte Fragen / Strona obcej narodowości przed sądami krajowymi. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Wydawnictwo Poltext
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa, LEXIS-NEXIS
Rozdziały w monografiach:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.860-870
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), Ograniczenie fikcji doręczenia na tle rozporządzenia 1393/2007 / Die Begrenzung der Zustellungsfiktion vor dem Hintergrund der Zustellungsverordnung Nr. 1393/2007 - Rozdział publikowany w dwóch wersjach językowych w: Eine ausländische Partei vor inländischen Gerichten. Ausgewählte Fragen / Strona obcej narodowości przed sądami krajowymi. Wybrane zagadnienia, E. Macierzyńska-Franaszczyk, F. Zoll, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s.83-112
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Prawo właściwe dla odpowiedzialności za długi spadkowe według rozporządzenia spadkowego w: Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Pazdan M., Górecki J., Warszawa, LEX, s.168-187
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Prawno-majątkowe konsekwencje dyspozycji mortis causa kolekcją prywatną w świetle roszczeń o zachowek w: Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s.117-129
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Wybrane problemy odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim - stan obecny i potrzeba zmian w: 50 lat Kodeksu Cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, P. Stec, M. Załucki, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer Business, s.417-431
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.169-188
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., BOSZKO M., ŁYSZCZARZ B. (2009), Ochrona konsumentów w prawie Unii Europejskiej. Raport Badawczy w: Online Distance Learning Module in European Basic Law Education. Research Papers, -, TURECKI INSTYTUT PRAWA, s.5-53, 59-84, 93-114
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
Udział w konferencjach:
 • VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów, 2016
 • X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego: 'Tendencje reformatorskie w prawie handlowym', 2015
 • Juris Diversitas 2014 Annual Conference: Comparative law and..., 2014
 • Juris Diversitas. Diffusion: an international interdisciplinary conference on comparative law (and more), 2013
 • Kolekcje - zabytki - muzealia: problematyka prawna, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Seminarium naukowe The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Konferencja projektu UE The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Otwarte seminarium naukowe projektu Leonardo da Vinci, 2008
 • Disseminating Conference of the Leonardo da Vinci Project, 2008
 • 1st Steering Committee Meeting (program Leonardo da Vinci), 2007