Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ARTUR MUDRECKI

dr hab.
ARTUR MUDRECKI

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

dr hab. ARTUR MUDRECKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • postępowanie sądowoadministracyjne
 • prawo podatkowe
Stypendia/ Nagrody:
2016
"Nagroda Specjalna Rektora za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego" (Rektor ALK).
2012
Nagroda Rektora ALK za wybitne osiągnięcia naukowe w 2012 r (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora ALK za wybitne osiągnięcia naukowe w 2011 r (Akademia Leona Koźmińskiego).
Cykle wykładów:
2011
Uniwersytet Opolski
2011
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MUDRECKI A. (2018), Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci "karuzeli podatkowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.262-277
 • MUDRECKI A. (2018), Impact of the Principle of Proportionality in Tax Law on the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in Poland, PUBLIC GOVERNANCE, ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, vol. 3 no.1.2018, s.46-56
 • MUDRECKI A. (2018), Use of the Input Tax Deduction Mechanism in the VAT System for the Purpose of “Tax Carousel” Fraud, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.278-291
 • MUDRECKI A. (2016), Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 1, s.711-724
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MUDRECKI A. (2013), Orzecznictwo sądowe w zakresie podatku od towarów i usług - wybrane zagadnienia, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.265-280
 • MUDRECKI A. (2012), Opodatkowanie gminy podatkiem od towarów i usług na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.417-425
 • MUDRECKI A. (2011), Zasady zwolnienia z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, JURYSDYKCJA PODATKOWA, 2, s.38-46
 • MUDRECKI A. (2010), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II OSK 1097/07, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.633-635
 • MUDRECKI A. (2008), Skarga kasacyjna do NSA a prawo strony do rzetelnego procesu, DORADCA PODATKOWY, 1/2008, s.36-41
 • MUDRECKI A. (2008), Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży nieruchomości na styku obowiązywania dwóch ustaw wobec braku jednoznacznych przepisów przejściowych?, JURYSDYKCJA PODATKOWA, 3/2008, s.41-45
 • MUDRECKI A., GAJDA A. (2008), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 152/07, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2008, s.457-461
 • MUDRECKI A. (2007), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, rok III nr.3(12), s.---
 • MUDRECKI A. (2007), Środki stosowane wobec nieletnich. Co dalej z reformą postępowania z nieletnimi?, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, IV, s.165-173
 • MUDRECKI A. (2006), Samorządowe Kolegia Odwoławcze a prawo strony do rzetelnego procesu, CASUS, 41, s.-
 • MUDRECKI A. (2006), Przegląd orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, III, s.203-212
 • MUDRECKI A. (2004), Postępowanie uproszczone przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 2(61), s.-
 • MUDRECKI A. (2004), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z dnia 24 października 2003 r. sygn. akt I SA/łd 2377/01, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, ---, s.---
 • MUDRECKI A. (2004), Postępowanie mediacyjne, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 1 (60), s.XXX
 • MUDRECKI A. (2004), Znajomość standardów międzynarodowych przez sędziów rodzinnych Okręgu Opolskiego, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, II, s.27-42
 • MUDRECKI A. (2004), Wstrzymanie aktu lub czynności, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 6(65), s.XXX
 • MUDRECKI A. (2003), Postępowanie przed sądami administracyjnymi – uwagi ogólne, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 11 (59), s.---
 • MUDRECKI A. (2002), Konsulting w prawie podatkowym na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 1, s.34-36
 • MUDRECKI A. (2001), Wydatki na reprezentację w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, GLOSA, 3, s.26-31
 • MUDRECKI A., Filipkowski T. (2001), Decyzje Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczące strat, GLOSA, 10, s.17-18
 • MUDRECKI A. (2000), Marketing jako koszt uzyskania przychodu na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 10, s.34-36
 • MUDRECKI A. (1999), Leasing a podatek VAT na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 2, s.20-23
 • MUDRECKI A. (1999), Zasada samodzielności finansowej gmin w orzecznictwie sądowym, GLOSA, 12, s.16-20
 • MUDRECKI A. (1998), Pojęcie reklamy w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 9, s.1-3
 • MUDRECKI A. (1998), Leasing a opłata skarbowa na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 11, s.15
Redakcja Monografi:
 • MUDRECKI A., Klat-Wertelecka E., (red.), (2012), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o.
 • MUDRECKI A., (2009), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI
Monografie:
 • MUDRECKI A., Klat-Górska E., Bochenek W., Jaroszyński K., KABAT A., Kabat-Rembelska J., Sobieralski K., Wrzesińska-Nowacka A. (2018), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • Bucholski R., Ciecierski M., Melezini A., MUDRECKI A., Musolf G., Nowak T., Teszner K., Wołczak-Ciecierska I. (2018), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer
 • Liss P., MUDRECKI A., Pożarowska A., Zasiewska K. (2015), Podatki i rachunkowość - bieżący problemy praktyczne: materiały konferencyjne, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
 • MUDRECKI A. (2015), Rzetelny proces podatkowy, Warszawa, WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Knysiak-Molczyk H., MUDRECKI A. (2013), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • MUDRECKI A., Klat-Wertelecka E. (2012), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o.
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS
 • MUDRECKI A., Dauter B., Babiarz S., Marciniak S. (2009), Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym, Wolters Kluwer
 • MUDRECKI A. (2009), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Opole, Uniwersytet Opolski
 • MUDRECKI A. (2008), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MUDRECKI A. (2008), Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi, Uniwersytet Opolski
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2006), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2006, Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2005), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2005, Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2004), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2004, Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2003, Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A. (1994), Wybrane problemy życia i uwarunkowań rodzin regionu opolskiego, Opole, Wydawnictwo Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • MUDRECKI A., Stadniczeńko S. (1992), Konwencja o prawach dziecka. Vademecum, Opole, Olender
Rozdziały w monografiach:
 • MUDRECKI A. (2020), Przedawnienie zobowiązań podatkowych w świetle uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, A. Gorgol, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.393-404
 • MUDRECKI A. (2019), Mediacja sądowoadministracyjna w Polsce - perspektywy rozwoju w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach - Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko - czeskiej współpracy sedziów sądów administracyjnych, -, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.102-109
 • MUDRECKI A. (2019), Zasada proporcjonalności w Kodeksie postępowania administracyjnego w: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Korczak J., Sobieralski K., Wrocław, Presscom, s.375-383
 • MUDRECKI A. (2019), Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Głuchowski J., Kalinowski M., Lasiński-Suleck K.i, Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.350-358
 • MUDRECKI A. (2018), Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181) w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.779-786
 • MUDRECKI A. (2018), Czynności audytowe w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, Warszawa, Wolters Kluwer, s.435-444
 • MUDRECKI A. (2018), Znaczenie zasady proporcjonalności w prawie podatkowym w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s.53-70
 • MUDRECKI A. (2018), Urzędowe sprawdzenie w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, Warszawa, Wolters Kluwer, s.445-463
 • MUDRECKI A. (2018), Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260) w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.871-913
 • MUDRECKI A. (2018), Audyt w: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, Warszawa, Wolters Kluwer, s.420-434
 • MUDRECKI A. (2018), The principle of proportionality in value added tax w: Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest (Conference proceedings), E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok, Wydawnictwo Temida 2, s.633-650
 • MUDRECKI A. (2018), Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-269) w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.923-943
 • MUDRECKI A. (2017), Judicial impartiality and independence in the documents of the Council of Europe w: Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, Uniwersytet Łódzki, s.157-172
 • MUDRECKI A. (2017), Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.388-395
 • MUDRECKI A. (2017), VAT in the Polish Commune w: THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, Michal Radvan, Jolanta Gliniecka,Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, Brno, MASARYK UNIVERSITY, s.314-331
 • MUDRECKI A. (2016), Podatki dochodowe w Polsce - wybrane orzecznictwo w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.65-84
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • MUDRECKI A. (2016), Models of judicial protection of taxpayers' rights in Poland and in the Czech Republic w: Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Paweł Smoleń, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.141-150
 • MUDRECKI A. (2016), Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, Warszawa, Wolters Kluwer, s.268-280
 • MUDRECKI A. (2016), Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Anna Zalcewicz, POLTEXT, s.227-236
 • MUDRECKI A. (2016), Due Tax Proceedings- Selected Issues w: TAX CODES CONCEPTS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Leonard Etel, Mariusz Popławski, Białystok, TEMIDA 2, s.343-354
 • MUDRECKI A. (2016), Podatki dochodowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.281-329
 • MUDRECKI A. (2015), Sankcje w podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa NSA i TS UE w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.71-88
 • MUDRECKI A. (2015), Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe w orzecznictwie sądów administracyjnych w: Podatki i rachunkowość - bieżąca problemy praktyczne: materiały konferencyjne, Piotr Liss, Artur Mudrecki, Aneta Pożarowska, Katarzyna Zasiewska, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.97-125
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MUDRECKI A. (2014), Organy kontroli skarbowej w: Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Kandut K., Sędkowska A., Warszawa, LEX, s.141-170
 • MUDRECKI A. (2014), Charakter prawny decyzji w sprawie tzw. pustej faktury wydanej na podstawie art.108 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, Michalina Duda, Monika Münnich, Adam Zdunek, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.49-59
 • MUDRECKI A. (2014), Prawo podatnika do sądu - aspekt przedmiotowy w: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Zbigniew Ofiarski, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s.523-531
 • MUDRECKI A. (2014), Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach oświadczeń paliwowych w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak, Wolters Kluwer, s.192-201
 • MUDRECKI A. (2013), Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.240-254
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Zaskarżanie orzeczeń sądowych w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.372-422
 • MUDRECKI A. (2013), Pewność co do prawa a interpretacje podatkowe w: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Teresa Famulska, Warszawa, Difin, s.30-42
 • MUDRECKI A. (2013), Modele sądowej ochrony praw podatnika wświecie – wybrane zagadnienia w: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego. Łódź, 5-6 czerwca 2012 r., Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.421-429
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.277-355
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.430-444
 • MUDRECKI A. (2013), Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Adam Zdunek, Warszawa, WYDAWNICTWO KUL, s.209-223
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika w toku postępowania administracyjnego w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.111-148
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.255-276
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika po wydaniu orzeczenia sądowego w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.356-371
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Wszczęcie postępowania administracyjnego w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.80-110
 • MUDRECKI A. (2013), Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.219-239
 • MUDRECKI A. (2012), Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w czasie w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w: Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Glumińska-Pawlic J., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.96-103
 • MUDRECKI A. (2012), Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o., s.679-685
 • MUDRECKI A. (2012), Skargi i wnioski w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.747-791
 • MUDRECKI A. (2012), Model of Judicial Review of Tax Administration in Poland w: Public finances administrative autonomies, G. Hulko, A. Patyi, Győr, UNIVERSITAS-GYŐR, NONPROFIT KFT., s.449-456
 • MUDRECKI A. (2012), Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatku akcyzowego w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa, Wolters Kluwer, s.173-188
 • MUDRECKI A. (2012), Opłaty i koszty postępowania w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.793-805
 • MUDRECKI A. (2012), Przepisy końcowe w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.807- 811
 • MUDRECKI A. (2011), Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Duda M. Munnich M., Zdunek A., Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.11-24
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, M Munnich, A. Zdunek, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.135-146
 • MUDRECKI A. (2011), Organy kontroli skarbowej w: Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, S.Marciniak, A.Mudrecki, G.Pelewicz, A.Sędkowska, Warszawa, Wolters Kluwer, s.110-138
 • MUDRECKI A. (2011), Rola sądów administracyjnych w harmonizacji podatków w Polsce w: Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.33-49
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.247-258
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Podatki pośrednie w: Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warszawa, Europrawo, s.53-190
 • MUDRECKI A. (2011), Konsekwencje prawne i finansowe braku prawidłowej implementacji z prawem Unii Europejskiej podatków obrotowych w Polsce w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Warszawa, Wolters Kluwer, s.231-241
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych w: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, H. Litwińczuk, Warszawa, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, s.382-395
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Pisma w potępowaniu przed sądem administracyjnym w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.263-279
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.285-366
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia systemowa zewnętrzna w podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa NSA w: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Glumińska-Pawlic J., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.63-71
 • MUDRECKI A. (2011), Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, A. Mudrecki, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.447-468
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych w: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.224-246
 • MUDRECKI A. (2010), Przedmowa w: VATw wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Dagmara, Militz, Bącal, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.9-10
 • MUDRECKI A. (2010), Komentarz do rozdziału 2. Organy Kontroli Skarbowej w: Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz, M.Ciecierski, A. Derkacz , K. Kandut, S. Marciniak, A.Mudrecki, Pelewic, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.110-138
 • MUDRECKI A. (2010), Prawa podatnika w świetle art. 45 Konstytucji w: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.61-68
 • MUDRECKI A. (2010), Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług w: Daniny Publiczne - Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.171-179
 • MUDRECKI A. (2010), Koszty postępowania a prawo strony do sądu administracyjnego w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, Osiński J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.127-141
 • MUDRECKI A. (2009), Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.29-41
 • MUDRECKI A. (2009), Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.595-603
 • MUDRECKI A. (2009), Wykonalność decyzji podatkowych w: Ordynacja podatkowa-wokół nowelizacji, Dowgier R., Białystok, TEMIDA 2, s.304-315
 • MUDRECKI A. (2009), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi – w cztery lata po reformie sądownictwa administracyjnego w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chajbowicz A., Wrocław, Wydawnictwo Kolonia Limited, s.847-860
 • MUDRECKI A. (2009), Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, M.Ciecierski, A.Mudrecki, P.Stanisławiszyn, Opole, Uniwersytet Opolski, s.237-244
 • MUDRECKI A. (2009), Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.353-376
 • MUDRECKI A. (2009), Pięć lat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w: Pięć lat w Unii Europejskiej - społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, Rozstropowicz-Miśko M., Malinowski P., Opole, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.165-173
 • MUDRECKI A. (2009), Koszty postępowania sądowoadministracyjnego w: Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym, Babiarz S., Dauter B., Maricniak S., Mudrecki A., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.396-470
 • MUDRECKI A. (2008), Dział VIII. Skargi i wnioski w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.523-566
 • MUDRECKI A. (2008), Dział X. Przepisy końcowe w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.585-589
 • MUDRECKI A. (2008), Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.463-468
 • MUDRECKI A. (2008), Odpowiedzialność podatkowa w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.438-446
 • MUDRECKI A. (2008), Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - nowe regulacje w: W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawa podatkowego i finansów publicznych, Pomorska A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.19-29
 • MUDRECKI A. (2008), Dział IX. Opłaty i koszty postępowania w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.567-584
 • MUDRECKI A. (2008), Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego w: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Glumińska-Pawlic J., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.43-51
 • MUDRECKI A. (2007), Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., Katowice, ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH, s.68-79
 • MUDRECKI A. (2007), Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych w: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.41-50
 • MUDRECKI A. (2006), Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa? w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko S. L., Opole, Uniwersytet Opolski, s.197-203
 • MUDRECKI A. (2005), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi w: XXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce, ---, Warszawa, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.---
 • MUDRECKI A. (2005), Obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem w podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s.183-191
 • MUDRECKI A. (2003), Przestrzeganie praw nieletnich przed sądem w: Rzecznictwo praw dziecka w Polsce, S. L. Stadniczenko, Konin, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE, s.---
 • MUDRECKI A. (2002), Pojęcie domu letniskowego w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa NSA w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, S.Dolata, Opole, Uniwersytet Opolski, s.25-33
 • MUDRECKI A. (2001), Prawa nieletniego w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka w: Więziennictwo - nowe wyzwania, B.Hołyst, W.Ambrozik, P.Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.200-218
 • MUDRECKI A. (2000), Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości nieletnich w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom I. Prawo samorządowe i administracyjne, S.Dolata, Uniwersytet Opolski
 • MUDRECKI A. (1998), Rola sądu rodzinnego w sytuacji przynależności dziecka do sekty w: Człowiek a sekty. Nadużycia wobec praw człowieka, S.Stadniczeńko, J.Urban, Opole, Uniwersytet Opolski
 • MUDRECKI A. (1998), Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, S.Dolata, Opole, Uniwersytet Opolski
 • MUDRECKI A. (1996), Prawa dziecka - ucznia i ich przestrzeganie w: Dziecko w placówce szkolnej i pozaszkolnej w okresie transformacji, Sylwia Badora, Danuta Marzec, Częstochowa, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
 • MUDRECKI A. (1996), Prawa więźniów w postępowaniu przed sądami rodzinnymi w: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, B. Hołyst, S. Redo, Warszawa, Agencja wydawnicza CB, s.176-180
 • MUDRECKI A., Drohomirecka I. (1980), Podstawy orzekania nadzoru ochronnego i ośrodka przystosowania społecznego w: Zwalczanie recydywy w postępowaniu wykonawczym, J.Wąsik, Uniwersytet Wrocławski
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2016 Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce
Recenzje:
 • MUDRECKI A., (2016), Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniania sytemu podatkowego, -- wydawca: Wolters Kluwer, strony: -
 • MUDRECKI A., (2008), recenzja: Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych B. Dautera, JURYSDYKCJA PODATKOWA wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, strony: 94-95
Udział w konferencjach:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Zjazd Katedr Prawa Finansowego. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania., 2018
 • Konferencja Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 2018
 • 131. Konferencja podatkowa: Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku, 2017
 • VII Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego, 2017
 • Principle-based legislation in public finance. Model of legislation in tax law – aims, values and principles in the process of lawmaking, 2017
 • VAT - aktualne problemy 2017, 2017
 • XVI International Scientific Conference: The Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, 2017
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, 2017
 • VMiędzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, 2017
 • AntiBEPS regulations in Ukraine and EU, 2017
 • 126. Konferencja Podatkowa: Uszczelnianie systemu podatkowego, 2016
 • Krajowa Konferencja Naukowa. Wykonywanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej- problemy finansowania, 2016
 • Spotkanie Czesko- Polskiej Grupy Roboczej Sędziów Sądów Administracyjnych, 2016
 • VI Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego 'Prawo podatkowe- nauka, edukacja, praktyka', 2016
 • X Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego: Status podatnika w prawie podatkowym, 2016
 • Konferencja szkoleniowa sędziów, referendarzy i asystentów sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, 2016
 • Śniadanie Naukowe: Potrzeba zmian w systemie opodatkowania dochodów w Polsce, 2016
 • Ogólnopolska VIII Opolska Konferencja Podatkowa: Prawo celne i podatek akcyzowy - doświadczenia i wyzwania, 2016
 • Wiosenny przegląd orzecznictwa podatkowego, 2016
 • 112. Konferencja Podatkowa. Wyłudzanie w podatku od towarów i usług – ochrona podatnika a funkcja fiskalna podatku, 2016
 • 122. Konferencja Podatkowa: Wyłudzenia w podatku od towarów i usług – ochrona podatnika a funkcja fiskalna podatku, 2016
 • Forum Prawa Finansowego, LX Jubileuszowe spotkanie naukowe, 2016
 • XXV lat odrodzonego samorządu terytorialnego, 2015
 • 117. Konferencja Podatkowa - VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 roku. Przyszłe zmiany, 2015
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, 2015
 • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego, 2015
 • VAT - Aktualne problemy 2015, 2015
 • 25 lat samorządowych kolegiów odwoławczych w działalności administracji publicznej, 2015
 • Podatki i rachunkowość – bieżące problemy praktyczne, 2015
 • System of Financial Law, 2014
 • XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, 2014
 • Konferencja szkoleniowa sędziów, referendarzy i asystentów sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 2014
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, 2014
 • Prawo celne i podatek akcyzowy - blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2014
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego Ordynacja podatkowa - ewolucja czy rewolucja, 2014
 • III Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego. Prawo podatkowe-nauka, edukacja, praktyka”, 2013
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Nadużycia w prawie podatkowym. Doświadczenia i perspektywy., 2013
 • Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, 2013
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym., 2013
 • Odliczenie podatku naliczonego - granice odpowiedzialności nabywcy za sprzeczne z prawem działania zbywcy, 2013
 • X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, 2012
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
 • Konferencja Prawa Podatkowego Kluczowe Zagadnienia i Precedensowe Orzeczenia, 2012
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Harmonizacja przepisów o podatku od towarów i usług – stan obecny i perspektywa dalszych zmian”, 2012
 • Drugie Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego, 2012
 • Wybrane problemy prawa podatkowego, 2012
 • Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, 2012
 • Konferencja naukowa nt. O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu, 2012
 • Ogólnopolska VI Opolska Konferencja Podatkowa Prawo celne i podatek akcyzowy - kierunki przeobrażeń i zmian, 2012
 • Pierwsze krakowskie sympozjum prawa podatkowego „Prawo podatkowe – nauka, edukacja, praktyka”, 2011
 • Public finances - Administrative autonomies, 2011
 • 87. Konferencja Podatkowa, 2011
 • Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, 2010
 • Nauka finansów publicznych – dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju”, 2008
 • International Tax Conference “Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, 1970
Członkostwo w organizacjach:
2017
, European Association of Tax Law Professors (EATLP)
2014
, International Fiscal Association Polish Branch
2012
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych z siedzibą w Białymstoku
2005
, Stowarzyszenie prawa Finansowego AURES z siedzibą w Opolu
2000
, Stowarzyszenie Sędziów Orzekających Justicja z siedzibą w Warszawie
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ośrodek Studiów Fiskalnych
Członek Komisji do Przeprowadzenia Końcowych Egzaminów Radcowskich 2014r.
Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne na aplikację adwokacką w Warszawie 2011r.
Członek Komisji do Przeprowadzenia Końcowych Egzaminów Adwokackich 2013r.
Członek Komisji Odwoławczej przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminów radcowskich 2013r.
Członek Komisji do Przeprowadzenia Egzaminów Wstępnych na aplikację radcowską 2013r.
Członek Komisji Odwoławczej do końcowych egzaminów na radców prawnych przy Ministrze Sprawiedliwości 2012r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Przeprowadzania Egzaminów Wstępnych na aplikację adwokacką w Warszawie 2012r.
Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne na aplikację adwokacką w Warszawie 2011r.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów