Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
CELINA NOWAK

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr hab. CELINA NOWAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Dyrektor, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2015
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
2007–2015
Adiunkt, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Adiunkt, Instytut Nauk Prawnych, PAN
2006–2007
Asystent, Uniwersytet Warszawski
2001–2007
Wykładowca, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
2000–2007
Asystent, Instytut Nauk Prawnych, PAN
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • prawo karne międzynarodowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Institut des Sciences Politiques, Francja
Staże:
1998
Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, Francja
2011
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2007
Instytutu Maxa Plancka, Niemcy
2012
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2009
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2004
Universita degli studi di Ferrara, Włochy
2001
-, Francja
Stypendia/ Nagrody:
2013
Medal Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwości).
2009
Nagroda główna w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską w kategorii „Funkcjonowanie państwa i jego instytucji” (Prezydent RP).
2008
I nagroda za rozprawę doktorską w XLIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne ("Państwo i Prawo").
1998
II nagroda na pracę magisterską (Komitet Helsiński i H.Fundacja Praw Człowieka).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAK C. (2014), Judicial Control of the Prosecutors’ Activities in the Light of the ECHR, EUCrim, 2, s.60-63
 • NOWAK C., KOSONOGA J. (2014), Actualité du droit penal polonais 2013-2014, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.453-458
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • NOWAK C. (2013), The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization, CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, 2, s.139-156
 • NOWAK C. (2013), Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia, PROKURATURA I PRAWO, 11, s.19-44
 • NOWAK C. (2013), Actualité du droit penal polonais 2012-2013, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.477-481
 • NOWAK C. (2012), Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym, KRYTYKA PRAWA, 4, s.219-237
 • NOWAK C. (2012), O pojęciu transnarodowego prawa karnego, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.3-14
 • NOWAK C. (2012), The Europeanisation of Polish Substantive Criminal Law: How the European Instruments Influenced Criminalisation in Polish Law, NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3-4, s.363-380
 • NOWAK C. (2012), Actualité de droit penal polonais 2011 - 2012, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.474-477
 • NOWAK C., Pływaczewski E. (2012), Sprawozdanie z konferencji „Globalisation, criminal law and criminal justice (Międzynarodowa konferencja naukowa, Londyn, 26–28 czerwca 2012), PROKURATURA I PRAWO, 11, s.181-185
 • NOWAK C. (2011), Internacjonalizacja prawa karnego - zarys problematyki, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.245-253
 • NOWAK C. (2011), Actualité de droit penal polonais 2010 - 2011, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.487-491
 • NOWAK C. (2010), Actualité de droit penal polonais, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.497-501
 • NOWAK C. (2007), Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe, PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.---
 • NOWAK C. (2005), Actualite de droit penal polonais, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 1, s.---
 • NOWAK C. (2005), Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Poslce - analiza wybranych zagadnień prawnych, DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA, ---, s.---
 • NOWAK C. (2005), Corpus Iuris - wersja florencka a polskie prawo karne materialne, PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, 24, s.---
 • NOWAK C. (2005), Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.---
 • NOWAK C. (2004), Nowe instrumenty prawa międzynarodowefi w walce z korupcją a prwo polskie, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • NOWAK C. (2004), Korupcja w sektorze prywatnym, PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), Współpraca sądowa i policyjna w dziedzinie przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji, PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), Jubileusz porf. Leszka Kubickiego (Instytut Nauk Prawnych PAN, warszawa, 21 III 2003), PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
Redakcja Monografi:
 • NOWAK C., (2016), The European Public Prosecutor's Office and national authorities, Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C., (2013), Evidence in EU Fraud Cases, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
Monografie:
 • NOWAK C. (2016), The European Public Prosecutor's Office and national authorities, Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2014), Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2013), Evidence in EU Fraud Cases, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • NOWAK C. (2011), Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2009), Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE I OLAF
 • NOWAK C. (2008), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2008), Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa, CH BECK
 • NOWAK C. (2007), Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z konferencji, Sopot, 16-19 marca 2006 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C., HUDZIK M. (2005), Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej - prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2004), Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji, Warszawa, FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
 • NOWAK C., Banasik A. (2003), Skrypt edukacji klinicznej, Warszawa, UW WPiA - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK C. (2016), Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska, C.H.BECK, s.1041 stron
 • NOWAK C. (2016), Poland w: Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Alessandro ernardi, Adriano Martufi, JOVENE EDITORE S.P.A., s.323-356
 • NOWAK C. (2014), Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów w: Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, -, Warszawa, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEx3_2, s.36-47
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2013), Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.730-741
 • NOWAK C. (2013), PIF offences in Poland - legislative and statistical aspects w: Evidence in EU Fraud Cases, C. Nowak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.137-169
 • NOWAK C., Steinborn S. (2013), Poland w: Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A comparative Analysis, Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.498-539
 • NOWAK C. (2013), Kilka uwag o kryminalizacji zachowań korupcyjnych w: Granice kryminalizacji i penalizacji, S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza Elset, s.351-358
 • NOWAK C., Steinborn S. (2012), Poland. National report w: The Future of Prosecution in Europe, Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.528-539
 • NOWAK C. (2011), Problem tożsamości polskiego prawa karnego a proces internacjonalizacji prawa karnego w: Tożsamość polskiego prawa karnego, tanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska, Olsztyn, WYDAWNICTWO ELSET, s.24-38
 • NOWAK C. (2011), European Union criminal law - a laboratory of internationalization of law w: Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Nowak C., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.281-201
 • NOWAK C. (2010), Inequality of Imprisonment in Europe. The Polish Perspective w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.229-240
 • NOWAK C. (2010), Nauczanie kliniczne jako nowa metoda nauczania prawa w: Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Kozerska E., Sadowski P., Szymański A., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.265-272
 • NOWAK C. (2008), Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych WE w: Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Nowak C., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, s.255-266
 • NOWAK C. (2007), Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji - ujęcie teoretyczne w: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Czapliński W., Wróbel A., Warszawa, CH BECK, s.321-386
 • NOWAK C. (2007), Pologne w: La clemence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grace en droit international et compare, Ruiz-Fabri H., Della Morte G., Lambert-Abdelgawad E., Martin-Chenut K., Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J., KOSONOGA J. (2006), Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Czpliński W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C. (2006), Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.---
 • NOWAK C. (2005), Komentarz do Decyzji Ramowej Rady 2003/568/JHA z dnia 22 lipca 2003 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze prywatnym w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, Zielińska E., Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.---
 • NOWAK C. (2005), System zbierania informacji o klientach oraz zasady ochrony danych osobowych klientów w poradni w: Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2005), Kontakty zewnętrzne i PR poradni w: Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2004), Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie w: Korupcja w sektorze prywatnym. Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003, ---, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J. (2004), The Offence of Defamation With the Use of Internet in Polish Criminal Law w: Penal Legislation in the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption, Computer Fraud and Internet Crimes, Ferré Olivé J.C., E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Almeida Cabral, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), Korupcja w administracji publicznej - analiza wybranych zagadnień w: Fraude y corrupcion en la administration publica. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, Ferré Olivé, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw finansowych i korupcji de lege ferenda w: Cooperacion policial y judicial en material de delitos financieros, fraude y corrupcion, Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, Ferre Olive, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C., ZIELIŃSKA E. (2003), Harmonisation of penal sanctions in Poland w: L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad, Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2013 Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej
 • 2012 Study on the impact of the different policy options to protect the financial interests of the Union by means of criminal law, including the possibility of establishing a European Public Prosecutor's Office (EPPO)
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek kolegium redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA
 • 2014, Członek kolegium redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1
 • 2012, Członek kolegium redakcyjnego, Klinika Prawa
 • 2012, Członek komitetu redakcyjnego, KLINIKA
 • 2011, Korespondent, Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé
Udział w konferencjach:
 • Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment, 2014
 • Surpopulation carcérale et alternatives ? la detention: expériences nationales comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie et Espagne, 2014
 • Prison Overcrowding and Alternatives to Detention, 2014
 • Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej, 2014
 • Le contrôle judiciaire du parquet – Necessité, Modeles, Enjeux, 2014
 • IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna: Rola urzędników administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, 2013
 • Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, 2013
 • Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part, 2012
 • Jaka polityka antykorupcyjna?, 2012
 • Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice, 2012
 • I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych Tożsamość polskiego prawa karnego, 2011
 • V Colloquium Prawno- Historyczne Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności, 2009
 • Najnowsze kierunki rozwoju prawa europejskiego w przededniu podpisania Traktatu Reformującego UE, 2007
 • Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, 2007
 • Handel dziećmi, 2006
 • VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 2006
 • Veme Séminaire Doctoral International et Européen, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego
2004
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011
 • 2011–2012 Globalization and Criminal Law
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Fundacja im. Stefana Batorego,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Europejska - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Fundacja im. Stefana Batorego
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007–2015
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Rzecznik dyscyplinarny
2007–2015
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2005
Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warszawski, Sekretarz Generalny
2000
Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Uniwersytet Warszawski, Członek