Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
CELINA NOWAK

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr hab. CELINA NOWAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • prawo karne międzynarodowe
Staże:
1998
Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, Francja
2011
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2007
Instytutu Maxa Plancka, Niemcy
2012
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2009
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2004
Universita degli studi di Ferrara, Włochy
2001
-, Francja
Stypendia/ Nagrody:
2013
Medal Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwości).
2009
Nagroda główna w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską w kategorii „Funkcjonowanie państwa i jego instytucji” (Prezydent RP).
2008
I nagroda za rozprawę doktorską w XLIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne ("Państwo i Prawo").
1998
II nagroda na pracę magisterską (Komitet Helsiński i H.Fundacja Praw Człowieka).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAK C., KOSONOGA J. (2014), Actualité du droit penal polonais 2013-2014, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.453-458
 • NOWAK C. (2014), Judicial Control of the Prosecutors’ Activities in the Light of the ECHR, EUCrim, 2, s.60-63
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • NOWAK C. (2013), Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia, PROKURATURA I PRAWO, 11, s.19-44
 • NOWAK C. (2013), The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization, CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, 2, s.139-156
 • NOWAK C. (2013), Actualité du droit penal polonais 2012-2013, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.477-481
 • NOWAK C. (2012), The Europeanisation of Polish Substantive Criminal Law: How the European Instruments Influenced Criminalisation in Polish Law, NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3-4, s.363-380
 • NOWAK C. (2012), Actualité de droit penal polonais 2011 - 2012, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.474-477
 • NOWAK C., Pływaczewski E. (2012), Sprawozdanie z konferencji „Globalisation, criminal law and criminal justice (Międzynarodowa konferencja naukowa, Londyn, 26–28 czerwca 2012), PROKURATURA I PRAWO, 11, s.181-185
 • NOWAK C. (2012), Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym, KRYTYKA PRAWA, 4, s.219-237
 • NOWAK C. (2012), O pojęciu transnarodowego prawa karnego, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.3-14
 • NOWAK C. (2011), Actualité de droit penal polonais 2010 - 2011, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.487-491
 • NOWAK C. (2011), Internacjonalizacja prawa karnego - zarys problematyki, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.245-253
 • NOWAK C. (2010), Actualité de droit penal polonais, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.497-501
 • NOWAK C. (2007), Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe, PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.---
 • NOWAK C. (2005), Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Poslce - analiza wybranych zagadnień prawnych, DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA, ---, s.---
 • NOWAK C. (2005), Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.---
 • NOWAK C. (2005), Actualite de droit penal polonais, REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 1, s.---
 • NOWAK C. (2005), Corpus Iuris - wersja florencka a polskie prawo karne materialne, PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, 24, s.---
 • NOWAK C. (2004), Korupcja w sektorze prywatnym, PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2004), Nowe instrumenty prawa międzynarodowefi w walce z korupcją a prwo polskie, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • NOWAK C. (2003), Współpraca sądowa i policyjna w dziedzinie przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji, PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), Jubileusz porf. Leszka Kubickiego (Instytut Nauk Prawnych PAN, warszawa, 21 III 2003), PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
Redakcja Monografi:
 • NOWAK C., (2016), The European Public Prosecutor's Office and national authorities, Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C., (2013), Evidence in EU Fraud Cases, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
Monografie:
 • NOWAK C. (2016), The European Public Prosecutor's Office and national authorities, Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2014), Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne, Warszawa, Wolters Kluwer Polska
 • NOWAK C. (2013), Evidence in EU Fraud Cases, Warsaw, Wolters Kluwer Polska
 • NOWAK C. (2011), Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Warszawa, Wolters Kluwer
 • NOWAK C. (2009), Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE I OLAF
 • NOWAK C. (2008), Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa, CH BECK
 • NOWAK C. (2008), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2007), Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z konferencji, Sopot, 16-19 marca 2006 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C., HUDZIK M. (2005), Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej - prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003 r., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2004), Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji, Warszawa, FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
 • NOWAK C., Banasik A. (2003), Skrypt edukacji klinicznej, Warszawa, UW WPiA - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK C. (2016), Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska, C.H.BECK, s.1041 stron
 • NOWAK C. (2016), Poland w: Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Alessandro ernardi, Adriano Martufi, JOVENE EDITORE S.P.A., s.323-356
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2014), Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów w: Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, -, Warszawa, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEx3_2, s.36-47
 • NOWAK C. (2013), Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.730-741
 • NOWAK C. (2013), PIF offences in Poland - legislative and statistical aspects w: Evidence in EU Fraud Cases, C. Nowak, Warsaw, Wolters Kluwer Polska, s.137-169
 • NOWAK C., Steinborn S. (2013), Poland w: Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A comparative Analysis, Katalin Ligeti, Hart Publishing, s.498-539
 • NOWAK C. (2013), Kilka uwag o kryminalizacji zachowań korupcyjnych w: Granice kryminalizacji i penalizacji, S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza Elset, s.351-358
 • NOWAK C., Steinborn S. (2012), Poland. National report w: The Future of Prosecution in Europe, Katalin Ligeti, Hart Publishing, s.528-539
 • NOWAK C. (2011), Problem tożsamości polskiego prawa karnego a proces internacjonalizacji prawa karnego w: Tożsamość polskiego prawa karnego, tanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska, Olsztyn, WYDAWNICTWO ELSET, s.24-38
 • NOWAK C. (2011), European Union criminal law - a laboratory of internationalization of law w: Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Nowak C., Warszawa, Wolters Kluwer, s.281-201
 • NOWAK C. (2010), Inequality of Imprisonment in Europe. The Polish Perspective w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.229-240
 • NOWAK C. (2010), Nauczanie kliniczne jako nowa metoda nauczania prawa w: Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Kozerska E., Sadowski P., Szymański A., Opole, Uniwersytet Opolski, s.265-272
 • NOWAK C. (2008), Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych WE w: Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Nowak C., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, s.255-266
 • NOWAK C. (2007), Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji - ujęcie teoretyczne w: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Czapliński W., Wróbel A., Warszawa, CH BECK, s.321-386
 • NOWAK C. (2007), Pologne w: La clemence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grace en droit international et compare, Ruiz-Fabri H., Della Morte G., Lambert-Abdelgawad E., Martin-Chenut K., Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J., KOSONOGA J. (2006), Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Czpliński W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.---
 • NOWAK C. (2006), Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.---
 • NOWAK C. (2005), Kontakty zewnętrzne i PR poradni w: Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2005), Komentarz do Decyzji Ramowej Rady 2003/568/JHA z dnia 22 lipca 2003 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze prywatnym w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, Zielińska E., Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.---
 • NOWAK C. (2005), System zbierania informacji o klientach oraz zasady ochrony danych osobowych klientów w poradni w: Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2004), Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie w: Korupcja w sektorze prywatnym. Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003, ---, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J. (2004), The Offence of Defamation With the Use of Internet in Polish Criminal Law w: Penal Legislation in the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption, Computer Fraud and Internet Crimes, Ferré Olivé J.C., E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Almeida Cabral, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), Korupcja w administracji publicznej - analiza wybranych zagadnień w: Fraude y corrupcion en la administration publica. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, Ferré Olivé, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw finansowych i korupcji de lege ferenda w: Cooperacion policial y judicial en material de delitos financieros, fraude y corrupcion, Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, Ferre Olive, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C., ZIELIŃSKA E. (2003), Harmonisation of penal sanctions in Poland w: L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad, Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012 Study on the impact of the different policy options to protect the financial interests of the Union by means of criminal law, including the possibility of establishing a European Public Prosecutor's Office (EPPO)
 • 2012–2013 Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej
Udział w konferencjach:
 • Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment, 2014
 • Surpopulation carcérale et alternatives ? la detention: expériences nationales comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie et Espagne, 2014
 • Prison Overcrowding and Alternatives to Detention, 2014
 • Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej, 2014
 • Le contrôle judiciaire du parquet – Necessité, Modeles, Enjeux, 2014
 • IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna: Rola urzędników administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, 2013
 • Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, 2013
 • Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part, 2012
 • Jaka polityka antykorupcyjna?, 2012
 • Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice, 2012
 • I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych Tożsamość polskiego prawa karnego, 2011
 • V Colloquium Prawno- Historyczne Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności, 2009
 • Najnowsze kierunki rozwoju prawa europejskiego w przededniu podpisania Traktatu Reformującego UE, 2007
 • Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, 2007
 • Handel dziećmi, 2006
 • VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 2006
 • Veme Séminaire Doctoral International et Européen, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego
2004
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Fundacja im. Stefana Batorego,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Europejska - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Fundacja im. Stefana Batorego
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka