Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
SABINA KOŁODZIEJ

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr SABINA KOŁODZIEJ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Adiunkt, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2006
Wykładowca, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
2004–2005
Wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa
2002–2005
Wykładowca, Politechnika Śląska
Zainteresowania badawcze:
 • psychologia ekonomiczna
 • psychologia zarządzania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Ligarski M., KOŁODZIEJ S. (2017), The influence of physical fatigue on work on a production line, ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE, 3, s.63-68
 • KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2017), The fair process effect in taxation: The roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions, CURRENT PSYCHOLOGY, online, s.1-8
 • KOŁODZIEJ S. (2016), Materialism, empathy and willingness to help as correlates of university and faculty selection, JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, 2, s.20-32
 • Maruszewska E., KOŁODZIEJ S. (2016), Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 440, s.442-450
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2016), Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 142, s.35-52
 • KOŁODZIEJ S., Lato K., Szymańska M. (2014), The role of parental influences on the economic socialization of children, Problems of Education in the 21st Century, 58, s.99-107
 • KOŁODZIEJ S. (2014), Selected aspects of economic socialization and saving behavior – comparative study, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 2/2014, s.54-61
 • KOŁODZIEJ S. (2014), The relation between financial knowledge and economic decisions, Problems of Education in the 21st Century, 59, s.59-67
 • KOŁODZIEJ S. (2014), Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, s.97-105
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODZIEJ S. (2013), Economic knowledge and tax attitudes among Poles and Mexicans, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1, s.20-26
 • KOŁODZIEJ S. (2012), How do polish pupils understand economic concepts?, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1/2012, s.15-22
 • KOŁODZIEJ S. (2011), Wiedza ekonomiczna i postawy wobec podatków dorosłych Polaków, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 40, s.192-201
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), Legalne i nielegalne formy unikania opodatkowania - uwarunkowania społeczno-psychologiczne, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4(723), s.65-66
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), Odbiór dylematów etycznych występujących w rachunkowości przez studentów specjalności rachunkowość, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4 (723), s.69-70
 • KOŁODZIEJ S. (2009), Przedsiębiorca czy osoba przedsiebiorcza? Problem pomiaru przedsiębiorczości w psychologii, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 5 (712), s.76-77
 • KOŁODZIEJ S. (2008), Zakłócenia procesu komunikacji a rozwój konfliktów w organizacji, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6, s.75
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2007), Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-45
 • KOŁODZIEJ S. (2007), Czy polska młodzież jest przedsiębiorcza? Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(689), s.78-79
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2006), Kto oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku pracy? Psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse powodzenia zawodowego, RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-43
 • KOŁODZIEJ S. (2006), Kulturowe uwarunkowania innowacyjności, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7, s.83
 • KOŁODZIEJ S. (2005), Rozwój zawodowy pracowników w wybranych grupach zawodowych, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.103
 • KOŁODZIEJ S. (2005), Społeczna ocena zmian w polskich przedsiębiorstwach, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.102
 • KOŁODZIEJ S. (2004), Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 22, s.71-80
 • KOŁODZIEJ S. (2004), Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 22, s.81-92
Rozdziały w monografiach:
 • KOŁODZIEJ S. (2013), Household Management And The Wages System w: Proceedings of the International Scientific Conference on International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, -, Hradec Kralove, MAGNANIMITAS, s.902-908
 • KOŁODZIEJ S. (2012), Moral Dilemmas in Entrepreneurs‘ Decisions w: Theory of Management 6 The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base., Stefan Hittmar, Źlinica, UNIVERSITY OF ŽILINA, s.178-181
 • KOŁODZIEJ S. (2011), The role of Achievement Motivation in Educational Aspirations and Performance w: Formation of competences of college and school students in general and professional education, Cz. Plewka, Czelabińsk, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, s.42-48
 • KOŁODZIEJ S. (2010), Determinanty i przejawy przedsiębiorczości polskiej młodzieży w: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Goszczyńska M., Górnik- Durose M., Warszawa, DIFIN, s.87-104
 • Goszczyńska M., KOŁODZIEJ S. (2006), Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych w: Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Goszczyńska M., Studenski R., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.193:215
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Rady Naukowej, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION
Udział w konferencjach:
 • The 14th European Congress of Psychology, 2015
 • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, 2013
 • SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference, 2013
 • VII Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2013
 • IAREP Conference Wroclaw, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2012
 • 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “ECONOMICS & MANAGEMENT 2011, 2011
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • Psychologia Ekonomiczna, 2011
 • XIX Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, 2010
 • Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, 2009
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2012
, International Association for Research in Economic Psychology
2008–2010
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
KSAP
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007–2007
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, Członek