Wizytówkawyszukaj pracownika

dr IWONA CIEŚLAK

dr
IWONA CIEŚLAK

Katedra Rachunkowości

dr IWONA CIEŚLAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2015
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2007
Asystent, Katedra Rachunkowości, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • audyt
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • kapitał ludzki
 • rachunkowość
 • projektowanie systemów rachunkowości
Staże:
2009
Glasgow University, Wielka Brytania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • CIEŚLAK I. (2010), Audyt personalny jako narzędzie aktywnej polityki zarządzania ryzykiem kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.67-76
 • CIEŚLAK I., DOBIJA M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 735, s.5
 • CIEŚLAK I. (2007), Rachunek kapitału zatrudnionych w zarządzaniu wynagrodzeniami, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 38(94), s.37
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego, PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
Monografie:
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Rozdziały w monografiach:
 • CIEŚLAK I. (2014), Rachunek kosztów działań w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.577-637
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • CIEŚLAK I. (2014), Strategiczne narzędzia rachunkowości zarządczej w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.787-837
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008 w: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008 w: Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, Glion-Montreux, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management w: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture w: Business Development Across Countries and Cultures, Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., Nicosia, EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), Fair Value as an element of risk in business activity w: Contemporary issues in accounting and management research and education, Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University w: Contemporary issues in accounting and menagement research and education, Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), Programmes in Computer Accounting at Kozminski University w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów działań w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dorota D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.235-284
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.293-302
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), Measure of Labour cost in family farm w: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Charków, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • CIEŚLAK I. (2008), Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.349-364
 • CIEŚLAK I. (2008), Value of Human Capital and Wage Disparities w: General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.289-303
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza kapitałowa wynagrodzeń lekarzy w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.-
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza wybranych wynagrodzeń w Polsce na podstawie rachunku kapitału ludzkiego w: Economic analysys and control; Theory and practice, -, Żytomierz, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.-
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G, Rzeszów, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products w: General Accounting Theory - Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • CIEŚLAK I. (2005), Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.57-67
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Kształtowanie cen artykułów rolnych w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M., Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego w: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Capital analysis of salaries w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), Koszty pracy a kształtowanie płac i cen w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką w: Rachunkowość a Controlling, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2005–2007 Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2010, Redaktor czasopisma naukowego - wydania specjalnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Udział w konferencjach:
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy Business, 2012
 • Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, 2012
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, 2011
 • Through crisis reflection to performance enhancement, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
 • 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004
 • Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje, 2004
 • Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2004
, European Accounting Association
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek zarządu
2009–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008
Komisja Dyscyplinarna ds. studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005–2010
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2016
Członek zarządu,