Wizytówkawyszukaj pracownika

dr IWONA CIEŚLAK

dr
IWONA CIEŚLAK

Katedra Rachunkowości

dr IWONA CIEŚLAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • audyt
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • rachunkowość
 • kapitał ludzki
Staże:
2009
Glasgow University, Wielka Brytania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • CIEŚLAK I. (2010), Audyt personalny jako narzędzie aktywnej polityki zarządzania ryzykiem kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.67-76
 • CIEŚLAK I., DOBIJA M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 735, s.5
 • CIEŚLAK I. (2007), Rachunek kapitału zatrudnionych w zarządzaniu wynagrodzeniami, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 38(94), s.37
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego, PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
Monografie:
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Rozdziały w monografiach:
 • CIEŚLAK I. (2014), Rachunek kosztów działań w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.577-637
 • CIEŚLAK I. (2014), Strategiczne narzędzia rachunkowości zarządczej w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.787-837
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008 w: Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, Glion-Montreux, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008 w: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management w: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture w: Business Development Across Countries and Cultures, Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., Nicosia, EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), Fair Value as an element of risk in business activity w: Contemporary issues in accounting and management research and education, Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University w: Contemporary issues in accounting and menagement research and education, Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), Programmes in Computer Accounting at Kozminski University w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.293-302
 • CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów działań w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dorota D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.235-284
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • CIEŚLAK I. (2008), Value of Human Capital and Wage Disparities w: General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.289-303
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), Measure of Labour cost in family farm w: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Charków, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • CIEŚLAK I. (2008), Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.349-364
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza wybranych wynagrodzeń w Polsce na podstawie rachunku kapitału ludzkiego w: Economic analysys and control; Theory and practice, -, Żytomierz, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.-
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza kapitałowa wynagrodzeń lekarzy w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.-
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G, Rzeszów, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products w: General Accounting Theory - Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • CIEŚLAK I. (2005), Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G., Rzeszów, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.57-67
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Kształtowanie cen artykułów rolnych w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M., Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Capital analysis of salaries w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego w: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), Koszty pracy a kształtowanie płac i cen w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką w: Rachunkowość a Controlling, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2005–2007 Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego
Udział w konferencjach:
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy Business, 2012
 • Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, 2012
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, 2011
 • Through crisis reflection to performance enhancement, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
 • 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004
 • Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje, 2004
 • Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2004
, European Accounting Association