Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PIOTR CHMIELEWSKI

dr hab.
PIOTR CHMIELEWSKI

Katedra Nauk Społecznych

dr hab. PIOTR CHMIELEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • antropologia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • kapitał społeczny
 • rozwój lokalny
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • zarządzanie w kryzysie
Staże:
1992
Indiana University, Stany Zjednoczone
1983
Univesity of Michigan, Stany Zjednoczone
1977
Mongolska Akademia Nauk, Mongolia
1974
Leningrad University, Russia
1974
Moscow University, Russia
Cykle wykładów:
1991
Indiana University, polkowicki (Polkowice)
1982
University of Michigan, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s.99–128
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2014), RECENZJA KSIĄŻKI ELINOR OSTROM „DYSPONOWANIE WSPÓLNYMI ZASOBAMI”, DECYZJE, 21 (2014), s.119-127
 • CHMIELEWSKI P. (2013), Elinor Ostrom - Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych?, DECYZJE, 20, s.125-139
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2010), Brief Report: Long-term Care for the Aged in Poland, AGEING INTERNATIONAL, 4, s.286-292
 • CHMIELEWSKI P. (2010), New Institutionalism: a Platform for Productive Integration in Social Sciences, WARSAW FORUM OF ECONOMIC SOCIOLOGY, 1 (1), s.9-88
 • CHMIELEWSKI P. (2007), Errare humanum est, but Sometimes Costs are Extremely High. The Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: The Collapsed Building in Chorzow-Katowice, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(159), s.321-339
 • CHMIELEWSKI P. (2007), Crises and Crisis Management in Transitional Poland: New Institutional Perspective, TRANSFORMACJE, 35-38, s.111-121
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2003), Back to the Future: Polish Health Care Reform, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 36, s.385-403
 • CHMIELEWSKI P. (2003), Semantyka kryzysu, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.7-40
Monografie:
 • CHMIELEWSKI P. (2011), Homo agens, Warszawa, POLTEXT
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999, Sztokholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART
Rozdziały w monografiach:
 • CHMIELEWSKI P. (2016), Kryzysy i zarządzanie kryzysowe. Podejście nowego instytucjonalizmu (NI) w: Co po kryzysie?, G. Skąpska, Marek S. Szczepański, Ż.Stesieniuk, POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE, s.43-63
 • CHMIELEWSKI P. (2016), Ćwierćwiecze polskiej transformacji: dlaczego tak powoli kształtuje się nowy porządek społeczny w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.245-298
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2012), Stosunki międzynarodowe: kryzysy i zarządzanie kryzysowe w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.260-296
 • CHMIELEWSKI P. (2010), Umiarkowany metodologiczny indywidualizm: przezwyciężenie tradycyjnego sporu między holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych w: Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, Lompart A., Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.27-62
 • CHMIELEWSKI P., NIKLAS D. (2010), Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starymi w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.463-500
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), Introduction w: The Politics of Crisis Management in Transitional Poland from1990 - 1999., Bynander F., Chmielewski P., Simons G., Stockholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.---
 • CHMIELEWSKI P. (2008), Crisis Management of the 1997 Floods w: The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999, Bynander F., Chmielewski P., Simons G., Stockholm, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.243-301
 • CHMIELEWSKI P., Chmielewska E. (2007), Wesela bezalkoholowe czyli zmiana reguł instytucjonalych w społeczności lokalnej (przyczynek do 'teorii' transformacji) w: Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej tranformacji, Krzemiński I., Raciborski J., Warszawa, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.495-520
 • CHMIELEWSKI P. (2005), Neoinstytucjonalizm, nowy instytucjonalizm w: Wielka Encyklopedia PWN, Wojnowski J., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.290-291
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Bariery komunikacji społecznej, czyli stan polskiej rozmowy, 2006
 • Future Challenges for Crisis Management in Europe, 2006
 • Teoria krytyczna, 2005
 • Crises and Sustainability, 2004
 • VIII Festiwal Nauki, 2004
 • Aktualność stereotypów i tożsamości grupowych: de-konstrukcja czy re-konstrukcja?, 2004
 • Kryzysy - cechy, istota, ewaluacja, prognozy, remedia, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2003
, ECMA
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Mongolska Akademia Nauk