Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
AGNIESZKA BODZAN

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

mgr AGNIESZKA BODZAN

CV
Historia stanowisk naukowych:
2009
Wykładowca, Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2009
Asystent, Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, ALK
Zainteresowania badawcze:
  • prawo gospodarcze
  • prawo cywilne
  • prawo handlowe
Stypendia/ Nagrody:
2016
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej).
2003
Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (Akademia Leona Koźmińskiego).
Cykle wykładów:
2002
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Polska
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • BODZAN A. (2006), Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji o działalności przedsiębiorców w: Prawo informacji - prawo do informacji, Góralczyk W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.143-164
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
  • ---, 2008
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Comfort DG Sp. z o.o.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2010–2010
Komisja ds zmian w regulaminie studiów, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2003
, Akademia Leona Koźmińskiego
2003
, Akademia Leona Koźmińskiego