Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

dr
PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Starszy wykładowca, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
2015–2017
Starszy wykładowca, Katedra Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
2012–2015
Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
2010
Starszy wykładowca, Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2012
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2007
Asystent, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2015.10
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.09–2013.08
, ALK
2009.03–2011.03
Komisja Akredytacyjna AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2010.06
Komitet przygtowawczy konferencji Raport o Zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2009.03
Komisja Akredytacyjna AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie
 • przedsiębiorczość
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przywództwo
 • organizacja oparta na wiedzy
Staże:
2008
International Executive Development Center, Słowenia
Stypendia/ Nagrody:
2013
Nagroda Rektora ALK za osiągnięcia naukowe. (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora ALK za osiągnięcia naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), The FFM personality traits and general and domain-specific self-efficacy, and social support as predictors of small business performance in cultural and creative industries: A longitudinal and cross-sectional studies, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 101, s.487
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne, ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE, 1, s.103-137
 • Kaczmarek M., KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy wielkiej piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 4, s.42-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii, Master of Business Administration (MBA), 117, s.23-33
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań, MBA, 1/2012, s.49-63
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), Wykorzystanie stron internetowych przez eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s.61-74
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), Firmy rodzinne jako inkubatory organizacji dynamicznych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4 (30), s.73-86
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), Klucz w głowie. Sponsoring jako narzędzie budowania strategii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (53), s.18-19
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), Kartoflana rakieta - rola państwa w polityce badawczej. Studium przypadku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (48), s.58-60
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s.40-41
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (1998), Finansować naukę czy biurokrację? (polityka badawcza w świetle doświadczeń francuskich), MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (36), s.20-22
Monografie:
 • KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), U źródeł kreatywnego świata - wzrost znaczenia kreatywności i innowacji we współczesnym świecie w: Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K., Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, s.9-33
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), Kim są przedsiębiorcy? Funkcje przedsiębiorczości w: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K., Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, s.34-62
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment w: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, Erdener Kaynak, Talha D. Harcar, Hummelstown, IMDA Press, s.165-172
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2011), Studium przypadku firmy Meble Jana. Eksport jako pomysł na wyjście z kryzysu. w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik, J., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.55-66
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2008), Społeczeństwo wiedzy w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D.; Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.45-77
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2007.10.19–2010.04.18 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2012.01.01–2014.10.31 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Udział w konferencjach:
 • Discussing financial possibilities for Cultural and Creative Industries in the Northern Dimension Area, 2012
 • Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, 2011
 • Rent XXI - Research In Entrepreneurship And Small Business. Entrepreneurship as an Engine for Regional Development, 2008
 • Przekonania społeczne a jakość życia, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2007.10–2009.10
, Academy of International Business
2007.10–2009.10
, Gate2Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance
2007.10–2009.11
, European Council for Small Business and Entreprene
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S. A.
Accreo Taxand Sp. z o.o.
Kantor Doradcy w Zarządzaniu
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warsawie
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2015.10
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Członek
2011.09–2013.08
, ALK
2009.03–2011.03
Komisja Akredytacyjna AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.10–2010.06
Komitet przygtowawczy konferencji Raport o Zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.01–2009.03
Komisja Akredytacyjna AACSB, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek