Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

dr
PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • organizacja oparta na wiedzy
 • przedsiębiorczość
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przywództwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zmianą
Staże:
2008
International Executive Development Center, Słowenia
Stypendia/ Nagrody:
2013
Nagroda Rektora ALK za osiągnięcia naukowe. (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Nagroda Rektora ALK za osiągnięcia naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne, ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE, 1, s.103-137
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), The FFM personality traits and general and domain-specific self-efficacy, and social support as predictors of small business performance in cultural and creative industries: A longitudinal and cross-sectional studies, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 101, s.487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Kaczmarek M., KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy wielkiej piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 4, s.42-50
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii, Master of Business Administration (MBA), 117, s.23-33
 • KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań, MBA, 1/2012, s.49-63
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), Firmy rodzinne jako inkubatory organizacji dynamicznych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4 (30), s.73-86
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), Wykorzystanie stron internetowych przez eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s.61-74
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), Klucz w głowie. Sponsoring jako narzędzie budowania strategii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (53), s.18-19
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), Kartoflana rakieta - rola państwa w polityce badawczej. Studium przypadku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (48), s.58-60
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s.40-41
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (1998), Finansować naukę czy biurokrację? (polityka badawcza w świetle doświadczeń francuskich), MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (36), s.20-22
Monografie:
 • KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), U źródeł kreatywnego świata - wzrost znaczenia kreatywności i innowacji we współczesnym świecie w: Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K., Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, s.9-33
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), Kim są przedsiębiorcy? Funkcje przedsiębiorczości w: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K., Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, s.34-62
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment w: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, Erdener Kaynak, Talha D. Harcar, Hummelstown, IMDA Press, s.165-172
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2011), Studium przypadku firmy Meble Jana. Eksport jako pomysł na wyjście z kryzysu. w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik, J., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.55-66
 • KACZMAREK-KURCZAK P. (2008), Społeczeństwo wiedzy w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D.; Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.45-77
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Udział w konferencjach:
 • Discussing financial possibilities for Cultural and Creative Industries in the Northern Dimension Area, 2012
 • Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, 2011
 • Rent XXI - Research In Entrepreneurship And Small Business. Entrepreneurship as an Engine for Regional Development, 2008
 • Przekonania społeczne a jakość życia, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2007–2009
, Academy of International Business
2007–2009
, Gate2Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance
2007–2009
, European Council for Small Business and Entreprene
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S. A.
Accreo Taxand Sp. z o.o.
Kantor Doradcy w Zarządzaniu
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warsawie