Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. KAROL KLIMCZAK

dr hab.
KAROL KLIMCZAK

Katedra Finansów

dr hab. KAROL KLIMCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonometria
 • analiza finansowa
 • Kultura organizacji
 • ład korporacyjny
 • rachunkowość
 • rachunkowość zarządcza
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • sprawozdawczość finansowa
 • zarządzanie ryzykiem
Staże:
2009
Yale University
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Hadro D., KLIMCZAK K., Pauka M. (2017), Impression Management in Letters to Shareholders: Evidence from Poland, ACCOUNTING IN EUROPE, Published online, s.1-26
 • KLIMCZAK K., Krasodomska J. (2017), The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Poland, ACCOUNTING IN EUROPE, 1-2, s.158-163
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), Goodwill impairment test disclosures under uncertainty, Journal of Accounting and Management Information Systems, 4, s.639-660
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2014), Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 66, s.123-134
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), Risk-based management control in the public sector in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2013), Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers, Accounting Research Journal, 3, s.239 - 255
 • KLIMCZAK K. (2013), Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 59, s.167-176
 • KLIMCZAK K. (2013), Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 323, s.112-119
 • KLIMCZAK K. (2013), Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego, Zarządzanie i Finanse, 2 cz.4, s.267-278
 • KLIMCZAK K., Breen E., Clearfield A. (2012), ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders, Journal of Risk Management in Financial Institutions, 2, s.115-127
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market valuein transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • KLIMCZAK K., Zarzycka E. (2012), Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen, MBA, 01/2012, s.82-96
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2012), Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers, WORKING PAPER, -, s.1-22
 • KLIMCZAK K. (2011), Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland, Accounting and Management Information Systems, 2, s.228-248
 • Zarzycka E., KLIMCZAK K. (2011), Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 120, s.163-178
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem, Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
 • KLIMCZAK K., MULENGA J. (2009), Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534 (17), s.427-434
 • KLIMCZAK K. (2009), Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.23-26
 • KLIMCZAK K. (2008), Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 221, s.359-367
 • KLIMCZAK K. (2008), Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies, THE JOURNAL OF RISK FINANCE, 9(1), s.20-39
 • KLIMCZAK K. (2008), Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów, E-MENTOR, 4, s.24-28
 • KLIMCZAK K. (2008), Ryzyko w teorii ekonomii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (95), s.64-68
 • KLIMCZAK K. (2007), Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 455, s.81
 • KLIMCZAK K. (2006), Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1109, s.154
 • KLIMCZAK K. (2006), Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości, E-MENTOR, 2(14), s.31-35
 • KLIMCZAK K. (2004), EFL Speech – Identyfying the Target, NEOFILOLOGIA, 6, s.87-106
 • KLIMCZAK K. (2004), Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS: FOLIA OECONOMICA, 180, s.125-134
 • KLIMCZAK K. (2003), Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych, NEOFILOLOGIA, 9-20, s.9-20
Monografie:
 • KLIMCZAK K. (2014), Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Rozdziały w monografiach:
 • KLIMCZAK K., Dynel M., PIKOS A. (2015), Communicating Uncertainty in Financial Statement Narratives: Goodwill Impairment Testing w: IFRS: Global Rules and Local Use, Jindřichovská I., Kubíčková D, Anglo-American University, s.68-82
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective w: IFRS: Global Rules and Local Use, Jindřichovská I., Kubíčková D, Anglo-American University, s.70-79
 • KLIMCZAK K. (2014), Ocena wykonania pracy menedżerów w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D., Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER, s.743-785
 • KLIMCZAK K. (2014), Decentralizacja i kontrola w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D., Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER, s.689-741
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K. (2013), Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego w: Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, Dariusz Zarzecki, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, s.167-176
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2013), Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets w: IFRS Global Rules and Local Use, Jindřichovská I., Kubíčková D., Anglo-American University, s.83-95
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), The use of risk information by investors - a simulation study w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, POLTEXT, s.235-241
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2011), Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland w: Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Milo W., Szafrański G., Wdowiński P., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.101-110
 • KLIMCZAK K. (2011), Zarządzanie ryzykiem. Nowy wymiar nadzoru w: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D., Koładkiewicz I., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.415-459
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University w: Contemporary issues in accounting and menagement research and education, Sevic Z., Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses w: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • KLIMCZAK K. (2009), Ocena wykonania pracy menedżerów w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.553-588
 • KLIMCZAK K. (2009), Decentralizacja i kontrola w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.589-619
 • KLIMCZAK K. (2009), Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych w: PN60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, s.159-165
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., DIFIN, s.293-302
 • KLIMCZAK K. (2008), Ryzyko operacyjne w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., C.H. BECK, s.35-64
 • KLIMCZAK K. (2008), Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce w: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Śnieżek E., ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.245-251
 • KLIMCZAK K. (2008), Transfer technologii i wiedza utajona w: Zarządzanie wiedzą, Koźmiński A.K., Jemielniak D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.115-160
 • KLIMCZAK K. (2008), Panorama ryzyka w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., C.H. BECK, s.11-33
 • KLIMCZAK K. (2008), Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method w: General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.361-374
 • KLIMCZAK K. (2008), Intellectual Capital and Separability of Technological Assets w: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Bondarenko M., Charkowski Instytut Biznesu i Zarządzania, s.39-45
 • KLIMCZAK K. (2007), Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: analiza CART w: Zarządzanie finansami: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Zarzecki D., UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • KLIMCZAK K. (2007), Teorie zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości w: Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, Balcerzak A.P., Górecka D., ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.337-350
 • KLIMCZAK K. (2005), Target in Speech Development: Learners'''' Views w: English Pronunciation Models: A Changing Scene, Dziubalska-Kołaczyk K., Przedlacka J., PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.---
 • KLIMCZAK K. (2005), Corporate Risk Management from Stakeholders Perspective w: Wspólna Europa – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Brdulak H. Gołębiowski T., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.371-380
 • KLIMCZAK K. (2005), Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy małych i dużych przedsiębiorstw w: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., Bilski J., Kłysik-Uryszek A., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s.49-64
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2012–2015 Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów
Udział w konferencjach:
 • EAA Congress 2016, 2016
 • NADZÓR KORPORACYJNY -PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH, 2016
 • 37th Annual Congress of the European Accounting Association, 2014
 • IFRS: Global Rules and Local Use, 2013
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 2013
 • Kongres EAA 2013, 2013
 • Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, 2012
 • EAA 2012 Congress, 2012
 • 34th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, 2011
 • 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 2011
 • 16th Americas Conference on Information Systems, 2010
 • Global Finance Conference: Global Financial Crisis and Future of Capitalism, 2010
 • Association Francophone de Comptabilite (ACF) 31eme cengres, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making 2009, 2009
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • Inwest 2008 - Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Zarządzanie finansami - zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, 2007
 • Teoria ekonomii a rzeczywistość, 2006
 • Współczesne zjawiska w gospodarce - teoria a rzeczywistość, 2006
 • Trans '05 - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, 2005
 • Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w., 2005
 • Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka, 2005
 • Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka, 2005
 • Opportunities of Change, 2003
 • Młodzi w Europie, 2003
 • Zjazd Studenckich Kół Naukowych - SKNNE Ekspert, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2008–2010
, Fundacja Polski Instytut Dyrektorów
2008–2010
, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk
2008–2010
, European Accounting Association
2006–2010
, Professional Risk Managers International Association
2004–2009
, Professional Risk Managers International Association