Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

dr hab.
MONIKA CAŁKIEWICZ

Katedra Prawa Karnego

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • kryminalistyka, kryminologia
 • prawo karne
Staże:
2009
Max- Planck Institut, Niemcy
2008
UNIWESRYTET W BARCELONIE, Hiszpania
2010
Max- Planck Institut, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2014
III miejsce w województwie mazowieckim jako specjalista w grupie 'radca prawny' w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2014".
2012
(Krajowa Izba Radców Prawnych).
2012
Konkurs im. Prof. Tadeusza Hanauska (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CAŁKIEWICZ M. (2011), Życie ludzkie jako przedmiot ochrony, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.55-66
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko życiu a kwalifikacja prawna czynu w hiszpańskim prawie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s.40–46
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s.40 - 47
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k., PROKURATURA I PRAWO, 5, s.30 - 57
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych, PROKURATURA I PRAWO, 4, s.19-53
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s.55-61
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s.59-62
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s.26-37
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, 7, s.293 – 296
Monografie:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi sprawców zabójstw, Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego w: Węzłowe problemy procesu karnego, Hofmański P., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-893
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.343-356
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Maskowanie pisma ręcznego – rutyna czy wyzwanie? w: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Kegel Z., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.89–102
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-424
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej w: Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, Tomaszewski T, Rybicki P., Warszawa, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia w: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Z.Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.31-40
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna w: Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, Paprzycki L., Gardocki L., Warszawa, SĄD NAJWYŻSZY RP, s.97-127
 • CAŁKIEWICZ M. (2005), Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych w: Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Jaworski R., Szostak M., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.75-77
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo w: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, prof. dr hab. Z. Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.29 –42
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2010 Kryminalistyczne aspekty wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
Recenzje:
 • CAŁKIEWICZ M., (2009), recenzja: Dowód osmologiczy. Aspekty kryminalistyczne i procesowe Tomasz Bednarek, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 221-225
Udział w konferencjach:
 • IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, 2016
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2010
 • Warszawski Festiwal Nauki, 2010
 • XIV Wrocławskie Sypmozjum Badań Pisma, 2010
 • Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009
 • Konferencja Sędziów izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Krajowa Izba Radców Prawnych
IALS Faculty Innovative Curriculum Awards Committee