Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

dr hab.
MONIKA CAŁKIEWICZ

Katedra Prawa Karnego

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2012
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2012
Adiunkt, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2003
Asystent, Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • kryminalistyka, kryminologia
Staże:
2009
Max- Planck Institut, Niemcy
2008
UNIWESRYTET W BARCELONIE, Hiszpania
2010
Max- Planck Institut, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2014
III miejsce w województwie mazowieckim jako specjalista w grupie 'radca prawny' w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2014".
2012
(Krajowa Izba Radców Prawnych).
2012
Konkurs im. Prof. Tadeusza Hanauska (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CAŁKIEWICZ M. (2011), Życie ludzkie jako przedmiot ochrony, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.55-66
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko życiu a kwalifikacja prawna czynu w hiszpańskim prawie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s.40–46
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s.40 - 47
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k., PROKURATURA I PRAWO, 5, s.30 - 57
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych, PROKURATURA I PRAWO, 4, s.19-53
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s.55-61
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s.59-62
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s.26-37
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, 7, s.293 – 296
Monografie:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi sprawców zabójstw, Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego w: Węzłowe problemy procesu karnego, Hofmański P., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-893
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.343-356
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Maskowanie pisma ręcznego – rutyna czy wyzwanie? w: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Kegel Z., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.89–102
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej w: Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, Tomaszewski T, Rybicki P., Warszawa, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-424
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia w: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Z.Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.31-40
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna w: Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, Paprzycki L., Gardocki L., Warszawa, SĄD NAJWYŻSZY RP, s.97-127
 • CAŁKIEWICZ M. (2005), Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych w: Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Jaworski R., Szostak M., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.75-77
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo w: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, prof. dr hab. Z. Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.29 –42
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2008–2010 Kryminalistyczne aspekty wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 2012–2016 Santander Universidades ALK Street Law
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Członek Rady Naukowej, Radca Prawny : zeszyty naukowe
Recenzje:
 • CAŁKIEWICZ M., (2009), recenzja: Dowód osmologiczy. Aspekty kryminalistyczne i procesowe Tomasz Bednarek, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 221-225
Udział w konferencjach:
 • IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, 2016
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2010
 • Warszawski Festiwal Nauki, 2010
 • XIV Wrocławskie Sypmozjum Badań Pisma, 2010
 • Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009
 • Konferencja Sędziów izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Krajowa Izba Radców Prawnych
IALS Faculty Innovative Curriculum Awards Committee
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady
2008–2010
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek