Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MIROSŁAW ANTONOWICZ

dr
MIROSŁAW ANTONOWICZ

Katedra Marketingu

dr MIROSŁAW ANTONOWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Dyrektor Centrum / Adiunkt, Centrum Logistyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2004
Wykładowca, Politechnika Warszawska
2000–2001
Wykładowca, Politechnika Warszawska
1997–1998
Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
1997–1998
Wykładowca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
1997
Wykładowca, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
1993–1998
Wykładowca, Polskie Centrum Produktywności
1993–1998
Wykładowca, Polskie Stowarzyszenie Logistyki i Zaopatrzenia
Zainteresowania badawcze:
 • logistyka
 • marketing
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2013
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polska
2014
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ANTONOWICZ M. (2018), PKP S.A. Group strategy - logistic and organizational elements, TTS Technika Transportu Szynowego, 9 (294), s.4-7
 • ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 1/2018 (41), s.7-16
 • ANTONOWICZ M., Jarzębowski S. (2018), Innovative Models of Supply Chain Management, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26(2), s.2-15
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services, TTS Technika Transportu Szynowego, 9, s.2-8
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Czy kolejowe przewozy towarowe odzyskają rynek transportowy, LOGISTYKA, 6, s.9-14
 • ANTONOWICZ M. (2017), Uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych między Polską i Czechami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 62, s.221-232
 • ANTONOWICZ M., Żurek A. (2017), Comments on the Risks of Supply Chains in Trade with the East, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.19-27
 • ANTONOWICZ M. (2017), Strategia omnichannel – wyzwanie dla logistyki, HANDEL WEWNĘTRZNY, 5 (370), s.14-23
 • Zajfert M., ANTONOWICZ M., Majewski J., Wołek M. (2017), Założenia konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury sektora transportu kolejowego w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 74, s.467-481
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 4(6), s.10-19
 • ANTONOWICZ M., Gonsior T. (2017), Współczesne zakupy w obliczu nowoczesnych technologii e-biznesowych, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.213-226
 • ANTONOWICZ M. (2017), Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych, LOGISTYKA, 5, s.5-9
 • ANTONOWICZ M. (2016), Usługa intermodalna w ujęciu systemowym, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 261, s.75-85
 • ANTONOWICZ M. (2016), Handel internetowy - implikacje dla logistyki, HANDEL WEWNĘTRZNY, 2 (361), s.5-16
 • ANTONOWICZ M. (2016), Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 3, s.7-18
 • ANTONOWICZ M. (2016), Business models of rail freight service operators and their value for clients creation, Logistics and Transport, 2, s.57-66
 • ANTONOWICZ M. (2016), Transport intermodalny koleją w polsce w perspektywie nowego jedwabnego szlaku, ECONOMICS. ENTERPRISE. ENVIRONMENT., 4 (68), s.84-90
 • ANTONOWICZ M. (2016), Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 846, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wyzwania logistyczne firm- elastyczne łańcuchy dostaw, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.215-229
 • ANTONOWICZ M., Araszkiewicz A. (2015), The Role of the Port of Busan in South Korea International Logistics, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 3, s.7-17
 • ANTONOWICZ M., Zielinski M. (2015), Methods of physical and mental testing of vehicle drivers and its role in road traffic safety improvement, LOGISTICS AND TRANSPORT, 1 (25), s.43-56
 • ANTONOWICZ M. (2015), O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo - logistycznych, LOGISTYKA, 2, s.1131-1139
 • ANTONOWICZ M., Przybyłowicz K. (2015), Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe, LOGISTYKA, 5, s.30-32
 • ANTONOWICZ M., Kikuła A. (2015), Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 41, s.399-409
 • ANTONOWICZ M. (2015), Logistyka w Turcji - stan aktualny i perspektywy rozwoju, LOGISTYKA, 5, s.53-57
 • ANTONOWICZ M. (2015), Intermodal service - system approach, LOGFORUM, 11(3), s.247-258
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2015), O bezpieczeństwie w transporcie lądowym - zarys problematyki, LOGISTYKA, 3/2015, s.5109-5119
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistics in Poland - synthetic overview of current state and prospects, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 811, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2014), Cechy charakterystyczne usług przewozu ładunków koleją - synteza zjawisk strukturalno-jakościowych w roku 2013, LOGISTYKA, 3, s.78-86
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistic innovations in transport, LOGFORUM, 1, s.21-30
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.2), LOGISTYKA, 3, s.12-14
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2014), Rynek usług przewozu ładunków transportem kolejowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej, LOGISTYKA, 2, s.6-13
 • ANTONOWICZ M. (2014), Rola klastra. Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury - wyzwania zarządcze i marketingowe, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.3-16
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ocena roli infrastruktury transportu kolejowego w rozwoju przewozów towarowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 27, s.7-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.168-178
 • ANTONOWICZ M. (2014), Refleksje o logistyce przyszłości, LOGISTYKA, 6, s.1479-1487
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ludzie jako siła napędowa łańcuchów dostaw - recenzja książki 'Dynamiczne łańcuchy dostaw' Johna Gattorny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1, s.107-117
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.1), LOGISTYKA, 2, s.23-25
 • ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2013), Zarys problematyki kształtowania wartosci dla klienta w transporcie intermodalnym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 21, s.7-21
 • DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), Criminal Law and Institutional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems, Logistics and Transport, 4 (20), s.65-69
 • ANTONOWICZ M. (2013), Klastry jako wyzwania innowacyjne transportu kolejowego, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 3, s.465-472
 • ANTONOWICZ M. (2013), Model DTRM jako dynamiczna metoda pomiaru ryzyka w ruchu drogowym, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 10, s.1383-1391
 • ANTONOWICZ M. (2013), Teoretyczne podstawy kształtowania wartości dla klienta w transporcie, HANDEL WEWNĘTRZNY, -, s.17-26
 • ANTONOWICZ M. (2013), Role of marketing intermodal transport, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 762, s.3-9
 • ANTONOWICZ M. (2013), O roli innowacyjności i logistyki w kształceniu, LOGISTYKA, 3, s.71
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2013), Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej na przykładzie Urzędu Transportu Kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 30, s.157 -171
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów, LOGISTYKA, 5, s.24-28
 • ANTONOWICZ M. (2012), Kilka uwag o kabotażu w transporcie kolejowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 11, s.31-38
 • ANTONOWICZ M. (2012), Marketingowo o transporcie intermodalnym z udziałem kolei, LOGISTYKA, 4/2012, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2012), Infrastruktura logistyczna jako instrument logistyki międzynarodowej w przewozach kolejowych, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.23-26
 • ANTONOWICZ M. (2012), Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii, ZESZYTY NAUKOWE. KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 31, s.11-24
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiejw kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, LOGISTYKA, 2/2012, s.10-18
 • ANTONOWICZ M., Tereszczuk J. (2012), Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, s.159-170
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o roli funkcji zakupów w gospodarce rynkowej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.22-224
 • ANTONOWICZ M. (2011), Jednolity obszar kolejowy-rewizja I pakietu kolejowego, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, 4, s.56-58
 • ANTONOWICZ M. (2011), Niezobowiązujące rozważania o infrastrukturze transportu kolejowego dla prewozów towarówych, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury-refleksje o przyszłości, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 2, s.52-53
 • ANTONOWICZ M. (2011), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.72-76
 • ANTONOWICZ M. (2011), Zakupy przedsiębiorstw na rynku - warunki sukcesu, LOGISTYKA, 3/2011, s.53-60
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketing w służbie ochrony Praw Pasażera w ruchu kolejowym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.30-32
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketingowo o transporcie intermodalnym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.72-74
 • ANTONOWICZ M. (2011), O regulacji rynku transportu kolejowego-czas na zmiany, RYNEK KOLEJOWY, 5, s.64-66
 • ANTONOWICZ M. (2011), Liberalizacja rynku kolejowego w polsce na tle wybranychpaństwa ue w świetle badań unii europejskiej, LOGISTYKA, 6/2011, s.31-37
 • ANTONOWICZ M. (2011), Regulation and Logistics in Rail Freight Transport, ARCHIVES OF TRANSPORT (ARCHIWUM TRANSPORTU), 3, s.274-284
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych, LOGISTYKA, 5, s.21-24
 • ANTONOWICZ M. (2010), Kabotaż w pasażerskim transporcie kolejowym, LOGISTYKA, 2/2010, s.943-949
 • ANTONOWICZ M. (2010), Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2010, s.43-54
 • ANTONOWICZ M. (2010), Logistyka globalna w perspektywie europejskich korytarzy towarowego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 157, s.94-103
 • ANTONOWICZ M. (2010), Konkurencja między markami w długodystansowych kolejowych przewozach pasażerskich, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 154, s.11-19
 • ANTONOWICZ M. (2010), Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 609, s.159-171
 • ANTONOWICZ M. (2009), Strategia regulacyjna rynku kolejowego w Polsce - zarys problemu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 32, s.543-551
 • ANTONOWICZ M. (2009), Instrumenty zarządzania logistycznego możliwe do zastosowania w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2009, s.2-8
 • ANTONOWICZ M. (2009), Uwagi o logistycznych systemach transportowych w kontekście środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju, LOGISTYKA, 3/2009, s.145-146
 • ANTONOWICZ M. (2008), Popyt na rynku transportu kolejowego, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 11/2008, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2008), Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.38-54
 • ANTONOWICZ M. (2008), Równy dostep do infrastruktury warunkiem rozwoju przewozów kolejowych, SPEDYCJA TRANSPORT LOGISTYKA, 4, s.50-53
 • ANTONOWICZ M. (2008), Potrzebne różnorodne instrumenty, KURIER PKP, 24, s.4-5
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulacja na rynku transportu kolejowego - krok dalej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.52-58
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing Logistyczny, LOGISTYKA, 2, s.xxx
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 4, s.120-121
 • ANTONOWICZ M. (2008), Wybrane instrumenty zarządzania elastycznym łańcuchem dostaw w transporcie kolejowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 443, s.9-21
 • ANTONOWICZ M. (2008), Nowoczesne zarządzanie procesem logistycznym w transporcie kombinowanym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 37, s.127-137
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 36, s.175-187
 • ANTONOWICZ M. (2007), Do We Understand the Notion of Regulation Correctly, RAILWAY MARKET CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REVIEW, 4, s.58-61
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 1, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2007), Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w polsce za rok 2006, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.8-34
 • ANTONOWICZ M. (2007), Czy dobrze rozumiemy regulację - pytanie retoryczne, RYNEK KOLEJOWY, 10, s.44-47
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (streszczenie), LOGISTYKA, 1/25/2007, s.109-110
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (pełny referat), LOGISTYKA, 3, s.---
 • ANTONOWICZ M., Prudzic B. (2007), Zliberalizowany rynek kolejowy w Polsce na tle wybranych państw UE, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.54-56
 • ANTONOWICZ M. (2007), Public relations w działaniach regulatora rynku transportu kolejowego, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 10, s.32-36
 • ANTONOWICZ M., WOJSŁAWSKI M. (2006), Wybrane aspekty marketingu relacji na rynku usług TSL na przykładzie PKP CARGO S.A., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 32, s.81-95
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rynek przewozów pasażerskich w 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.12-20
 • ANTONOWICZ M. (2006), Ocena Funkcjonowania rynku transportu kolejowego w roku 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.8-23
 • ANTONOWICZ M. (2006), Globalny Łańcuch dostaw jako żródło tworzenia przewagi konkurencyjnej, LOGISTYKA, 5, s.23
 • ANTONOWICZ M., ZELAŚKIEWICZ H. (2006), Magistrala Transsyberyjska, przyszłościa rozwoju i integracji transportu intermodalnego miedzy Azja a Europą, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/24, s.266-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, LOGISTYKA, 6, s.37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Determinanty rozowju transportu kombinowanego w polsce po akcesji do Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 34, s.53-63
 • ANTONOWICZ M. (2006), Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 33, s.267-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), Wpływ przemian gospodarczych na kierunki rozowju towarowego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 60, s.5-14
 • ANTONOWICZ M. (2005), PKP CARGO S.A. w drodze do Unii Europejskiej - podstawy sukcesu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 31, s.113-120
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyka a ekologia w transporcie, LOGISTYKA, 6, s.20-24
 • ANTONOWICZ M. (2005), Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego transportu towarowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 414, s.15-20
 • ANTONOWICZ M. (2005), Ekologia a marketingowo-logistyczne uwarunkowania rozwoju systemów transportowych-wybrane zagadnienia, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/21, s.278-291
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyczne strategie rozowju przedsiebiorstw Cargo sektora transportu kolejowego na wspólnym liberalizowanym rynku transportowym na przykładzie PKP CARGO S.A., PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, 1078, s.193-203
 • ANTONOWICZ M. (2004), Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 54, s.56-60
 • ANTONOWICZ M. (2003), Trendy w logistyce transportu kolejowego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ, 1, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2003), Społeczno-marketingowe aspekty logistyki w perspektywie wejścia Polski do UE, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 49, s.---
Redakcja Monografi:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A., (red.), (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, -, ---
Monografie:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A. (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, -, ---
Rozdziały w monografiach:
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kierunki rozwoju terminali intermodalnych po roku 2020 w: XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-16
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kategoryzacja jako narzędzie standaryzacji usług i procesów na stacjach pasażerskich w: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, -, Zakopane, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-22
 • ANTONOWICZ M. (2018), Rozważania na temat modelu biznesu dla przedsiębiorstwa transportu kolejowego cargo w: Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, Falencikowski T., Lis M., Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, s.11-21
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Nieruchomości PKP S.A. jako miejsca lokalizacji centrów logistycznych oraz multimodalnych hubów przesiadkowych w: Najnowsze technologie w transporcie szynowym. Materiały konferencyjne, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.15-16
 • ANTONOWICZ M. (2017), Słowo o marketingu profesjonalnych usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego w: Transport kolejowy 2017: Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, -, Warszawa, Urząd Transportu Kolejowego, s.127-139
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków w: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, Patrycja Zwiech, Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski, s.111-123
 • ANTONOWICZ M. (2017), Innowacyjność strukturalno-organizacyjna w zarządzaniu łańcuchem dostaw jako wyzwanie dla logistyki w: Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, Robert Rogaczewski, Szymon Zimniewicz, Artur Zimny, Katowice, WYDAWNICTOW NAUKOWE SOPHIA, s.123-132
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), Rola innowacji w obszarze dworców kolejowych w budowaniu satysfakcji klienta z usług transportowych w: Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Mirosław Pawełczyk, Warszawa, Wydawnictwo Ius Publicum, s.317-338
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rynek transportu i spedycji. 5.1. Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2017, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.42-55
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wartości dla klienta oferowane przez intermodalną usługę systemową' w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie - Finanse - Kompetencje, Marek Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.73-83
 • ANTONOWICZ M. (2016), Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce z uwzględnienie żeglugi śródlądowej w: Raport: Żegluga Śródlądowa - Odra, -, Warszawa, GLOBAL COMPACT POLAND, s.58-60
 • ANTONOWICZ M., Brzozowski M. (2016), Logistyka międzynarodowa w perspektywie koreańskiego portu Busan i niemieckiego portu Hamburg w: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Bentyn Zbigniew, Szymczak Maciej, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.180-199
 • ANTONOWICZ M. (2016), Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2015, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.41-52
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulation of the polish market of rail transport w: Razwitie ekonomicieskoj nauki na transportie: skorost kak ekonomicieskaja kategoria, Nikołaj Andriejewić Żuravljev, Kirov, Petersburg State Transport University, s.336-343
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków w: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Struktura gospodarki - rynek pracy - środowisko i jakość życia, Anna Cudowska - Sojko, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.91-106
 • ANTONOWICZ M. (2015), Ubezpieczenie jako instrument regulacyjny na rynku transportu kolejowego w: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk, NETWORK SOLUTIONS, s.14-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), Podstawy koncepcji wartości dla klienta w transporcie intermodalnym w: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, M. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.119-129
 • ANTONOWICZ M. (2014), Innowacje społeczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.108-117
 • ANTONOWICZ M., Majewski J., Zielaskiewicz H. (2014), Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2013, Fechner I., Szyszka G., Poznań, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, s.45-58
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities w: Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • ANTONOWICZ M. (2014), Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw w: Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski, Warszawa, TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE S.A., s.365-381
 • ANTONOWICZ M. (2014), Globalizacja jako czynnik wpływu na rozwój logistyki na przykładzie wspólnoty ASEAN w: Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, E.Gołembska, Z.Bentyn, Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.90-103
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistyka w Polsce - synteza stanu i perspektywy w: Marketing and logistics in the system of management, -, Lwów, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, s.435-436
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2012), Transport i spedycja w: Logistyka w Polsce 2011. Raport., Fechner I, Szyszka G., Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.39-114
 • ANTONOWICZ M. (2012), Logistyka międzynardowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityku transportowej UE - uwarunkowania infrastukturalne w: Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Gołembska E., Bentyn Z., Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.48-59
 • ANTONOWICZ M. (2012), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze w: II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYBKI, BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY TRANSPORT ŁADUNKÓW KOLEJĄ W POLSCE I KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. SZYNOTRANS 2011, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.15-22
 • ANTONOWICZ M. (2010), Rola cross-dockingu w logistyce i transporcie w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, Michałowska M., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.193-205
 • ANTONOWICZ M. (2010), Lberalizacja rynku transportu kolejowego - podstawowe dylematy w: Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, -, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2010), Rozważania o konkurencji w kontekście regulacji na rynku transportu kolejowego w: PKP w Unii - rzeczywistość i oczekiwania, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.17-22
 • ANTONOWICZ M. (2009), Relacje dostawcy i nabywcy usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.432-443
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2009), Rozważania o rynku przewozów intermodalnych w: PKP w Unii - nowe perspektywy, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.9-16
 • ANTONOWICZ M. (2009), Kolejowy operator logistyczny na rynku TSL - refleksje poznawczo praktyczne w: Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.273-281
 • ANTONOWICZ M. (2009), Kilka uwag na temat innowacji i zarządzania wiedzą w transporcie kolejowym w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.159-169
 • ANTONOWICZ M. (2008), Usługa regulacyjna jako specyficzny produkt na rynku tranposrtu kolejowego w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Kall J., Sojkin B., Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s.83-90
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja rynku transportu kolejowego w Polsce - stan i perspektywy w: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Liberadzki B., Warszawa, ILIM - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.---
 • ANTONOWICZ M., Zaleśkiewicz H. (2007), Kolejowe przewozy towarowe jako ogniwo zaplecza transportowego portów w: Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów zielonej księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M., KRÓL M. (2007), Regulacja rynku kolejowego w Polsce w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Podstawy regulacji rynku transportu kolejowego w Polsce w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Transport kombinowany w gospodarce globalnej w: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, -, Katowice, AGENCJA PARA (NA ZLECENIE WSZMIJO W KATOWICACH), s.-
 • ANTONOWICZ M. (2006), Kierunki reform przedsiębiorstw kolejowego transportu towarowego w: Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.23-37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Innowacja i zarządzanie wiedzą w logistyce kolejowego transportu towarowego w: Gospodarka oparta na wiedzy, Hejduk I., Korczak J., Koszalin, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Przesłanki zmian w koncepcji marketingu usług trasportu towarowego w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu - praca zbiorowa, Deluga W., Chotkowski J., Szczecin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich w: Program UE Autostrady Morskie, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa - Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i innych interesariuszy w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Brdulak H., Gołębiowski T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Znaczenie kolejowo-morskich przewozów intermodalnych dla rozwoju ekologicznych form transportu w: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Trendy w rozwoju marketingu usług transportu towarowego przedsiębiorstw TSL w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.584-594
 • ANTONOWICZ M. (2004), Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji w: Przedsiębiorstwo Przyszłości - fikcja i rzeczywistość, Hejduk I., Warszawa, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA "ORGMASZ", s.263-271
 • ANTONOWICZ M. (2004), Kolejowo-morskie łańcuchy logistyczne szansą na zwiększenie przewozów z wykorzystaniem ekologicznego transportu w: Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego - szansa i zagrożenie dla polskich interesów morskich, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Logistyka w transporcie - uwarunkowania kosztowe, infrastrukturalne i marketingowe w: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, Hejduk I., Jachranka, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Elementy rozwoju logistyki w kolejowym transporcie ładunków na kierunku wschodnim w: Kierunki Rozwoju Logistyki w Polsce w świetle tendecji światowych, Sołtysik M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2016.01.01–2016.10.15 Żegluga Śródlądowa 2015-2020
 • 2015.01.01–2016.11.18 Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej PO IiS 2014-2020
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek Rady Programowej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA
 • 2011, Członek Rady Naukowej, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
 • 2010, Członek Rady Naukowej, Transport and Logistics
 • 2006, Członek Rady Naukowej, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
 • 2005, Członek Rady Naukowej, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Recenzje:
 • ANTONOWICZ M., (2008), recenzja: Prawny model regulacji sektorowej, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY wydawca: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, strony: 40-41
Udział w konferencjach:
 • XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, 2018
 • Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku - inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości, 2018
 • Polski Kongres Logistyczny: Cyfrowe łańcuchy dostaw, 2018
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, 2018
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 2017
 • IV Europejski Kongres Lean Manufacturing, 2017
 • International Congress of Belarusian Studies, 2017
 • Transport intermodalny - integracja przewozów światowych, 2017
 • XI Międzynarodowa Konferencja naukowo- praktyczna, 2016
 • Transport 2016, 2016
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • II SEMINARIUM nt. 'KIERUNKI ROZWOJU ZAKUPÓW W XXI WIEKU, 2016
 • Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS & EUROLOG 2016, 2016
 • Przejazdy Kolejowo- Drogowe 2016. Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo- drogowych, 2016
 • Współczesność, historia i przyszłość marketingu. Marketing- Organizacje- Konsumenci Produktów Systemowych, 2015
 • III Forum Logistyki i Łańcucha Dostaw, 2015
 • Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Kultura- Wirtualizacja- Globalizacja, 2015
 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, 2015
 • Konferencja Naukowo - Techniczna: Przejazdy Kolejowo - Drogowe 2015 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych, 2015
 • INTERLOG 2014, 2014
 • TRANS and LOG 2014. Bezpieczeństwo w Logistyce i Transporcie, 2014
 • II Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw, 2014
 • Współczesne wyzywania rozwoju gospodaczego. Polityka i kreacja potencjału, 2014
 • Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, 2013
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, 2013
 • WSL FORUM 2013, 2013
 • EUROTRANS 2012, 2012
 • Liberalizacja przewozów pasażarskich - koniec PKP czy nowa era pomyślości kolei żelaznych?, 2009
 • EUROTRANS 2008, 2008
 • PKP w Unii - potrzeby i możliwości, 2008
 • Środkowoeuropejskie Forum Operatorów Kolejowych 2008, 2008
 • Polski kongres Logistyczny - Logistics 2008, 2008
 • Poland - Logistics HUB For Central and Eastern Europe, 2008
 • TRANSMEC - Polski Transport w 2007 roku, 2007
 • Międzynarodowa konferencja pt.Polski Transport w 2007 roku- TRANSMEC, 2007
 • Konferencja Naukowo-Techniczna pt.10 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce, 2007
 • TRANSLOG, 2007
 • Liberalizacja przewozów towarowych, 2007
 • TRANSMEC, 2006
 • PKP w Unii Europejskiej, 2006
 • Międzynarodowa Konferencja Kolejowa InterRailTech, 2006
 • TRANSLOG 2006, 2006
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2006
 • Gospodarka oparta na wiedzy, 2005
 • Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym, 2005
 • Systemy Logistyczne, 2005
 • PKP w Unii - Wykorzystać szanse - konferencja naukowo-techniczna, 2005
 • Przewozy regionalne w Polsce - konferencja naukowo - techniczna, 2005
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2004
 • I konferencja naukowo-techniczna Logistyka a infrastruktura miejska, 2004
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, 2004
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Transport w XXI wieku, 2004
 • Międzynarodowy Kongres Logistyczny, 2004
 • Unia Europejska Szansą dla PKP, 2004
 • TRANS 03, 2003
 • II Europejski Kongres Transportowy, 2003
 • Transport Multimodalny - Porty w systemie transportu Multimodalnego, 2001
Członkostwo w organizacjach:
2018.04
, Urząd Transportu Kolejowego
2018.04
, Instytut Kolejnictwa w Warszawie
2015.10–2017.05
, Fundacja ProKolej
2013.10
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
2013.01
, The Chartered Institute of Logistics and Transport
1996.01
, Polskie Towarzystwo Logistyczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Rozwoju
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Zespół Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu, Polskiej Akademii Nauk
Udział w radach nadzorczych:
2017.09
członek Rady Nadzorczej,
2006.08–2008.12
Członek, Europejska Agencja Kolejowa
2006.01–2010.11
Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego
2004.01–2006.01
Członek, CARGOSPED Sp. z o.o.
2003.01–2005.12
Członek, PKP CARGO WAGON Sp. z o.o.
2001.09–2003.03
Przewodniczący, PKP INFORMARTKA Sp.z o.o.
2001.08–2003.08
Czlonek Zarządu,