Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MIROSŁAW ANTONOWICZ

dr
MIROSŁAW ANTONOWICZ

Katedra Marketingu

dr MIROSŁAW ANTONOWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • marketing
 • logistyka
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ANTONOWICZ M. (2020), The strategy of PKP S.A. as an instrument of polish railway transport development, Transport Economics and Logistics, 82, s.19-27
 • ANTONOWICZ M. (2019), Coworking - nowy produkt dla pasażera kolei, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 2(46), s.7--18
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H., Kornaszewski M. (2019), Ogólne założenia metodyki wyliczania możliwości przeładunkowych terminala intermodalnego – model wyliczeniowy, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 3/2019, s.14-22
 • ANTONOWICZ M., Mirowski G., Abramowska J. (2019), Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta - przykład działań PKP S.A., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom: XX, Zeszyt: 12, s.107-124
 • ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), Management model of railway stations with the focus on sustainable development of public transport, Transport Economics and Logistics, 80, s.9-16
 • ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S., GONSIOR T. (2018), Internet rzeczy i jego wpływ na łańcuch dostaw, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 5 cz.I, s.295-310
 • ANTONOWICZ M., Kicińska-Jezierska M., Lejk P. (2018), Satysfakcja użytkowników dworców kolejowych - perspektywa badawcza, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7(7), s.83-93
 • ANTONOWICZ M., Jarzębowski S. (2018), Innovative Models of Supply Chain Management, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26(2), s.2-15
 • ANTONOWICZ M. (2018), Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 170/2018, s.105-120
 • ANTONOWICZ M., GONSIOR T. (2018), Rola innowacji w procesie zakupowym przedsiębiorstw, HANDEL WEWNĘTRZNY, 4 (375), s.17-26
 • ANTONOWICZ M., Zaremba M. (2018), Rola Grupy PKP w obsłudze frachtu Chiny - Unia Europejska, KWARTALNIK NAUKOWY UCZELNI VISTULA, 4 (58), s.39-54
 • ANTONOWICZ M. (2018), The strategic dimension of logistics in the Fourth Railway Package, Transport Economics and Logistics, 78 (2018), s.online
 • ANTONOWICZ M. (2018), PKP S.A. Group strategy - logistic and organizational elements, TTS Technika Transportu Szynowego, 9 (294), s.4-7
 • ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 1/2018 (41), s.7-16
 • Zajfert M., ANTONOWICZ M., Majewski J., Wołek M. (2017), Założenia konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury sektora transportu kolejowego w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 74, s.467-481
 • ANTONOWICZ M. (2017), Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych, LOGISTYKA, 5, s.5-9
 • ANTONOWICZ M., Żurek A. (2017), Comments on the Risks of Supply Chains in Trade with the East, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.19-27
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services, TTS Technika Transportu Szynowego, 9, s.2-8
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Czy kolejowe przewozy towarowe odzyskają rynek transportowy, LOGISTYKA, 6, s.9-14
 • ANTONOWICZ M. (2017), Uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych między Polską i Czechami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 62, s.221-232
 • ANTONOWICZ M. (2017), Strategia omnichannel – wyzwanie dla logistyki, HANDEL WEWNĘTRZNY, 5 (370), s.14-23
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 4(6), s.10-19
 • ANTONOWICZ M., Gonsior T. (2017), Współczesne zakupy w obliczu nowoczesnych technologii e-biznesowych, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.213-226
 • ANTONOWICZ M. (2016), Usługa intermodalna w ujęciu systemowym, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 261, s.75-85
 • ANTONOWICZ M. (2016), Handel internetowy - implikacje dla logistyki, HANDEL WEWNĘTRZNY, 2 (361), s.5-16
 • ANTONOWICZ M. (2016), Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 3, s.7-18
 • ANTONOWICZ M. (2016), Transport intermodalny koleją w polsce w perspektywie nowego jedwabnego szlaku, ECONOMICS. ENTERPRISE. ENVIRONMENT., 4 (68), s.84-90
 • ANTONOWICZ M. (2016), Business models of rail freight service operators and their value for clients creation, Logistics and Transport, 2, s.57-66
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wyzwania logistyczne firm- elastyczne łańcuchy dostaw, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.215-229
 • ANTONOWICZ M. (2016), Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 846, s.3-10
 • ANTONOWICZ M., Zielinski M. (2015), Methods of physical and mental testing of vehicle drivers and its role in road traffic safety improvement, LOGISTICS AND TRANSPORT, 1 (25), s.43-56
 • ANTONOWICZ M. (2015), Logistyka w Turcji - stan aktualny i perspektywy rozwoju, LOGISTYKA, 5, s.53-57
 • ANTONOWICZ M. (2015), Intermodal service - system approach, LOGFORUM, 11(3), s.247-258
 • ANTONOWICZ M., Przybyłowicz K. (2015), Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe, LOGISTYKA, 5, s.30-32
 • ANTONOWICZ M., Kikuła A. (2015), Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 41, s.399-409
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2015), O bezpieczeństwie w transporcie lądowym - zarys problematyki, LOGISTYKA, 3/2015, s.5109-5119
 • ANTONOWICZ M., Araszkiewicz A. (2015), The Role of the Port of Busan in South Korea International Logistics, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 3, s.7-17
 • ANTONOWICZ M. (2015), O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo - logistycznych, LOGISTYKA, 2, s.1131-1139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2014), Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.168-178
 • ANTONOWICZ M. (2014), Refleksje o logistyce przyszłości, LOGISTYKA, 6, s.1479-1487
 • ANTONOWICZ M. (2014), Cechy charakterystyczne usług przewozu ładunków koleją - synteza zjawisk strukturalno-jakościowych w roku 2013, LOGISTYKA, 3, s.78-86
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.2), LOGISTYKA, 3, s.12-14
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistics in Poland - synthetic overview of current state and prospects, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 811, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ocena roli infrastruktury transportu kolejowego w rozwoju przewozów towarowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 27, s.7-21
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2014), Rynek usług przewozu ładunków transportem kolejowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej, LOGISTYKA, 2, s.6-13
 • ANTONOWICZ M. (2014), Rola klastra. Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury - wyzwania zarządcze i marketingowe, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.3-16
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistic innovations in transport, LOGFORUM, 1, s.21-30
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ludzie jako siła napędowa łańcuchów dostaw - recenzja książki 'Dynamiczne łańcuchy dostaw' Johna Gattorny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1, s.107-117
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.1), LOGISTYKA, 2, s.23-25
 • ANTONOWICZ M. (2013), Model DTRM jako dynamiczna metoda pomiaru ryzyka w ruchu drogowym, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 10, s.1383-1391
 • ANTONOWICZ M. (2013), Role of marketing intermodal transport, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 762, s.3-9
 • ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2013), Zarys problematyki kształtowania wartosci dla klienta w transporcie intermodalnym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 21, s.7-21
 • ANTONOWICZ M. (2013), Klastry jako wyzwania innowacyjne transportu kolejowego, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 3, s.465-472
 • DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), Criminal Law and Institutional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems, Logistics and Transport, 4 (20), s.65-69
 • ANTONOWICZ M. (2013), Teoretyczne podstawy kształtowania wartości dla klienta w transporcie, HANDEL WEWNĘTRZNY, -, s.17-26
 • ANTONOWICZ M. (2013), O roli innowacyjności i logistyki w kształceniu, LOGISTYKA, 3, s.71
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2013), Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej na przykładzie Urzędu Transportu Kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 30, s.157 -171
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o roli funkcji zakupów w gospodarce rynkowej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.22-224
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów, LOGISTYKA, 5, s.24-28
 • ANTONOWICZ M. (2012), Kilka uwag o kabotażu w transporcie kolejowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 11, s.31-38
 • ANTONOWICZ M. (2012), Marketingowo o transporcie intermodalnym z udziałem kolei, LOGISTYKA, 4/2012, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiejw kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, LOGISTYKA, 2/2012, s.10-18
 • ANTONOWICZ M., Tereszczuk J. (2012), Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, s.159-170
 • ANTONOWICZ M. (2012), Infrastruktura logistyczna jako instrument logistyki międzynarodowej w przewozach kolejowych, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.23-26
 • ANTONOWICZ M. (2012), Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii, ZESZYTY NAUKOWE. KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 31, s.11-24
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketing w służbie ochrony Praw Pasażera w ruchu kolejowym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.30-32
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketingowo o transporcie intermodalnym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.72-74
 • ANTONOWICZ M. (2011), Regulation and Logistics in Rail Freight Transport, ARCHIVES OF TRANSPORT (ARCHIWUM TRANSPORTU), 3, s.274-284
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych, LOGISTYKA, 5, s.21-24
 • ANTONOWICZ M. (2011), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.72-76
 • ANTONOWICZ M. (2011), Jednolity obszar kolejowy-rewizja I pakietu kolejowego, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, 4, s.56-58
 • ANTONOWICZ M. (2011), O regulacji rynku transportu kolejowego-czas na zmiany, RYNEK KOLEJOWY, 5, s.64-66
 • ANTONOWICZ M. (2011), Zakupy przedsiębiorstw na rynku - warunki sukcesu, LOGISTYKA, 3/2011, s.53-60
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury-refleksje o przyszłości, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 2, s.52-53
 • ANTONOWICZ M. (2011), Niezobowiązujące rozważania o infrastrukturze transportu kolejowego dla prewozów towarówych, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2011), Liberalizacja rynku kolejowego w polsce na tle wybranychpaństwa ue w świetle badań unii europejskiej, LOGISTYKA, 6/2011, s.31-37
 • ANTONOWICZ M. (2010), Kabotaż w pasażerskim transporcie kolejowym, LOGISTYKA, 2/2010, s.943-949
 • ANTONOWICZ M. (2010), Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2010, s.43-54
 • ANTONOWICZ M. (2010), Konkurencja między markami w długodystansowych kolejowych przewozach pasażerskich, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 154, s.11-19
 • ANTONOWICZ M. (2010), Logistyka globalna w perspektywie europejskich korytarzy towarowego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 157, s.94-103
 • ANTONOWICZ M. (2010), Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 609, s.159-171
 • ANTONOWICZ M. (2009), Uwagi o logistycznych systemach transportowych w kontekście środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju, LOGISTYKA, 3/2009, s.145-146
 • ANTONOWICZ M. (2009), Instrumenty zarządzania logistycznego możliwe do zastosowania w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2009, s.2-8
 • ANTONOWICZ M. (2009), Strategia regulacyjna rynku kolejowego w Polsce - zarys problemu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 32, s.543-551
 • ANTONOWICZ M. (2008), Popyt na rynku transportu kolejowego, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 11/2008, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2008), Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.38-54
 • ANTONOWICZ M. (2008), Nowoczesne zarządzanie procesem logistycznym w transporcie kombinowanym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 37, s.127-137
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 4, s.120-121
 • ANTONOWICZ M. (2008), Potrzebne różnorodne instrumenty, KURIER PKP, 24, s.4-5
 • ANTONOWICZ M. (2008), Wybrane instrumenty zarządzania elastycznym łańcuchem dostaw w transporcie kolejowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 443, s.9-21
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 36, s.175-187
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing Logistyczny, LOGISTYKA, 2, s.xxx
 • ANTONOWICZ M. (2008), Równy dostep do infrastruktury warunkiem rozwoju przewozów kolejowych, SPEDYCJA TRANSPORT LOGISTYKA, 4, s.50-53
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulacja na rynku transportu kolejowego - krok dalej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.52-58
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (streszczenie), LOGISTYKA, 1/25/2007, s.109-110
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 1, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2007), Do We Understand the Notion of Regulation Correctly, RAILWAY MARKET CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REVIEW, 4, s.58-61
 • ANTONOWICZ M. (2007), Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w polsce za rok 2006, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.8-34
 • ANTONOWICZ M. (2007), Czy dobrze rozumiemy regulację - pytanie retoryczne, RYNEK KOLEJOWY, 10, s.44-47
 • ANTONOWICZ M. (2007), Public relations w działaniach regulatora rynku transportu kolejowego, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 10, s.32-36
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (pełny referat), LOGISTYKA, 3, s.---
 • ANTONOWICZ M., Prudzic B. (2007), Zliberalizowany rynek kolejowy w Polsce na tle wybranych państw UE, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.54-56
 • ANTONOWICZ M. (2006), Wpływ przemian gospodarczych na kierunki rozowju towarowego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 60, s.5-14
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rynek przewozów pasażerskich w 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.12-20
 • ANTONOWICZ M., ZELAŚKIEWICZ H. (2006), Magistrala Transsyberyjska, przyszłościa rozwoju i integracji transportu intermodalnego miedzy Azja a Europą, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/24, s.266-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), Determinanty rozowju transportu kombinowanego w polsce po akcesji do Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 34, s.53-63
 • ANTONOWICZ M. (2006), Ocena Funkcjonowania rynku transportu kolejowego w roku 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.8-23
 • ANTONOWICZ M. (2006), Globalny Łańcuch dostaw jako żródło tworzenia przewagi konkurencyjnej, LOGISTYKA, 5, s.23
 • ANTONOWICZ M. (2006), Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, LOGISTYKA, 6, s.37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 33, s.267-277
 • ANTONOWICZ M., WOJSŁAWSKI M. (2006), Wybrane aspekty marketingu relacji na rynku usług TSL na przykładzie PKP CARGO S.A., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 32, s.81-95
 • ANTONOWICZ M. (2005), Ekologia a marketingowo-logistyczne uwarunkowania rozwoju systemów transportowych-wybrane zagadnienia, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/21, s.278-291
 • ANTONOWICZ M. (2005), Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego transportu towarowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 414, s.15-20
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyka a ekologia w transporcie, LOGISTYKA, 6, s.20-24
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyczne strategie rozowju przedsiebiorstw Cargo sektora transportu kolejowego na wspólnym liberalizowanym rynku transportowym na przykładzie PKP CARGO S.A., PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, 1078, s.193-203
 • ANTONOWICZ M. (2005), PKP CARGO S.A. w drodze do Unii Europejskiej - podstawy sukcesu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 31, s.113-120
 • ANTONOWICZ M. (2004), Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 54, s.56-60
 • ANTONOWICZ M. (2003), Społeczno-marketingowe aspekty logistyki w perspektywie wejścia Polski do UE, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 49, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2003), Trendy w logistyce transportu kolejowego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ, 1, s.---
Redakcja Monografi:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A., (red.), (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, Warszawa, Fundacja CATI Wydawnictwo i IGIEL Publishing
Monografie:
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2019), Konteneryzacja w logistyce materiałów niebezpiecznych, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A. (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, Warszawa, Fundacja CATI Wydawnictwo i IGIEL Publishing
Rozdziały w monografiach:
 • ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S. (2020), The physical internet and digital supply chains – selected issues w: Digitalization Of Supply Chains, M. Adamczak, A. Niemczyk, A. Koliński, A. Toboła, Radom, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY „SPATIUM”, s.24-38
 • ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2019), Terminale intermodalne. Aspekty wyboru rozwiązań projektowych w: XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym. Infraszyn 2019, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-9
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kategoryzacja jako narzędzie standaryzacji usług i procesów na stacjach pasażerskich w: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, -, Zakopane, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-22
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kierunki rozwoju terminali intermodalnych po roku 2020 w: XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-16
 • ANTONOWICZ M. (2018), Rozważania na temat modelu biznesu dla przedsiębiorstwa transportu kolejowego cargo w: Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, Falencikowski T., Lis M., Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, s.11-21
 • ANTONOWICZ M., Wasilewski R. (2018), Rola kolei w systemie bezpieczeństwa państwa w: Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne, P. Jaroniak, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.45-72
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rynek transportu i spedycji. 5.1. Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2017, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.42-55
 • ANTONOWICZ M. (2017), Słowo o marketingu profesjonalnych usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego w: Transport kolejowy 2017: Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, -, Warszawa, Urząd Transportu Kolejowego, s.127-139
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Nieruchomości PKP S.A. jako miejsca lokalizacji centrów logistycznych oraz multimodalnych hubów przesiadkowych w: Najnowsze technologie w transporcie szynowym. Materiały konferencyjne, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.15-16
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków w: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, Patrycja Zwiech, Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski, s.111-123
 • ANTONOWICZ M. (2017), Innowacyjność strukturalno-organizacyjna w zarządzaniu łańcuchem dostaw jako wyzwanie dla logistyki w: Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, Robert Rogaczewski, Szymon Zimniewicz, Artur Zimny, Katowice, WYDAWNICTOW NAUKOWE SOPHIA, s.123-132
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), Rola innowacji w obszarze dworców kolejowych w budowaniu satysfakcji klienta z usług transportowych w: Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Mirosław Pawełczyk, Warszawa, Wydawnictwo Ius Publicum, s.317-338
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wartości dla klienta oferowane przez intermodalną usługę systemową' w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie - Finanse - Kompetencje, Marek Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.73-83
 • ANTONOWICZ M. (2016), Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce z uwzględnienie żeglugi śródlądowej w: Raport: Żegluga Śródlądowa - Odra, -, Warszawa, GLOBAL COMPACT POLAND, s.58-60
 • ANTONOWICZ M., Brzozowski M. (2016), Logistyka międzynarodowa w perspektywie koreańskiego portu Busan i niemieckiego portu Hamburg w: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Bentyn Zbigniew, Szymczak Maciej, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.180-199
 • ANTONOWICZ M. (2016), Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2015, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.41-52
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulation of the polish market of rail transport w: Razwitie ekonomicieskoj nauki na transportie: skorost kak ekonomicieskaja kategoria, Nikołaj Andriejewić Żuravljev, Kirov, Petersburg State Transport University, s.336-343
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków w: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Struktura gospodarki - rynek pracy - środowisko i jakość życia, Anna Cudowska - Sojko, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.91-106
 • ANTONOWICZ M. (2015), Ubezpieczenie jako instrument regulacyjny na rynku transportu kolejowego w: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk, NETWORK SOLUTIONS, s.14-21
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistyka w Polsce - synteza stanu i perspektywy w: Marketing and logistics in the system of management, -, Lwów, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, s.435-436
 • ANTONOWICZ M. (2014), Innowacje społeczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.108-117
 • ANTONOWICZ M., Majewski J., Zielaskiewicz H. (2014), Transport kolejowy w: Logistyka w Polsce. Raport 2013, Fechner I., Szyszka G., Poznań, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, s.45-58
 • ANTONOWICZ M. (2014), Podstawy koncepcji wartości dla klienta w transporcie intermodalnym w: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, M. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.119-129
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities w: Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • ANTONOWICZ M. (2014), Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw w: Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski, Warszawa, TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE S.A., s.365-381
 • ANTONOWICZ M. (2014), Globalizacja jako czynnik wpływu na rozwój logistyki na przykładzie wspólnoty ASEAN w: Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, E.Gołembska, Z.Bentyn, Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.90-103
 • ANTONOWICZ M. (2012), Logistyka międzynardowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityku transportowej UE - uwarunkowania infrastukturalne w: Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Gołembska E., Bentyn Z., Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.48-59
 • ANTONOWICZ M. (2012), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze w: II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYBKI, BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY TRANSPORT ŁADUNKÓW KOLEJĄ W POLSCE I KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. SZYNOTRANS 2011, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.15-22
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2012), Transport i spedycja w: Logistyka w Polsce 2011. Raport., Fechner I, Szyszka G., Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.39-114
 • ANTONOWICZ M. (2010), Rola cross-dockingu w logistyce i transporcie w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, Michałowska M., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.193-205
 • ANTONOWICZ M. (2010), Lberalizacja rynku transportu kolejowego - podstawowe dylematy w: Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, -, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2010), Rozważania o konkurencji w kontekście regulacji na rynku transportu kolejowego w: PKP w Unii - rzeczywistość i oczekiwania, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.17-22
 • ANTONOWICZ M. (2009), Kilka uwag na temat innowacji i zarządzania wiedzą w transporcie kolejowym w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.159-169
 • ANTONOWICZ M. (2009), Kolejowy operator logistyczny na rynku TSL - refleksje poznawczo praktyczne w: Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.273-281
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2009), Rozważania o rynku przewozów intermodalnych w: PKP w Unii - nowe perspektywy, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.9-16
 • ANTONOWICZ M. (2009), Relacje dostawcy i nabywcy usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.432-443
 • ANTONOWICZ M. (2008), Usługa regulacyjna jako specyficzny produkt na rynku tranposrtu kolejowego w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Kall J., Sojkin B., Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s.83-90
 • ANTONOWICZ M., Zaleśkiewicz H. (2007), Kolejowe przewozy towarowe jako ogniwo zaplecza transportowego portów w: Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów zielonej księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Podstawy regulacji rynku transportu kolejowego w Polsce w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Transport kombinowany w gospodarce globalnej w: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, -, Katowice, AGENCJA PARA (NA ZLECENIE WSZMIJO W KATOWICACH), s.-
 • ANTONOWICZ M., KRÓL M. (2007), Regulacja rynku kolejowego w Polsce w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja rynku transportu kolejowego w Polsce - stan i perspektywy w: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Liberadzki B., Warszawa, ILIM - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Innowacja i zarządzanie wiedzą w logistyce kolejowego transportu towarowego w: Gospodarka oparta na wiedzy, Hejduk I., Korczak J., Koszalin, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Kierunki reform przedsiębiorstw kolejowego transportu towarowego w: Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.23-37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich w: Program UE Autostrady Morskie, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Przesłanki zmian w koncepcji marketingu usług trasportu towarowego w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu - praca zbiorowa, Deluga W., Chotkowski J., Szczecin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Znaczenie kolejowo-morskich przewozów intermodalnych dla rozwoju ekologicznych form transportu w: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa - Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i innych interesariuszy w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Brdulak H., Gołębiowski T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Trendy w rozwoju marketingu usług transportu towarowego przedsiębiorstw TSL w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.584-594
 • ANTONOWICZ M. (2004), Kolejowo-morskie łańcuchy logistyczne szansą na zwiększenie przewozów z wykorzystaniem ekologicznego transportu w: Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego - szansa i zagrożenie dla polskich interesów morskich, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Logistyka w transporcie - uwarunkowania kosztowe, infrastrukturalne i marketingowe w: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, Hejduk I., Jachranka, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Elementy rozwoju logistyki w kolejowym transporcie ładunków na kierunku wschodnim w: Kierunki Rozwoju Logistyki w Polsce w świetle tendecji światowych, Sołtysik M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji w: Przedsiębiorstwo Przyszłości - fikcja i rzeczywistość, Hejduk I., Warszawa, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA "ORGMASZ", s.263-271
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2016–2016 Żegluga Śródlądowa 2015-2020
 • 2015–2016 Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej PO IiS 2014-2020
Recenzje:
 • ANTONOWICZ M., (2008), recenzja: Prawny model regulacji sektorowej, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY wydawca: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, strony: 40-41
Udział w konferencjach:
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym. Infraszyn 2019, 2019
 • XXII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu, 2018
 • XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, 2018
 • Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku - inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości, 2018
 • Polski Kongres Logistyczny: Cyfrowe łańcuchy dostaw, 2018
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, 2018
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 2017
 • IV Europejski Kongres Lean Manufacturing, 2017
 • International Congress of Belarusian Studies, 2017
 • Transport intermodalny - integracja przewozów światowych, 2017
 • XI Międzynarodowa Konferencja naukowo- praktyczna, 2016
 • Transport 2016, 2016
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • II SEMINARIUM nt. 'KIERUNKI ROZWOJU ZAKUPÓW W XXI WIEKU, 2016
 • Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS & EUROLOG 2016, 2016
 • Przejazdy Kolejowo- Drogowe 2016. Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo- drogowych, 2016
 • Współczesność, historia i przyszłość marketingu. Marketing- Organizacje- Konsumenci Produktów Systemowych, 2015
 • III Forum Logistyki i Łańcucha Dostaw, 2015
 • Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Kultura- Wirtualizacja- Globalizacja, 2015
 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, 2015
 • Konferencja Naukowo - Techniczna: Przejazdy Kolejowo - Drogowe 2015 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych, 2015
 • INTERLOG 2014, 2014
 • TRANS and LOG 2014. Bezpieczeństwo w Logistyce i Transporcie, 2014
 • II Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw, 2014
 • Współczesne wyzywania rozwoju gospodaczego. Polityka i kreacja potencjału, 2014
 • Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, 2013
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, 2013
 • WSL FORUM 2013, 2013
 • EUROTRANS 2012, 2012
 • Liberalizacja przewozów pasażarskich - koniec PKP czy nowa era pomyślości kolei żelaznych?, 2009
 • EUROTRANS 2008, 2008
 • PKP w Unii - potrzeby i możliwości, 2008
 • Środkowoeuropejskie Forum Operatorów Kolejowych 2008, 2008
 • Polski kongres Logistyczny - Logistics 2008, 2008
 • Poland - Logistics HUB For Central and Eastern Europe, 2008
 • TRANSMEC - Polski Transport w 2007 roku, 2007
 • Międzynarodowa konferencja pt.Polski Transport w 2007 roku- TRANSMEC, 2007
 • Konferencja Naukowo-Techniczna pt.10 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce, 2007
 • TRANSLOG, 2007
 • Liberalizacja przewozów towarowych, 2007
 • TRANSMEC, 2006
 • PKP w Unii Europejskiej, 2006
 • Międzynarodowa Konferencja Kolejowa InterRailTech, 2006
 • TRANSLOG 2006, 2006
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2006
 • Gospodarka oparta na wiedzy, 2005
 • Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym, 2005
 • Systemy Logistyczne, 2005
 • PKP w Unii - Wykorzystać szanse - konferencja naukowo-techniczna, 2005
 • Przewozy regionalne w Polsce - konferencja naukowo - techniczna, 2005
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2004
 • I konferencja naukowo-techniczna Logistyka a infrastruktura miejska, 2004
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Transport w XXI wieku, 2004
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, 2004
 • Międzynarodowy Kongres Logistyczny, 2004
 • Unia Europejska Szansą dla PKP, 2004
 • TRANS 03, 2003
 • II Europejski Kongres Transportowy, 2003
 • Transport Multimodalny - Porty w systemie transportu Multimodalnego, 2001
Członkostwo w organizacjach:
2018
, Urząd Transportu Kolejowego
2018
, Instytut Kolejnictwa w Warszawie
2015–2017
, Fundacja ProKolej
2013
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
2013
, The Chartered Institute of Logistics and Transport
1996
, Polskie Towarzystwo Logistyczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Rozwoju
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Zespół Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu, Polskiej Akademii Nauk