Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
2009
Docent, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2009
Adiunkt, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1993–2011
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1983–1993
Asystent, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
  • statystyka
  • demografia
Publikacje naukowe
Monografie:
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2013), Zarys statystyki. Podręcznik do nauki zawodu. Branża ekonomiczna, Warszawa, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2007), Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, -, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2004), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki, Warszawa, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
  • 2012, Redaktor statystyczny, PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ