Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

CV
Zainteresowania badawcze:
  • statystyka
  • demografia
Publikacje naukowe
Monografie:
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2013), Zarys statystyki. Podręcznik do nauki zawodu. Branża ekonomiczna, Warszawa, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2007), Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2004), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki, Warszawa, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE