Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
WANDA STOJANOWSKA

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

prof. WANDA STOJANOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2011
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Prywatnego, Akademia Leona Koźmińskiego
1986
Wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1986
Wykładowca, Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
1979–1986
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
1979–2002
Profesor nadzwyczajny, Instytut Badania Prawa Sądowego
1978–1986
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1974–1978
Adiunkt, Instytut Badania Prawa Sądowego
1974–1978
Adiunkt, Instytut Badania Prawa Sądowego
1972–1973
Asystent, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stypendia/ Nagrody:
2011
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
1981
II nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ("Państwo i Prawo").
1973
III nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ("Państwo i Prawo").
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • STOJANOWSKA W. (2017), Amendments to the Law Relating to Minors, LAW AND FORENSIC SCIENCE, 1, s.138-146
 • STOJANOWSKA W. (2014), Porozumienie rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Zagadnienia Wybrane, ACTA IURIS STETINENSIS (ROCZNIKI PRAWNICZE)_2083-4373, 821, s.335-346
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STOJANOWSKA W., Kosek M. (2013), Problematyka rozwodów w świetle wypowiedzi duchownych katolickich uczestniczących w badaniu socjologicznym, ZESZYTY PRAWNICZE, 13.3, s.7-38
 • STOJANOWSKA W., Wypierowska P. (2013), Uznanie ojcostwa w toku procesu o ustalenie ojcostwa przez mężczyznę będącego stroną w tym postępowaniu, ZESZYTY PRAWNICZE, 13.2, s.59-75
 • STOJANOWSKA W. (2012), Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, ZESZYTY PRAWNICZE, 12.3, s.21-60
 • STOJANOWSKA W. (2012), Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim, PRAWO KANONICZNE, 3, s.95-106
 • STOJANOWSKA W. (2009), Ochrona dobra dziecka rozwodzących się rodziców - plan wychowawczy według koncepcji stosowanej w USA i postulat przeniesienia jej na grunt polskiego prawa rodzinnego, RODZINA I PRAWO, 12/2009, s.36 - 61
 • STOJANOWSKA W., Kosek M. (2009), Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli, ZESZYTY PRAWNE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 9.1, s.7-26
 • STOJANOWSKA W. (2009), Ingerencja sądu w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej a emigracja zarobkowa rodziców, RODZINA I PRAWO, 3/2009, s.36 - 43
 • STOJANOWSKA W. (2008), Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia, RODZINA I PRAWO, 7-8, s.5-16
 • STOJANOWSKA W. (2007), Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji planu wychowawczego rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, ZESZYTY PRAWNICZE, -, s.7-44
 • STOJANOWSKA W. (2004), Dobrowolna ofiara wiernych czy podatek kościelny?, JURYSTA, 6, s.-
 • STOJANOWSKA W. (2003), Realizacja zasady ochrony rodziny w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, STUDIA NAD RODZINĄ, 12, s.-
Monografie:
 • STOJANOWSKA W. (2011), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010, Warszawa, LEXIS-NEXIS
Rozdziały w monografiach:
 • STOJANOWSKA W. (2016), Wstęp w: Rozkład pożycia a możliwość pojednania małżonków w procesie o rozwód, Sawczuk- Skibińska Karolina, CH BECK, s.13-16
 • STOJANOWSKA W. (2014), Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, T. Smyczyński, Warszawa, CH BECK, s.623-710
 • STOJANOWSKA W. (2014), Skutki rozwodu w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, T. Smyczyński, Warszawa, CH BECK, s.735-872
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STOJANOWSKA W. (2012), Przedmowa w: Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Długoszewska I. (autor), -, LEXIS-NEXIS, s.13-16
 • STOJANOWSKA W. (2011), Przedmowa w: Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko, Słyk J. (autor), -, LEXIS-NEXIS, s.11-14
 • STOJANOWSKA W. (2011), Przedmowa do monografii opiekuna naukowego publikacji w: Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko, Jerzy Słyk, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.11-15
 • STOJANOWSKA W. (2009), Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom przed i po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanej przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku w: Finis legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warszawa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.1294 - 1305
 • STOJANOWSKA W. (2009), Negatywne przesłanki rozwodu w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Smyczyński T., Warszawa, C.H.BECK, s.583 - 666
 • STOJANOWSKA W. (2009), Skutki rozwodu w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Smyczyński T., Warszawa, C.H.BECK, s.688 - 803
 • STOJANOWSKA W. (2008), Postulowany model procesu o ustalenie ojcostwa jako konsekwencja wprowadzenia do praktyki sądowej dowodu z badań DNA w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Andrzejewski M., Kociucki L., Łączkowska M., Schulz A., Toruń, TNOIK, s.1 ark
 • STOJANOWSKA W. (2006), Mediacja w prawie rodzinnym oraz ocena celowości i trafności dokonanej zmiany przepisów w zakresie postępowania pojednawczego w procesie o rozwód w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko St. L., Opole, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.113-121
 • STOJANOWSKA W. (2005), Dowód z badań DNA w procesie o ustalenie ojcostwa i jego wpływ na treść wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej ojca w: Prawo rodzinne w Polsce i Europie, Kasprzyk P., Lublin, TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, s.-
 • STOJANOWSKA W. (2003), Rozwód w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11,, Smyczyński T., Warszawa, CH BECK, s.11 ark
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek kolegium redakcyjnego, "Rodzina i Prawo"
 • 2011, Członek kolegium redakcyjnego, "Metryka"
 • 2009, Członek Kolegium Redakcyjnego, RODZINA I PRAWO
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2011 Przesłanki i skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej Doktorant: Długoszewska Iwona
 • 2010 Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej Doktorant: Słyk Jerzy
Udział w konferencjach:
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Zrzeszenie Prawników Polskich
2011
, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Rzecznik Praw Dziecka
Społeczna Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka
Sejm i Senat
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2003
, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
2003
, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
1984
, Instytut Badania Prawa Sądowego
1978–1984
, Instytut Badania Prawa Sądowego