Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr PIOTR  LIGNAR

mgr
PIOTR LIGNAR

Katedra Strategii

mgr PIOTR LIGNAR

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Wykładowca, Katedra Strategii Zakład Negocjacji, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008
Asystent, Katedra Strategii, Zakład Negocjacji, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1998–2002
Wykładowca, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
1996–1999
Wykładowca, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1993
Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
  • coaching
  • komunikacja interpersonalna
  • przywództwo
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • LIGNAR P. (2008), Public Relations niejedno ma imię. O skutkach niejasnych definicji i uproszczonych pojęc, PRAKSEOLOGIA, 148, s.59-68
Rozdziały w monografiach:
  • LIGNAR P. (2012), Etyka w public relations w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wojciech Gasparski, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.165-175
  • LIGNAR P. (2010), Wszystko na sprzedaż w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.265-271
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Współczesny PR, 2007
  • Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA), 2007
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Związek Firm Rodzinnych
2004
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
1998
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Sokołów S.A.
KAMIS Przyprawy
Główny Urząd Ceł
NEPENTES
Marks&Spencer Polska
ZIBI
LOT Catering