Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr PIOTR  LIGNAR

mgr
PIOTR LIGNAR

Katedra Strategii

mgr PIOTR LIGNAR

CV
Zainteresowania badawcze:
  • coaching
  • komunikacja interpersonalna
  • przywództwo
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • LIGNAR P. (2008), Public Relations niejedno ma imię. O skutkach niejasnych definicji i uproszczonych pojęc, PRAKSEOLOGIA, 148, s.59-68
Rozdziały w monografiach:
  • LIGNAR P. (2012), Etyka w public relations w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wojciech Gasparski, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.165-175
  • LIGNAR P. (2010), Wszystko na sprzedaż w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.265-271
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Współczesny PR, 2007
  • Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA), 2007
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Związek Firm Rodzinnych
2004
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
1998
, Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Sokołów S.A.
KAMIS Przyprawy
Główny Urząd Ceł
NEPENTES
Marks&Spencer Polska
ZIBI
LOT Catering