Wizytówkawyszukaj pracownika

dr LIDIA CZARKOWSKA

dr
LIDIA CZARKOWSKA

Katedra Nauk Społecznych

dr LIDIA CZARKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Adiunkt, Centrum Coachingu i Mentoringu, Akademia Leona Koźmińskiego
2012–2014
Adiunkt, Centrum Coachingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Adiunkt, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2008
Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008
Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–2000
Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • psychologia społeczna
 • psychologia poznawcza
 • przywództwo
 • antropologia organizacji
 • coaching
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2005
Uniwersytet Warszawski, Polska
Staże:
1999
Lund University, Szwecja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1 (8), s.47-61
 • CZARKOWSKA L. (2016), Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 23 (4/2016), s.75-92
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), Wartości w działaniu jako droga do eudajmonistycznego dobrostanuw procesie coachingowym – model PERMA, COACHING REVIEW, 1(7), s.42-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu., COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74
 • CZARKOWSKA L. (2010), Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu, COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), Nowa profesja: informatycy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem, TRANSFORMACJE, ---, s.114-117
Redakcja Monografi:
 • CZARKOWSKA L., (2016), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2015), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2014), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa, NEW DAWN
Monografie:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2015), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2014), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching as a method of developing human potential, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (2010), Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji, -, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.470-499
 • CZARKOWSKA L. (2015), The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research w: Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, s.121-137
 • CZARKOWSKA L. (2014), Leadershhip coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawdz w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2014), Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych w: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, -, ---, s.178-206
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2013), Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej w: Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, L.D. Czarkowska, -, POLTEXT, s.67-90
 • CZARKOWSKA L. (2012), Zarządzanie zintegrowane i coachingowyPierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2011), Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji w: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Lidia Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching jako katalizator rozwoju organizacji w: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, L. Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2011), Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania. w: Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu, M. Kułakowski, Warszawa, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2010), Professionalism and process of professionalization in coaching w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), Introduction w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching par w świetle psychologii miłości w: Life Coaching - relacje w równowadze, Ramirez-Cyzio K., Warszawa, NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Warszawa, DIFIN, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2015, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2014, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2013, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2012, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2011, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Recenzent, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
Udział w konferencjach:
 • VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako Klucz do Motywacji Wewnętrznej, 2017
 • VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako konstruktywny dialog, 2016
 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, 2015
 • Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, 2014
 • Coach, trener, doradca - zawodami XXI wieku, 2014
 • V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching transformacyjny jako droga do synergii, 2014
 • Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata, 2013
 • Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, 2012
 • Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa, 2011
 • Coaching jako katalizator rozwoju organizacji, 2011
 • Coaching jako metoda diagnozy i rozwoju ludzkiego potencjału, 2010
 • Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją., 2008
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Izba Coachingu
2008
, International Coach Federation Poland
2003
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
LuxMed
Compensa
VIG Ekspert
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Union Investment
Medicover
ManRoland
Knowledge Factory
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cannon Polska
Lactalis Polska
International Service Group
Giełda Papierów Wartościowych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Bahlsen
PKO BP
Radio "Plus"
Rada Miasta Kraków
Wedel S.A.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016–2020
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2014
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011–2015
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2014
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
CRS International Coach Federation, Sekretarz Generalny
2002
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekretarz Generalny
2002
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekretarz Generalny