Wizytówkawyszukaj pracownika

dr LIDIA CZARKOWSKA

dr
LIDIA CZARKOWSKA

Katedra Nauk Społecznych

dr LIDIA CZARKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008
Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–2000
Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2014.04
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2014.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01
CRS International Coach Federation,
2002.01
Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
2002.01
Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • psychologia poznawcza
 • psychologia społeczna
 • przywództwo
 • antropologia organizacji
 • coaching
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2005
Uniwersytet Warszawski, Polska
Staże:
1999
Lund University, Szwecja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZAWADZKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1 (8), s.47-61
 • CZARKOWSKA L. (2016), Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 23 (4/2016), s.75-92
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), Wartości w działaniu jako droga do eudajmonistycznego dobrostanuw procesie coachingowym – model PERMA, COACHING REVIEW, 1(7), s.42-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu., COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74
 • CZARKOWSKA L. (2010), Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu, COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), Nowa profesja: informatycy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem, TRANSFORMACJE, ---, s.114-117
Redakcja Monografi:
 • CZARKOWSKA L., (2016), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2015), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2014), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa, NEW DAWN
Monografie:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2015), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2014), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching as a method of developing human potential, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (2010), Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji, -, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.470-499
 • CZARKOWSKA L. (2015), The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research w: Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, s.121-137
 • CZARKOWSKA L. (2014), Leadershhip coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawdz w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2014), Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych w: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, -, ---, s.178-206
 • CZARKOWSKA L. (2013), Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej w: Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, L.D. Czarkowska, -, POLTEXT, s.67-90
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2012), Zarządzanie zintegrowane i coachingowyPierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2011), Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji w: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Lidia Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching jako katalizator rozwoju organizacji w: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, L. Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2011), Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania. w: Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu, M. Kułakowski, Warszawa, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2010), Professionalism and process of professionalization in coaching w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), Introduction w: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching par w świetle psychologii miłości w: Life Coaching - relacje w równowadze, Ramirez-Cyzio K., Warszawa, NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Warszawa, DIFIN, s.-
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2014.10.31 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2015, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2014, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2013, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2012, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2011, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Recenzent, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
Udział w konferencjach:
 • VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako Klucz do Motywacji Wewnętrznej, 2017
 • VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako konstruktywny dialog, 2016
 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, 2015
 • Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, 2014
 • Coach, trener, doradca - zawodami XXI wieku, 2014
 • V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching transformacyjny jako droga do synergii, 2014
 • Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata, 2013
 • Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, 2012
 • Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa, 2011
 • Coaching jako katalizator rozwoju organizacji, 2011
 • Coaching jako metoda diagnozy i rozwoju ludzkiego potencjału, 2010
 • Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją., 2008
Członkostwo w organizacjach:
2010.01
, Izba Coachingu
2008.01
, International Coach Federation Poland
2003.01
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
LuxMed
Compensa
VIG Ekspert
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Union Investment
Medicover
ManRoland
Knowledge Factory
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cannon Polska
Lactalis Polska
International Service Group
Giełda Papierów Wartościowych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Bahlsen
PKO BP
Radio "Plus"
Rada Miasta Kraków
Wedel S.A.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2014.04
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2014.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01
CRS International Coach Federation, Sekretarz Generalny
2002.01
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekretarz Generalny
2002.01
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekretarz Generalny