Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. GRZEGORZ MAZUREK

prof.
GRZEGORZ MAZUREK

Katedra Marketingu

prof. GRZEGORZ MAZUREK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • koszty i efekty marketingu
 • kultura internetowa
 • marketing
 • organizacja oparta na wiedzy
 • społeczeństwo informacyjne
 • zachowania konsumentów
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie wiedzą
 • zmiana organizacyjna
Staże:
1999
Tilburg University, Holland, Holland
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii "Umiędzynarodowienie" (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska).
2014
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Cykle wykładów:
2011
ISCTE Business School - Lisbon University Institute
2012
ISC Paris School of Management, zmiany kier./trubu studiów SW
2011
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, wielkopolskie
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A., PAŁYGA A. (2020), Mission Statements in FT Ranked European Business Schools – A Content Analysis, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Vol. XXIII, Issue 1, s.639-649
 • KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Haenlein M. (2020), Leveraging employees as spokespeople in your HR strategy: How company-related employee posts on social media can help firms to attract new talent, European Management Journal, Volume 38, Issue 1, s.204-212
 • MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), What if you ask and they say yes? Consumers' willingness to disclose personal data is stronger than you think, BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s.751-759
 • MAZUREK G., JAREK K. (2019), Marketing and Artificial Intelligence, Central European Business Review, 8 (2), s.46-55
 • MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), Perception of privacy and data protection in the context of the development of artificial intelligence, JOURNAL OF MANAGEMENT ANALYTICS, vol. 6, issuse: 4, s.344-364
 • MAZUREK G., Nosalska K. (2019), Marketing principles for Industry 4.0 - a conceptual framework, ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES, vol.11 issue 3, s.9-20
 • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 7, No. 1, s.117-133
 • MAZUREK G., RZĄDCA R., Nosalska K., Piątek Z. (2019), Industry 4.0: Coherent Definition Framework with Technological and Organizational Interdependencies, Journal of Manufacturing Technology Management, online, s.online
 • MAZUREK G., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L., Stróż A., Gloor P. (2019), In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures, BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s.785-797
 • Kolomiiets O., KRZYŻANOWSKA M., MAZUREK G. (2018), Customer Disposition to Value Co-Creation Activities. The Case of the Clothing Industry, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 3/2018, s.30-48
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • MAZUREK G., Nosalska K. (2018), Przemysł 4.0 a sektor chemiczny gospodarki, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 5(97), s.1000-1003
 • MAZUREK G. (2018), Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy akademików marketingu w Polsce, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(6), s.45-56
 • MAZUREK G. (2016), Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.15-23
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), Informal channels of communication used by enterprises, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2014), Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej, MARKETING I RYNEK, 8, s.545-550
 • MAZUREK G. (2014), Network Value Creation through Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.70-77
 • MAZUREK G. (2012), Wykorzystanie crowdsourcingu w sieciowym kreowaniu wartości, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.364-370
 • MAZUREK G. (2012), Virtualization of Marketing, CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH, 3, s.195-204
 • MAZUREK G., Mącik D., Mącik R. (2012), Channel Characteristics Influence vs. Virtual Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The Case of Polish Young Consumers, INTERNATIONAL JOURNAL OF CYBER SOCIETY AND EDUCATION, 1, s.35-54
 • MAZUREK G. (2012), Wirtualizacja marketingu a współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu współpracy sieciowej, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień październik 2012, s.236-243
 • MAZUREK G. (2011), E-konsument jako e-sprzedawca - warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.222-227
 • MAZUREK G. (2011), Wirtualne środowisko i jego potencjał, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 22, s.246-253
 • MAZUREK G. (2011), Produkty informacyjne i metaprodukty w handlu elektronicznym, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 175, s.232-239
 • MAZUREK G. (2011), Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 650, s.186-194
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), Customer engagement in on-line services and companies marketing responses towards the concept, SCIENTIFIC JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN. SERVICE MANAGEMENT, 7, s.177-186
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckiej jako element rozowju relacji z klientami, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 172, s.118-127
 • MAZUREK G., MĄCIK R. (2010), Pomiar skuteczności i efektywności serwisów internetowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 96, s.223-233
 • MAZUREK G. (2010), Bariery i ograniczenia wykorzystania internetu w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.---
 • MAZUREK G. (2009), Web 2.0 implications on marketing, ORGANIZACIJU VADYBA: SISTEMINIAI TYRIMAI /MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS: SYSTEMATIC RESEARCH, 51, s.69-81
 • MAZUREK G. (2009), Wpływ środowiska wirtualnego na mierzalność efektów marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s.348-356
 • MAZUREK G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności, CEO, 4, s.13-16
 • MAZUREK G. (2007), Słabości marketingu internetowego, CEO, 1, s.22-25
 • MAZUREK G. (2006), Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych, CEO, 6, s.23-28
 • MAZUREK G. (2005), Liderzy opinii on-line, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, s.76-79
 • MAZUREK G. (2005), Tam gdzie off-, tam i online, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.28-29
 • MAZUREK G. (2004), Wykorzystanie bloga w e-marketingu, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.19-22
 • MAZUREK G., LACH M., LEWANDOWSKI Ł. (2004), FMCG wsparte internetem, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 10, s.7-11
 • MAZUREK G. (2004), Społeczności... off-line!, MODERN MARKETING, 3, s.76-80
 • MAZUREK G. (2004), Badania on-line, BIULETYN STOWARZYSZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 12, s.10-13
 • MAZUREK G. (2004), Intranet, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.57-58
 • MAZUREK G. (2004), Społeczności internetowe a zysk, MODERN MARKETING, 1, s.56-58
 • MAZUREK G. (2004), PR w szumie informacyjnym, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.9-11
 • MAZUREK G. (2004), Mierzalność działań PR, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3, s.30-33
 • MAZUREK G. (2004), Wirusowe kreowanie wizerunku, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 6, s.31-33
 • MAZUREK G. (2003), Społeczność konsumencka - jak to praktycznie wykorzystać?, MODERN MARKETING, 2, s.44-47
 • MAZUREK G. (2003), Fundamenty budowania wirtualnej społeczności, MODERN MARKETING, 4, s.28-31
Redakcja Monografi:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warszawa, POLTEXT
 • MAZUREK G., (2015), Management in Virtual Environments. Case studies, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • MAZUREK G. (2019), Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu, Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN
 • MAZUREK G. (2018), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • MAZUREK G., Siwińska B. (2017), Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warszawa, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2015), Management in Virtual Environments. Case studies, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Warszawa, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2010), E-marketing - kompendium dla menedżerów, Warszawa, INFORMEDIA POLSKA SP. z o.o.
 • MAZUREK G. (2010), Zeszyty Programu Top 15 nr 4, Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego
 • MAZUREK G. (2009), Zeszyty Programu Top 15 nr 3, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), Zeszyty Programu Top 15 nr 2, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MAZUREK G. (2008), Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MAZUREK G. (2007), Zeszyty Programu Top 15 nr 1, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • DOBIJA D., MAZUREK G., ROZTOCKI N., Weistroffer H. (2018), What Attracts the Best Information Technology Talents?Employer Brandingin Transition Economies w: Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018, -, SCHLOSS DAGSTUHL, s.10
 • MAZUREK G., Zach K. (2018), Strategia i planowanie e-marketingowe w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.27-52
 • MAZUREK G. (2018), Wstęp w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.17-26
 • MAZUREK G., Krzemień G., Ulman M. (2018), Usługi interaktywne w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.165-184
 • MAZUREK G., Krzemień G., Zach K. (2018), Serwisy WWW: oś komunikacji online w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.185-210
 • MAZUREK G., Krzemień G., Zach K. (2018), Przyszłość e-marketingu w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.465-478
 • MAZUREK G., Kaplan A. (2018), Social Media: State of the Art and Research Agenda w: Handbook of Media Management and Economics, Alan Albarran, Bozena Mierzejewska, Jaemin Jung, ROUTLEDGE, s.273-286
 • PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), Reklama internetowa w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.313-330
 • MAZUREK G. (2018), Internet Rzeczy a cyfrowa transformacja - implikacje dla marketingu B2C w: Internet of things. Nowy paradygmat rynku, Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska, DIFIN, s.33-57
 • MAZUREK G. (2017), Transformacja cyfrowa - implikacje dla marketingu w: Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania, B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Warszawa, PWN, s.13-34
 • Kozielski R., MAZUREK G., MIOTK A., Maciorowski A. (2017), E-Commerce and Social Media Indicators w: Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application, Robert Kozielski, EMERALD PUBLISHING, s.313-406
 • MAZUREK G. (2017), Współczesne trendy w globalnej edukacji i ich wpływ na umiędzynarodowienie szkół wyższych – wybrane aspekty w: Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Bianka Siwińska, Grzegorz Mazurek, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, s.45-59
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), Introduction w: The impact of the digital world on management and marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • MAZUREK G. (2016), Zarządzanie uczelnią miedzynarodową - perspektywa krajowa- Akademia Leona Koźmińskiego w: Czas Internacjonalizacji - wyzwania dla polskich uczelni, B. Siwińska, M. Zimnak, Warszawa, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, s.47-55
 • MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), cdp.pl - Towards Online Distribution w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.11-32
 • MAZUREK G. (2015), Bank of Ideas BZWBK w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.63-71
 • MAZUREK G. (2015), Partner Program - Extranet 2.0 w: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.72-78
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2014), Virtual marketing w: Marketing in Cyber Era – Strategies and Emerging Trends, A. Ghorbani, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.16-36
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities w: Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • MAZUREK G. (2014), Kreowanie wartości w sieciach poprzez marketing w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.221-252
 • MAZUREK G. (2013), Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja w: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.273-284
 • MAZUREK G. (2011), E-commerce w: Wskaźniki marketingowe, Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.356-389
 • MAZUREK G. (2011), Wirtualne środowisko i jego potencjał w: Nierówności społecznie a wzrost gospodarczy - Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Woźniak M., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTU RZESZOWSKIEGO, s.246-253
 • MAZUREK G., KUCIA M. (2011), Potential of affiliate marketing w: Management of Technological Changes, Costache RUSU, Thrace, DEMOCRUTUS UNIVERSITY OF THRACE, s.165-169
 • MAZUREK G. (2011), Virtualization of marketing - conceptual model w: Proceedings of the 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011), T. Wang, Kuala Lumpur, Academy of Taiwan Information Systems Research(ATISR), s.220-229
 • MAZUREK G. (2010), Wirtualizacja marketingu w: Marketing w realiach współczesnego rynku, Figiel Sz., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.296-303
 • MAZUREK G. (2009), Wpływ zasobów informacyjnych internetu na zmniejszanie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-89
 • MAZUREK G. (2009), Komunikacja symetryczna on-line w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w: Społeczeństwo informacyjne - wizje i determinanty rozwoju, Hales C., Rzeszów, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.71-79
 • MAZUREK G. (2009), Denying Innovative Internal Communication Tools: Managers and employees resistance in Enterprise 2.0 adoption w: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES - Proceedings of the 6th International Conference, Rusu C., Aleksandroupolis, Democritus University of Thrace, s.109-113
 • MAZUREK G. (2009), Web 2.0 implications on marketing w: Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges, Eiciuviene E., Kaunas (Kowno), European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University., s.505-519
 • MAZUREK G. (2008), E-commerce w: Wskaźniki marketingowe, Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.327-367
 • MAZUREK G. (2008), Corporate blog – innovative communication tool or another internet hype? - Empirical research study w: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 3 (2008), Gahnza M., Los Alamitos, CA, IEEE Computer Society Press, s.403-409
 • MAZUREK G. (2007), Mechanizmy kształtowania lojalności w Internecie. Wyniki badań empirycznych w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Makarski S., Rzeszów, Wydawnictwo UR, s.433-442
 • MAZUREK G. (2006), Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego w: Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, Prof. Genowefa Sobczyk, Lublin, Wydawnictwo Uniwesytetu UMCS w Lublinie, s.100-108
 • MAZUREK G., Kozielski R. (2006), E-commerce w: Wskaźniki marketingowe, Kozielski R., Warszawa, OFICYNA EKONOMICZNA, s.409-458
 • MAZUREK G. (2006), Rola Internetu i wirtualnych społeczności w rozwoju nowych produktów w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Prof. Bogdan Sojkin, dr Jacek Kall, Poznań, Wydawnictwo AE Poznań, s.136-145
 • MAZUREK G. (2005), Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych polskich spółek giełdowych - wyniki badań w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Zeman-Miszewska E., Prof., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.73-83
 • MAZUREK G. (2004), Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings w: Procceedings on the Business and Economic Development in CEE Conferenece, Brno, X, Brno, Brno University, s.76-85
 • MAZUREK G. (2003), Wirtualne społeczności konsumenckie w: Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E. Prof, Warszawa, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.145-154
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XXVI ZJAZD KATEDR MARKETINGU, HANDLU IKONSUMPCJI„Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • ICMM 2016: 18th International Conference on Marketing Management, 2016
 • KONSUMENT – GOSPODARSTWO DOMOWE – RYNEKIM. PROFESOR ZOFII KĘDZIOR'KONSUMENT W PRZESTRZENI HANDLU I USŁUG', 2015
 • KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych, 2015
 • Studenci zagraniczni w Polsce 2014, 2014
 • Zachowanie konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością., 2012
 • Channel Charakterictics Influence on Physical vs. Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The case of Polish Young Consumers, 2012
 • Konsument - gospodarstwo domowe - rynek- e-zachowania, 2011
 • International Conference on Marketing Studies, 2011
 • 7th International Conference - Management of Technological Changes, 2011
 • Drogi dochodzenia do Spoleczeństwa Informacyjnego - stan, perspektywy rozwoju i ograniczenia, 2011
 • Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze, 2011
 • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - uwarunkowania i rezultaty, 2011
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2011
 • XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - Marketing w realiach współczesnego rynku, 2010
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucja-wyzwania-szanse, 2010
 • Badania marketingowe - nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2010
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2009
 • Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges, 2009
 • 6th International Conference - Management of Technological Change, 2009
 • Konsument a rynek - Efekty działań marketingowych, 2009
 • 8th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government, 2008
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2008
 • Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, 2007
 • Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, 2006
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
 • Internet w badaniach marketingowych (Internet w marketingu - Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych przedsiębiorstw), 2005
 • Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, 2004
 • Internet w marketingu, 2003
 • Internet w marketingu, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2016–2018
, Ministerstwo Cyfryzacji
2016–2020
, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
2011–2012
, European Marketing Academy
2006
, Polish Internet Society
2006
, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
2000–2002
, CentER Institute, University of Tilburg
1998–2005
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Mars Corporation
Senat RP
Własna działalność doradcza (jako osoba prywatna)