Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MICHAŁ WOJNA

Katedra Ekonomii

dr MICHAŁ WOJNA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • kapitał społeczny
 • konkurencja
 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • opieka zdrowotna
 • zarządzanie w sektorze zdrowia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BUCCELLA D., WOJNA M. (2019), “Green” Managerial Delegation and Environmental Corporate Social Responsibility in Different Market Structures, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 4/2019, s.2-22
 • BUCCELLA D., WOJNA M. (2018), “GREEN” MANAGERIAL DELEGATION AND ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN DIFFERENT MARKET STRUCTURES, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s.98-108
 • WOJNA M., BUCCELLA D. (2018), Price competition and entry under corporate social responsibility product differentiation, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s.248-254
 • BUCCELLA D., WOJNA M. (2017), Corporate Social Responsibility and Market Entry, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s.149-159
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), Costs of diabetes and its complications in Poland, European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
 • WOJNA M. (2012), Wydolność systemów ochrony zdrowia w obliczu postępu technologicznego w medycynie, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s.98-111
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2009), Funkcja niedoboru jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, EKONOMISTA, 2, s.211-227
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), Czynniki wspierające i oslabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, ZDROWIE PUBLICZNE, 118, s.59-64
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2007), Regulatory w publicznym systemie ochrony zdowia w Polsce, ZDROWIE PUBLICZNE, 2, s.253-259
 • WOJNA M. (2004), Sieci kooperacyjne przedsiebiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej, ZESZYTY NAUKOWE WSUIB, ---, s.---
Monografie:
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2006), Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania w ochronie zdrowia, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
Rozdziały w monografiach:
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2010), Regulatory w różnych systemach finansowania ochrony zdrowia w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania, Ryć K. , Skrzypczak Z., Warszawa, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, s.160-172
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Ryć K., Skrzypczak Z., Warszawa, WNWZUW, s.10-20
 • WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), Niedobor jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowie. Model formalny. w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publicznya rynek., Skrzypczak Z., Ryć K., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.51-64
 • WOJNA M. (2004), Rok 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych w: Raport o stanie finansowym Państwa, Noga A., Warszawa, WYDAWNICTWO LAM, s.---
 • WOJNA M. (2004), Pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie warunków do powstawania regionalnych systemów produkcyjnych - podejscie systemowe w: Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, Noga A., Warszawa, WYDAWNICTWO LAM, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", 2018
 • 13th Warsaw International Economic Meeting, 2018
 • 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society, 2017
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, 2008
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek, 2007
 • Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia