Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
ANDRZEJ LUBBE

Katedra Ekonomii

prof. ANDRZEJ LUBBE

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
1994
Profesor zwyczajny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
1993–2015
Profesor zwyczajny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Leona Koźmińskiego
1985
Docent, Uniwersytet Warszawski
1975
Adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
1970
Asystent, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • globalizacja
 • gospodarka światowa
 • makroekonomia
Staże:
2005
University of Trieste, Włochy
2004
University of Murcia, Hiszpania
1988
Instytut Gospodarki Narodowej, Rosja
1978
Kansas University, USA
Cykle wykładów:
1988
Kent State University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LUBBE A. (2007), Globalizacja i transformacja gospodarek postsocjalistycznych - spojrzenie zaangażowane, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.-
Rozdziały w monografiach:
 • LUBBE A. (2016), Demokracja, wolny rynek, konkurencja niedoskonała i polityka. Czyli duży może więcej w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.152-178
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LUBBE A. (2010), Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.54-89
 • LUBBE A. (2009), Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej w: Rozwój w dobie globalizacji, Bąkiewicz A., Żuławska U., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.36-63
 • LUBBE A. (2007), The State, Social Capital, and Dialogue Between Civilizations w: The State and Development in Africa and Other Regions. Past and Present, Trzciński K., Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.-
 • LUBBE A. (2003), Ekonomiczne podstawy integracji w: Integracja europejska. Wybrane problemy, Milczarek D., Nowak A.Z., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.237-242
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 2010, Członek Rady Programowej, TRANSFORMACJE
 • 2009, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
Udział w konferencjach:
 • The 2009 Annual Meeting of the Law and Society, 2009
 • The 2009 Annual Meeting of the Law and Society, 2009
 • Civilization at Risk: Seeds of Strife, 2008
 • World Economy and European Integration, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Ministerstwo Gospodarki
Rada Integracji Europejskiej
Senat
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Komisja ds. Nagród Naukowych dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005–2010
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
1998–2001
Członek, ZNLE Gliwice
1997–1998
Członek, WIMA Łódź