Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
SZYMON WIERCIŃSKI

Katedra Strategii

dr SZYMON WIERCIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • negocjacje
 • strategie organizacji
Stypendia/ Nagrody:
2011
NAGRODA REKTORA ZA PRACE BADAWCZE (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIERCIŃSKI S. (2011), CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.54-67
 • WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Strategia Masowa szkoła rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.xxx
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
Rozdziały w monografiach:
 • WIERCIŃSKI S. (2013), Wymiar strategiczny i responsywny w mierzeniu efektywności CSR w: Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, S. Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.364-372
 • WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS) w: Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Bielecki W.T., Wardaszko M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.140-143
 • WIERCIŃSKI S. (2008), Identifying sources of the Sustain Competitive Advantage w: Zeszyty programu Top-15, Szymon Wierciński, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.141-188
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
 • 2016–2016 Internacjonalizacja nowych przedsięwzięć międzynarodowych (INVs) na przykładzie współpracy z korporacjami międzynarodowymi.
Udział w konferencjach:
 • Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • The 41 st EIBA Conference, 2015
 • Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Mazowiecki Urząd Marszałkowski
Centrum Sony