Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Starszy wykładowca, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2015–2017
Starszy wykładowca, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2015
Profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
1998–2013
Profesor zwyczajny, Katedra Europeistyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1992
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1984–1992
Docent, Uniwersytet Warszawski
1974–1983
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1967–1973
Asystent, Starszy Asystent, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • Unia Europejska
 • ubezpieczenia
 • bankowość
 • finanse międzynarodowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1989
Glasgow University, Wielka Brytania
1987
Carlton University, Kanada
1986
Rykkio University, Japonia
Staże:
2000
London School of Economics, Wielka Brytania
1973
Uniwersytet Paryski, Francja
1968
Uniwersytet w Nancy, Francja
Cykle wykładów:
1988
Salzburg Seminar, Austria
1989
Glasgow University, Wielka Brytania
1987
Carlton University, Kanada
1986
Uniwersytet w Tokio, Japonia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Rozdziały w monografiach:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, Warszawa, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change w: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011–2013 Współczesne systemy bankowe
 • 2011–2013 Instytucje i Procesy decyzyjne w UE
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Rada Integracji przy Prezydencie RP
Prezes Rady Ministrów
Narodowa Rada Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący / Członek
2008–2011
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1998–2010
, Akademia Leona Koźmińskiego
1992–2009
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Uniwersytet Warszawski, Członek
1991–1993
, Uniwersytet Warszawski
Udział w radach nadzorczych:
2007–2016
Przewodniczący, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Grupa ERGO HESTIA)
2007–2011
Członek, ABM Solid S.A.
2006
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gminne Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, gmina Izabelin
2004–2004
Członek, PKN Orlen S.A.
2002–2005
Członek, NFOŚ
2002
Członek, NFI Octava S.A.
2002–2006
Przewodniczący, PZU Życie S.A.
1998–2002
Przewodniczący, Universum (PTU S.A.)
1998–2002
Członek, PBK PTE
1997–2007
Członek, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A.
1997
Członek, POL-MOT Holding S.A.
1997–1999
Członek, ZE PAK Power Plants
1997–2002
Przewodniczący, ICI Polifarb Pilawa S.A.
1994–1997
Członek, BRE Bank
1992–1993
Członek zarządu, Międzynarodowy Bank Polski
1991–1994
Członek, ATU S.A.