Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • bankowość
 • finanse międzynarodowe
 • ubezpieczenia
 • Unia Europejska
Staże:
2000
London School of Economics, Wielka Brytania
1973
Uniwersytet Paryski, Francja
1968
Uniwersytet w Nancy, Francja
Cykle wykładów:
1988
Salzburg Seminar, wielkopolskie
1989
Glasgow University, chojnicki (Chojnice)
1987
Carlton University
1986
Uniwersytet w Tokio
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Rozdziały w monografiach:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, Warszawa, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change w: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Rada Integracji przy Prezydencie RP
Prezes Rady Ministrów
Narodowa Rada Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów
Ministerstwo Handlu Zagranicznego