Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Starszy wykładowca, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2015–2017
Starszy wykładowca, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2015
Profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
1998–2013
Profesor zwyczajny, Katedra Europeistyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1992
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1984–1992
Docent, Uniwersytet Warszawski
1974–1983
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1967–1973
Asystent, Starszy Asystent, Uniwersytet Warszawski
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.01
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
1998.01–2010.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
1992.01–2009.01
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Uniwersytet Warszawski
1991.01–1993.01
, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • Unia Europejska
 • ubezpieczenia
 • bankowość
 • finanse międzynarodowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1989
Glasgow University, Wielka Brytania
1987
Carlton University, Kanada
1986
Rykkio University, Japonia
Staże:
2000
London School of Economics, Wielka Brytania
1973
Uniwersytet Paryski, Francja
1968
Uniwersytet w Nancy, Francja
Cykle wykładów:
1988
Salzburg Seminar, Austria
1989
Glasgow University, Wielka Brytania
1987
Carlton University, Kanada
1986
Uniwersytet w Tokio, Japonia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Rozdziały w monografiach:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, Warszawa, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change w: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2012.02
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.10–2013.10 Współczesne systemy bankowe
 • 2011.10–2013.10 Instytucje i Procesy decyzyjne w UE
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Rada Integracji przy Prezydencie RP
Prezes Rady Ministrów
Narodowa Rada Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010.01
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący / Członek
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1998.01–2010.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
1992.01–2009.01
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Uniwersytet Warszawski, Członek
1991.01–1993.01
, Uniwersytet Warszawski
Udział w radach nadzorczych:
2007.01–2016.12
Przewodniczący, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Grupa ERGO HESTIA)
2007.01–2011.12
Członek, ABM Solid S.A.
2006.01
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gminne Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, gmina Izabelin
2004.01–2004.01
Członek, PKN Orlen S.A.
2002.01–2005.01
Członek, NFOŚ
2002.01
Członek, NFI Octava S.A.
2002.01–2006.01
Przewodniczący, PZU Życie S.A.
1998.01–2002.01
Przewodniczący, Universum (PTU S.A.)
1998.01–2002.01
Członek, PBK PTE
1997.01–2007.01
Członek, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A.
1997.01
Członek, POL-MOT Holding S.A.
1997.01–1999.01
Członek, ZE PAK Power Plants
1997.01–2002.01
Przewodniczący, ICI Polifarb Pilawa S.A.
1994.01–1997.01
Członek, BRE Bank
1992.01–1993.12
Członek zarządu, Międzynarodowy Bank Polski
1991.01–1994.01
Członek, ATU S.A.