Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. TERESA TARANKO

prof.
TERESA TARANKO

Katedra Marketingu

prof. TERESA TARANKO

CV
Historia stanowisk naukowych:
2018
Profesor zwyczajny, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Profesor, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2011–2018
Profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2011
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2000
Adiunkt, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1998–2000
Asystent, Akademia Leona Koźmińskiego
1990–2000
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1983–1990
Asystent, Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Admi
Zainteresowania badawcze:
 • koszty i efekty marketingu
 • marketing
 • zarządzanie marką
 • strategie organizacji
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
POLKOMTEL, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TARANKO T. (2016), Postawy konsumentów wobec marek producentów i marek własnych detalistów na rynku czekolady w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.119-137
 • TARANKO T. (2016), Ocena jakości usługi systemowej na przykładzie leczenia szpitalnego, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 26, s.62-74
 • CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.133-143
 • TARANKO T. (2014), Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 4/2014, s.278-288
 • TARANKO T. (2014), Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków, MARKETING I RYNEK, 4/2014, s.454-460
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TARANKO T. (2013), Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa-ujęcie modelowe, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.270-277
 • TARANKO T. (2013), Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, MARKETING I RYNEK, 3, s.2-7
 • TARANKO T. (2013), Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw a strategie produktowe, MARKETING I RYNEK, 1/2013, s.9-15
 • TARANKO T. (2011), Innowacje produktowe a procesy konkurencyjne, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 105, s.79-91
 • TARANKO T. (2011), Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 106, s.28-50
 • TARANKO T. (2009), Analiza i ocena systemów franszyzowych funkcjonujących na polskim rynku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(96), s.75-88
 • TARANKO T. (2009), Zachowania rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, MARKETING I RYNEK, 9/2009, s.25-32
 • TARANKO T. (2008), Możliwości ekspansji rynkowej firm przez franszyzę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.69-76
 • TARANKO T. (2008), Koszty działań marketingowych w opinii menedżerów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(91), s.83-93
 • TARANKO T. (2005), Cele działań marketingowych polskich przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 3, s.---
Redakcja Monografi:
 • TARANKO T., (2015), Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, , WOLTERS KLUWER POLSKA
Monografie:
 • TARANKO T. (2015), Komunkacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • TARANKO T. (2015), Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TARANKO T. (2010), Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
Rozdziały w monografiach:
 • TARANKO T. (2013), Relacje z nabywcami jako źródło wiedzy w kreowaniu wartości w: Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.79-87
 • TARANKO T. (2012), Strategie produktowo-rynkowe w: Strategie marketingowe, Wojciech Wrzosek, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.177-216
 • TARANKO T. (2012), Udział marketingu w rozwoju koncepcji kreowania wartości w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149- 157
 • TARANKO T. (2011), Aktywność rynkowa przedsiębiorstw a regulacje prawne w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych , gospodarczych i politycznych, Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.671-686
 • TARANKO T. (2011), Decyzje związane z produktem i marką w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.157-191
 • TARANKO T. (2011), Plan marketingowy w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.275 - 297
 • TARANKO T. (2011), Analiza warunków działania w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.69-89
 • TARANKO T. (2011), Decyzje związane z produktem i marką w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.195-231
 • TARANKO T. (2011), Plan marketingowy w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.333 - 349
 • TARANKO T. (2011), Oczekiwania reklamodawców oraz stopień ich spełnienia przez agencje reklamowe jako element jakości komunikacji marketingowej. w: Komunikacja Rynkowa. Strategie i instumenty, Bogna Pilarczyk, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu, s.177-188
 • TARANKO T. (2011), Uwarunkowania i konsekwencje wyboru instrumentów konkurencji w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu, s.310-320
 • TARANKO T. (2011), Analiza warunków działania w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.51-75
 • TARANKO T. (2010), Marka w procesach konkurencyjnych w: Marketing w realiach wspólczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Figiel Sz., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-196
 • TARANKO T. (2010), Przesłanki i kierunki zmian w komunikacji marketingowej w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szane, B. Pilarczyk i Z. Waśkowski, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.96-105
 • TARANKO T. (2010), Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Wiktor J. W., Żbikowska A., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-196
 • TARANKO T. (2010), Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Jak zbliżyć te dwa światy? w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.137-148
 • TARANKO T. (2009), Postawy Polaków wobec luksusu w: Oblicza konsumpcjonizmu, Mróz B., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.67-76
 • GARBARSKI L., TARANKO T. (2009), Koszty działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce w: Zeszyty Naukowe, -, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.-
 • TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-187
 • TARANKO T. (2009), Ocena aktywności marketingowej przedsiębiorstw za pomocą indeksu rozumienia i stosowania marketingu w: Tożsamość i wizerunek marketingu, Niestrój R., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.164-174
 • TARANKO T. (2009), Aktywność rynkowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach konkurencji w: Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, Juchniewicz M., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.87–94
 • TARANKO T. (2008), Kryteria i metody oceny portfela produktów firmy w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Kall J., Sojkin b., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.263-270
 • TARANKO T. (2008), Wyodrębnianie kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce w: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.63-76
 • TARANKO T. (2008), Analiza kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce w: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.77-92
 • TARANKO T. (2008), Konsekwencje dydaktyczne interdyscyplinarnego charakteru marketingu w: Współczesny marketing.Trendy. Działania, Sobczyk G., Warszawa, PWE, s.585-591
 • TARANKO T. (2007), Podejście procesowe w realizacji strategii produktowo - rynkowych przedsiębiorstw w: Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Zaleska M., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.177-184
 • TARANKO T. (2007), Aspiracje studentów i wymogi pracodawców jako punkty odniesienia w procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Doroszewicz S., Kobylińska A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.545-555
 • TARANKO T. (2006), Marketing wartości a strategie produktowo - rynkowe w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.48--55
 • TARANKO T. (2006), Pomiar kosztów realizacji marketingowej strategii produktu w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, Deluga W., Chotkowski J., Ustroń, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, ODDZIAŁ W KOSZALINIE, s.---
 • TARANKO T. (2005), Zmiany uwarunkowań rynkowych a strategie produktowo-rynkowe polskich przedsiębiorstw w: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Wiktor J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.229-235
 • TARANKO T. (2005), Strategie produktów luksusowych na polskim rynku w: Elity ekonomiczne-konsumpcja, rynek, marketing, Słaby T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.199-204
 • TARANKO T. (2005), Strategie produktowo - rynkowe polskich przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • TARANKO T. (2005), Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu w: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.123-149
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • TARANKO T. (2004), Niepewność w działaniach marketingowych przedsiębiorstw w: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • TARANKO T. (2004), Strategie produktowo-rynkowe w: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.142-174
 • TARANKO T. (2004), Rynek i jego funkcjonowanie. w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-22
 • TARANKO T. (2004), Produkt jako element marketingu w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.149-170
 • TARANKO T. (2004), Działania związane z produktem w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.171-188
 • TARANKO T. (2004), Strategie nowego produktu i związane z nimi ryzyko w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.145-151
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Recenzent, MARKETING I RYNEK
 • 2013, Recenzent, PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Regulacje prawne a równowaga organizacyjna dostawców bezpiecznego podpisu elektronicznego Doktorant: Patrycja Ilasz-Kłoda
Udział w konferencjach:
 • Komunikacja rynkowa.Kultura/Perswazja/Technologia, 2012
 • New Challenges for economics, management and economies after the crisis, 2011
 • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, 2011
 • Marketing w realiach wspólczesnego rynku, 2010
 • Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwańgospodarczych, 2010
 • Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. Stan obecny i kierunki zmian strategii marketingowych, 2009
 • Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość, 2008
 • Konsumpcjonizm a poziom jakości życia Polaków, 2007
 • Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, 2007
 • Marketing dóbr luksusowych, 2007
 • Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, 2006
 • Międzynarodowe sympozjum na temat Euromarketing.Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, 2005
 • Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2005
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2005
 • Elity ekonomiczne-konsumpcja, rynek, marketing, 2005
 • Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2004
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Kancelaria Kulikowska & Kulikowski
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja do Spraw Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2003
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2013
członek Zarządu, współzałożyciel, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
2011–2016
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Terra S.A.