Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. TADEUSZ TYSZKA

prof.
TADEUSZ TYSZKA

Katedra Psychologii Ekonomicznej

prof. TADEUSZ TYSZKA

CV
Staże:
2008
University of Seoul, Korea
Stypendia/ Nagrody:
2012
Nagroda Ministra Właściwego do spraw nauki za publikację pt. "Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna" (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • TYSZKA T., Konieczny R. (2016), What determines willingness to take preventive actions in areas experiencing severe flooding?, DECYZJE, 25, s.5-19
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2016), Are people interested in probabilities of natural disasters?, RISK ANALYSIS, 2016 Aug 23, s.1-12
 • TYSZKA T., Muda R. (2016), O wypełnianiu porad, czyli uzdrowienie Naamana, DECYZJE, 25, s.95-104
 • IDZIKOWSKA K., TYSZKA T., Palenik M., Zielonka P. (2016), The effect of delay on risk tolerance and probability weights, DECYZJE, 26, s.5-26
 • MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), Alcohol reduces aversion to ambiguity, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s.1-4
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
 • TYSZKA T. (2014), Motywy angażowania się ludzi w gry hazardowe, DECYZJE, 22, s.171-176
 • TYSZKA T., Svenson O. (2014), Psychological processes in decision making: probabilities, risk and Chance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.1-2
 • TYSZKA T. (2013), Powrót do pojęcia siły woli w teorii podejmowania decyzji, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2, s.201-212
 • TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze, DECYZJE, 19, s.121-124
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2012), The strength of emotions in moral judgment and decision-making under risk, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 43, s.132-144
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?, STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2011), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information, RISK ANALYSIS, 11, s.1832-1845
 • TYSZKA T. (2011), Logika negocjowania i gesty poddaństwa, DECYZJE, 16, s.127-132
 • MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), Sylwetka: Maya Bar-Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • TYSZKA T. (2010), Pułapki oceniania, DECYZJE, 13, s.5-25
 • TYSZKA T. (2010), Maya Bar- Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • TYSZKA T. (2010), TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI „SŁÓWKA. Komentarz II: Żal po decyzji i przed decyzją, DECYZJE, 14, s.130-133
 • MACKO A., TYSZKA T. (2009), Entrepreneurship and risk taking, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s.469-487
 • TYSZKA T., SAWICKI P., ZIELONKA P., Dacey R. (2008), Perception of randomness and predicting uncertain events, THINKING & REASONING, 1(14), s.83-110
 • TYSZKA T. (2008), Ward Edwards, DECYZJE, 9, s.121-125
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do „Rezydencji” Williama Faulknera, DECYZJE, 10, s.132-135
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do rozważań Telimeny, DECYZJE, 9, s.131-134
 • TYSZKA T. (2007), Komentarz do „Zbrodni i Kary” Fiodora Dostojewskiego, DECYZJE, 8, s.126-129
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2007), Emotional Factors in Currency Perception, JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 30, s.355-365
 • TYSZKA T. (2007), Bariery prywatnej przedsiębiorczości przed i po 1990 roku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.33-37
 • TYSZKA T. (2007), Anatol Rapaport, DECYZJE, 8, s.109-114
 • TYSZKA T., ZALESKIEWICZ T. (2006), When does information about probability count in choices under risk?, RISK ANALYSIS, 6, s.1623-1636
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2006), Cognitive and emotional factors affecting currency perception, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 4, s.518-530
 • MACKO A., TYSZKA T. (2006), Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.12-17
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K., SPENCE W., ULATOWSKA H. (2005), Proverbs as recommendations regarding risk taking, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.224-233
 • TYSZKA T., DEMIDOWICZ B., GUTOWSKI J., HAMER-GUTOWSKA K. (2005), Communicating and understanding information about the probablility of a genetic disease, PROCEEDINGS OF IAREP, ---, s.---
 • TYSZKA T. (2005), Psychologiczne osobliwości pieniądza, ŚWIAT NAUKI, 8, s.74-79
 • TYSZKA T., MACKO A. (2005), Przedsiębiorczość i ryzykowanie, DECYZJE, 4, s.29-50
 • TYSZKA T. (2005), Problem Panurga i Strategia Maksymalizacji Addytywnej Użyteczności (MAU) (komentarz do Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel), DECYZJE, 2, s.130-133
 • TYSZKA T., DOMURAT A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, DECYZJE, 2, s.85-104
 • TYSZKA T. (2004), Historic and contemporary controversies on the concept of utility, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, -, s.85-107
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2002), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters, The Journal of Psychology and Financial Markets, 3, s.152-160
 • MACKO A., TYSZKA T. (2002), Uwarunkowania przedsiębiorczości, TRANSFORMACJE, Listopad, s.55-61
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1999), Changes in Poles' Socioeconomic Preferences in the Period of System Transformation, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE- REVUE INTERNATIONALE, 48:3, s.313-328
 • TYSZKA T. (1998), Two Pairs of Conflicting Motives in Decision Making, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION MAKING, 74, s.1-23
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1996), Preferencje społeczno- ekonomiczne Polaków i ich zmiana w okresie transformacji polityczno- ekonomicznej, EKONOMISTA, 3, s.380-395
 • TYSZKA T. (1996), Debaty parlamentarne: dochodzenie do decyzji czy konkurs uzasadnień?, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 34 (2), s.61-71
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatyzm i przywiązanie do marki, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K. (1995), Percepcja działań ekonomicznych- problem niezmienniczości, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 38, s.321-340
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1995), Perception and acceptance of technological and environmental risks: why are poor countries less concerned?, RISK ANALYSIS, 6, s.733-743
 • TYSZKA T. (1995), Psychologia ekonomiczna: kupowanie, oszczędzanie, płacenie podatków, KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE, t.5, s.155-179
 • TYSZKA T. (1994), How do people percive economic activities, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 15, s.651-668
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Reprezentacja ekonomii przez studentów francuskich i polskich, PRAKSEOLOGIA, 4, s.-
 • TYSZKA T., Sokołowska J., ORŁOWSKI K., VERGES P., WOLAK K. (1994), Postawy i refleksje społeczno-ekonomiczne studentów polskich i francuskich, PRAKSEOLOGIA, 3-4, s.-
 • TYSZKA T., KOFTA M., SĘDEK G. (1993), Effects of uncontrollability on subsequent decision making: Testing the cognitive exhaustion hypothesis, JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 65, s.1270-1281
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1993), What verbal reports say about risk perception, ACTA PSYCHOLOGICA, 83, s.53-64
 • TYSZKA T. (1993), Kognitiwnyje predstawlenia o socalnoekonomiczeskich fenomenach, PSICHOLOGI CZESKI JURNAL, 14, s.67-78
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1992), Perception and judgments of the economic system, JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 13, s.421-448
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1992), Co jest stałe, a co zmienne w spostrzeganiu ryzyka: Porównawcze badania percepcji ryzyka w Polsce i w innych krajach, PRAKSEOLOGIA, 116-117, s.121-147
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1992), Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. Preferencje studentów polskich i amerykańskich, PRAKSEOLOGIA, 3-4 (116-117), s.167-190
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1991), Principles of distributive justice: Experiments on preferences in Poland and America, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 35, s.98-119
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1991), Risk perception in Poland; a comparision with three other countries, JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 4, s.179-193
 • TYSZKA T., WIELOCHOWSKI M. (1991), Must boxing verdicts be biased?, JOURNAL OF BEHEVIORAL DECISION MAKING, 4, s.283-295
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1991), Struktura poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze społeczno- ekonomicznej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3-4, s.29-50
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1986), Jak spostrzegamy ryzyko?, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1, s.39-64
 • TYSZKA T. (1985), Czy ewolucja pojęcia racjonalności wyboru?, STUDIA FILOZOFICZNE, 8-9, s.87-94
 • TYSZKA T. (1985), Czy doświadczenie poprawia jakość sądów klinicznych?, PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE, 16, s.180-189
 • TYSZKA T. (1985), Variability of predecisional information seeking behavior, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 16 (4), s.275-282
 • TYSZKA T. (1982), Aszimmetrikus informaciogyujtes,aszimmetrikus dontesi problema, PRAKSEOLOGIA, 3, s.319-346
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), Design research: a praxiological systematic approach, POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
 • TYSZKA T. (1981), Multi- attribute utility theory vs simle decision strategies approach to complex decision problems, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY, 2, s.159-172
 • TYSZKA T. (1980), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji II, PRAKSEOLOGIA, 74, s.23-40
 • TYSZKA T. (1980), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji I, PRAKSEOLOGIA, 73, s.79-106
 • TYSZKA T., ENGLANDER T. (1980), Information seeking in open decision situations, ACTA PSYCHOLOGICA, 45, s.169-176
 • TYSZKA T. (1978), Organizacje i gry, PRAKSEOLOGIA, 65, s.119-141
 • TYSZKA T. (1977), Prakseologia podejmowania decyzji, PRAKSEOLOGIA, 61-62, s.209-216
 • TYSZKA T. (1977), The principle of choice in conditions of total and partial ignorance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 8, s.137-143
 • TYSZKA T. (1976), Criteria and mechanisms of choice in n- person games, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 20, s.357-376
 • TYSZKA T. (1976), Strategiczne i psychologiczne aspekty koalicji i negocjacji w eksperymentalnych sytuacjach konfliktowych, PRAKSEOLOGIA, 57, s.103-121
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Some preliminary experiments on cooperation in n- person games, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, s.81-91
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Kooperacja i rywalizacja w sytuacjach współzależności interesów, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 13, s.-
 • TYSZKA T. (1973), Maksymalizacja oczekiwanej użyteczności jako kryterium wyboru w warunkach niepewności, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 11, s.83-119
 • TYSZKA T. (1973), Prediction of events and the SEU model, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.5-12
 • TYSZKA T., EKEL J. (1972), Monizm - i jaki- czy pluralizm w interpretacji prawdopodobieństwa?, PRAKSEOLOGIA, 43, s.95-115
Monografie:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Londyn, IWA Publishing
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2009), Psychologia Zachowań Konsumenckich. wyd.2 poszerzone, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T. (2004), Psychologia Ekonomiczna, Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2001), Psychologia Zachowań Konsumenckich, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Racjonalność Decyzji. Pewność i Ryzyko., PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Racjonalne Decyzje: Pewność i Ryzyko, Warszawa, PWE
 • TYSZKA T. (1998), Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Warszawa, GWP
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia i Poznanie, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia Zachowań Ekonomicznych, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1995), Czy powrót do introspekcji?, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1994), Cognitive representation of economics: Special session of the IAREP/SABE conference: Integrating Views on Economic Behavior, Rotterdam, July 1994, Warszawa, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1992), Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Warszawa, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1991), Psychologia i Sport, Warszawa, AWF
 • TYSZKA T. (1986), Analiza Decyzyjna i Psychologia Decyzji, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1983), Human Decision Making, Warszawa, Lund, Doxa
 • TYSZKA T. (1979), Konflikty i Strategie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne
Rozdziały w monografiach:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Psychological reactions to environmental hazards w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.1-20
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2017), Are people interested in probabilities of natural disasters? w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.21-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach w: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • TYSZKA T. (2012), Wybory konsumenckie w sytuacjach niepewności i niewiedzy w: W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Górnik-Durose M., Zawadzka A.M., Warszawa, DIFIN, s.-
 • MACKO A., TYSZKA T. (2011), Oceny i decyzje moralne w: Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki., W. Gasparski, Warszawa, PWN, s.319-339
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2009), Zachowania nabywców w sytuacji skrajnej niewiedzy w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i Zaufanie a Zachowania Nabywców, Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.338-347
 • TYSZKA T. (2009), Emocje moralne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w: Nowe Idee w Psychologii, Kozielecki J., Sopot, GWP, s.100-
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2007), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information w: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP Conference, Polic M., Bajec B., Komidar L., LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.108-113
 • TYSZKA T. (2007), Sacrum i profanum w gospodarce w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka - Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.53-63
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2007), Judgements and Choices Between Alternatives with Moral Consequences w: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP, Polic M., Bajec B., Komidar L., LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.---
 • TYSZKA T. (2007), O decyzjach przed teorią decyzji w: Psychologia. Między teorią metodą i praktyką, Brzeziński J.M., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.---
 • TYSZKA T. (2006), Teoria decyzji w kontekście moralności i prawa w: Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Aranowska E., Łukasik-Goszczyńska M., Warszawa, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, s.274-283
 • TYSZKA T. (2005), Trwanie przy wcześniejszych przekonaniach i przy wcześniejszych preferencjach w: Ratione et Studio, Trzęsicki K., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.---
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K., GUTOWSKI J., DEMIDOWICZ B. (2005), Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease w: Absurdity in the economy: IAREP Conference Proceedings, K. Riegel, Praga, Prague: Czech Association of Work and Organizational Psychologie, s.CD
 • TYSZKA T. (2004), Zachowania konsumeckie w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., TOKARZ M. (2004), Negocjacje w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2004), Psychologia pieniądza w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.161-191
 • TYSZKA T. (2004), Racjonalność w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Pieniądze i księgowanie mentalne w: Psychologia umysłu, Piskorz Z., Zaleśkiewicz T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Some Remarks on the Psychological Aspects of Flood Prevention and Management w: Flood Events – Are We Prepared?, Holz K.P., Erlich M., Karpacz, OSIRIS WORKSHOP, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., DOMURAT A. (2002), When are people willing to buy insurance? w: Stability and Dynamics of Power: IAREP/SABE Conference Proceedings, -, University of Turku
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2001), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters w: Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, A. J. Scott, University of Bath
 • TYSZKA T. (2001), Perception of economic phenomena: personal experience versus mass communication w: Everyday Representations of the Economy, C. Rolland- Levy, E. Kirchler, E. Penz, C. Grey, WUV
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K. (2000), Predecisional Distortion of Evaluation w: Fairness and Cooperation, E. Holzl, WUV
 • TYSZKA T. (1999), Transformation in Eastern Europe w: The Elgar Companion To Consumer Research And Economic Psychology, P.E. Earl S. Kemp, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (1999), Elementary processed underlying managerial risk taking w: Risk Research Group- The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management, Gren Bo, Stockholm University
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1998), Evaluation et prise de decision w: Psychologie Economic: Teorie et Application, Ch. Rolland- Levy, Ph. Addeir, Economica
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1997), Perceptions of economic activities A cross- country comparison w: Advances in Economic Psychology, Antonides G., Van Raij F., Maital S., WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty w: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, PROMOLIBRO
 • TYSZKA T. (1997), Percepcja i akceptacja ryzyka w: Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Koradecka D., CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • TYSZKA T. (1997), Podejmowanie decyzji w: Psychologia i Poznanie, Materska M., Tyszka T., PWN
 • TYSZKA T. (1995), Konstrukcyjne podejście do formułowania ocen i podejmowania decyzji w: Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka, A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • TYSZKA T. (1995), Decision importance and consumer decision processes w: Decision importance and consumer decision processes, C.H. Roland- Levy, Universite Rene Descartes Paris
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1994), Perceptions of economic activities: A cross- country comparision w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K., Sokołowska J., VERGES P., WOLAK K. (1994), Preferences and attitudes of Polish and French students w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Representation of economis by French and Polish students w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T. (1993), Percepcja działań ekonomicznych przez pracowników najemnych i przez pracujących 'na swoim' w: Przedsiębiorstwo w Procesie Transformacji Rynkowej, M. Hoffer, W. Kosidowski, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1993), Struktura poznawcza i struktura preferencji społeczno- ekonomicznych w: Zmiany społeczne. Zagrożenia i Wyzwania dla Jednostki, Ratajczak Z., PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Zachowanie niebezpieczne z wyboru w: Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Tyszka T., PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Wybory:oceny i strategie w: Psychologia i Poznanie, Materska M., Tyszka T., PWN
 • TYSZKA T. (1992), Zachowanie bezpieczne i niebezpieczne oraz ich uwarunkowania w: Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Tyszka T., PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1990), System transmormation and the changes of opinion, preferences and economic behavior w: Applied preferences and economic behavior, S.E.G. Lea, P. Webley, B.M. Young, WASHINGTON SINGER PRESS
 • TYSZKA T. (1990), Procesy informacyjne i ewaluacyjne w podejmowaniu decyzji w: Wartości moralne i społeczne. Perspektywa indywidualna i społeczna, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, OSSOLINEUM
 • TYSZKA T. (1989), Information and evaluation processes in decision making w: Social and Moral Values. Individual and Societal Perspectives, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, HILLSDALE: ERLBAUM
 • TYSZKA T. (1989), Preselection, uncertainty of preferences and information processing in human decision making w: Process and Structure in Human Decision Making, H. Montgomery, O.Svenson, WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T. (1988), Podejmowanie decyzji w: Metodologia projektowania, W. Gasparski, WYDAWNICTWO NAUKOWO- TECHNICZNE
 • TYSZKA T. (1988), Justification of decision made in adverse circumstances w: Applied Behavioral Economics, S. Maital, WHEATSHEAF BOOKS Ltd.
 • TYSZKA T. (1986), Information and Evaluative processes in decision- making: the role of familiarity w: New Directions in Research on Decision Making, Brehmer B., Lourens P., Sevon G., NORTH- LAND
 • TYSZKA T. (1983), Contextual multi- attribute decision rules w: Human Decision Making, Sjoberg L., Tyszka T., Wise J., Lund, DOXA
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2015 Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
 • 1998–2000 Przywiązanie do marki w wyborach konsumenckich i wyborach politycznych.
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2008 Działania przedsiębiorcze w świetle teorii planowanego zachowania Doktorant: Banerski Grzegorz
Udział w konferencjach:
 • X KONFERENCJA „PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 2016
 • EGPROC 2014, 2014
 • XII Kolokwia Psychologiczne PAN, Pogranicza Psychologii, 2013
 • IAREP Conference Wroclaw, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2012
 • EGPROC2012, 2012
 • Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?, 2012
 • Ludzka twarz biznesu, 2012
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • SABE/IAREP/ICABEEP, 2011
 • V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”, 2011
 • EGPROC 2011, 2011
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • ICAP, 2010
 • II Konferencja naukowa Psychologia - Kojnsumpcja - Jakość życia, 2010
 • 27th International Congress of Applied Psychology, 2010
 • Annual Meeting of European Gropu for Process Tracing Studies, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • EADM-SPUDM, 2009
 • IAREP/SABE 2009 Behavioural Economics, Economic Psychology: Theory and Policy, 2009
 • EGPROC, 2009
 • Moral judgments and moral choices. Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Decision Making, 2008
 • IAREP/SABE 2008 World Meeting, 2008
 • IAREP/SABE 2008, 2008
 • XXIX International Congress of Psychology, 2008
 • XXIX international Congress of Psychology, 2008
 • SJDM 28th Annual Conference, 2007
 • EADM/SPUDM 21, 2007
 • IAREP 2007 Conference - Values and Economy, 2007
 • EGPROC, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • 26th International Congress of Applied Psychology, 2006
 • IAREP, 2006
 • EGPROC, 2006
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005
 • IAREP 2005, 2005
 • SPUDM, 2005
 • ICSD 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • Workshop on Behavioral Finance and Economics, 2005
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a ryzyko, 2005
 • When are people willing to buy insurance?, 2002
 • Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, 1970
 • Social & Economic Representations. Proceedings of the XXI IAREP Annual Colloquium, 1970
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
2006
, International Association of Applied Psychology
2005
, Society for Judgment and Decision Making
2000
, Polskie Towarzystwo Prakseologiczne
2000
, Polish Psychological Society
2000
, Polska Akademia Nauk
2000
, European Association for Decision Making
1992
, International Association for Research in Economic Psychology