Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. TADEUSZ TYSZKA

prof.
TADEUSZ TYSZKA

Katedra Psychologii Ekonomicznej

prof. TADEUSZ TYSZKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2001
Dyrektor Centrum Badawczego / Profesor zwyczajny, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
1996
Profesor zwyczajny, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
1982–1998
Profesor zwyczajny, Wydział Psychologii, Polska Akademia Nauk
1975–1982
Adiunkt, Wydział Prakseologii, Polska Akademia Nauk
1973–1975
Adiunkt, Wydział Psychologii, Institute of Educational Research
1971–1973
Adiunkt, Politechnika Wrocławska
1966–1970
Asystent, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Polska
2010
IAREP/SABE/ICABEEP Summer School 2010, Rosja
2010
IAREP/SABE/ICABEEP Summer School 2010, Rosja
Staże:
2008
University of Seoul, Korea
Stypendia/ Nagrody:
2012
Nagroda Ministra Właściwego do spraw nauki za publikację pt. "Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna" (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • IDZIKOWSKA K., TYSZKA T., Palenik M., Zielonka P. (2016), The effect of delay on risk tolerance and probability weights, DECYZJE, 26, s.5-26
 • TYSZKA T., Konieczny R. (2016), What determines willingness to take preventive actions in areas experiencing severe flooding?, DECYZJE, 25, s.5-19
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2016), Are people interested in probabilities of natural disasters?, RISK ANALYSIS, 2016 Aug 23, s.1-12
 • TYSZKA T., Muda R. (2016), O wypełnianiu porad, czyli uzdrowienie Naamana, DECYZJE, 25, s.95-104
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), Alcohol reduces aversion to ambiguity, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s.1-4
 • TYSZKA T. (2014), Motywy angażowania się ludzi w gry hazardowe, DECYZJE, 22, s.171-176
 • TYSZKA T., Svenson O. (2014), Psychological processes in decision making: probabilities, risk and Chance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.1-2
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TYSZKA T. (2013), Powrót do pojęcia siły woli w teorii podejmowania decyzji, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2, s.201-212
 • TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze, DECYZJE, 19, s.121-124
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?, STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2012), The strength of emotions in moral judgment and decision-making under risk, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 43, s.132-144
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2011), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information, RISK ANALYSIS, 11, s.1832-1845
 • TYSZKA T. (2011), Logika negocjowania i gesty poddaństwa, DECYZJE, 16, s.127-132
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • TYSZKA T. (2010), Pułapki oceniania, DECYZJE, 13, s.5-25
 • TYSZKA T. (2010), TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI „SŁÓWKA. Komentarz II: Żal po decyzji i przed decyzją, DECYZJE, 14, s.130-133
 • MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), Sylwetka: Maya Bar-Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • TYSZKA T. (2010), Maya Bar- Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • MACKO A., TYSZKA T. (2009), Entrepreneurship and risk taking, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s.469-487
 • TYSZKA T., SAWICKI P., ZIELONKA P., Dacey R. (2008), Perception of randomness and predicting uncertain events, THINKING & REASONING, 1(14), s.83-110
 • TYSZKA T. (2008), Ward Edwards, DECYZJE, 9, s.121-125
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do rozważań Telimeny, DECYZJE, 9, s.131-134
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do „Rezydencji” Williama Faulknera, DECYZJE, 10, s.132-135
 • TYSZKA T. (2007), Anatol Rapaport, DECYZJE, 8, s.109-114
 • TYSZKA T. (2007), Komentarz do „Zbrodni i Kary” Fiodora Dostojewskiego, DECYZJE, 8, s.126-129
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2007), Emotional Factors in Currency Perception, JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 30, s.355-365
 • TYSZKA T. (2007), Bariery prywatnej przedsiębiorczości przed i po 1990 roku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.33-37
 • TYSZKA T., ZALESKIEWICZ T. (2006), When does information about probability count in choices under risk?, RISK ANALYSIS, 6, s.1623-1636
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2006), Cognitive and emotional factors affecting currency perception, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 4, s.518-530
 • MACKO A., TYSZKA T. (2006), Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.12-17
 • TYSZKA T., DEMIDOWICZ B., GUTOWSKI J., HAMER-GUTOWSKA K. (2005), Communicating and understanding information about the probablility of a genetic disease, PROCEEDINGS OF IAREP, ---, s.---
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K., SPENCE W., ULATOWSKA H. (2005), Proverbs as recommendations regarding risk taking, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.224-233
 • TYSZKA T. (2005), Problem Panurga i Strategia Maksymalizacji Addytywnej Użyteczności (MAU) (komentarz do Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel), DECYZJE, 2, s.130-133
 • TYSZKA T. (2005), Psychologiczne osobliwości pieniądza, ŚWIAT NAUKI, 8, s.74-79
 • TYSZKA T., MACKO A. (2005), Przedsiębiorczość i ryzykowanie, DECYZJE, 4, s.29-50
 • TYSZKA T. (2004), Historic and contemporary controversies on the concept of utility, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, -, s.85-107
 • TYSZKA T., DOMURAT A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, DECYZJE, 2, s.85-104
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2002), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters, The Journal of Psychology and Financial Markets, 3, s.152-160
 • MACKO A., TYSZKA T. (2002), Uwarunkowania przedsiębiorczości, TRANSFORMACJE, Listopad, s.55-61
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1999), Changes in Poles' Socioeconomic Preferences in the Period of System Transformation, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE- REVUE INTERNATIONALE, 48:3, s.313-328
 • TYSZKA T. (1998), Two Pairs of Conflicting Motives in Decision Making, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION MAKING, 74, s.1-23
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1996), Preferencje społeczno- ekonomiczne Polaków i ich zmiana w okresie transformacji polityczno- ekonomicznej, EKONOMISTA, 3, s.380-395
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatyzm i przywiązanie do marki, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
 • TYSZKA T. (1996), Debaty parlamentarne: dochodzenie do decyzji czy konkurs uzasadnień?, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 34 (2), s.61-71
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1995), Perception and acceptance of technological and environmental risks: why are poor countries less concerned?, RISK ANALYSIS, 6, s.733-743
 • TYSZKA T. (1995), Psychologia ekonomiczna: kupowanie, oszczędzanie, płacenie podatków, KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE, t.5, s.155-179
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K. (1995), Percepcja działań ekonomicznych- problem niezmienniczości, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 38, s.321-340
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Reprezentacja ekonomii przez studentów francuskich i polskich, PRAKSEOLOGIA, 4, s.-
 • TYSZKA T., Sokołowska J., ORŁOWSKI K., VERGES P., WOLAK K. (1994), Postawy i refleksje społeczno-ekonomiczne studentów polskich i francuskich, PRAKSEOLOGIA, 3-4, s.-
 • TYSZKA T. (1994), How do people percive economic activities, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 15, s.651-668
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1993), What verbal reports say about risk perception, ACTA PSYCHOLOGICA, 83, s.53-64
 • TYSZKA T., KOFTA M., SĘDEK G. (1993), Effects of uncontrollability on subsequent decision making: Testing the cognitive exhaustion hypothesis, JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 65, s.1270-1281
 • TYSZKA T. (1993), Kognitiwnyje predstawlenia o socalnoekonomiczeskich fenomenach, PSICHOLOGI CZESKI JURNAL, 14, s.67-78
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1992), Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. Preferencje studentów polskich i amerykańskich, PRAKSEOLOGIA, 3-4 (116-117), s.167-190
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1992), Co jest stałe, a co zmienne w spostrzeganiu ryzyka: Porównawcze badania percepcji ryzyka w Polsce i w innych krajach, PRAKSEOLOGIA, 116-117, s.121-147
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1992), Perception and judgments of the economic system, JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 13, s.421-448
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1991), Principles of distributive justice: Experiments on preferences in Poland and America, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 35, s.98-119
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1991), Struktura poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze społeczno- ekonomicznej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3-4, s.29-50
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1991), Risk perception in Poland; a comparision with three other countries, JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 4, s.179-193
 • TYSZKA T., WIELOCHOWSKI M. (1991), Must boxing verdicts be biased?, JOURNAL OF BEHEVIORAL DECISION MAKING, 4, s.283-295
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1986), Jak spostrzegamy ryzyko?, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1, s.39-64
 • TYSZKA T. (1985), Czy ewolucja pojęcia racjonalności wyboru?, STUDIA FILOZOFICZNE, 8-9, s.87-94
 • TYSZKA T. (1985), Variability of predecisional information seeking behavior, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 16 (4), s.275-282
 • TYSZKA T. (1985), Czy doświadczenie poprawia jakość sądów klinicznych?, PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE, 16, s.180-189
 • TYSZKA T. (1982), Aszimmetrikus informaciogyujtes,aszimmetrikus dontesi problema, PRAKSEOLOGIA, 3, s.319-346
 • TYSZKA T. (1981), Multi- attribute utility theory vs simle decision strategies approach to complex decision problems, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY, 2, s.159-172
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), Design research: a praxiological systematic approach, POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
 • TYSZKA T. (1980), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji I, PRAKSEOLOGIA, 73, s.79-106
 • TYSZKA T. (1980), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji II, PRAKSEOLOGIA, 74, s.23-40
 • TYSZKA T., ENGLANDER T. (1980), Information seeking in open decision situations, ACTA PSYCHOLOGICA, 45, s.169-176
 • TYSZKA T. (1978), Organizacje i gry, PRAKSEOLOGIA, 65, s.119-141
 • TYSZKA T. (1977), Prakseologia podejmowania decyzji, PRAKSEOLOGIA, 61-62, s.209-216
 • TYSZKA T. (1977), The principle of choice in conditions of total and partial ignorance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 8, s.137-143
 • TYSZKA T. (1976), Criteria and mechanisms of choice in n- person games, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 20, s.357-376
 • TYSZKA T. (1976), Strategiczne i psychologiczne aspekty koalicji i negocjacji w eksperymentalnych sytuacjach konfliktowych, PRAKSEOLOGIA, 57, s.103-121
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Kooperacja i rywalizacja w sytuacjach współzależności interesów, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 13, s.-
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Some preliminary experiments on cooperation in n- person games, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, s.81-91
 • TYSZKA T. (1973), Maksymalizacja oczekiwanej użyteczności jako kryterium wyboru w warunkach niepewności, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 11, s.83-119
 • TYSZKA T. (1973), Prediction of events and the SEU model, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.5-12
 • TYSZKA T., EKEL J. (1972), Monizm - i jaki- czy pluralizm w interpretacji prawdopodobieństwa?, PRAKSEOLOGIA, 43, s.95-115
Monografie:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2009), Psychologia Zachowań Konsumenckich. wyd.2 poszerzone, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T. (2004), Psychologia Ekonomiczna, Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Racjonalność Decyzji. Pewność i Ryzyko., -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Racjonalne Decyzje: Pewność i Ryzyko, Warszawa, PWE
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2001), Psychologia Zachowań Konsumenckich, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T. (1998), Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Warszawa, GWP
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia Zachowań Ekonomicznych, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia i Poznanie, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1995), Czy powrót do introspekcji?, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1994), Cognitive representation of economics: Special session of the IAREP/SABE conference: Integrating Views on Economic Behavior, Rotterdam, July 1994, Warszawa, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1992), Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Warszawa, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1991), Psychologia i Sport, Warszawa, AWF
 • TYSZKA T. (1986), Analiza Decyzyjna i Psychologia Decyzji, Warszawa, PWN
 • TYSZKA T. (1983), Human Decision Making, Warszawa, Lund, Doxa
 • TYSZKA T. (1979), Konflikty i Strategie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo Techniczne
Rozdziały w monografiach:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Psychological reactions to environmental hazards w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.1-20
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2017), Are people interested in probabilities of natural disasters? w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.21-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach w: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • TYSZKA T. (2012), Wybory konsumenckie w sytuacjach niepewności i niewiedzy w: W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Górnik-Durose M., Zawadzka A.M., Warszawa, DIFIN, s.-
 • MACKO A., TYSZKA T. (2011), Oceny i decyzje moralne w: Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki., W. Gasparski, Warszawa, PWN, s.319-339
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2009), Zachowania nabywców w sytuacji skrajnej niewiedzy w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i Zaufanie a Zachowania Nabywców, Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.338-347
 • TYSZKA T. (2009), Emocje moralne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w: Nowe Idee w Psychologii, Kozielecki J., Sopot, GWP, s.100-
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2007), Judgements and Choices Between Alternatives with Moral Consequences w: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP, Polic M., Bajec B., Komidar L., ---, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.---
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2007), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information w: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP Conference, Polic M., Bajec B., Komidar L., ---, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.108-113
 • TYSZKA T. (2007), Sacrum i profanum w gospodarce w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka - Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.53-63
 • TYSZKA T. (2007), O decyzjach przed teorią decyzji w: Psychologia. Między teorią metodą i praktyką, Brzeziński J.M., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.---
 • TYSZKA T. (2006), Teoria decyzji w kontekście moralności i prawa w: Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Aranowska E., Łukasik-Goszczyńska M., Warszawa, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, s.274-283
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K., GUTOWSKI J., DEMIDOWICZ B. (2005), Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease w: Absurdity in the economy: IAREP Conference Proceedings, K. Riegel, Praga, Prague: Czech Association of Work and Organizational Psychologie, s.CD
 • TYSZKA T. (2005), Trwanie przy wcześniejszych przekonaniach i przy wcześniejszych preferencjach w: Ratione et Studio, Trzęsicki K., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.---
 • TYSZKA T. (2004), Zachowania konsumeckie w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., TOKARZ M. (2004), Negocjacje w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2004), Psychologia pieniądza w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.161-191
 • TYSZKA T. (2004), Racjonalność w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Pieniądze i księgowanie mentalne w: Psychologia umysłu, Piskorz Z., Zaleśkiewicz T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Some Remarks on the Psychological Aspects of Flood Prevention and Management w: Flood Events – Are We Prepared?, Holz K.P., Erlich M., Karpacz, OSIRIS WORKSHOP, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., DOMURAT A. (2002), When are people willing to buy insurance? w: Stability and Dynamics of Power: IAREP/SABE Conference Proceedings, -, -, University of Turku
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2001), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters w: Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, A. J. Scott, -, University of Bath
 • TYSZKA T. (2001), Perception of economic phenomena: personal experience versus mass communication w: Everyday Representations of the Economy, C. Rolland- Levy, E. Kirchler, E. Penz, C. Grey, -, WUV
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K. (2000), Predecisional Distortion of Evaluation w: Fairness and Cooperation, E. Holzl, -, WUV
 • TYSZKA T. (1999), Transformation in Eastern Europe w: The Elgar Companion To Consumer Research And Economic Psychology, P.E. Earl S. Kemp, -, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (1999), Elementary processed underlying managerial risk taking w: Risk Research Group- The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management, Gren Bo, -, Stockholm University
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1998), Evaluation et prise de decision w: Psychologie Economic: Teorie et Application, Ch. Rolland- Levy, Ph. Addeir, -, Economica
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1997), Perceptions of economic activities A cross- country comparison w: Advances in Economic Psychology, Antonides G., Van Raij F., Maital S., -, WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty w: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, -, PROMOLIBRO
 • TYSZKA T. (1997), Percepcja i akceptacja ryzyka w: Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Koradecka D., -, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • TYSZKA T. (1997), Podejmowanie decyzji w: Psychologia i Poznanie, Materska M., Tyszka T., -, PWN
 • TYSZKA T. (1995), Decision importance and consumer decision processes w: Decision importance and consumer decision processes, C.H. Roland- Levy, -, Universite Rene Descartes Paris
 • TYSZKA T. (1995), Konstrukcyjne podejście do formułowania ocen i podejmowania decyzji w: Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka, A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek, -, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1994), Perceptions of economic activities: A cross- country comparision w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K., Sokołowska J., VERGES P., WOLAK K. (1994), Preferences and attitudes of Polish and French students w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Representation of economis by French and Polish students w: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T. (1993), Percepcja działań ekonomicznych przez pracowników najemnych i przez pracujących 'na swoim' w: Przedsiębiorstwo w Procesie Transformacji Rynkowej, M. Hoffer, W. Kosidowski, -, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1993), Struktura poznawcza i struktura preferencji społeczno- ekonomicznych w: Zmiany społeczne. Zagrożenia i Wyzwania dla Jednostki, Ratajczak Z., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Zachowanie niebezpieczne z wyboru w: Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Tyszka T., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Wybory:oceny i strategie w: Psychologia i Poznanie, Materska M., Tyszka T., -, PWN
 • TYSZKA T. (1992), Zachowanie bezpieczne i niebezpieczne oraz ich uwarunkowania w: Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Tyszka T., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1990), Procesy informacyjne i ewaluacyjne w podejmowaniu decyzji w: Wartości moralne i społeczne. Perspektywa indywidualna i społeczna, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, -, OSSOLINEUM
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1990), System transmormation and the changes of opinion, preferences and economic behavior w: Applied preferences and economic behavior, S.E.G. Lea, P. Webley, B.M. Young, -, WASHINGTON SINGER PRESS
 • TYSZKA T. (1989), Information and evaluation processes in decision making w: Social and Moral Values. Individual and Societal Perspectives, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, -, HILLSDALE: ERLBAUM
 • TYSZKA T. (1989), Preselection, uncertainty of preferences and information processing in human decision making w: Process and Structure in Human Decision Making, H. Montgomery, O.Svenson, -, WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T. (1988), Justification of decision made in adverse circumstances w: Applied Behavioral Economics, S. Maital, -, WHEATSHEAF BOOKS Ltd.
 • TYSZKA T. (1988), Podejmowanie decyzji w: Metodologia projektowania, W. Gasparski, -, WYDAWNICTWO NAUKOWO- TECHNICZNE
 • TYSZKA T. (1986), Information and Evaluative processes in decision- making: the role of familiarity w: New Directions in Research on Decision Making, Brehmer B., Lourens P., Sevon G., -, NORTH- LAND
 • TYSZKA T. (1983), Contextual multi- attribute decision rules w: Human Decision Making, Sjoberg L., Tyszka T., Wise J., Lund, DOXA
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2015 Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
 • 1998–2000 Przywiązanie do marki w wyborach konsumenckich i wyborach politycznych.
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2005, Redaktor, Journal of Socio-Economics
 • 2004, Redaktor naczelny, DECYZJE
 • 2004, Redaktor naczelny, DECYZJE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2008 Działania przedsiębiorcze w świetle teorii planowanego zachowania Doktorant: Banerski Grzegorz
Udział w konferencjach:
 • X KONFERENCJA „PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 2016
 • EGPROC 2014, 2014
 • XII Kolokwia Psychologiczne PAN, Pogranicza Psychologii, 2013
 • IAREP Conference Wroclaw, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2012
 • EGPROC2012, 2012
 • Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?, 2012
 • Ludzka twarz biznesu, 2012
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • SABE/IAREP/ICABEEP, 2011
 • V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”, 2011
 • EGPROC 2011, 2011
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • ICAP, 2010
 • II Konferencja naukowa Psychologia - Kojnsumpcja - Jakość życia, 2010
 • 27th International Congress of Applied Psychology, 2010
 • Annual Meeting of European Gropu for Process Tracing Studies, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • EADM-SPUDM, 2009
 • IAREP/SABE 2009 Behavioural Economics, Economic Psychology: Theory and Policy, 2009
 • EGPROC, 2009
 • Moral judgments and moral choices. Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Decision Making, 2008
 • IAREP/SABE 2008, 2008
 • IAREP/SABE 2008 World Meeting, 2008
 • XXIX international Congress of Psychology, 2008
 • XXIX International Congress of Psychology, 2008
 • SJDM 28th Annual Conference, 2007
 • EADM/SPUDM 21, 2007
 • IAREP 2007 Conference - Values and Economy, 2007
 • EGPROC, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • 26th International Congress of Applied Psychology, 2006
 • IAREP, 2006
 • EGPROC, 2006
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005
 • IAREP 2005, 2005
 • SPUDM, 2005
 • ICSD 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • Workshop on Behavioral Finance and Economics, 2005
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a ryzyko, 2005
 • When are people willing to buy insurance?, 2002
 • Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, 1970
 • Social & Economic Representations. Proceedings of the XXI IAREP Annual Colloquium, 1970
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
2006
, International Association of Applied Psychology
2005
, Society for Judgment and Decision Making
2000
, Polskie Towarzystwo Prakseologiczne
2000
, Polish Psychological Society
2000
, Polska Akademia Nauk
2000
, European Association for Decision Making
1992
, International Association for Research in Economic Psychology
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011–2011 Nagroda Ministra właściwego do spraw nauki - 2011 rok
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2015
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Wydawnicza, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2001
, Akademia Leona Koźmińskiego