Wizytówkawyszukaj pracownika

dr JOLANTA TKACZYK

dr
JOLANTA TKACZYK

Katedra Marketingu

dr JOLANTA TKACZYK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Adiunkt, Centrum Badań Cyberman, Akademia Leona Koźmińskiego
2007
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
1996–2007
Asystent, Katedra Marketingu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.10–2015.09
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.01–2011.07
Komisja ds Nagród, Akademia Leona Koźmińskiego
2003.01
Association for Consumer Research,
1998.09–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • wspieranie produktu wizerunkiem znanej osoby
 • zachowania konsumentów
 • marketing
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • komunikacja interpersonalna
 • koszty i efekty marketingu
 • konsumpcja
 • media
Staże:
1999
University of Greenwich, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
2011
Nagroda Rektora ALK za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz”, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J. (2017), Consumer Involvement in the Purchase of Food Products and the Willingness to Generate Feedback Through Word-of-Mouth Communication, JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT (DAWNIEJ: ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU. EKONOMIA), 3, s.685–692
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), Informal channels of communication used by enterprises, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Postawy studentów wobec partycypacyjnego modelu kształtowania ceny „płać, ile chcesz”, HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • TKACZYK J. (2016), Poziom zaangażowania konsumenta w zakup produktu a skłonność do generowania przekazów w komunikacji nieformalnej, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 236, s.153-163
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • TKACZYK J. (2016), Consumers’ Information Source Horizon in a Decision-Making Process – A European Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION, 11, s.130-135
 • TKACZYK J. (2016), Komunikacja nieformalna online (eWoM) jako narzędzie cyfrowej komunikacji marketingowej - istota, formy, motywacje, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 2, s.25-38
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J. (2016), The Importance of Similarity and Expertise of the Information Source in the Word-Of-Mouth Communication Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 2, s.61-71
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Impact of consumer involvement on product recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • TKACZYK J. (2015), Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE, MARKETING I RYNEK, 8, s.757-769
 • TKACZYK J. (2015), Consumer Susceptibility to Social Influence and Tendency to Generate a Positive or Negative Message in Word of Mouth Communication, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.21-29
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), Płać ile chcesz jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny - stan badań, LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • TKACZYK J. (2014), How is Value Created through Marketing?, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.58-59
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), The consumers attitude towards payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), Consumer attitude toward payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • TKACZYK J. (2014), Komunikacja nieformalna - metaanaliza, MARKETING I RYNEK, 8, s.747-754
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Shared value creation and marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
 • TKACZYK J. (2013), Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.120-129
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUSTRIES, International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), Identifying competitors: challenges for start-up firms, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), Sytuacja konkurencyjna w perspektywie usługodawców - wytyczne dla pozycjonowania na rynku usług niepublicznych placówek oświatowych, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • TKACZYK J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), maj-czerwiec, s.126-134
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Competitive landscape of educational market: a managerial perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J. (2012), Wideografia jako metoda badań zachowań konsumenckich, MARKETING I RYNEK, 3, s.1-7
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • TKACZYK J. (2011), Rola opowieści w badaniach marketingowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 236, s.301-310
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • TKACZYK J. (2011), Rola wideografii w badaniach zachowań konsumenckich, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 50, s.224-236
 • TKACZYK J. (2011), Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 209, s.29-39
 • TKACZYK J. (2011), Facebook jako narzędzie WOM marketingu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 660/72, s.389-401
 • TKACZYK J. (2011), Komunikacja nieformalna online - czy Polacy to europejczycy?, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik 2011, s.191-197
 • TKACZYK J. (2010), Trendy w zachowaniach konsumenckich i ich wpływ na kształtowanie produktów, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 153, s.257-264
 • TKACZYK J. (2010), Formy komunikacji nieformalnej online (E-WOM), ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 608/15, s.193-205
 • TKACZYK J. (2010), Komunikacja nieformalna on-line (eWOM) – istota i znaczenie, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.43-54
 • TKACZYK J. (2009), Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną, HANDEL WEWNĘTRZNY, czerwiec 2009, s.166-172
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • TKACZYK J. (2008), Pozycjonowanie prezentów, MARKETING W PRAKTYCE, 1(119), s.73-76
 • TKACZYK J. (2008), Sztuka korporacyjnego obdarowywania, PRO-KREACJA, 4(16), s.51-56
 • TKACZYK J. (2007), Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa - zarządzanie wizerunkiem, PRO-KREACJA, ---, s.38
 • TKACZYK J. (2007), Pastisz i parodia w reklamie, PRO-KREACJA, 1, s.10-15
 • TKACZYK J. (2007), Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny, MARKETING I RYNEK, 8, s.x
 • TKACZYK J. (2007), Marketing w służbie świąt, PRO-KREACJA, 6/12, s.15-23
 • TKACZYK J. (2007), Zrób to sam: net badania marketingowe, MARKETING W PRAKTYCE, 10, s.37
 • TKACZYK J. (2006), Przepis na reklamę, PRO-KREACJA, 3, s.57-60
 • TKACZYK J. (2006), Techniki sprzedaży, PRO-KREACJA, 1, s.58-62
 • TKACZYK J. (2006), Neuropsychologia w służbie reklamy, PRO-KREACJA, 4, s.49-53
 • TKACZYK J. (2006), Produkty mody, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.42-45
 • TKACZYK J. (2005), Sprzedaż bywa sztuką, INFORIGIPS, 2, s.19
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • TKACZYK J. (2004), Reklama porównawcza - skuteczna czy podejrzana?, ŚWIAT REKLAMY, ---, s.2-5
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 179, s.189-194
 • TKACZYK J. (2003), Anatomia błędów w strategiach, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Ekonomiczne aspekty obdarowywania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(62), s.22-26
 • TKACZYK J. (2003), Dlaczego ludzie dają prezenty?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.40
 • TKACZYK J. (2003), Czekając na eurokonsumenta, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Wirtualny dziennik od podszewki, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 11, s.48
 • TKACZYK J. (2003), Product placement - produkt w roli gwiazdy, ŚWIAT REKLAMY, 4, s.13-16
 • TKACZYK J. (2002), Firma to klienci, MANAGER, 7, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Reklama porównawcza: igranie z ogniem?, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 7, s.25-30
 • TKACZYK J. (2002), Jak odnieść sukces w handlu, GAZETA HANDLOWCA, 8, s.4-8
 • TKACZYK J. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Sztuka wręczania firmowych upominków, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.23-28
 • TKACZYK J. (2001), Koszty badań marketingowych, MANAGER, 5(50), s.44-47
 • TKACZYK J. (2001), Badania marketingowe nie muszą być drogie, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9(43), s.4-8
 • TKACZYK J. (1999), Każdy lubi łapówki..., BANK, 8, s.xxx
 • TKACZYK J. (1998), Premia za pamięć, MARKETING W PRAKTYCE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (1998), Dobry produkt nie sprzeda się sam, ASEKURACJA&RE, 11/23, s.15-24
 • TKACZYK J. (1997), Wszystko jest obrazem, MARKETING I RYNEK, 5, s.5-10
Redakcja Monografi:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TKACZYK J. (2004), Skuteczna sprzedaż, Warszawa, CH Beck, Beck info Biznes
Rozdziały w monografiach:
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • TKACZYK J. (2016), Digital Consumer: Trends and Challenges w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.353-368
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), Introduction w: The impact of the digital world on management and marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products w: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Klient i marketing w sektorze kreatywnym w: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals w: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective w: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Marketing w warunkach kryzysu. Zachowania nabywców w czasach kryzysu - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw? w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, Figiel Sz., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • TKACZYK J. (2009), Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Rudawska I., Soboń M., Warszawa, DIFIN, s.267-277
 • TKACZYK J. (2009), Formy reklamowe w grach komputerowych w: Innowacje w marketingu 5.0, Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.-
 • TKACZYK J. (2008), Klient i personel marketingowy.Wpływ rekomendacji na podejmowanie decyzji o zakupie w: Czynnik ludzki w marketingu, Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.5-98
 • TKACZYK J. (2008), Wybór produktu do osobistego użytku a wybór produktu na prezent - przegląd badań w: Współczesny marketing - trendy, działania, Sobczyk G., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.261-266
 • TKACZYK J. (2007), Word of mouth w służbie marketingu w: Innowacje w marketingu 4.0, Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.459-470
 • TKACZYK J., Wilmańska-Sosnowska S., Zwierzyk J. (2007), Uwarunkowania i przesłanki oceny skuteczności i efektywności działań w: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Figiel Sz., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.345-363
 • TKACZYK J. (2006), Marketingowe konsekwencje obdarowywania prezentami w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.331-338
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • TKACZYK J. (2005), Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji w: Innowacje w marketingu, Pietrzak J., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.459-471
 • TKACZYK J. (2004), Produkt jako prezent - cechy, funkcje, plasowanie w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowanich konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki w: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Cena jako element marketingu w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.189-208
 • TKACZYK J. (2004), Postępowanie nabywców na rynku w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.63-88
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • TKACZYK J. (2004), Jak zdobyć i utrzymać klienta? w: Skuteczna sprzedaż, Tkaczyk J., Warszawa, CH BECK, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Eurokonsument - mit czy rzeczywistość w: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji Europejskiej, Wiktor J.W., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Efektywność a skuteczność działań marketingowych w Internecie w: Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego w: Kierunki rozwoju marketingu usług, Anna Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego w: Kierunki rozwoju marketingu usług, A. Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej w: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AE Poznań, s.272-283
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej w: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.272-283
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2013.06.25–2016.06.24 Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie
 • 2012.01.01–2014.10.31 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Udział w konferencjach:
 • Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie, 2016
 • XXVI ZJAZD KATEDR MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI„Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja rynkowa - Technologia. Relacje. Zaufanie, 2016
 • ICORIA 2015. Bridging the Gap, 2015
 • The 3rd International Conference on Marketing and Business Development (MBD2015), 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 5th EMAC Regional Conference: Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2014
 • International Symposium on Marketing, Logistics, and Business, 2013
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • The 12th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • 10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2013
 • Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, 2012
 • Perspektywy rozwoju marketingu XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, handlu i Konsumpcji, 2012
 • XXIV Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, 2012
 • 9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2012
 • Komunikacja rynkowa. Kultura/ Perswazja/Technologia, 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, 2011
 • Konsument-gospodarstwo domowe-rynek. E zachowania, 2011
 • Zarządzanie produktem IV. Kreowanie produktu i marki, 2010
 • XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, 2010
 • An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business, 2010
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucje, wyzwania, szanse., 2010
 • Innowacje w marketingu 2009, 2009
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., 2009
 • Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych, 2009
 • Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach - Usługi 2009', 2009
 • Zjazd katedr marketingu, handlu i konsumpcji, współczesny marketing, 2008
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Konsument-przedsiębiorstwo-rynek:Czynnik ludzki w marketingu, 2008
 • Word-of mouth - The Power of Consumer, 2008
 • Innowacje w marketingu, 2007
 • Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing oparty na wiedzy, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
 • Innowacje w marketingu, 2005
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 2004
 • Euromarketing, 2003
 • Internet w marketingu, 2003
 • Kierunki rozwoju marketingu usług, 2002
 • Marketing usług profesjonalnych, 2001
Członkostwo w organizacjach:
2013.10
, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
2013.07
, American Advertising Academy
2013.05
, European Advertising Academy
2010.01
, European Marketing Academy
2007.09
, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Samodzielne Koło Terenowe nr 141
2003.01
, Association in Consumer Research
Innowacje dydaktyczne:
 • 2007.01–2013.01
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2007–2013
Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2012.10–2015.09
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek zarządu
2011.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.01–2011.07
Komisja ds Nagród, Akademia Leona Koźmińskiego, Sekretarz
2003.01
Association for Consumer Research, Członek Komisji Programowej
1998.09–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego