Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

Katedra Rachunkowości

dr MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
Wykładowca, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
1997–2009
Asystent, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • projektowanie systemów rachunkowości
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2010), Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.197-211
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Kształtowanie płac nauczycieli akademickich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.35-40
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analiza porównawcza rachunkowości szkół wyższych w Polsce i w USA, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, 1079, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., NOWAK W. (2003), Cele sprawozdawczości finansowej organizacji nie dla zysku: perspektywa amerykańska, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 15(71), s.43-68
Rozdziały w monografiach:
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2014), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.111-191
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.97-155
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Accounting for Universities in Poland and the USA w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.233-239
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Zapisy dostosowawcze w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.107-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Wycena aktywów i pasywów w: Rachunkowośc od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.137-186
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Rachunkowośći sprawozdawczość firmy produkcyjnej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.255-278
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką w: Rachunkowość a Controlling, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2000), Zasada współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości niepaństwowej szkoły wyższej w: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXi wieku, ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2008
Członek zarządu, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
2000–2005
Członek, ZMV Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.
2000–2005
Członek, Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa S.A.