Wizytówkawyszukaj pracownika

dr DARIUSZ BĄK

dr
DARIUSZ BĄK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr DARIUSZ BĄK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • edukacja
 • etyka
 • etyka biznesu
 • filozofia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BĄK D. (2019), Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w firmach. Uwarunkowania ipostulaty, PRAKSEOLOGIA, 161/2019, s.209-226
 • BĄK D. (2018), Czy firma ma sumienie? Refleksje o podmiotowości moralnej organizacji, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 3, s.7-22
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Etyka biznesu - Inwencje i innowacje, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Polityka i etyka w organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • BĄK D. (2013), Pojęcie dylematu etycznego. Zarys problemu dylematu etycznego w organizacji, PRAKSEOLOGIA, 154, s.5-32
 • BĄK D. (2012), Implementacja programów etycznych w instytucjach publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Perspektywa interesariusza zewnętrznego., PRAKSEOLOGIA, 152, s.69-90
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • BĄK D. (2010), Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, s.11-27
Monografie:
 • BĄK D. (2007), Etos urzędnika, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • BĄK D. (2018), Zasady polityki antykorupcyjnej w firmie w: 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, A.E. Zygmunt, Warszawa, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, s.168-173
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland w: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2014), Przywództwo jako misja - konteksty i interpretacje w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, Warszawa, DIFIN, s.49-58
 • BĄK D. (2012), Polityka compliance w podmiotach leczniczych w: Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Mieczysław Pasowicz, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.133-150
 • BĄK D. (2012), Etos ludzi i instytucji biznesu w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.53-64
 • BĄK D. (2012), Teoria cnót w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.450-460
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce w: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portret polskiej etyki biznesu w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis w: The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka w: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • BĄK D. (2008), Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics w: Responsible Management Education, Wojciech Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.122-130
 • BĄK D. (2007), O możliwości kreowania etosu urzędnika w: Etos urzędnika, Bąk D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-92
 • BĄK D. (2007), Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.185-204
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2006–2007 Analiza procesu wprowadzania kodeksów etycznych w urzędach samorządu terytorialnego
Udział w konferencjach:
 • X Polski Zjazd Filozoficzny, 2015
 • Dylematy medyczne XXI wieku: prawo i ryzyko w medycynie, 2012
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012
 • Kodeks etyki urzędnika, 2010
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED