Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MARCIN MALAWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr MARCIN MALAWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • teoria gier
 • sprawiedliwy podział
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
 • TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze, DECYZJE, 19, s.121-124
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?, STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • MALAWSKI M. (2012), Procedural values for cooperative games, INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, 12, s.-
 • MALAWSKI M., PRZYBYSZEWSKI K., Sosnowska H. (2010), Cognitive effort of voters under three different voting methods - an experimental study, Operations Research and Decisions, 3-4, s.69-79
 • MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), Sylwetka: Maya Bar-Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • MALAWSKI M. (2009), Sylwetka: Robert Aumann, DECYZJE, 11, s.117-125
 • MALAWSKI M. (2009), Wartość Shapleya, DECYZJE, 10, s.27-58
 • MALAWSKI M. (2007), Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania, DECYZJE, 8, s.79-101
 • MALAWSKI M. (2006), Wissenschaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten, DECYZJE, 5, s.109-111
 • MALAWSKI M., Jaideep R. (2005), Gry przetargu ultymatywnego, DECYZJE, 3, s.79-102
 • MALAWSKI M. (2005), Komentarz do pracy Jak przechytrzyć niepewność Thomasa Brussa, DECYZJE, 4, s.68-70
 • MALAWSKI M. (2005), Sylwetka: Reinhard Selten, DECYZJE, 4, s.75-81
 • MALAWSKI M. (2004), Counting power indices for simple games with a priori unions, THEORY AND DECISION, ---, s.125-140
Monografie:
 • MALAWSKI M., SOSNOWSKA H. (2006), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
Udział w konferencjach:
 • SING12 - European Meetingon Game Theory 2016, 2016
 • EURO 2016 - 28th European Conference on Operational Research, 2016
 • X Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2016
 • Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?, 2012
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • SING 7 (Spanish-Italian-Netherlands Meeting on Game Theory), 2011
 • SABE/IAREP/ICABEEP, 2011
 • V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”, 2011
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • 6th Meeting of the Work - and Organizational Psychology Division, 2009
 • SING 5, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • SING4 (Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory), 2008
 • Distribution of power and voting procedures in the European Union, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • Konferencja Stowarzyszenia Project Management Polska, 2006
 • Wissenchaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten, 2006
 • 11th International Conference on Social Dilemmas, 2005
 • International Conference on Social Dilemmas, 2005
 • Twente Workshop on Cooperative Games, 2005
 • GTME 2004, 2004
 • Italian Meeting for Game Theory and Applications, 2003