Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

prof.
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Katedra Zarządzania

prof. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • etnografia organizacji
 • kapitał społeczny
 • praca oparta na wiedzy
 • socjologia organizacji
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zachowania organizacyjne
Staże:
2011
Stanford University, Stany Zjednoczone
2002
University of North Carolina, USA
2002
Leipzig Universitaet, Niemcy
2007
Stanford University, USA
Stypendia/ Nagrody:
2012
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Moral space: An interview with Piotr Sztompka, JOURNAL OF TRUST RESEARCH, online, s.120-136
 • LATUSEK-JURCZAK D., Vlaar P. (2017), Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study, European Management Journal, 36, s.12-27
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Firmy szybkiego wzrostu w Środowisku niskiego zaufania - badanie empiryczne, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 9, s.37-49
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Development of Trust in Low-Trust Societies, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Studium przypadku jako metoda dydaktyczna, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), Trust-building in international business ventures, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?, MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), Crafting the idea of multiculturality. The case of Wrocław, European Capital of Culture 2016, SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Collaboration and trust - building in open innovation community, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Distrust: Forgotten, yet Promising, SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska – Dolina Krzemowa, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, część II, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), Trust in transitions, KYKLOS, 4, s.512-525
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, DECYZJE, 16, s.29-41
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), Budowanie wizerunku jako element roli społecznej pracownika IT, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Grammar: The Study of Rules, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce, WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Monografie:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Warszawa, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej, Warszawa, POLTEXT
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2010), Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives, Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Po co komu teoria organizacji? w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.11-26
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Równowaga funkcjonalna organizacji w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.351-372
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Grupa Nowy Styl w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.243-256
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Ośrodek KARTA: ratując ginące historie w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.435-454
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: polski podręcznik sukcesu w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.91-102
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Wstęp w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.9-10
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Hi-tech po polsku w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.85-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Inwestować albo nie inwestować - oto jest pytanie... w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.89-90
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Szczeciński Marsz dla Życia w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.403-414
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Pamięć i Przyszłość w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.455-464
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Preface w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu w: Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Formy współpracy międzyorganizacyjnej w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku w: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences w: Managament and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team w: The Laws of Knowledge Workplace, Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.191-208
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polska firma IT w Dolinie Krzemowej – studium przypadku i próba analizy w kon-tekście teorii internacjonalizacji w: Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii w: KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ, Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), Etyka w badaniach jakościowych w: Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation w: Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds w: Economy, society and managing, Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warszawa, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), Strategy and account management: drama, game, and fight w: Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists, Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland w: Management Practices in High-Tech Environments, Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust w: Computer-mediated relationships and trust, Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych w: Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), Zarządzanie międzykulturowe w Polsce w: Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej, Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2015–2018 Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządzania w latach 2003-2015
 • 2013–2016 Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami
 • 2010–2014 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast Doktorant: Anna Pikos
 • 2014 Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
Recenzje:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), Myśląc o zarządzaniu recenzja: Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Udział w konferencjach:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy Trendy w rozwoju przedsiębiorczości, 2015
 • Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 2015
 • V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2014
 • Kongres Kultury Akademickiej, 2014
 • Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami, 2013
 • Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2013
 • 11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, 2013
 • Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym, 2012
 • 27th EGOS Colloquium, 2011
 • The 27th EGOS Colloqium, 2011
 • 26th EGOS Colloquium, 2010
 • 5th Workshop on Trust within and between Organizations, 2010
 • V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji, 2008
 • Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 4th Workshop on Trust within and between Organizations, 2007
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day, 2005
 • Trust within and between organizations, 2005
 • ABE Research Seminar, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Akademia Młodych Uczonych
2012
, Polska Akademia Nauk
2007
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
2006
, European Group for Organization Studies
2003
, First International Network on Trust
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego