Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

dr hab.
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Katedra Zarządzania

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Profesor nadzwyczajny, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2007
Asystent, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • zachowania organizacyjne
 • teoria organizacji i zarządzania
 • praca oparta na wiedzy
 • kapitał społeczny
 • etnografia organizacji
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2006
Vaxjo University, Szwecja
Staże:
2011
Stanford University, Stany Zjednoczone
2002
University of North Carolina, USA
2002
Leipzig Universitaet, Niemcy
2007
Stanford University, USA
Stypendia/ Nagrody:
2012
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Moral space: An interview with Piotr Sztompka, JOURNAL OF TRUST RESEARCH, online, s.120-136
 • LATUSEK-JURCZAK D., Vlaar P. (2017), Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study, European Management Journal, 36, s.12-27
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Firmy szybkiego wzrostu w Środowisku niskiego zaufania - badanie empiryczne, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 9, s.37-49
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Development of Trust in Low-Trust Societies, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), Trust-building in international business ventures, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Studium przypadku jako metoda dydaktyczna, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?, MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Distrust: Forgotten, yet Promising, SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), Crafting the idea of multiculturality. The case of Wrocław, European Capital of Culture 2016, SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Collaboration and trust - building in open innovation community, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska – Dolina Krzemowa, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, część II, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), Trust in transitions, KYKLOS, 4, s.512-525
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, DECYZJE, 16, s.29-41
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), Budowanie wizerunku jako element roli społecznej pracownika IT, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Grammar: The Study of Rules, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce, WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Monografie:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2010), Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives, Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Po co komu teoria organizacji? w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.11-26
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Równowaga funkcjonalna organizacji w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.351-372
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Wstęp w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.9-10
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Ośrodek KARTA: ratując ginące historie w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.435-454
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Pamięć i Przyszłość w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.455-464
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: polski podręcznik sukcesu w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.91-102
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Hi-tech po polsku w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.85-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Inwestować albo nie inwestować - oto jest pytanie... w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.89-90
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Szczeciński Marsz dla Życia w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.403-414
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Grupa Nowy Styl w: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.243-256
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Preface w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu w: Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Formy współpracy międzyorganizacyjnej w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku w: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.191-208
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences w: Managament and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team w: The Laws of Knowledge Workplace, Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polska firma IT w Dolinie Krzemowej – studium przypadku i próba analizy w kon-tekście teorii internacjonalizacji w: Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii w: KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ, Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), Etyka w badaniach jakościowych w: Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation w: Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds w: Economy, society and managing, Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warszawa, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), Strategy and account management: drama, game, and fight w: Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists, Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland w: Management Practices in High-Tech Environments, Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą w: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust w: Computer-mediated relationships and trust, Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych w: Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), Zarządzanie międzykulturowe w Polsce w: Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej, Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2015–2018 Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządzania w latach 2003-2015
 • 2013–2016 Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami
 • 2010–2014 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek komitetu redakcyjnego, MANAGEMENT DECISION
 • 2011, Członek rady redakcyjnej, Management and Business Administration.Central Europe
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast Doktorant: Anna Pikos
 • 2014 Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
Recenzje:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), Myśląc o zarządzaniu recenzja: Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Udział w konferencjach:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy Trendy w rozwoju przedsiębiorczości, 2015
 • Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 2015
 • V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2014
 • Kongres Kultury Akademickiej, 2014
 • Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami, 2013
 • Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2013
 • 11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, 2013
 • Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym, 2012
 • The 27th EGOS Colloqium, 2011
 • 27th EGOS Colloquium, 2011
 • 26th EGOS Colloquium, 2010
 • 5th Workshop on Trust within and between Organizations, 2010
 • V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji, 2008
 • Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 4th Workshop on Trust within and between Organizations, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day, 2005
 • Trust within and between organizations, 2005
 • ABE Research Seminar, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Akademia Młodych Uczonych
2012
, Polska Akademia Nauk
2007
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
2006
, European Group for Organization Studies
2003
, First International Network on Trust
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Koordynator specjalności badawczej
2014
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
-, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
2009–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Komisja ds. Nagród Naukowych dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004–2006
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2004–2007
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2015
niezależny członek Rady Nadzorczej, PTFI Pioneer PKO
2012
członek Rady Nadzorczej, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania