Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ROBERT RZĄDCA

dr hab.
ROBERT RZĄDCA

Katedra Strategii

dr hab. ROBERT RZĄDCA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Dyrektor Centrum / Profesor nadzwyczajny, Centrum Badań nad Azją, Akademia Leona Koźmińskiego
2004
Profesor nadzwyczajny, Katedra Strategii, Zakład Negocjacji, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–2002
Starszy wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
1985–2006
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1979–1985
Asystent, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • negocjacje
 • negocjacje międzynarodowe
 • badania i rozwój
 • strategiczna analiza organizacji
 • strategie organizacji
 • zarządzanie strategiczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska
1988
Harvard University, USA
Staże:
1995
DePaul University, Stany Zjednoczone
1989
Sasagawa Peace Found, Japonia
1988
Harvard University, Stany Zjednoczone
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Local governance and learning: in search of a conceptual framework, LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego, PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
 • KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.78-89
 • RZĄDCA R. (2010), Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie- przykład SAIT, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.63-77
 • RZĄDCA R. (2007), Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2007, s.18-39
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Negocjacje Daewoo - FSO z perspektywy dziesięciolecia, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.7-11
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • RZĄDCA R. (2006), Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2006, s.136-147
 • RZĄDCA R. (2005), Na marginesie książki A.K.Koźmińskiego Zarządzanie w warunkach niepewności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.52-55
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes, PC KURIER, 8, s.36-39
 • RZĄDCA R. (2003), Negocjująca organizacja: stary paradygmat i nowe propozycje, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.8-14
 • RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.10-13
Monografie:
 • RZĄDCA R. (2003), Negocjacje w interesach, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • RZĄDCA R. (1998), Negocjacje, ---, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory w: EURAM 2013: Democritising Management, -, Istambuł, EURAM
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry w: Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas, Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Nepal, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • RZĄDCA R. (2004), Firmy doradcze a tworzenie wiedzy w: Krytyczna teoria organizacji, Kieżun W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (2003), CRM – metoda zarządzania wiedzą organizacji w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (1995), przedmowa do polskiego wydania w: Odchodząc od NIE, Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • RZĄDCA R. (1992), Przedmowa do wyd. polskiego w: Dochodząc do TAK, Fisher R., Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2005–2008 Jednostka badawczo-rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę-model funkcjonowania
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Strategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym Doktorant: Monika Sak-Skowron
 • 2011 Alians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT) Doktorant: Golonka Monika
Recenzje:
 • RZĄDCA R., (2004), recenzja: Zarządzanie w warunkach niepewności A.K.Koźmiński, PRZEGLĄD ORGANIZACJI wydawca: TNOIK, strony: -
Udział w konferencjach:
 • EURAM 2013: Democratizing management, 2013
 • 2011 Academy of Management conference West meets East, 2011
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Rada Powiernicza ALK
1994–2008
, Rada Powiernicza WSPiZ
Innowacje dydaktyczne:
 • 1999–1999 Gry Symulacyjne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Nafta Polska S.A.
NBP
Gaz System S.A.
Miasto st.Warszawa
Metro Group
Polmos Białystok S.A.
PKN Orlen
"DWORY" S.A.
Medicover
LOT
Komisja Kwalifikacyjna NFI
PZU S.A.
KGHM Legnica
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015
Rada do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady
2015
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Przewodniczący Komisji
2015
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2015
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2014
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013–2015
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Zastępca Przewodniczącego
2011
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2011–2011
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2015
Kapituła Medalu Akademii Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2015
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2015
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Nagród, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2007–2011
Komisja ds. Nagród Naukowych dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004–2014
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1996
-, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2008
Członek Rady Nadzorczej, K2Internet
1997
Członek zarządu, Scott Tiger S. A.
1996–1998
Członek, Fasty S.A.
1995–1998
Członek, WISTIL S.A.
1993–1996
Członek, Plakand Poland
1992
Członek, Omig S.A.