Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ROBERT RZĄDCA

dr hab.
ROBERT RZĄDCA

Katedra Strategii

dr hab. ROBERT RZĄDCA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie strategiczne
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • negocjacje
 • negocjacje międzynarodowe
 • strategiczna analiza organizacji
 • strategie organizacji
 • badania i rozwój
Staże:
1995
DePaul University, Stany Zjednoczone
1989
Sasagawa Peace Found, Japonia
1988
Harvard University, Stany Zjednoczone
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MAZUREK G., RZĄDCA R., Nosalska K., Piątek Z. (2019), Industry 4.0: Coherent Definition Framework with Technological and Organizational Interdependencies, Journal of Manufacturing Technology Management, online, s.online
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Local governance and learning: in search of a conceptual framework, LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego, PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
 • KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.78-89
 • RZĄDCA R. (2010), Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie- przykład SAIT, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.63-77
 • RZĄDCA R. (2007), Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2007, s.18-39
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Negocjacje Daewoo - FSO z perspektywy dziesięciolecia, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.7-11
 • RZĄDCA R. (2006), Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2006, s.136-147
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • RZĄDCA R. (2005), Na marginesie książki A.K.Koźmińskiego Zarządzanie w warunkach niepewności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.52-55
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes, PC KURIER, 8, s.36-39
 • RZĄDCA R. (2003), Negocjująca organizacja: stary paradygmat i nowe propozycje, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.8-14
 • RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.10-13
Monografie:
 • RZĄDCA R. (2003), Negocjacje w interesach, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • RZĄDCA R. (1998), Negocjacje, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory w: EURAM 2013: Democritising Management, -, Istambuł, EURAM
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry w: Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas, Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Nepal, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • RZĄDCA R. (2004), Firmy doradcze a tworzenie wiedzy w: Krytyczna teoria organizacji, Kieżun W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (2003), CRM – metoda zarządzania wiedzą organizacji w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (1995), przedmowa do polskiego wydania w: Odchodząc od NIE, Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • RZĄDCA R. (1992), Przedmowa do wyd. polskiego w: Dochodząc do TAK, Fisher R., Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2005–2008 Jednostka badawczo-rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę-model funkcjonowania
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Strategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym Doktorant: Monika Sak-Skowron
 • 2011 Alians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT) Doktorant: Golonka Monika
Recenzje:
 • RZĄDCA R., (2004), recenzja: Zarządzanie w warunkach niepewności A.K.Koźmiński, PRZEGLĄD ORGANIZACJI wydawca: TNOIK, strony: -
Udział w konferencjach:
 • EURAM 2013: Democratizing management, 2013
 • 2011 Academy of Management conference West meets East, 2011
Członkostwo w organizacjach:
2008
, Rada Powiernicza ALK
1994–2008
, Rada Powiernicza WSPiZ
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Nafta Polska S.A.
NBP
Gaz System S.A.
Miasto st.Warszawa
Metro Group
Polmos Białystok S.A.
PKN Orlen
"DWORY" S.A.
Medicover
LOT
Komisja Kwalifikacyjna NFI
PZU S.A.
KGHM Legnica