Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ADAM NOGA

prof.
ADAM NOGA

Katedra Ekonomii

prof. ADAM NOGA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Profesor zwyczajny, Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Profesor zwyczajny, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2009
Profesor nadzwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2004
Profesor, Akademia Finansów
1999–2005
Wykładowca, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości
1997–1999
Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
1995–1999
Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1991–1992
Wykładowca, Univ. De Montreal
1985–1995
Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1978–1985
Asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.10
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.07–2011.10
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01–2011.09
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2015.08
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2011.02
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.12–2015.08
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2008.05
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2015.08
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.03–2008.09
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.12–2011.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.09–2011.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.11–2006.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.06
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2005.12
PTE,
1985.01–1985.12
PTE,
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • finanse publiczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1994
'L'Universite Catholique a Louvain, Belgia
2009
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
2009
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Stypendia/ Nagrody:
1995
Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów (Bank Handlowy S.A.).
Cykle wykładów:
1996
Universite Montpellier II, France
1994
Universite Montpellier II, France
1994
'L'Universite Catholique a Louvain, Belgia
1993
Universite Montpellier II, France
1992
Universite Montpellier II, France
1992
L'Université du Québec a Montréal, Canada
1991
HEC Montreal, Canada
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • NOGA A. (2017), Kontrakty jako narzędzia regulowania zachowań ekonomicznych - propozycje Olivera Harta i Bengta Holmstroma, EKONOMISTA, 1, s.84-97
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2011), Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.38-46
 • NOGA A. (2006), Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce, URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, ---, s.---
 • NOGA A. (2006), Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE WSE, ---, s.---
 • NOGA A. (2005), Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku, RAPORTY, --, s.7-12
 • NOGA A. (2003), W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego, STUDIA FINANSOWE, ---, s.5-23
 • NOGA A. (2003), Piąta fala konkurencji, ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s.137-165
 • NOGA A. (2003), European Insurers in Search of New Competitive Strategies, JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, ---, s.---
Monografie:
 • NOGA A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2004), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, Warszawa, WYDAWNICTWO LAM
 • NOGA A. (2004), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2003), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • NOGA A. (2014), Sieci w ujęciu teorii ekonomii w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.122-145
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2010), Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwniński, D. Wojtowicz, Warszawa, POLTEXT, s.87-97
 • NOGA A. (2009), W kierunku teorii kosztów transformacji w: 20 lat transformacji, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.311-325
 • NOGA A. (2009), Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-79
 • NOGA A. (2008), Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji w: Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Mączyńska E., Sadowski Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.39-51
 • NOGA A. (2008), Strategije konkurencji wuzow w Polsze w: Strategija WUZ-ow, -, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, s.-
 • NOGA A. (2005), W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Dach Z, Pollok A., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2005), Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej w: Oskar Lange a współczesność, Sadowski Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.279-289
 • NOGA A. (2004), Klincz mikro – i makroekonomii w: Transformacja – Integracja – Globalizacja, Lis S., Miklaszewski S., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2004), Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, Kołodko G.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2014.01.01–2014.12.15 Wpływ międzynarodowego biznesu na strategię funkcjonowania lokalnych związków zawodowych
 • 2013.01.01–2013.01.01 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek komitetu redakcyjnego, EKONOMISTA
 • 2009, "Członek Komitetu Redakcyjnego", EKONOMISTA
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Efektywność Jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce w okresie transformacji Doktorant: Agnieszka Zasikowska
 • 2010 Socjologiczne cele przedsiębiorstw Doktorant: Przychodzeń Justyna
Recenzje:
 • NOGA A., (2007), recenzja: Przedsiębiorczość dla ambitnych Cieślik J., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
 • NOGA A., (2007), recenzja: Kapitał intelektualny Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska ., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
Udział w konferencjach:
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
Członkostwo w organizacjach:
2001.01–2005.12
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1993.01–1998.12
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1985.01
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
Ministerstwo Finansów
Sejm
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Asseco Poland
Prezydent RP
Ministerstwo Prywatyzacji
Rada Ministrów
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.10
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Koordynator specjalności badawczej
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2011.07–2011.10
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Zespołu
2011.01–2011.09
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2015.08
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09–2011.02
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2008.05–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007.12–2015.08
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2008.05
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007.10–2015.08
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.03–2008.09
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006.12–2011.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.09–2011.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.11–2006.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.06
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2005.12
PTE, Członek Komisji Programowej
1985.01–1985.12
PTE
Udział w radach nadzorczych:
2009.01–2009.12
Wiceprzewodniczący, Kredyt Bank S.A.
2009.01
Członek, Warta TUiR
2009.01
Członek, Warta TUNŻ
2007.03
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ASSECO Poland
2007.01–2008.03
Prezes, Prokom Software
2004.01–2005.01
Członek, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
2002.01
Członek, Credit Bank
1997.01–2006.12
Przewodniczący Rady Nadzorczej, ASSECO Poland
1997.01–1999.01
Prezes, Petrochemia Płock S.A.