Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ADAM NOGA

prof.
ADAM NOGA

Katedra Ekonomii

prof. ADAM NOGA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse publiczne
 • ekonomia
Stypendia/ Nagrody:
1995
Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów (Bank Handlowy S.A.).
Cykle wykładów:
1996
Universite Montpellier II, konecki (Końskie)
1994
Universite Montpellier II, konecki (Końskie)
1994
'L'Universite Catholique a Louvain, Łódzka
1993
Universite Montpellier II, konecki (Końskie)
1992
Universite Montpellier II, konecki (Końskie)
1992
L'Université du Québec a Montréal, janowski (Janów Lubelski)
1991
HEC Montreal, janowski (Janów Lubelski)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • NOGA A. (2017), Kontrakty jako narzędzia regulowania zachowań ekonomicznych - propozycje Olivera Harta i Bengta Holmstroma, EKONOMISTA, 1, s.84-97
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2011), Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.38-46
 • NOGA A. (2006), Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE WSE, ---, s.---
 • NOGA A. (2006), Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce, URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, ---, s.---
 • NOGA A. (2005), Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku, RAPORTY, --, s.7-12
 • NOGA A. (2003), W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego, STUDIA FINANSOWE, ---, s.5-23
 • NOGA A. (2003), European Insurers in Search of New Competitive Strategies, JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, ---, s.---
 • NOGA A. (2003), Piąta fala konkurencji, ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s.137-165
Monografie:
 • NOGA A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2004), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, Warszawa, WYDAWNICTWO LAM
 • NOGA A. (2004), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2003), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.240-274
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2014), Sieci w ujęciu teorii ekonomii w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.122-145
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.363-392
 • NOGA A. (2010), Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwniński, D. Wojtowicz, Warszawa, POLTEXT, s.87-97
 • NOGA A. (2009), Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-79
 • NOGA A. (2009), W kierunku teorii kosztów transformacji w: 20 lat transformacji, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.311-325
 • NOGA A. (2008), Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji w: Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Mączyńska E., Sadowski Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.39-51
 • NOGA A. (2008), Strategije konkurencji wuzow w Polsze w: Strategija WUZ-ow, -, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, s.-
 • NOGA A. (2005), Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej w: Oskar Lange a współczesność, Sadowski Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.279-289
 • NOGA A. (2005), W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Dach Z, Pollok A., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2004), Klincz mikro – i makroekonomii w: Transformacja – Integracja – Globalizacja, Lis S., Miklaszewski S., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2004), Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, Kołodko G.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2014 Wpływ międzynarodowego biznesu na strategię funkcjonowania lokalnych związków zawodowych
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Efektywność Jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce w okresie transformacji Doktorant: Agnieszka Zasikowska
 • 2010 Socjologiczne cele przedsiębiorstw Doktorant: Przychodzeń Justyna
Recenzje:
 • NOGA A., (2007), recenzja: Przedsiębiorczość dla ambitnych Cieślik J., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
 • NOGA A., (2007), recenzja: Kapitał intelektualny Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska ., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
Udział w konferencjach:
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
Członkostwo w organizacjach:
2001–2005
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1993–1998
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1985
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
Ministerstwo Finansów
Sejm
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Asseco Poland
Prezydent RP
Ministerstwo Prywatyzacji
Rada Ministrów