Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MAGDALENA KRZYŻANOWSKA

Katedra Marketingu

dr hab. MAGDALENA KRZYŻANOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2017
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2003
Adiunkt, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1997–2003
Asystent, Katedra Marketingu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1995–2003
Asystent, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • marketing
 • efektywność marketingu
 • koszty i efekty marketingu
 • konkurencja
Staże:
1995
University of Cambridge, Wielka Brytania
2002
IESE Business School, Spain
Stypendia/ Nagrody:
2012
Nagroda główna w kategorii podręczniki X Konkursu na Prace Naukowe ogłoszonego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
2012
Nagroda Rektora za prace badawcze (Rektor ALK).
2011
Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za prace badawcze (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Kolomiiets O., KRZYŻANOWSKA M., MAZUREK G. (2018), Customer Disposition to Value Co-Creation Activities. The Case of the Clothing Industry, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 3/2018, s.30-48
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motywacja do korzystania z modelu „płać, ile chcesz”, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Postawy studentów wobec partycypacyjnego modelu kształtowania ceny „płać, ile chcesz”, HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Impact of consumer involvement on product recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), Płać ile chcesz jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny - stan badań, LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), The consumers attitude towards payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • KRZYŻANOWSKA M. (2014), Sieciowe kreowanie i podział wartości a marketing, MARKETING I RYNEK, 8, s.115-120
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), Consumer attitude toward payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Shared value creation and marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUSTRIES, International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), Identifying competitors: challenges for start-up firms, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • KRZYŻANOWSKA M. (2013), Wpływ uczestnictwa w kooperencji na marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.150-158
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Competitive landscape of educational market: a managerial perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), Sytuacja konkurencyjna w perspektywie usługodawców - wytyczne dla pozycjonowania na rynku usług niepublicznych placówek oświatowych, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2012), Managerial perception of competition: evidence from Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.252-260
 • KRZYŻANOWSKA M., Nawrot T. (2012), Prawne uwarunkowania komunikacji marketingowej w stacjach radiowych i telewizyjnych w Polsce, Handel Wewnetrzny, maj-czerwiec, s.2012
 • KRZYŻANOWSKA M., Nesseldt A. (2011), Marketingowe działania przedsiębiorstw a ochrona konkurencji i konsumentów w świetle decyzji Prezesa UOKiK w latach 2003-2010, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 172, s.76-85
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • KRZYŻANOWSKA M. (2010), Kierunki rozwoju marketingu, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, 3, s.267-277
 • KRZYŻANOWSKA M. (2009), Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 1, s.2-8
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Podstawy oceny efektywności marketingu, MARKETING I RYNEK, 12, s.2-9
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 9, s.2-9
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2007), Dylematy strategiczne Doradztwa Gospodarczego DGA, MARKETING I RYNEK, 1, s.22-29
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2007), Rozwój kanałów tematycznych w TVP, MARKETING I RYNEK, 7, s.28-34
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • KRZYŻANOWSKA M. (2006), Aktywni nabywcy a marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), październik, s.144-149
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej, MARKETING I RYNEK, 3, s.9-14
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych, MARKETING I RYNEK, 9, s.15-22
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketingowe strategie usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego, MARKETING I RYNEK, 4, s.2-7
Monografie:
 • KRZYŻANOWSKA M. (2015), Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYŻANOWSKA M., Kowalkowski A., Moszoro M., Rawski M. (2010), Menedżer w organizacji - aspekty postrzegania konkurencji oraz metody refleksji strategicznej, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • KRZYŻANOWSKA M. (2000), Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
 • KRZYŻANOWSKA M. (2012), Strategie tworzenia wartości dla nabywcy poprzez usługi w: Strategie marketingowe, Wojciech Wrzosek, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.240-275
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Rola marketingu w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, L. Garbarski, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.37-51
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Zachowania konkurentów na rynku w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.109-117
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, L. Garbarski, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.52-66
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Rola marketingu w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.27-36
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Zachowania konkurentów w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.138-154
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.52-66
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Doradztwo Gospodarcze DGA w: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.96-121
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Telewizja Polska w: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.134-155
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Fundusz Poręczeniowy FEP w: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.203-209
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Marketing w warunkach kryzysu. Zachowania nabywców w czasach kryzysu - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw? w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, Figiel Sz., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective w: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • KRZYŻANOWSKA M. (2009), Badania jakościowe w procesie poznania naukowego marketingu w: Tożsamość i wizerunek marketingu, Niestrój R., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.84-92
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Striving for the Quality of Public Services through Public-Private Partnerships: The Case of 7 Projects in the City of Warsaw w: An Enterprise Odyssey: Tourism - Governanace and Entrepreneurship, Galetić L., Ćawlek N., Zagrzeb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, s.29-30, pełny tekst - CD-ROM 204-215
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Czynniki rozwoju marketingu w: Czynnik ludzki w marketingu, Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.104-110
 • Moszoro M., KRZYŻANOWSKA M. (2008), The digital challenge for public television broadcasters w: Proceedings of 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Chadraba P., Springer R., Vienna, University of Viennax2_1, s.204-217
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Koncepcje ujmowania kosztów działań marketingowych w: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.25-51
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Wpływ procesów konkurencyjnych na marketing w: Współczesny marketing. Strategie, Sobczyk G., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.117-123
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Koszty i efekty działań marketingowych a efektywność marketingu w: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.177-189
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Marketingowe konsekwencje zróżnicowania sposobów postrzegania procesów konkurencyjnych w dzialalności gospodarczej - perspktywa badawcza w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.567-576
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Konkurencyjne uwarunkowania marketingu w: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Figiel S., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.36-46
 • KRZYŻANOWSKA M. (2006), Problemy identyfikacji kosztów marketingu w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, Deluga W., Chotkowski J., Koszalin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.75-82
 • KRZYŻANOWSKA M. (2005), Wpływ orientacji rynkowej na efektywność marketingu w: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.60-83
 • Tkaczyk J., KRZYŻANOWSKA M. (2004), Wybór rynku docelowego w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.89-116
 • BOGUSŁAWSKA K., KRZYŻANOWSKA M. (2004), Podstawy badań marketingowych w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.117-148
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Strategie marketingowe usług w: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.200-231
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketing usług w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-335
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Czy trzeci sektor potrzebuje marketingu? w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.179-184
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej w: Marketing szkół wyższych, Nowaczyk G., Kolasiński M., Poznań, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, s.29-42
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Perspektywy rozwoju marketingu usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce w: Marketing-handel-konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.417-425
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, "Redaktor tomu I: Istota i uwarunkowania kreowania wartosciprzez marketing", HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2013, Redaktor naukowy, "HANDEL WEWNĘTRZNY"
Udział w konferencjach:
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • 13th International CIRCLE Conference, 2016
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2013
 • Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, 2012
 • 9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2012
 • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - uwarunkowania i rezultaty, 2011
 • 8th CIRCLE International Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2011
 • Raport o zarządzaniu, 2010
 • An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business, 2010
 • 7th Circle Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2010
 • International Marketing Trends Conference, 2010
 • 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges In Transitional Societies, 2009
 • Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. Stan obecny i kierunki zmian strategii marketingowych, 2009
 • 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, 2008
 • An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, 2008
 • Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, 2006
 • Marketing szkół wyższych, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2002
, IESE Alumni Association
1996
, Cambridge Alumni in Management
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
1996–2008
Alumni in Management, L'Université du Québec a Montréal, Członek Komisji Programowej