Wizytówkawyszukaj pracownika

dr WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

dr
WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

Katedra Zarządzania

dr WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Docent, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2007
Wykładowca, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
2007
Docent, Wydział Zarzadzania, Katedra Teorii Organizacji, Uniwersytet Warszawski
1994–2002
Wykładowca, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
1993–2008
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–1991
Visiting Professor, Seton Hall University
1989
Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
1988–2007
Adiunkt, Wydział Zarzadzania, Katedra Teorii Organizacji, Uniwersytet Warszawski
1979–1988
Asystent, Wydział Zarzadzania, Katedra Teorii Organizacji, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • przywództwo
 • struktury i procesy organizacji
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zmianą
 • zmiana organizacyjna
 • zachowania organizacyjne
 • teoria systemów
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zarządzanie
 • zarządzanie projektami
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • krytyczna teoria zarządzania
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1990
University of Sheffield, Wielka Brytania
Staże:
1992
University of Illinois, USA
Stypendia/ Nagrody:
1996
nagroda Komitetu Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Publikacje naukowe
Monografie:
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Rozdziały w monografiach:
 • PIOTROWSKI W. (2004), Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Hybrydą możliwości w: Krytyczna teoria organizacji, Kieżun Witold, Kubin Jerzy, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • IX Krajowa Konferencja SPMP, 2005
 • VIII Krajowa Konferencja SPMP, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ruch S.A.
Urząd Zamówień Publicznych
PSE S.A.
"Ekspert"
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007
, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
2003
, Uniwersytet Warszawski
1995
-, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2001–2007
Członek, PPH Transsystem S.A.