Wizytówkawyszukaj pracownika

dr WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

dr
WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

Katedra Zarządzania

dr WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • krytyczna teoria zarządzania
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zmianą
 • zmiana organizacyjna
 • przywództwo
 • struktury i procesy organizacji
 • teoria organizacji i zarządzania
 • teoria systemów
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie
Staże:
1992
University of Illinois, USA
Stypendia/ Nagrody:
1996
nagroda Komitetu Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk (Polska Akademia Nauk).
Publikacje naukowe
Monografie:
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Rozdziały w monografiach:
 • PIOTROWSKI W. (2004), Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Hybrydą możliwości w: Krytyczna teoria organizacji, Kieżun Witold, Kubin Jerzy, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • IX Krajowa Konferencja SPMP, 2005
 • VIII Krajowa Konferencja SPMP, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ruch S.A.
Urząd Zamówień Publicznych
PSE S.A.
"Ekspert"