Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

dr hab.
PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie strategiczne
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie
 • prawo europejskie
 • prawo UE
 • społeczeństwo informacyjne
 • Unia Europejska
 • ochrona danych osobowych
 • organizacja oparta na wiedzy
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie wiedzą
 • organizacje high-tech
 • metody badawcze
 • e-learning
 • europejska kultura prawna
 • informatyka
 • instytucje i zasady działania UE
Staże:
2005
University of Salzburg, Austria
2002
University of Utrecht, Holandia
Stypendia/ Nagrody:
2014
Computer Law and Security Review Best Paper Awards 2014 - Best Paper by the Academic.
2004
Marie-Curie Fellowship (Komisja Europejska).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • POLAŃSKI P., Garstka K. (2019), Notice and search-down injunctions in online copyright enforcement: should they be embraced or forgotten?, EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW, 41, s.155-162
 • POLAŃSKI P. (2018), Rethinking the notion of hosting in the aftermath of Delfi: Shifting from liability to responsibility?, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 4, s.870-880
 • POLAŃSKI P. (2017), Cyberspace: A new branch of international customary law?, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 33, s.371-381
 • POLAŃSKI P. (2017), Revisiting country of origin principle: Challenges related to regulating e-commerce in the European Union, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, online, s.1-20
 • POLAŃSKI P. (2015), Towards the single digital market for e-identification and trust services, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, Volume 31, Issue 6, s.773–781
 • POLAŃSKI P. (2015), O precyzyjnym wyszukiwaniu informacji w Legalisie słów kilka, EDUKACJA PRAWNICZA, 1(163), s.59-63
 • POLAŃSKI P. (2015), O pracy z tłumaczeniami prawniczymi w Legalisie słów kilka (część 2), EDUKACJA PRAWNICZA, 2(164), s.39-43
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POLAŃSKI P. (2014), Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services in the EU, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 6, s.661-669
 • POLAŃSKI P. (2013), Some reflections on the duality of regime for software protection in the European Union, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 3, s.282-288
 • POLAŃSKI P., Kowalczuk I. (2011), Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.29-39
 • POLAŃSKI P. (2011), Liability for trademark infringement in Web 2.0 era: analysis of legal conundrum in Google and Ebay cases, Proceedings of 24th Bled eConference, 24, s.581-593
 • POLAŃSKI P. (2010), Nowelizacja ustawy o informatyzacji, SEKRETARZ I ORGANIZACJA URZĘDU, 48, s.20-24
 • POLAŃSKI P. (2010), Liability of search engines for sponsored and natural results - the case of Google, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 4 (3), s.434-447
 • POLAŃSKI P. (2009), Balancing intellectual property and the privacy of users, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 3, s.272-280
 • POLAŃSKI P., Świerczyński M. (2007), Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów o charakterze międzynarodowym, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.865-902
 • POLAŃSKI P. (2007), Podpis elektroniczny w Konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 3, s.78-83
 • POLAŃSKI P. (2007), Zwyczaje cyberprzestrzeni, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (4), s.72-75
 • POLAŃSKI P. (2007), Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu, E-MENTOR, 1(18), s.35-38
 • POLAŃSKI P. (2007), Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER COMMERCIALISATION, 6 (1), s.1-12
 • POLAŃSKI P. (2007), UNCITRAL za i przeciw, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (3), s.---
 • POLAŃSKI P. (2007), Rodzaje podpisów elektronicznych i ich zastosowanie w zamówieniach publicznych, PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 3 (14), s.56-70
 • POLAŃSKI P. (2006), Towards a supranational Internet law, JOURNAL OF INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW AND TECHNOLOGY, 1 (1), s.1-9
 • POLAŃSKI P. (2006), Zarys autonomicznego prawa Internetu, STUDIA IURIDICA, 45, s.187-196
Monografie:
 • POLAŃSKI P. (2014), Europejskie prawo handlu elektronicznego, Warszawa, C.H.BECK
 • POLAŃSKI P. (2008), Prawo Internetu, Warszawa, C.H. BECK
 • POLAŃSKI P. (2007), Customary Law of the Internet: in the search for a supranational Internet law, Hague, Cambridge University Press
Rozdziały w monografiach:
 • POLAŃSKI P. (2010), Technical, automatic and passive: liability of search engines for hosting infringing content in the light of the Google ruling w: Private Law: Rights, Duties & Conflicts, Kierkegaard S. M., Barcelona, IAITL, s.399-409
 • POLAŃSKI P. (2010), Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie w: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Gołaczyński J., Warszawa, CH BECK, s.299-311
 • POLAŃSKI P. (2008), Trade usages under the Electronic Communications Convention w: The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-Depth Guide and Sourcebook, Boss A. H., Kilian W., Alphen aan den Rijn, KLUWER LAW INTERNATIONAL, s.423-437
 • POLAŃSKI P. (2007), Legal and technological developments concerning eGovernment services in Poland w: International law and trade: Bridging the East-West Divide, Kierkegaard S.M., Ankara, ANKARA BAR PRESS, s.193-202
 • POLAŃSKI P. (2007), An overview of information society law in the European Union w: Cyberlaw, Security & Privacy, Kierkegaard S.M., Beijing, IAITL, s.137-144
 • POLAŃSKI P. (2006), Fundamental Rights in Cyberspace and Internet Customary Law w: Legal, Privacy, and Security Issues in Information Technology. Volume 2, Kierkegaard S., Oslo, Institutt for Rettinformatikk, s.---
 • POLAŃSKI P. (2006), Some remarks on the scope of application of the newest Convention on electronic communications w: e-Staat und e-Wirtschaft aus rechtlicher Sicht. Tagungsband des 9. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, Schweighofer E., Liebvald D., Drachsler M., Geist A., Arnoldsheim, BOORBERG, s.---
 • POLAŃSKI P. (2006), International electronic contracting in the newest UN Convention w: Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, Kierkegaard S.M., IATL, s.---
 • POLAŃSKI P. (2006), Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking w: Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, Kierkegaard s., IATL, s.365-386
 • POLAŃSKI P. (2006), Strona sklepu internetowego - oferta czy zaproszenie do składania ofert? w: Prawo umów elektronicznych, Gołaczyński J., Kraków, ZAKAMYCZE, s.223-257
 • POLAŃSKI P. (2005), Information Society and the Internet Law Merchant w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Łazowski A., Ostrihansky R., Kraków, ZAKAMYCZE, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2018 Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie
Udział w konferencjach:
 • Zastosowania technologii informacyjnej w obrocie prawnym - badanie i nauczanie na wydziałach prawa i administracji w Polsce, 2015
 • 1st iClick Conference: Enrolling Internet Intermediaries in the Law Enforcement Process: Challenges and Opportunities, 2015
 • 25 lat samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie administracji publicznej, 2015
 • The 2014 IAITL Legal Conference, 2014
 • The Fourth International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI, 2009
 • 17th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2006
 • 19th Bled eConference eValues, 2006
 • Internationalen Rechtsinformatik Symposions, 2006
 • 18th Bled eConference eIntegration in Action, 2005
 • Prawo E-Biznesu, 2005
 • Technologie prawa: mowa a pismo. Wpływ pisma na prawo w ujęciu antropologii prawa., 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
ITBerty Consulting