Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR PILCH

dr
PIOTR PILCH

Katedra Nauk Społecznych

dr PIOTR PILCH

CV
Zainteresowania badawcze:
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • psychologia organizacji
 • psychologia zarządzania
 • socjologia organizacji
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PILCH P. (2015), Mobbing w organizacji - rodzaje zjawiska, PRAKSEOLOGIA, 157, s.167-196
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2014), Rola polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 349 - 2014, s.308-324
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Polityka i etyka w organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • PILCH P. (2013), Marketing makiawelistyczny skierowany do dzieci - techniki wywierania wpływu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.200-206
 • PILCH P. (2013), Etyczne aspekty zachowań politycznych w organizacji, PRAKSEOLOGIA, 154, s.73-96
 • PILCH P. (2011), Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia profesji, PROBLEMY PROFESJOLOGII, 2, s.110-115
 • PILCH P. (2011), Wprowadzenie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.2-13
 • PILCH P. (2010), Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – możliwości i ograniczenia symulacji „Rozbitkowie na morzu” w procesie dydaktycznym, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.106-123
 • PILCH P. (2009), Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie), WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4/2009, s.183-189
 • PILCH P. (2007), Cena sukcesu - cena sukcesji. Studium przypadku, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.32-34
 • PILCH P. (2007), Swoi” i „obcy” w grupie, POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE, 100, s.14-19
 • PILCH P. (2005), Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.---
Rozdziały w monografiach:
 • PILCH P. (2014), Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych w: Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, M. Pawlak, Ł. Srokowski, Warszawa, IPSiR UW, s.49-74
 • PILCH P. (2013), Barbie - idealna konsumentka. Rola mediów masowych w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych u dzieci w: Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Goncala Jorge Morais da Costa, Poznań, WYDAWNICTWO POZNANSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK, s.269-280
 • PILCH P. (2012), Zachowania mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.81-102
 • PILCH P. (2010), Kompetencje, jako decydujący czynnik przewagi konkurencyjnej w działalności agencji doradztwa personalnego w: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Antonowicz A., Sopot, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.347-358
 • PILCH P. (2010), Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych w: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Gerdyk M., Gdańsk, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU, s.55-69
 • PILCH P. (2010), Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji EURO 2012 w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Patycki S., Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.390-401
 • PILCH P. (2009), Ciemna strona przywództwa w: Lider, Manager, Oportunista, Kasianiuk K., Warszawa, MONOGRAFIE INSTYTUTU STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM COLLEGIUM CIVITAS, s.101-111
 • PILCH P. (2009), Kryzys zaufania - szansa czy zagrożenie dla konsumentów? w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.99-108
 • PILCH P. (2009), Osobowość makiawelistyczna jako źródło zachowań mobbingowych w: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Banaszak S., Doktór K., Poznań, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, s.935-946
 • PILCH P. (2006), Rola agencji doradztwa personalnego w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw w: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Król H., Warszawa, WIZJA PRESS&IT, s.-
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • PILCH P., (2007), recenzja: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo - społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, 2010
 • Życie w konsupmcji- konsumpcja w życiu- konsumpcja życia- współczesny człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym, 2009
 • Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki, 2009
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, 2009
 • Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych, 2008
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, 2008
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
WYG International
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Progress Project
Effect Group