Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR PILCH

dr
PIOTR PILCH

Katedra Nauk Społecznych

dr PIOTR PILCH

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Starszy wykładowca, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2013
Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2010
Docent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, Akademia Leona Koźmińskiego
2002–2009
Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2002
Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Sociologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • psychologia organizacji
 • psychologia zarządzania
 • socjologia organizacji
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierowanie ludźmi w organizacji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PILCH P. (2015), Mobbing w organizacji - rodzaje zjawiska, PRAKSEOLOGIA, 157, s.167-196
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Polityka i etyka w organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • PILCH P. (2014), Rola polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 349 - 2014, s.308-324
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2013), Marketing makiawelistyczny skierowany do dzieci - techniki wywierania wpływu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.200-206
 • PILCH P. (2013), Etyczne aspekty zachowań politycznych w organizacji, PRAKSEOLOGIA, 154, s.73-96
 • PILCH P. (2011), Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia profesji, PROBLEMY PROFESJOLOGII, 2, s.110-115
 • PILCH P. (2011), Wprowadzenie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.2-13
 • PILCH P. (2010), Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji – możliwości i ograniczenia symulacji „Rozbitkowie na morzu” w procesie dydaktycznym, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.106-123
 • PILCH P. (2009), Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie), WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4/2009, s.183-189
 • PILCH P. (2007), Swoi” i „obcy” w grupie, POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE, 100, s.14-19
 • PILCH P. (2007), Cena sukcesu - cena sukcesji. Studium przypadku, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.32-34
 • PILCH P. (2005), Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.---
Rozdziały w monografiach:
 • PILCH P. (2014), Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych w: Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, M. Pawlak, Ł. Srokowski, Warszawa, IPSiR UW, s.49-74
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2013), Barbie - idealna konsumentka. Rola mediów masowych w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych u dzieci w: Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Goncala Jorge Morais da Costa, Poznań, WYDAWNICTWO POZNANSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK, s.269-280
 • PILCH P. (2012), Zachowania mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.81-102
 • PILCH P. (2010), Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych w: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Gerdyk M., Gdańsk, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU, s.55-69
 • PILCH P. (2010), Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji EURO 2012 w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Patycki S., Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.390-401
 • PILCH P. (2010), Kompetencje, jako decydujący czynnik przewagi konkurencyjnej w działalności agencji doradztwa personalnego w: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Antonowicz A., Sopot, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.347-358
 • PILCH P. (2009), Ciemna strona przywództwa w: Lider, Manager, Oportunista, Kasianiuk K., Warszawa, MONOGRAFIE INSTYTUTU STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM COLLEGIUM CIVITAS, s.101-111
 • PILCH P. (2009), Osobowość makiawelistyczna jako źródło zachowań mobbingowych w: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Banaszak S., Doktór K., Poznań, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, s.935-946
 • PILCH P. (2009), Kryzys zaufania - szansa czy zagrożenie dla konsumentów? w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.99-108
 • PILCH P. (2006), Rola agencji doradztwa personalnego w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw w: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Król H., Warszawa, WIZJA PRESS&IT, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Redakcja Numeru Specjalnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2008, Członek kolegium redakcyjnego, Master of Business Administration/Management and Business Administration.CE
Recenzje:
 • PILCH P., (2007), recenzja: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo - społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, 2010
 • Życie w konsupmcji- konsumpcja w życiu- konsumpcja życia- współczesny człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym, 2009
 • Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki, 2009
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, 2009
 • Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych, 2008
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, 2008
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
WYG International
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Progress Project
Effect Group
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012–2013
, ALK
2011–2015
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek zarządu
2007–2015
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
1998–1999
Członek, Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław-Lotnisko