Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. JERZY CIEŚLIK

prof.
JERZY CIEŚLIK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

prof. JERZY CIEŚLIK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
2010
Dyrektor Centrum / Profesor Zwyczajny, Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
1988–1990
Docent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1977–1988
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1971–1976
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Zainteresowania badawcze:
 • negocjacje międzynarodowe
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • gospodarka światowa
 • e-learning
 • etyka biznesu
 • edukacja
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przedsiębiorczość
Stypendia/ Nagrody:
2014
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., VAN STEL A. (2018), Country-level determinants and consequences of overconfidence in the ambitious entrepreneurship segment, INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL, 36(5), s.473-499
 • CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2017), Explaining university students’ career path intentions from their current entrepreneurial exposure, JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTERPRISE DEVELOPMENT, 2, s.313-332
 • CIEŚLIK J. (2017), Niekonwencjonalne strategie przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s.30-39
 • Skała A., CIEŚLIK J. (2016), Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców, HORYZONTY WYCHOWANIA, 34, s.309-322
 • CIEŚLIK J. (2015), Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie międzywojennym, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 85, s.135-146
 • CIEŚLIK J. (2015), Capturing Statistically the Intermediate Zone Between the Employee and Employer Firm Owner, INTERNATIONAL REVIEW OF ENTERPRENEURSHIP, 3, s.205-214
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Thongpapanl N. (2015), Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland, INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, 24 (2015), s.772-780
 • CIEŚLIK J., Stawasz E. (2015), Krzysztof B. Matusiak - Organizator, Badacz Innowacji i Przedsiębiorczości, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 121, s.13-26
 • CIEŚLIK J. (2015), Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2, s.59-69
 • CIEŚLIK J. (2014), Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s.4-16
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2014), Impact of Export Dynamics on a Firm's Growth, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.18-36
 • CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2014), Comparative Analysis of Recent Trends in Private Sector Development in CEETransition Economies, ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL, 4(2), s.205-235
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Welsh D. (2012), The impact of geographic diversification on exportperformance of small and medium-sizedenterprises (SMEs), THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, 1, s.70-93
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), The response of MNCs to radical systemic change in a transition environment, Journal of East-West Business, 1, s.3-31
 • CIEŚLIK J. (2011), Motywy i formy internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 64, s.169-191
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), Foreign Subsidiaries in Emerging Markets and Export Performance: The Case of Poland, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.7-22
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • CIEŚLIK J. (2010), Internacjonalizacja polskich przedsiębiostw. Aktualne tendencje, implikacje dla polityki gospodarczej, WORKING PAPER, 1, s.1-37
 • KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), The Effect of Early Internationalization on Survival, Consistency, and Growth of Export Sales, Journal of Small Business Strategy, 1, s.39-64
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J., Welsh D. (2010), Early Internationalization, Survival, Consistency, and Growth of Export Sales, Kozminski Working Papers, 8, s.1-27
 • KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), The Impact of Geographic Diversification on Export Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Kozminski Working Papers, 9, s.1-28
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2009), MNCs’ Response to the Radical Systemic Change in a Transition Environment, Kozminski Working Papers, 3, s.1-31
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), The speed of internationalization of enterpreneurial start ups in a transition environment, JOURNAL OF DEVELOPMENTAL ENTREPRENEURSHIP, 4, s.375-392
 • CIEŚLIK J. (2009), Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 525/2009, s.121-140
 • CIEŚLIK J. (2008), Przedsiębiorstwa dynamiczne, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.26-36
 • CIEŚLIK J. (2008), Przedsiębiorstwa dynamiczne, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(7), s.23-32
 • CIEŚLIK J. (2008), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2(102), s.23-32
 • CIEŚLIK J., HOFMOKL J. (2006), Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte?, EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH, 2, s.53-60
 • CIEŚLIK J. (2006), E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe?, E-MENTOR, 4(16), s.20-24
 • CIEŚLIK J. (2005), Stawki jednolite czy rozsądne, RZECZPOSPOLITA, --, s.---
 • CIEŚLIK J. (1989), Perestroika and the New Dimensions of East-West Business Relations, JOURNAL OF WORLD TRADE, 2, s.7–19
 • CIEŚLIK J. (1987), Payments in Engineering and Consultancy Agreements with Developing Countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 6, s.63–77
 • CIEŚLIK J. (1985), Food-processing contracts with developing countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 4, s.387-402
 • Sosnowski B., CIEŚLIK J. (1985), The Role of TNC's in Poland's East-West Trade, JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES, 2, s.121-137
 • CIEŚLIK J. (1984), Restrictive clauses in licensing agreements:the pharmaceutical industry in developing countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 5, s.415-428
 • CIEŚLIK J. (1983), The regulation of technology transfer in Poland, OSTEUROPA, 3, s.217-233
 • CIEŚLIK J. (1983), Ewolucja współczesnej teorii wymiany międzynarodowej, EKONOMISTA, 2, s.421-432
 • CIEŚLIK J. (1983), Western Firms Participating in the East-West Industrial Co-operation: The Case of Poland, MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW, 1, s.69-75
 • CIEŚLIK J., Rapacki R. (1982), Ograniczenia kontraktowe w polskim imporcie licencji z Zachodu, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 35, 1-2, s.127-140
 • CIEŚLIK J., Sosnowski B. (1982), Rola korporacji transnarodowych w stosunkach gospodarczych Polski z zagranicą, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 10, s.101-110
 • CIEŚLIK J. (1982), Transnational corporations and education: Current issues and prospects, International Review of Education, 4, s.457-467
 • CIEŚLIK J. (1981), Porozumienia kooperacyjne firm zachodnich z przedsiębiorstwami polskimi, GOSPODARKA PLANOWA, 36, 4, s.188-192
 • CIEŚLIK J. (1981), Teoria produkcji międzynarodowej, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.111-120
 • CIEŚLIK J., Rapacki R. (1981), Restrictive Clauses in East-West Licensing Trade: The Case of Poland, Economics of Planning (Economic Change and Restructuring), 1, s.37-51
 • CIEŚLIK J. (1979), Wpływ korporacji wielonarodowych na przemiany w świadomości społecznej w krajach rozwijających się, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.103-112
 • CIEŚLIK J. (1977), Przedsiębiorstwa transnarodowe a uprzemysłowienie Trzeciego Świata, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 12, s.130-141
Redakcja Monografi:
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J., (red.), (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Monografie:
 • CIEŚLIK J. (2017), Entrepreneurship in Emerging Economies. Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development, Cham, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich, Warszawa, POLTEXT
 • CIEŚLIK J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Warszawa, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J., Guliński J., Matusiak K., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Warszawa, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J. (2011), Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, -, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J. (2006), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CIEŚLIK J. (1987), Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
 • CIEŚLIK J. (1986), Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the fast food sector in developing countries, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1986), Contractual Provisions for Training in Industrial Projects in the Food Processing Sector, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1985), Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the hotel industry in developing countries, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1983), Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Fast Food Sector, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1983), Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Hotel Industry, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J., Misala J. (1983), The commodity composition of Polish foreign trade turnover by factor intensity in 1971-1980, Contributions to East European Economic Research, Rotterdam, Netherlands Economic Institute
 • Kaczmarczyk H., Rapacki R., CIEŚLIK J. (1976), Eksport techniki do krajów rozwijających się, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • CIEŚLIK J. (2017), Kozminski University: Developing Minds for Ambitious Entrepreneurship and Training Teachers at Other Universities w: Entrepreneurship Education at Universities. Learning from Twenty European Cases, Volkmann, C.K., Audretsch, D.B., Springer International Publishing, s.171-196
 • CIEŚLIK J. (2017), Rola samozatrudnienia w gospodarce narodowej w: Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych?, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.41-52
 • CIEŚLIK J. (2016), Przedsiębiorczość, innowacje a rozwój gospodarczy – perspektywa kraju doganiającego w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Bałtowski, M., Warszawa, PWN, s.186-199
 • CIEŚLIK J. (2015), Kozminski University. Poland: Developing minds for ambitious entrepreneurship and training teachers at other universities w: Supporting the Entrepreneurial Potential of Higher Education, Final Report Appendix: Case studies, Stefan Lilischkis, Bruksela, Komisja Europejska, s.183-201
 • CIEŚLIK J. (2015), Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają, Morawski, W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLAND – PRINTING HOUSE, s.450-469
 • CIEŚLIK J. (2015), Capturing statistically the “intermediate zone” between the employee and employer firm owner w: The Handbook of Research on Freelancing and Self-Employment, Andrew Burke, Dublin, SENATE HALL ACADEMIC PUBLISHINGx5_2, s.29-37
 • CIEŚLIK J. (2015), Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w: Poradnik dla radnych, Aduszkiewicz A., Regulski J., Budzisz R., Zbinkowska D., Nowak K., Major P., Lachiewicz W., Wojda M., Wrana K., Cieślk J., Warszawa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, s.230-250
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Wprowadzenie w: Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik, Warszawa, POLTEXT, s.7-13
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • CIEŚLIK J. (2014), Przedsiębiorczość a zatrudnienie w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.165-191
 • CIEŚLIK J. (2014), Entrepreneurship and Job Creation w: Managament and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.109-124
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J. (2011), University- level entrepreneurshipeducation in Poland w: Handbook Of Research On Entrepreneurship Policies In Central And Eastern Europe, Welter F., Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.102-118
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), Getmor (Polen) w: Entrepreneurship – Fallstudien, Ed. S.Kraus, Niemcy, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, s.269-280
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment w: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, Erdener Kaynak, Talha D. Harcar, Hummelstown, IMDA Press, s.165-172
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik J., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.229 -244
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.51-67
 • CIEŚLIK J. (2011), Przedsiębiorstwa dynamiczne w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.461-474
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), Przedsiębiorczość międzynarodowa w warunkach transformacji ustrojowej w: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Studia przypadków, Cieślik J., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.19-35
 • CIEŚLIK J. (2011), Czy polscy menadżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej? w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.223-238
 • CIEŚLIK J. (2009), Przedsiębiorczość a innowacyjność - implikacje dla środowiska akademickiego w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, Potwora W., Opole, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU, s.45-59
 • CIEŚLIK J. (2009), Przedsiębiorczość akademicka a innowacyjność w: Jak wykorzystać potencjał uczelni i załozyć firmę, Potwora W., Żurawska J., Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski, s.27-34
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), Export Dynamics in Indigenous Firms in a Transition w: International Management Development Research Yearbook. Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns, Kaynak E., Harcar T., Hummelstown, THE INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION, s.373-380
 • CIEŚLIK J. (2009), Entrepreneurship and Ethics: The Start-up Flaw w: Entrepreneurship: Values and Responsibility, Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.279-290
 • CIEŚLIK J. (2008), Ethical Flaws at the Start-up Stage of a Company: The Basic Dilemmas in Teaching Corporate Governance to the Management of Small Companies w: Responsible Management Education, Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.65-73
 • CIEŚLIK J. (1989), Relationships and Contractual Arrangements in East-West Trade w: Networks of relationships in international industrial marketing, Series Editor: S. TAMER CAVUSGIL; Volume Editors: LARS HALLÉN, JAN JOHANSON, Greenwich, JAI PRESS INC, s.25-35
 • CIEŚLIK J. (1985), Forging Inter-Firm Relationships In The East-West Trade Through Contractual Arrangements (The Case Of Poland) w: IMP Conference 2nd Open International I.M.P. Research Seminar, Johanson, J, Hallén, L., Uppsala, UPPSALA UNIVERSITY, s.1-15
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2016–2018 Samozatrudnienie w Polsce i na świecie
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
 • 2010–2012 3EP - European Entrepreneurship Educators Programme
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Recenzent, INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW
 • 2015, Recenzent, SMALL BUSINESS ECONOMICS
 • 2015, Recenzent, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT
 • 2015, Recenzent, JOURNAL OF WORLD BUSINESS
Recenzje:
 • CIEŚLIK J., (2007), recenzja: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania Anna Zaorska, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 42-43
Udział w konferencjach:
 • GSOM Emerging Markets Conference 2016, 2016
 • Eksport dla innowacji czy innowacje dla eksportu?, 2012
 • The 15th McGill International Entrepreneurship Conference, 2012
 • McGill International Entrepreneurship Conference, 2012
 • REDETE 2011 “Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, 2011
 • Technology transfer Society (TS2) Conference, 2011
 • Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, 2011
 • 13th McGill International Entrepreneurship Conference, 2010
 • Academy of International Business 2010 Annual Meeting, 2010
 • XXI Doroczna Konferencja SOOIPP - Przedsiębiorczośc oparta na wiedzy, 2010
 • Poznańskie dni przedsiębiorczości akademickiej, 2010
 • Integracja programów i działań na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, 2010
 • Współpraca preinkubatorów, inkubatorów i parków technologicznych, 2010
 • 35th EIBA Annual Conference Valencia, 2009
 • RENT XXIII - Research in Enterpreneurship and Small Business, 2009
 • 10th Vaasa Conference on International Business, 2009
 • 18th Annual World Businessb Congress, 2009
 • 51st Annual Meeting Academy of International Business, 2009
 • Własność Intelektualna dla Przedsiębiorczości Akademickiej, 2009
 • Kreatywność -Innowacje -Przedsiebiorczość. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy, 2009
 • 34th Annual Conference of EIBA, 2008
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2008
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • Workshop on the Measurement of High-Growth Enterprises, 2007
 • IntEnt Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, 2007
 • Annual Meeting of the Academy of International Business, 2007
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 2007
 • Czynniki konkurencyjności międzynarodowej regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, 2006
 • Przedsiębiorczość ambitna i innowacyjna. Strategia wspierania i rozwoju świadomości proinnowacyjnej społeczeństwa, 2006
 • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2006
 • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2005
 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw, 2005
 • Działalność przedsiębiorstw na krajowym i europejskim rynku, 2004
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
2014
, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
2013–2015
, Krajowa Rada Przedsiębiorczości
2009
, Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP
2007
, Stowarzyszenie E- learningu Akademickiego
2006
, Stowarzyszenie E- learningu Akademickiego
1988
, European International Business Association(EIBA)
1983
, Academy of International Business(AIB)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polskie Linie Lotnicze LOT
Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2014
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2008
Członek rady nadzorczej, Quercus TFI S.A.
2007
Członek rady nadzorczej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
1990–2003
Członek zarządu, Ernest& Young