Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

prof.
KRZYSZTOF OBŁÓJ

Katedra Strategii

prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

CV
Historia stanowisk naukowych:
1995
Profesor zwyczajny, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
1980–1987
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1977–1980
Asystent/Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
1976–1977
Asystent, ORGMASZ
Zainteresowania badawcze:
 • gospodarka światowa
 • Kultura organizacji
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • konkurencja
 • struktury i procesy organizacji
 • strategiczna analiza organizacji
 • strategie organizacji
 • przedsiębiorczość
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Chinese Hong Kong University, Chiny
1998
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
2006
Kijowska Szkola Biznesu, Ukraina
2000
ESCP-EAP, France
1999
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
1995
University of Illinois, USA
1994
State University of New York, USA
1994
International Executive Development Center, Slovenia
1992
Bedrifsokonomisk Institutt, Norwegia
1992
Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Francja
1991
Norwegian School of Management, Norwegia
1990
Bates College, USA
1990
State University of New York, USA
1990
Franklin and Marshall College, USA
1990
Tel Aviv University, Izrael
1990
Copenhagen School of Economics and Business Admini, Dania
1989
Missisipi State University, USA
1989
Colorado State University, USA
1989
Harvard University, USA
1989
Yale University, USA
2009
Sun Yat-sen University, Chiny
Staże:
2009
Sun Yat-sen University, Chiny
1998
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
2006
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
1996
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
1994
Bled International Management Development Center, Slovenia
1990
Ecole de Sciences de la Destion Ini. Du Quebec, France
1989
Central Connecticut State University, USA
1986
Graduate School of Business, Norwegia
1981
Duquesne University, Rosja
Stypendia/ Nagrody:
2018
Wyróżnienie w konkursie Economicus 2018 "Dziennika Gazety Prawnej" za książkę "Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość" (Gazeta Prawna).
2018
Nagroda Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu zarządzania za lata 2016-2017 ("Praktyka strategii firmy") (Szkoła Główna Handlowa).
2017
Nagroda za najlepszy artykuł ("When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
2016
nagroda CEEMAN w kategorii Management Research (CEEMAN).
Cykle wykładów:
2009
Sun Yat-sen University, Chińska Republika Ludowa
2005
University of Kiel, Niemcy
2004
ESCP-EAP, Francja
1998
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
1996
University of Illinois, USA
1994
Bled International Management Development Center, Słowenia
1990
Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Francja
1989
Central Connecticut State University, USA
1988
Norwegian School of Management, Norwegia
1986
Norwegian School of Management, Norwegia
1986
Graduate School of Business
1981
Duquesne University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation, BUSINESS HISTORY, 60(4), s.562-600
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol.10, No.1, s.105 - 125
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s.275-297
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 9/2015, s.78-88
 • Lau C., Bruton G., OBŁÓJ K. (2014), Institutions, Resources, and Firm Strategies: A Comparative Analysis of Entrepreneurial Firms in Three Transitional Economies, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, vol 8 (6), s.697-720
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K. (2013), Resource based determinants of internationalization of Polish companies, JOURNAL OF INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH, Volume 2, Number 1, s.8-34
 • OBŁÓJ K., Weinstein M., Zhang S. (2013), Self-Limiting Dominant Logic:An Exploratory Study of Chinese Entrepreneurial Firms, JOURNAL OF EAST - WEST BUSINESS, vol 19, no 4, s.291-316
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 2, s.41-53
 • OBŁÓJ K., Zhang S. (2011), Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.43-53
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski J., Adamkiewicz M. (2011), Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie, THINKTANK, 1(8), s.30-35
 • OBŁÓJ K. (2010), Pasja strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s.1-4
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Pratt M. (2010), Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transition economy, ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 1/ 2010, s.151-170
 • OBŁÓJ K., KOSTERA M. (2010), Archetypes of rivalry. Narrative responses of Polish radio station managers to perceived environmental change, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 5, s.564-577
 • OBŁÓJ K. (2009), Znaczenie spójności strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 9, s.6-8
 • OBŁÓJ K. (2009), Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s.3-5
 • OBŁÓJ K. (2009), O definicji strategii raz jeszcze, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.3-5
 • OBŁÓJ K. (2008), Zarządzanie na krawędzi – o społecznej odpowiedzialności nauk o zarządzaniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s.3-4
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s.13-16
 • OBŁÓJ K., Ahlstron D., Bruton G. (2008), Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where we need to move to in the future, ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 32 (1), s.1-14
 • OBŁÓJ K. (2008), Kierunki reformy nauki polskiej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.---
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w Polsce i Chinach: analiza porównawcza, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.6-9
 • OBŁÓJ K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s.-
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2007), Diminishing returns from reputation: do followers have competitive advantage, CORPORATE REPUTATION REVIEW, 12, s.1-14
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań ilościowychi, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.-
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań jakościowych. Koncepcja dominującej logiki, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.9-13
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Optymizm, proaktywność i rutyna - dominująca logika skutecznych strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.-
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.-
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus, CEO, 11, s.26-34
 • OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji, CEO, 10, s.52-59
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M., Potocki M. (2005), Przyszłość według prezesów, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2005), Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets, Strategy in transition, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2004), Strategiczne wyzwania polskich firm, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.6-8
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.3-20
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2004), Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku., HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, -, s.-
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s.3-20
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2003), Nowy strategiczny priorytet: zarządzanie klientem, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, listopad, s.20-32
 • OBŁÓJ K. (2003), Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrywać, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 1, s.-
 • OBŁÓJ K. (2003), Petera Druckera myśli przewodnie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.7-8
 • OBŁÓJ K. (2003), Doświadczenia prezesów: the CEO challenge, CONFERENCE BOARD, Raport badawczy nr E-0013-07-RR, s.4-5
 • OBŁÓJ K. (2002), Strategic and environmental determinants of HRM innovations in post-socialist Poland, International Human Resource Management, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2002), Dominująca logika jako strategia działania firmy: studium polskich przedsiębiorców, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Modele biznesowe: operator i integrator, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Logika przewagi konkurencyjnej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Model biznesowy: dyrygent, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1999), Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach, HUMANIZACJA PRACY, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1998), Lessons in transforming former state-owned companies: the ABB experience, European Management Journal, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Przestrzeń wyborów: od konfiguracji klanu do rynku, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Analiza grup strategicznych, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Grupy strategiczne: przyczyny powstawania i dynamika zmian, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Znaczenie misji firmy, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, MARKETING I RYNEK, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Konfiguracja inteligentnej, produktywnej społeczności, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Budowa efektywnej konfiguracji społecznej firmy, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Grupy strategiczne w światowym przemyśle zegarków, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K., Thomas H. (1996), Breaking Away From the Past: Strategies of Successful Polish Firms in the New Economic Order, European Management Journal, 1, s.1
 • OBŁÓJ K., A. Czynczyk, D. Chelminski and R. McDougall A. (1996), People as Competitive Advantage, Focus on Change Management, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1995), Reengineering, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1995), Koncern sie uczy, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
Redakcja Monografi:
 • OBŁÓJ K., Wąsowska A., (red.), (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Monografie:
 • OBŁÓJ K. (2017), Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować przyszłość firmy, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • OBŁÓJ K. (2014), Strategia organizacji, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K. (2013), Strategija organizacji, Mińsk, Grebcow Buks
 • OBŁÓJ K. (2013), The Passion and Discipline of Strategy, Londyn, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • OBŁÓJ K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Warszawa, POLTEXT
 • OBŁÓJ K. (2007), Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (2007), Zarządzanie strategiczne, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (2007), High technology SMEs in three emerging economies: the role of Strategic orientation, top Management team dynamic and firms strategies on performance, Philadelphia, Academy of Management
 • OBŁÓJ K. (2007), O zarządzaniu refleksyjnie, -, MT PRESS
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K. (2003), Dominująca logika firmy, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., PALIKOT J. (2003), Myśli o nowoczesnym biznesie, Duisburg, SŁOWO OBRAZ TERYTORIUM
 • OBŁÓJ K. (2002), Management in Poland, International Encyclopedia of Business and Management, Londyn, Int.Thompson Business Press
 • OBŁÓJ K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji, Warszawa, Uniwersytet Warszawski
 • OBŁÓJ K. (1997), The Paradoxical Process of Organizational Transformation: Propositions and a Case Study, In: Research in Organizational Change and Development, ---, JAI PRESS INC
 • OBŁÓJ K., K. Haanes and P.Lorange K. (1997), Social Capital as an early mover advantage – ABB and Fiat Auto Poland, ---, Norwegian School of Management Discussion
 • OBŁÓJ K. (1996), Entrepreneurs in Different Environments&Cultures: Toward A Comparative Framework (with L. Kolveridem), W: P.Joynt(ed), Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, Londyn, Thompson Publishing, London
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, Albany, SUNY Press
 • OBŁÓJ K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (1993), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, PWN
 • OBŁÓJ K., Cavaleri S. (1993), Management Systems: A Global Perspective, Belmont Ca, Wadsworth Publ.
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych w: Strategia organizacji, Obłój Krzysztof, -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.147-168
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.73-94
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.111-144
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Cele i funkcjonalne programy działania w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.383-408
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), Operacjonalizacja głównych zmiennych w badaniach umiędzynarodowienia firm w: Zarządzanie międzynarodowe: Teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.215-242
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), Strategia: teoria prostych reguł w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.120-146
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2012), Strategiczne wybory polskich firm - motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.102-120
 • OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2010), Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych w: Zarządzanie strategiczne, Rafał Krupski, Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.67-98
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej w: Informatyka gospodarcza. Tom 1, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Warszawa, C.H. BECK, s.27-38
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change w: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., Londyn, ROUTLEDGE, s.164-180
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7 w: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Obłój Krzysztof, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.175-197
 • OBŁÓJ K. (2007), Merger of two subsidiaries: an integration of cultures w: „Księga jubileuszowa. Zarządzanie i rozwój”, Praca zbiorowa, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), Analiza SWOT w: Strategia organizacji, Obój K., ---, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
 • OBŁÓJ K., Pratt M. (2005), Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets w: Strategy in Transition., Bettis R., Exeter, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K., s.81-104
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy w: Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OBŁÓJ K. (2004), Dominująca logika jako teoria strategii w: Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego – nowe koncepcje zarządzania, Krupski R., Wierzbno, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.-
 • OBŁÓJ K. (2003), Dominująca logika działania jako strategia firmy. Studium polskich przedsiębiorców w: Księga jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW - Gospodarka i przedsiębiorstwo nowe tendencje w zarządzaniu, Praca zbiorowa, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.302-315
 • OBŁÓJ K., KONECKI K. (2003), Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments w: Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, H.J. Stuting, W. Dorow, F. Claassen, S. Blazejewski, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.-
 • KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), ENRON w: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Obłój K., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Problem, model i metoda badań w: Dominujaca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-41
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Koncepcja dominującej logiki w: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • OBŁÓJ K. (2003), Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments w: Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, Stuting H.J., Dorow W., Claassen F., Blazejewski S., Bocconi, MACMILLAN PUBL CO, s.-
 • OBŁÓJ K. (2001), Dopasowanie i nie dopasowanie - strategiczne wybory w burzliwym otoczeniu w: Zarządzanie strategiczne: stan i perspektywy rozwoju, Rafał Krupski, Wałbrzych, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.39-52
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (1998), Konkurencja i strategie firm w: Raport o zarządzaniu, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2019 Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty
 • 2012–2013 Umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • 2009–2012 Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe
 • 2016–2016 Internacjonalizacja nowych przedsięwzięć międzynarodowych (INVs) na przykładzie współpracy z korporacjami międzynarodowymi.
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2007, "Członek Rady Programowej", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS
 • 2007, "Członek Rady Programowej", INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 • 2006, "Członek Komitetu Redakcyjnego", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES
 • 2006, Przewodniczący rady redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES
 • 2004, Przewodniczący Rady Programowej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1997, Przewodniczący rady redakcyjnej, INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE JOURNAL
 • 1997, "Członek Komitetu Redakcyjnego", INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE JOURNAL
 • 1997, Członek Rady Redakcyjnej, JOURNAL OF WORLD BUSINESS
 • 1994, "Przewodniczący Rady Programowej", PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1994, Członek Rady Redakcyjnej, MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2011 Zasobowe uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich spółek giełdowych Doktorant: Aleksandra Wąsowska
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuźmierz
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuśmierz
 • 2010 Kapitał społeczny zespołów kierowniczych polskich spółek publicznych Doktorant: Michał Zdziarski
 • 2008 Ugrzęźnięcie firmy jako problem strategiczny Doktorant: Ingielewicz Zdzisław
 • 2006 Action research w doradztwie strategicznym Doktorant: Chrostowski Aleksander
 • 2005 Zdolności adaptacyjne szpitali Doktorant: Ciszewska Mariola
Udział w konferencjach:
 • The 77th Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • European International Business Academy 2016, 2016
 • 36th Annual Conference of Strategic Management Society: Strategies that Move the World, 2016
 • EIBA 2015: International Business after the BRICs Rush, 2015
 • 41st Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), 2014
 • 2013 Annual Meeting, 2013
 • Democratising Management, 2013
 • EURAM 2013: Democratizing Management, 2013
 • European International Business Academy Conference, 2012
 • EURAM 2012: Social Innovation for competitiveness, organisational performance and human excellence, 2012
 • European International Business Academy, 2011
 • Reshaping the boundaries of the firm, 2009
 • European International Management Academy, 2008
 • Strategic Management Society Conference, 2008
 • Entrepreneurship in emerging markets, 2007
 • Academy of Management, 2007
 • Strategic Management Society Conference, 2004
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Członkostwo w organizacjach:
1995–2006
, American International Business Academy
1995
, Strategic Management Society
1993–1994
, European International Business Association(EIBA)
1989–1994
, Academy of International Business
1989
, European International Business Association(EIBA)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Doradca organizacyjny
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005
, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2007
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1996
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
1995–2006
Komisja European International Business Academy, -, Członek
1995–1995
Strategic Management Society, -, Członek
1995–1995
American International Business Academy, -, Członek
1995–2009
, Uniwersytet Warszawski
1994–1994
European International Business Association, European International Business Association, Prezydent
1993–1994
, European International Business Association
1989–1994
, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
Udział w radach nadzorczych:
2009–2016
Członek Rady Nadzorczej, Alior Bank S.A.
2006–2014
Przewodniczący, LFI S.A.
2005–2006
Członek, Orlen S.A.
2004–2007
Członek, NFI Foksla S.A.
2003–2005
Wiceprzewodniczący, Eurobank S.A.
2003
Przewodniczący, Impel S.A.
2003–2007
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, Polmos Lublin S.A.
2003–2004
Członek, Pollena Eva S.A.
2002
Członek Rady Nadzorczej, Prochem S.A.
2001–2004
Członek, GAMMA SAN
2000–2003
Członek, Magellan S.A.
2000–2001
Przewodniczący, PZU S.A.
2000–2001
Członek, Jedynka Wrocławska S.A.
1999–2001
Wiceprzewodniczący, PTE PZU S.A.
1999–2000
Przewodniczący, Dwory S.A.
1997–1998
Członek, PGF S.A.
1993–2004
Przewodniczący 1993-2002/Czlonek 2002-2004, Ambra S.A.
1993–1998
Przewodniczący, Agora-Gazeta S.A., Agora – Druk S.A.
1990–2002
Przewodniczący, CDC Ltd.
1989
Wiceprezes, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania S.A.