Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

prof.
KRZYSZTOF OBŁÓJ

Katedra Strategii

prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

CV
Staże:
2009
Sun Yat-sen University, Chiny
1998
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
2006
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
1996
University of Illinois at Urbana Champaign, Stany Zjednoczone
1994
Bled International Management Development Center, Slovenia
1990
Ecole de Sciences de la Destion Ini. Du Quebec, France
1989
Central Connecticut State University, USA
1986
Graduate School of Business, Norwegia
1981
Duquesne University, Rosja
Stypendia/ Nagrody:
2018
Wyróżnienie w konkursie Economicus 2018 "Dziennika Gazety Prawnej" za książkę "Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość" (Gazeta Prawna).
2018
Nagroda Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu zarządzania za lata 2016-2017 ("Praktyka strategii firmy") (Szkoła Główna Handlowa).
2017
Nagroda za najlepszy artykuł ("When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
2016
nagroda CEEMAN w kategorii Management Research (CEEMAN).
Cykle wykładów:
2009
Sun Yat-sen University, jasielski (Jasło)
2005
University of Kiel
2004
ESCP-EAP, zmiany kier./trubu studiów SW
1998
Henley-on-Thames, chojnicki (Chojnice)
1996
University of Illinois, polkowicki (Polkowice)
1994
Bled International Management Development Center
1990
Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, zmiany kier./trubu studiów SW
1989
Central Connecticut State University, polkowicki (Polkowice)
1988
Norwegian School of Management
1986
Norwegian School of Management
1986
Graduate School of Business
1981
Duquesne University, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Monografie:
 • OBŁÓJ K. (2017), Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować przyszłość firmy, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K. (2014), Strategia organizacji, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (2013), The Passion and Discipline of Strategy, Londyn, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • OBŁÓJ K. (2013), Strategija organizacji, Mińsk, Grebcow Buks
 • OBŁÓJ K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Warszawa, POLTEXT
 • OBŁÓJ K. (2007), Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (2007), O zarządzaniu refleksyjnie, MT PRESS
 • OBŁÓJ K. (2007), High technology SMEs in three emerging economies: the role of Strategic orientation, top Management team dynamic and firms strategies on performance, Philadelphia, Academy of Management
 • OBŁÓJ K. (2007), Zarządzanie strategiczne, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K. (2003), Dominująca logika firmy, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., PALIKOT J. (2003), Myśli o nowoczesnym biznesie, Duisburg, SŁOWO OBRAZ TERYTORIUM
 • OBŁÓJ K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji, Warszawa, Uniwersytet Warszawski
 • OBŁÓJ K. (2002), Management in Poland, International Encyclopedia of Business and Management, Londyn, Int.Thompson Business Press
 • OBŁÓJ K. (1997), The Paradoxical Process of Organizational Transformation: Propositions and a Case Study, In: Research in Organizational Change and Development, JAI PRESS INC
 • OBŁÓJ K., K. Haanes and P.Lorange K. (1997), Social Capital as an early mover advantage – ABB and Fiat Auto Poland, Norwegian School of Management Discussion
 • OBŁÓJ K. (1996), Entrepreneurs in Different Environments&Cultures: Toward A Comparative Framework (with L. Kolveridem), W: P.Joynt(ed), Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, Londyn, Thompson Publishing, London
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, Albany, SUNY Press
 • OBŁÓJ K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K., Cavaleri S. (1993), Management Systems: A Global Perspective, Belmont Ca, Wadsworth Publ.
 • OBŁÓJ K. (1993), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2011 Zasobowe uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich spółek giełdowych Doktorant: Aleksandra Wąsowska
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuźmierz
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuśmierz
 • 2010 Kapitał społeczny zespołów kierowniczych polskich spółek publicznych Doktorant: Michał Zdziarski
 • 2008 Ugrzęźnięcie firmy jako problem strategiczny Doktorant: Ingielewicz Zdzisław
 • 2006 Action research w doradztwie strategicznym Doktorant: Chrostowski Aleksander
 • 2005 Zdolności adaptacyjne szpitali Doktorant: Ciszewska Mariola
Członkostwo w organizacjach:
1995–2006
, American International Business Academy
1995
, Strategic Management Society
1993–1994
, European International Business Association(EIBA)
1989–1994
, Academy of International Business
1989
, European International Business Association(EIBA)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Doradca organizacyjny
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego