Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ALOJZY NOWAK

prof.
ALOJZY NOWAK

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

prof. ALOJZY NOWAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • bankowość
 • finanse
Cykle wykładów:
2001
University of North Florida, polkowicki (Polkowice)
1999
University of North Florida, polkowicki (Polkowice)
1998
Freie Universitat Berlin
1997
The Catholic University of America, polkowicki (Polkowice)
1997
American University, polkowicki (Polkowice)
1993
University of Illinois, polkowicki (Polkowice)
1991
Uniwersytet w Machaczkale, nowotomyski (Nowy Tomyśl)
1989
Uniwersytet w Tartu
1988
Uniwersytet w Tartu
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s.8-49
 • NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 2, s.91-110
Monografie:
 • Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Podstawy współczesnej bankowości, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Osnovi suciasnowo bankiwnictwa, Lwów, Wydawictwo Rastr-7
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GLINKA B., NOWAK A., Hensel P. (2008), Contemporary management and economic theories: selected issues ant interconnections, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • NOWAK A. (2003), Integracja Europejska. Wybrane problemy, Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK A., Arogyaswamy B. (2011), Societal and High Tech Innovation in India: Prospects and Strategies w: Economy, society and managing, Nowak A., Glinka B., Hensel P., Warszawa, ELIPSA, s.96-113
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A., Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.---
 • NOWAK A. (2007), A classification of clusters: the role of social capital and culture w: The Emergence and Development of Clusters in Poland, Bojar E., Olesiński Z., Warszawa, DIFIN, s.73-91
 • NOWAK A., Ryć K. (2006), Poland in the face of currency crises w: Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities, Nowak, Glinka, Hensel, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.88-99
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.50-69
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.85-102
 • NOWAK A. (2004), Poland in the Face of Currency Crises w: Insurance In The Polish Segment Of The European Market, praca zbiorowa, Warszawa, BRANTA Publishing House, s.15- 26
 • NOWAK A., Ryć K. (2003), Oszczędności w okresie transformacji w: Księga Jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW - Gospodarka i przedsiębiorstwo nowe tendencje w zarządzaniu, Praca zbiorowa, Warszawa, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, s.44-63
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Efektywność spółek publicznych w okresie spowolnienia gospodarczego Doktorant: Trzonkowski Konrad
 • 2009 Determinanty kreowania wartości małych i średnich przedsiębiorstw Doktorant: Cegłowski Bartłomiej
 • 2009 Możliwość aplikacji islamskich instrumentów finansowych w gospodarce rynkowej Doktorant: Bonca Mateusz
 • 2006 Metody wyceny projektów badawczo rozwojowych w Polsce Doktorant: Mielcarz Paweł
 • 2003 Zmiany strukturalne we współczesnym systemie bankowym Doktorant: Kowalewski Oskar
Udział w konferencjach:
 • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012