Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ALOJZY NOWAK

prof.
ALOJZY NOWAK

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

prof. ALOJZY NOWAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor zwyczajny, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor zwyczajny, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2008
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1996–2002
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1994–2011
Profesor zwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–2008
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • bankowość
 • finanse
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1999
Technische Universitat Chemnitz, Niemcy
1998
Freie Universitat Berlin, Niemcy
1998
Uniwersytet Jagielloński, Polska
1998
University of Illinois, USA
1998
American University, USA
1998
Sam Houston State University, USA
1996
University of Exeter, Wielka Brytania
1996
Graz Universitat, Austria
1995
Leuven Catholic University, Belgia
1993
University of Illinois, USA
1993
University of Exeter, Wielka Brytania
Cykle wykładów:
2001
University of North Florida, USA
1999
University of North Florida, USA
1998
Freie Universitat Berlin, Niemcy
1997
The Catholic University of America, USA
1997
American University, USA
1993
University of Illinois, USA
1991
Uniwersytet w Machaczkale, Rosja
1989
Uniwersytet w Tartu, Estonia
1988
Uniwersytet w Tartu, Estonia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s.8-49
 • NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 2, s.91-110
Monografie:
 • NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Osnovi suciasnowo bankiwnictwa, Lwów, Wydawictwo Rastr-7
 • Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Podstawy współczesnej bankowości, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GLINKA B., NOWAK A., Hensel P. (2008), Contemporary management and economic theories: selected issues ant interconnections, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • NOWAK A. (2003), Integracja Europejska. Wybrane problemy, Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK A., Arogyaswamy B. (2011), Societal and High Tech Innovation in India: Prospects and Strategies w: Economy, society and managing, Nowak A., Glinka B., Hensel P., Warszawa, ELIPSA, s.96-113
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A., Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.---
 • NOWAK A. (2007), A classification of clusters: the role of social capital and culture w: The Emergence and Development of Clusters in Poland, Bojar E., Olesiński Z., Warszawa, DIFIN, s.73-91
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.50-69
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.85-102
 • NOWAK A., Ryć K. (2006), Poland in the face of currency crises w: Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities, Nowak, Glinka, Hensel, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.88-99
 • NOWAK A. (2004), Poland in the Face of Currency Crises w: Insurance In The Polish Segment Of The European Market, praca zbiorowa, Warszawa, BRANTA Publishing House, s.15- 26
 • NOWAK A., Ryć K. (2003), Oszczędności w okresie transformacji w: Księga Jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW - Gospodarka i przedsiębiorstwo nowe tendencje w zarządzaniu, Praca zbiorowa, Warszawa, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, s.44-63
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek Rady Programowej, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Efektywność spółek publicznych w okresie spowolnienia gospodarczego Doktorant: Trzonkowski Konrad
 • 2009 Determinanty kreowania wartości małych i średnich przedsiębiorstw Doktorant: Cegłowski Bartłomiej
 • 2009 Możliwość aplikacji islamskich instrumentów finansowych w gospodarce rynkowej Doktorant: Bonca Mateusz
 • 2006 Metody wyceny projektów badawczo rozwojowych w Polsce Doktorant: Mielcarz Paweł
 • 2003 Zmiany strukturalne we współczesnym systemie bankowym Doktorant: Kowalewski Oskar
Udział w konferencjach:
 • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005
, Uniwersytet Warszawski
2003
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1996–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego