Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

prof.
KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Katedra Nauk Społecznych

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • dzieje polskich ruchów społecznych
 • historia myśli politycznej
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZYBYSZ K. (2016), Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności Warszawy, SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s.81-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy, ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s.13-36
 • PRZYBYSZ K. (2005), Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, -, s.445-463
Monografie:
 • PRZYBYSZ K. (2010), W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945, Warszawa, MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO
 • PRZYBYSZ K. (2006), Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR
Rozdziały w monografiach:
 • PRZYBYSZ K. (2015), Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej w: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat, Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Warszawa, Wydawnictwo WDiNP, s.243-255
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce w: Przeszłość i teraźniejszość, -, Pułtusk, AH PUŁTUSK, s.343-351
 • PRZYBYSZ K. (2004), Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich w: Historia i polityka, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.-
 • PRZYBYSZ K. (2003), Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji w: Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Trembicka K., Paruch W., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.-
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2011–2015
, Rada Naukowa Muzeum Historii Polski
2002–2004
, Państwowa Komisja Akredytacyjna
1995
, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
1994
, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych