Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

prof.
KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Katedra Nauk Społecznych

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
1997
Profesor zwyczajny, Zakład Nauk Politycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
1997
Profesor zwyczajny, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
1988
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1982–1988
Docent, Uniwersytet Warszawski
1977–1982
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1972–1977
Pracownik naukowy, Zakład Historii Ruchu Ludowego
Zainteresowania badawcze:
 • dzieje polskich ruchów społecznych
 • historia myśli politycznej
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1995
Kazakh State Academy of Architecture and Civil Eng, Kazakhstan
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZYBYSZ K. (2016), Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności Warszawy, SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s.81-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy, ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s.13-36
 • PRZYBYSZ K. (2005), Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, -, s.445-463
Monografie:
 • PRZYBYSZ K. (2010), W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945, Warszawa, MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO
 • PRZYBYSZ K. (2006), Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR
Rozdziały w monografiach:
 • PRZYBYSZ K. (2015), Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej w: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat, Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Warszawa, Wydawnictwo WDiNP, s.243-255
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce w: Przeszłość i teraźniejszość, -, Pułtusk, AH PUŁTUSK, s.343-351
 • PRZYBYSZ K. (2004), Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich w: Historia i polityka, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.-
 • PRZYBYSZ K. (2003), Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji w: Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Trembicka K., Paruch W., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, Członek rady redakcyjnej, MYŚL LUDOWA
 • 2004, Członek rady redakcyjnej, Kwartalnik "Społeczeństwo i Polityka"
 • 1999, Członek Kolegium Redakcyjnego, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
 • 1999, Redaktor naczelny, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
 • 1984, Członek rady redakcyjnej, Rocznik Historyczny
 • 1982, Członek rady redakcyjnej, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego
Członkostwo w organizacjach:
2011–2015
, Rada Naukowa Muzeum Historii Polski
2002–2004
, Państwowa Komisja Akredytacyjna
1995
, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
1994
, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2011
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2011
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2015
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2009
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2008
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Standardów Prac Dyplomowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2005
, Akademia Leona Koźmińskiego
2003
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie