Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WITOLD MORAWSKI

prof.
WITOLD MORAWSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. WITOLD MORAWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Profesor zwyczajny, Centrum Coachingu i Mentoringu, Akademia Leona Koźmińskiego
2012–2014
Profesor zwyczajny, Centrum Coachingu, Akademia Leona Koźmińskiego
1997
Profesor zwyczajny, Katedra Socjologii, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1983–2007
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1975–1983
Docent, Uniwersytet Warszawski
1969–1975
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1965–1969
Asystent, Uniwersytet Warszawski
1962–1965
Asystent, Starszy Asystent, Centralny Instytut Ochrony Pracy
Zainteresowania badawcze:
 • kapitał społeczny
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • historia myśli politycznej
 • historia społeczna i gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • postsocjalistyczna transformacja
 • Kultura organizacji
 • antropologia
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia rozwoju
 • filozofia
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • globalizacja
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia organizacji
 • struktury i procesy organizacji
 • transformacja ustrojowa
 • teoria organizacji i zarządzania
Staże:
1996
University of Hokkaido, Japonia
1988
Unversity of Cologne, Niemcy
1985
Oxford University, Wielka Brytania
1984
Uniwersytet im. Łomonosowa, Rosja
1971
University of California, USA
Cykle wykładów:
1990
University of Toronto, Kanada
1987
Indiana University, USA
1986
Butler University, USA
1978
Indiana University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MORAWSKI W. (2017), Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.209-243
 • MORAWSKI W. (2016), Economic Identities: Four Paths Out of the Iron Cage, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.2-9
 • MORAWSKI W. (2014), 'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s.435-460
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2013), Institutions and Modernity, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s.30-49
 • MORAWSKI W. (2009), Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany, TRANSFORMACJE, 58-63, s.51-69
 • MORAWSKI W. (2008), Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.81-85
 • MORAWSKI W. (2008), Fale globalizacji i globalne rządzenie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s.22-32
 • MORAWSKI W. (2006), Vortici della globalizzazione e giochi europei: qualita e istituzioni, VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s.55-78
 • MORAWSKI W. (2004), Zrozumieć wielką przemianę - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith, TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s.17-20
 • MORAWSKI W. (1998), Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s.57-68
 • MORAWSKI W. (1994), Three Dilemmas of Citizenship-Building, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s.23-34
 • MORAWSKI W. (1993), Industrial Enterprise as a Factor of Political Change, THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s.71-82
 • MORAWSKI W. (1992), Uncertainties on the Road to Markets and Democracy, SISYPHUS, 2 (VII), s.34-46
 • MORAWSKI W. (1991), Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation, SISYPHUS, VII, s.25-32
 • MORAWSKI W. (1990), Industrial democracy and System Reform, WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s.-
Redakcja Monografi:
 • MORAWSKI W., (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, , WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MORAWSKI W., (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • MORAWSKI W. (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • MORAWSKI W. (2010), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W. (2010), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa, PWN
 • MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), The breakdown of Etatistic Order, Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • MORAWSKI W. (2005), Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie, Praga, SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon)
 • MORAWSKI W. (2005), Załamanie porządku etatystycznego, Warszawa, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1994), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W. (1986), Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych, Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1983), Demokracja i gospodarka, Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1979), Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, Warszawa, PWN
 • MORAWSKI W. (1976), Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, Warszawa, PWN
Rozdziały w monografiach:
 • MORAWSKI W. (2016), Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.15-41
 • MORAWSKI W. (2016), Instytucje: oczekiwania i rozczarowania w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.231-238
 • MORAWSKI W. (2015), Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe? w: Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.225-234
 • MORAWSKI W. (2015), Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.107-143
 • MORAWSKI W. (2014), Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.237-257
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), Instytucjonalna architektura nowoczesności w: Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Bobko A., Marek-Zborowskiej B., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.30-48
 • MORAWSKI W. (2012), Zawartość książki w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.35-47
 • MORAWSKI W. (2012), Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.9-34
 • MORAWSKI W. (2011), Globalne zarządzanie w: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, Warszawa, DIFIN, s.361-384
 • MORAWSKI W. (2011), Fale globalizacji i globalne rządzenie w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżyn W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.21-38
 • MORAWSKI W. (2011), Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji w: Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K., Katowice, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, s.327-341
 • MORAWSKI W. (2010), Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.90-123
 • MORAWSKI W. (2010), Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski, W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • MORAWSKI W. (2009), Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.939-960
 • MORAWSKI W. (2009), Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce w: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.65-73
 • MORAWSKI W. (2009), Market and Political Justice in Postsocialist Poland w: Transition from Socialist to Market Economies. Comparison of European and Asian Experiences, Ichimura E., Sato T., James W., Londyn, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.211-227
 • MORAWSKI W. (2008), Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska w: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Morawski, W., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.147-154
 • MORAWSKI W. (2008), Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny w: Kultura a rynek, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.13-21
 • MORAWSKI W. (2008), Agencja społeczna w dobie globalizacji w: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin, Rzadkowolska M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-349
 • MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), Poza Żelazną Klatką w: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, Sułek A., Warszawa, WYD. IFIS PAN, s.407-411
 • MORAWSKI W. (2007), O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią w: Oswajanie wielkiej zmiany, Krzemiński I., Raciborski J., ---, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.111-133
 • MORAWSKI W. (2007), Globalność i globalizacja w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku, Marody M., ---, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.516-529
 • MORAWSKI W. (2006), Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution w: Corporate social responsibility in the EU & Japan, Szell G., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.225-248
 • MORAWSKI W. (2006), Globalizacja a nierówności społeczne w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.37-47
 • MORAWSKI W. (2006), Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji w: Wkład transformacji do teorii ekonomii, Kleer J., Kondratowicz A., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.47-63
 • MORAWSKI W. (2006), Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna w: Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny, -, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.60-63
 • MORAWSKI W. (2005), Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Wesołowski W., Włodarek J., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.51-74
 • MORAWSKI W. (2004), Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne w: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.17-34
 • MORAWSKI W. (2003), Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej w: Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia w: Deregulation of Labour Market, Frieske K.W., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji w: Praca, gospodarka, społeczeństwo, Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years w: Labour, industrial relations and social bargaining, -, Praga, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo w: Racjonalność myślenia, decydowania i działania, Zacher L.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1999), Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce w: Idee a urządzanie świata społecznego, Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.--
 • MORAWSKI W. (1999), Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce w: Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Kurczewska J., Warszawa, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje w: Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej, Sułek A., Szczepański M.S., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization w: The emerging new regional order in Central and Eastern Europe, Hayashi T., Sapporo, HOKKAIDO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy w: Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China, Schienstock G., Thomson P., Traxler F., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne w: Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Kozek W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Społeczeństwo i jednostka w: Naród - władza - społeczeństwo, Jasińska-Kania, Raciborski J., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Demokracja a gospodarka w: Podstawy życia społecznego w Polsce, Maroda M., Gucwa-Leśny E., Warszawa, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce w: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Kowalak T., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa w: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Sułek A., Styk J., Lublin, UMCS, s.-
 • MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), Poland w: Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective, J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff, Londyn, UCL PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Beyond industrial democracy:The coming of corporatism w: Market economy and social justice, -, Tokio, CHUO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Citizenship-building in former socialist countries w: The transformation of Europe. Social conditions and consequences, Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W., Warszawa, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL w: Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, Wójcik P., Warszawa, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1993), Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne w: Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu, Grabowska M., Sułek A., Warszawa, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria w: W poszukiwaniu strategii zmian, Kubin J., Żekoński Z., Warszawa, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy w: Labour relations in transition in Eastern Europe, Szell ., Berlin, WALTER DE GRUYTER & CO, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Social and Economic Change in Poland w: Ireland and Poland comparative perspectives, Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R., Dublin, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Workers' participation in a socialist country w: Alienation society and the individual, F. Geyer, W.R. Heinz, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Economic change and civil society in Poland w: Democracy and civil society in Eastern Europe, Lewis P.G., New York, ST. MARTIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), The influence of social sciences on political decisions in Poland w: Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads, Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie w: Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, Gortat R., Warszawa, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.-
 • MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings w: National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland, R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński, Ottawa, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 1992, "Redaktor naczelny", POLISH SOCJOLOGICAL REVIEW
Recenzje:
 • MORAWSKI W., (2009), Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji - uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego recenzja: How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transformation A. K. Koźmiński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, strony: 86-92
Udział w konferencjach:
 • Egospodarka - Espołeczeństwow Europie Środkoweji Wschodniej, 2009
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2002
, Akademia EUROPEA
1994
, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
1994–2002
, Instytut Studiów Społecznych
1965
, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Sekretarz Zespołu Doradców Sejmowych przy Prezydium Sejmu
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2009
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2008
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Członek
1995–2008
Rada Naukowa Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący
1994–2002
Rada Naukowa Instytutu Studiów Społecznych, Namur University, Przewodniczący
1994–2008
Rada Naukowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Przewodniczący
1977–1981
, Uniwersytet Warszawski