Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARIUSZ JASTRZĄB

dr
MARIUSZ JASTRZĄB

Katedra Nauk Społecznych

dr MARIUSZ JASTRZĄB

CV
Zainteresowania badawcze:
 • historia społeczna i gospodarcza
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JASTRZĄB M. (2017), Fiat’s small cars for Polish mass motorisation: The Small Engine Car Factory in Bielsko-Biała and Tychy, 1971–80, Journal of Transport History, Vol 38, Issue 1, s.37-52
 • JASTRZĄB M., Wawrzyniak J. (2017), On Two Modernities of the Polish Automotive Industry. The Case of Fabryka Samochodów Osobowych and Its Staff (1948-2011), ACTA POLONIAE HISTORICA, 115, s.37-68
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2013), Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 16, s.63-74
 • JASTRZĄB M. (2013), Zajazdy dla zmotoryzowanych w Polsce lat siedemdziesiątych, PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 2, s.325-348
 • JASTRZĄB M. (2013), Paternalizm i klientelizm w Polsce Ludowej. Na przykładzie dystrybucji samochodów, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, STUDIA POLITOLOGICA, 132, s.77-96
 • JASTRZĄB M. (2012), Ciężar budowy socjalizmu, POLITYKA, WYDANIE SPECJALNE 6/2012, s.72-76
 • JASTRZĄB M. (2011), Wizje nowoczesnej gospodarki w Polsce Ludowej, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS(WCZEŚNIEJ: ANNALES ACADEMIAE PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS), 87, s.30 - 40
 • JASTRZĄB M. (2011), Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumiec światowy kryzys, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (113), s.36-47
 • JASTRZĄB M. (2009), Wyboista droga do rynku. Polska gospodarka u schyłku realnego socjalizmu, MÓWIĄ WIEKI, 7, s.15-19
 • JASTRZĄB M. (2008), Reasekuracja w gospodarce zamkniętej. Działalność Towarzystwa Reasekuracyjnego Warta w latach 1949-1956, ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, LXVIII, s.93-123
 • JASTRZĄB M. (2003), Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum KC PZPR, PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 1, s.43-58
 • JASTRZĄB M. (2001), List totalitarny. Korespondencja między robotnikami Zakładów Starachowickich a pracownikami fabryki Dodge'a w USA (1949-1951), KWARTALNIK HISTORYCZNY, 3, s.69-80
 • JASTRZĄB M. (2000), Historia pewnej wsi (w związku z książką Marii Dziedzickiej Kronika Garbatki - Letniska), PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 4, s.585-588
 • JASTRZĄB M. (1999), Zwykli ludzie - stalinizm - polityka. Winni? Niewinni? Sędziowie i prokuratorzy wojskowi Dolnego Śląska 1944-1956. Wystawa w Arsenale Wrocławskim, WIĘŹ, 4, s.204-206
 • JASTRZĄB M. (1998), Portret wroga. Amerykanie wobec komunizmu, PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, 3, s.123-132
 • JASTRZĄB M. (1998), Cuda podwarszawskie, WIĘŹ, 12, s.147-156
Monografie:
 • JASTRZĄB M. (2010), Dzieje ludzkiego gospodarowania, DIFIN
 • DOMBER G., JASTRZĄB M., PACZKOWSKI A., SOWIŃSKI P. (2006), Ku zwycięstwu Solidarności. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu (styczeń- wrzesień 1989), INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
 • JASTRZĄB M. (2005), Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949-1956, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JASTRZĄB M. (1999), Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-1953, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • JASTRZĄB M., Kula M. (1996), Supliki do najwyższej władzy, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
Rozdziały w monografiach:
 • JASTRZĄB M. (2015), Socjalistyczna praworządność i egalitaryzm. Nadużycia władzy w epoce gierkowskiej i walka z nimi. Przykład talonów samochodowych w: Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, Natalia Jarska, Jan Olaszek, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, s.70-86
 • JASTRZĄB M. (2014), Żydowscy waluciarze przed Komisją Specjalną, czyli o trwałości stereotypów kulturowych w: Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.279-293
 • JASTRZĄB M., Jastrząb E. (2014), Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich szkołach. Historia inercji instytucjonalnej w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wydawnictwo GAJT, s.279-288
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2012), Nadzór nad wielką inwestycją przemysłową: budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych i wdrożenie produkcji Fiata 126p w: Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich, R. Klementowski, E. Kościk, Wydawnictwo GAJT, s.113-122
 • JASTRZĄB M. (2012), Historyczne doświadczenie paternalizmu i jego wpływ na rzeczywiśtośc gospodarczą Polski i innych państw postkomunistycznych w: Kapitalizm środkowoeuropejski? Szkice z socjologii gospodarczej, R. Geisler, Agencja Managerska VIP for You, s.33-46
 • JASTRZĄB M. (2012), Operation Abundance. Brands and Polish Consumers after World War II w: European Business and Brand Building, L. Segreto, H. Bonin, A. K. Koźmiński, C. Manera, PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.209-234
 • JASTRZĄB M. (2012), The Project that Went Wrong. Inns dor Motorized Tourists in the Decade of Socialist Affluence w: Architecture for Leisure in Post-war Europe 1945-1989, J. Gosseye, H. Heynen, Katholieke Universiteit Leuven, s.196-206
 • JASTRZĄB M. (2011), Marzenia o nowym planie Marshalla. Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą u początków III Rzeczpospolitej w: Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej. 20 lat po przełomie, Czechowska L., Bierowiec M., WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.293 - 310
 • JASTRZĄB M. (2011), Kilka uwag o funkcjach walut obcych w rzeczywistości Polski Ludowej w: Społeczeństwo PRL. Historia, kultura, pamięć, S. Jankowiak, D. Skotarczyk, I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s.143-153
 • JASTRZĄB M. (2011), Rationierungspolitik in Polen zwischen 1945 und 1953 w: Hunger, Ernahrung und Rationierungssysteme unter dem Staatssozialismus (1917-2006), M. Middell, F. Wemheuer, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.183-211
 • JASTRZĄB M. (2011), Historia motoryzacji i przemysłu motoryzacyjnego. Stan i cele badań w: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, R. Matera, A. Pieczewski, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.161-173
 • JASTRZĄB M. (2011), Cars as Favors in People's Poland w: The Socialist Car. Automobility in the Eastern Bloc, L. H. Siegelbaum, Cornell University Press, s.30-46
 • JASTRZĄB M. (2011), Turystyka campingowa w Polsce Ludowej w: Gospodarczy wymiar turystyki, E. Kościk, Wydawnictwo GAJT, s.201-214
 • JASTRZĄB M. (2010), Rationing in Poland 1945-1953 w: Hunger and Scarcity under the Rule of Socialism, Wemheuer F., Middell M., University Press of Leipzig, s.117-145
 • JASTRZĄB M. (2006), Podejmowanie decyzji ekonomicznych w stalinowskiej Polsce w: Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, Kott S., Kula M., Lindenberger T., WYDAWNICTWO TRIO, s.177-187
 • JASTRZĄB M. (2003), Polityka kształtowania cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia w: PRL. Trwanie i zmiana, Stola D., Zaremba M., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • JASTRZĄB M., (2010), Review [untitled] Teksas -land. Moda młodzieżowa w PRL, East Central Europe wydawca: BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, strony: 383-385
 • JASTRZĄB M., (2008), recenzja: Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL, EAST-CENTRAL EUROPE/L'EUROPE DU CENTRE-EST ON-LINE REVIEW DATABASE wydawca: CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, strony: ---
 • JASTRZĄB M., (2000), recenzja: Kowboje i bohaterowie pracy socjalistycznej, ZNAK wydawca: Społeczny Istytut Wydawniczy Znak, strony: 152-157
 • JASTRZĄB M., (1999), recenzja: Historia 1939-1996/97: Polska i świat, WIĘŹ wydawca: Towarzystwo "Więź", strony: 194-197
Udział w konferencjach:
 • 8. edycja Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego, 2016
 • Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, 2013
 • Accidents and Emergencies: Risk, Welfare and Safety in Europe nad North America, c. 1750-2000, 2013
 • Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, 2013
 • Etyka w życiu gospodarczym, 2012
 • Architecture for leisure in post-war Europe (1945-1989), 2012
 • Dysydenci - protagoniści - akolici. Wokół biografii i strategii politycznych okresu Polski Ludowej, 2011
 • VI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Gospodarczy i społeczny wymiar turystyki, 2011
 • Patterns of Mobility and Automobilism in Cold War Communist and Social Democratic Europe, 2010
 • Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu, 2010
 • Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, 2010
 • PRL - obszary modernizacji i regresu, 2010
 • Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, 2010
 • Kapitalizm środkowoeuropejski?, 2009
 • Dokąd zmierza światowa gospodarka?, 2008
 • Socialist Car, 2008
 • Społeczeństwo PRL, 2008
 • Hunger, Nutrition and Systems of Rationing under State Socialism (1917-2006), 2008
 • Seminarium Katedry Nauk Społecznych WSPiZ: Zamierzenia badawcze na lata 2008-2012, 2007
 • Brand and Image in the History of European Business, 2007
 • Images and Counter-images East and West: Expectation and Observance, 2006
 • Fiat Metamorphoses Planning Conference, 2006
 • Imaginig the West, 2006
 • Social (Trans)formations in East-Central Europe 1918-1968, 2005
 • Imagining the West - Perceptions of the Western Other in Modern and Contemporary Eastern Europe, 2004
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej ISP PAN i Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. IH PAN, 2004
 • Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej
2005–2009
, East-West Trade Working Group